Lich su 9 Bài 29- Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ, cứu nước (196

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/lichsuquan10 https://site s.google.com/site/truongquetoi

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Bài giảng lịch sử lớp 9

Slide 2: 

Tiết 44- Bài 29: Cả nước trực tiếp chiến đấu chống mỹ cứu nước (1965-1973) IV Miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế- văn hóa, chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ hai của Mĩ (1969- 1973) V. Hiệp định Pa-ri năm 1973 về chấm dứt chiến tranh ở Việt nam.

Slide 3: 

Tiết 44- Bài 29: Cả nước trực tiếp chiến đấu chống mỹ cứu nước (1965-1973) IV Miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế- văn hóa, chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ hai của Mĩ (1969- 1973) 1. Miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế- văn hóa. a. Hoàn cảnh: Miền Bắc đang đứng trước những thuận lợi và khó khăn gì? Thuận lợi:MB bướcvào thời kì mới từ năm 1969 chiến tranh phá hoại lần thứ nhất kết thúc tạo đk thuận lợi để đẩy mạnh sx. Khó khăn:do hậu quả của chiến tranh phá hoại,do sai lầm khuyết điểm của ta trong chỉ đạo,quản lý kinh tế,xã hội.

Slide 4: 

Tiết 44- Bài 29: Cả nước trực tiếp chiến đấu chống mỹ cứu nước (1965-1973) IV Miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế- văn hóa, chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ hai của Mĩ (1969- 1973) 1. Miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế- văn hóa. a. Hoàn cảnh: b. Nhiệm vụ: Nhiệm vụ của miền Bắc trong giai đoạn này là gì? Phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn để khôi phục và phát triển kinh tế- văn hóa.

Slide 5: 

Tiết 44- Bài 29: Cả nước trực tiếp chiến đấu chống mỹ cứu nước (1965-1973) IV Miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế- văn hóa, chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ hai của Mĩ (1969- 1973) 1. Miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế- văn hóa. a. Hoàn cảnh: Thuận lợi: Khó khăn: b. Nhiệm vụ: c. Thành tựu: Miền Bắc đã đạt được những thành tựu gì trong việc thực hiện nhiệm vụ khôi phục và phát triển kinh tế, văn hóa?

Slide 6: 

Tiết 44- Bài 29: Cả nước trực tiếp chiến đấu chống mỹ cứu nước (1965-1973) IV Miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế- văn hóa, chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ hai của Mĩ (1969- 1973) 1. Miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế- văn hóa. a. Hoàn cảnh: b. Nhiệm vụ: c. Thành tựu: Về nông nghiệp: Về công nghiệp: Về giao thông vận tải. Về văn hóa, giáo dục, y tế: Những thành tựu trên nói lên điều gì?

Slide 7: 

- Miền Bắc vững mạnh đủ sức đáp ứng nhu cầu của chiến trường. - Mĩ không thể tàn phá được Miền Bắc.

Slide 8: 

Tiết 44- Bài 29: Cả nước trực tiếp chiến đấu chống mỹ cứu nước (1965-1973) IV Miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế- văn hóa, chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ hai của Mĩ (1969- 1973) 1. Miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế- văn hóa. 2. Miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại, vừa sản xuất và làm nghĩa vụ hậu phương.

Slide 9: 

Tiết 44- Bài 29: Cả nước trực tiếp chiến đấu chống mỹ cứu nước (1965-1973) 1. Miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế- văn hóa. 2. Miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại vừa sản xuất và làm nghĩa vụ hậu phương: Hoàn cảnh:

IV Miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế- văn hóa, chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ hai của Mĩ (1969- 1973)a- Hoàn cảnhVỡ sao Mĩ tiến hành cuộc chiến tranh bằng khụng quõn và hải quõn phỏ hoại Miền Bắc lần thứ hai? : 

IV Miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế- văn hóa, chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ hai của Mĩ (1969- 1973)a- Hoàn cảnhVỡ sao Mĩ tiến hành cuộc chiến tranh bằng khụng quõn và hải quõn phỏ hoại Miền Bắc lần thứ hai? -Để ngăn chặn sự chi viện của Miền Bắc cho Miền Nam. -Để cứu vãn tình thế thất bại của chiến lược “Việt nam hóa chiến tranh ở Miền Nam” - Uy hiếp tinh thần nhân dân 2 Miền - Mĩ muốn giành thế mạnh trên bàn đàm phán tại Pa-ri. b-Diễn biến

Quân dân miền Bắc đã giành được những thắng lợi gì trong trận chiến đấu chống cuộc tập kích không quân bằng máy bay B52 cuối năm 1972 của Mĩ? : 

Quân dân miền Bắc đã giành được những thắng lợi gì trong trận chiến đấu chống cuộc tập kích không quân bằng máy bay B52 cuối năm 1972 của Mĩ? -Để hỗ trợ cho mưu đồ chính trị-ngoại giao mới Ních sơn mở cuộc tập kích không quân bằng máy bay B52 vào Hà Nội, Hải Phòng suốt 12 ngày đêm từ ngày 18 đến ngày 29/12/1972. Quân dân miền Bắc đã đánh trả những đòn đích đáng đánh bại….

