Lich su 9 Bài 26- Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc c

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/lichsuquan10 https://site s.google.com/site/truongquetoi

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

1 kính chào quí thầy , cô giáo về dự hội giảng mùa xuân năm 2011 Bài giảng : Lịch sử 9 Người thực hiện : Trần văn Tú phòng gd - đt kiến xƯơng trường thcs minh tân

PowerPoint Presentation:

Kiểm tra bài cũ Trình bày diễn biến chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947 trên lược đồ ?

PowerPoint Presentation:

Bài 26 : bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân pháp ( 1950 – 1953 ) I . Chiến dịch biên giới thu - đông 1950 1 . Hoàn cảnh lịch sử mới - Thế giới : - Trong nước : 2 . Quân ta tiến công địch ở biên giới phía Bắc - Âm mưu của địch : + Khoá cửa biên giới Việt – Trung + Thiết lập hành lang Đông – Tây + Chuẩn bị tấn công căn cứ địa Việt Bắc lần 2 . - Chủ trương của ta : Tháng 6/1950 ta quyết định mở chiến dịch Biên Giới . Có lợi cho ta . Bất lợi cho pháp .

PowerPoint Presentation:

Bài 26 : bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân pháp ( 1950 – 1953 ) I . Chiến dịch biên giới thu - đông 1950 1. Hoàn cảnh lịch sử mới . 2. Quân ta tiến công địch ở biên giới phía Bắc . - Âm mưu của địch : - Chủ trương của ta : - Diễn biến : + 16/9 ta đánh Đông Khê . + 18/9 ta tiêu diệt Đông Khê . + 22/10 địch rút khỏi đường số 4 .

PowerPoint Presentation:

Chân dung Trần Cừ ( 1920 – 1950 ) Chân dung La Văn Cầu ( Sinh năm 1932 )

PowerPoint Presentation:

Phối hợp với mặt trận Biên Giới , quân dân ta ở khắp nơi đã làm gì ?

PowerPoint Presentation:

Bài 26 : bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân pháp ( 1950 – 1953 ) I . Chiến dịch biên giới thu - đông 1950 1. Hoàn cảnh lịch sử mới 2. Quân ta tiến công địch ở biên giới phía Bắc - Âm mưu của địch : - Chủ trương của ta : - Diễn biến : + 16/9 ta đánh Đông Khê . + 18/9 ta tiêu diệt Đông Khê . + 22/10 địch rút khỏi đường số 4 . - Kết quả : Làm phá sản kế hoạch Rơ-ve của Pháp .

PowerPoint Presentation:

Bài 26 : bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân pháp ( 1950 – 1953 ) Thảo luận nhóm Nhóm 3 + 4 : Tìm cách đánh của ta trong chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950 ? Nhóm 1 + 2 : Tìm những chi tiết chứng tỏ chiến dịch Biên giới thu - đông 1950 đánh dấu bước phát triển mới của cuộc kháng chiến chống TD Pháp của ta ? Ta đã chủ động tấn công địch . Quân đội ta đã trưởng thành , đủ sức đánh lớn . Ta chuyển từ thế phòng ngự sang thế tiến công . Chủ động tấn công trước . Đánh công kiên ( đánh Đồn bốt , lô cốt …). Chọn điểm diệt viện .

PowerPoint Presentation:

Bài 26 : bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân pháp ( 1950 – 1953 ) II . âm mưu đẩy mạnh chiến tranh xâm Lược đông dương của thực dân pháp - Giành lại quyền chủ động chiến lược đã mất . + 23/12/1950 Pháp và Mĩ ký “ Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương ” . + 12/1950 Đề ra kế hoạch Đờ Lát đờ Tát – xi -nhi . I . Chiến dịch biên giới thu - đông 1950 . 1 . Hoàn cảnh lịch sử mới . 2 . Quân ta tiến công địch ở biên giới phía Bắc . - Âm mưu của địch : - Chủ trương của ta : - Diễn biến : - Kết quả :

PowerPoint Presentation:

Bài 26 : bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân pháp ( 1950 – 1953 ) I . Chiến dịch biên giới thu - đông 1950 . II . âm mưu đẩy mạnh chiến tranh xâm Lược đông dương của thực dân pháp III . đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của đảng ( 2 – 1951 ) 1 . Hoàn cảnh : 02/1951 ĐH họp tại Chiêm Hoá - Tuyên Quang . 2 . Nội dung : Thông qua Báo cáo chính trị ( HCM ) và Bàn về CMVN ( Trường Chinh ) . Đưa Đảng ra hoạt động công khai , lấy tên là Đảng Lao động Việt Nam . Bầu BCH trung ương khoá mới … 3 . ý nghĩa : Đánh dấu bước trưởng thành của Đảng . Thúc đẩy cuộc kháng chiến đi đến thắng lợi .

PowerPoint Presentation:

Bài 26 : bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân pháp ( 1950 – 1953 ) I . Chiến dịch biên giới thu - đông 1950 . 1 . Hoàn cảnh lịch sử mới . 2 . Quân ta tiến công địch ở biên giới phía Bắc . - Âm mưu của địch : - Chủ trương của ta : - Diễn biến : - Kết quả : II . âm mưu đẩy mạnh chiến tranh xâm Lược đông dương của thực dân pháp Iii . đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ii của đảng ( 2 – 1951 ) Củng cố Trình bày diễn biến chiến dịch Biên giới thu - đông 1950 trên lược đồ ?

PowerPoint Presentation:

Bài 26 : bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân pháp ( 1950 – 1953 ) II . âm mưu đẩy mạnh chiến tranh xâm lược đông dương của thực dân pháp Iii . đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ii của đảng ( 2 – 1951 ) I . Chiến dịch biên giới thu - đông 1950 . 1 . Hoàn cảnh lịch sử mới . 2 . Quân ta tiến công địch ở biên giới phía Bắc . - Âm mưu của địch : - Chủ trương của ta : - Diễn biến : - Kết quả : Bài học lịch sử : Từ tấm gương chiến đấu anh dũng , hy sinh của các anh hùng liệt sỹ trong chiến dịch Biên giới 1950 là học sinh em có suy nghĩ và rút ra bài học gì cho bản thân ? - Khâm phục , biết ơn các anh hùng , liệt sỹ . Tích cực tham gia các phong trào đền ơn , đáp nghĩa , uống nước nhớ nguồn … Ra sức học tập tốt để sau này xây dựng quê hương , đất nước giàu đẹp , văn minh …

PowerPoint Presentation:

giờ học kết thúc xin chân thành cảm ơn các thầy , cô giáo và các em học sinh

authorStream Live Help