Slide 12: 

                 Ngày 6/4/1972 Ngày 9/5/1972 Từ 18- 29/12/1975

Slide 13: 

Tiết 44- Bài 29: Cả nước trực tiếp chiến đấu chống mỹ cứu nước (1965-1973) IV Miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế- văn hóa, chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ hai của Mĩ (1969- 1973) 1. Miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế- văn hóa. 2. Miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại, vừa sản xuất và làm nghĩa vụ hậu phương. c. Kết quả và ý nghĩa Ta đánh trả địch những đòn đích đáng từ trận đầu, đánh bại hoàn toàn cuộc tập kích bằng không quân của Mĩ, làm nên trận Điện Biên Phủ trên không.trong 12 ngày đêm bắn rơi 81 máy bay ,trong đó 34 máy bay B52,5 máy bay F111 bắt 44 giặc lái. Buộc Mĩ phải trở lại Hội nghị Pa-ri, kí Hiệp định Pa- ri. Hoàn cảnh: Diễn biến

Slide 14: 

Tiết 44- Bài 29: Cả nước trực tiếp chiến đấu chống mỹ cứu nước (1965-1973) IV Miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế- văn hóa, chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ hai của Mĩ (1969- 1973) V. Hiệp định Pa-ri năm 1973 về chấm dứt chiến tranh ở Việt nam. Tiến trình hội nghị: Trỡnh bày túm tắt tiến trỡnh hội nghị Pa-ri? Ngày 13/5/1968: Cuộc thương lượng chính thức tại Pa-ri giữa hai bên đ diện Chính phủ Việt nam Dân chủ Cộng hòa và đại diện Chính phủ Hoa Kì. Ngày 25/1/1969 thương lượng giữa bốn bên: Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Hoa Kì và Việt Nam Cộng hòa (Chính quyền Sài Gòn) Ngày 27/1/1973 Hiệp định Pa-ri về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam được kí kết giữa bốn Bộ trưởng của bốn bên tham gia.

Slide 15: 

Cố vấn đặc biệt Lê Đức Thọ, đại diện đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Cố vấn đặc biệt của Tổng thống Hoa Kỳ, Tiến sĩ Henry Kissinger chúc mừng nhau sau lễ ký tắt.(Người đứng giữa, phía sau là Thư ký đoàn VNDHCH Lưu Văn Lợi )

Slide 16: 

Bà Nguyễn Thị Bình- Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam kí hiệp định Pa-ri.

Slide 17: 

Tiết 44- Bài 29: Cả nước trực tiếp chiến đấu chống mỹ cứu nước (1965-1973) IV Miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế- văn hóa, chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ hai của Mĩ (1969- 1973) V. Hiệp định Pa-ri năm 1973 về chấm dứt chiến tranh ở Việt nam. Tiến trình hội nghị: Nội dung Hiệp định Pa-ri: Trong những nội dung cơ bản của Hiệp định Pa-ri, theo em, nội dung nào là quan trọng nhất? Vì sao?

Slide 18: 

Tiết 44- Bài 29: Cả nước trực tiếp chiến đấu chống mỹ cứu nước (1965-1973) IV Miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế- văn hóa, chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ hai của Mĩ (1969- 1973) V. Hiệp định Pa-ri năm 1973 về chấm dứt chiến tranh ở Việt nam. Tiến trình hội nghị: Nội dung Hiệp định Pa-ri: ý nghĩa của Hiệp định Pa-ri: -Là kết quả của cuộc đấu tranh kiên cường, bất khuất của quân dân ta ở hai miền đất nước. Mĩ phải công nhận các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân ta, phải rút quân về nước. Là thắng lợi quan trọng, tạo thời cơ thuận lợi để nhân dân ta tiến lên giải phóng hoàn toàn miền Nam.

Slide 19: 

Bài tập củng cố Nối thời gian (cột A) với sự kiện lịch sử tương ứng (cột B): a- 3, b-1, c- 2.

Slide 20: 

Chọn đáp án đúng! 1. Âm mưu gây chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai của Mĩ là: Đối phó với cuộc tấn công năm 1972 của ta. Cứu nguy cho chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh. Tạo thế mạnh cho cuộc đàm phán ở hội nghị Pa-ri. Cả ba phương án trên. 2. ý nào sau đây không thuộc nhiệm vụ của cách mạng miền Nam trong giai đoạn 1969- 1973: A. Là hậu phương đối với tiền tuyến miền Nam. B. Làm nghĩa vụ quốc tế với Lào và Cam- pu- chia. C. Xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa. D. Chống chiến tranh phá hoại lần thứ hai của Mĩ.

Slide 21: 

Hướng dẫn học và chuẩn bị bài mới: Xem lại các kiến thức đã học. Đọc trước bài 30, phần I, II. +Sưu tầm tài liệu về miền Bắc thời kì khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế- văn hóa, ra sức chi viện cho miền Nam. +Trả lời các câu hỏi trong Sgk.

authorStream Live Help