Lich su 9 Bài 23- Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập n

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/lichsuquan10

Comments

Presentation Transcript

KiỂM TRA BÀI CŨ:

KiỂM TRA BÀI CŨ Sau khi Nhật đảo chính Pháp Đảng ta đã có chủ trương và khẩu hiệu gì để đẩy phong trào cách mạng tiến tới? Mặt trận Việt Minh ra đời đã có tác động như thế nào đến cao trào kháng Nhật cứu nước?

TUẦN 23 – BÀI 23 - TiẾT 28:

TUẦN 23 – BÀI 23 - TiẾT 28 TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945 VÀ SỰ THÀNH LẬP NƯỚC ViỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ.

I/Lệnh tổng khởi nghĩa được ban bố.:

I/Lệnh tổng khởi nghĩa được ban bố. *Thảo luận : 1/Qua nội dung của mục I , hãy cho biết Đảng ta ban bố lệnh tổng khởi nghĩa trong hoàn cảnh nào? 2/Em có suy nghĩ gì về chủ trương của Đảng? 3/Đảng ta đã có sự chuẩn bị như thế nào cho tổng khởi nghĩa?

Đại diện Bộ Tổng tư lệnh Hồng quân Liên Xô trong buổi lễ tiếp nhận đầu hàng không điều kiện của quân đội Đức tháng 5/1945.:

Đại diện Bộ Tổng tư lệnh Hồng quân Liên Xô tron g buổi lễ tiếp nhận đầu hàng không điều kiện của quân đội Đức tháng 5/ 1945 . 6/20/2012 6

Tướng Mĩ Douglas Mac Arthur ký nhận đầu hàng vô điều kiện của Nhật. (tháng 8/1945):

Tướng Mĩ Douglas Mac Arthur ký nhận đầu hàng vô điều kiện của Nhật. (tháng 8/1945) 6/20/2012 7

Cây đa Tân Trào, mái đình Hồng Thái (Tuyên Quang):

Cây đa Tân Trào, mái đình Hồng Thái (Tuyên Quang)

PowerPoint Presentation:

Bản đồ Tổng khởi nghĩa tháng 8/1945 Tân Trào

PowerPoint Presentation:

Thư của Bác Hồ gởi đồng bào cả nước kêu gọi nổi dậy Tổng khởi nghĩa giành quyền.

Chủ tịch Hồ Chí Minh CT-UBKN Võ Nguyên Giáp:

Chủ tịch Hồ Chí Minh CT-UBKN Võ Nguyên Giáp

I/Lệnh tổng khởi nghĩa được ban bố.:

I/Lệnh tổng khởi nghĩa được ban bố. 1/ Thế giới : -5/1945 Đức đầu hàng ở châu Âu. -8/1945 Nhật đầu hàng. 2/ Trong nước : -Từ 14/8  15/8/1945 Hội nghị toàn quốc của Đảng tại Tân Trào (Tuyên Quang)… -16/8/1945 Đại hội Quốc dân… -Chiều 16/8 Giải phóng quân tấn công Thái Nguyên mở đường về Hà Nội .

II/ Giành chính quyền ở Hà Nội. Mít tinh trước Nhà Hát Lớn Hà Nội 19/8/1945:

II/ Giành chính quyền ở Hà Nội. Mít tinh trước Nhà Hát Lớn Hà Nội 1 9 /8/1945

Mít tinh tại Nhà hát lớn Hà Nội (19/8/1945):

Mít tinh tại Nhà hát lớn Hà Nội (19/8/1945)

Quần chúng tấn công phủ Khâm sai(Bắc Bộ phủ) 19/8/1945:

Quần chúng tấn công phủ Khâm sai(Bắc Bộ phủ) 19/8/1945

PowerPoint Presentation:

Nhạc sĩ VĂN CAO (1923-1995)

III/ Giành chính quyền trong cả nước. Quần chúng giành chính quyền ở Huế (23/8/1945).:

III/ Giành chính quyền trong cả nước. Quần chúng giành chính quyền ở Huế (23/8/1945).

PowerPoint Presentation:

NGỌ MÔN (HUẾ) Quốc Ấn của nhà Nguyễn

Quần chúng giành chính quyền tại Sài Gòn. (25/8/1945):

Quần chúng giành chính quyền tại Sài Gòn. (25/8/1945)

PowerPoint Presentation:

Tổng khởi nghĩa Tháng 8/1945 thắng lợi trong cả nước.

-14/828/8/1945 Tổng khởi nghĩa thắng lợi trong cả nước -2/9/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên Ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình  Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời.:

- 14/8 28/8/1945 Tổng khởi nghĩa thắng lợi trong cả nước -2/9/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên Ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình  Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời.

PowerPoint Presentation:

Thảo luận : 1/ Tại sao nói CMT8 là một bước nhảy vọt vĩ đại trong lịch sử dân tộc và là một sự kiện có ý nghĩa thời đại? 2/ Vì sao Tổng khởi nghĩa Tháng 8 năm 1945 thắng lợi. Nguyên nhân nào là chủ yếu? Vì sao?

IV/ Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của Cách mạng Tháng 8.:

IV/ Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của Cách mạng Tháng 8. 1/ Ý nghĩa lịch sử : * Trong nước. * Thế giới. 2/ Nguyên nhân thắng lợi : * Chủ quan. * Khách quan.

BÀI TẬP THỰC HÀNH:

BÀI TẬP THỰC HÀNH 1/ CMT8 giành thắng lợi đầu tiên ở : A. Hà Nội B. Huế C. Sài Gòn D. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam 2/ CMT 8 diễn ra trong vòng : A. 1 tháng B. 2 tháng C. 15 ngày D. 20 ngày

PowerPoint Presentation:

3/ Tổng khởi nghĩa Tháng 8 giành chính quyền từ tay Nhật đã diễn ra trong khoảng thời gian nào? A. Từ 9/8/1945 đến 24/8/1945 B. Từ 14/8/1945 đến 29/8/1945 C. Từ 9/3/1945 đến 28/8/1945 D. Từ 9/3/1945 đến 2/9/1945

PowerPoint Presentation:

4/ CMT8/1945 thành công được đánh dấu bằng sự kiện trọng đại nào? A.Mít tinh ở quảng trường Nhà hát lớn Hà Nội.(19/8) B.Vua Bảo Đại thoái vị. (30/8) C.Giành chính quyềnở SàiGòn.(25/8) D. Hồ Chủ tịch đọc Tuyên Ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà. (2/9/1945)

PowerPoint Presentation:

5/ Trong CMT8 đã xuất hiện thời cơ ngàn năm có một, hãy cho biết đó là thời cơ nào? A. Nhật đầu hàng,Chính phủ thân Nhật ở Đông Dương đang hoang mang cực độ. B. Quân Đồng minh (Anh-Pháp-Mĩ) chưa kịp vào Đông Dương. C. Câu A và B đúng. D. Câu A và B sai.

PowerPoint Presentation:

6/Điền các sự kiện theo mốc thời gian sau: -Từ 14/8  15/8/1945 : -16/8/1945 : -19/8/1945 : -2/9/1945 : Hội nghị toàn quốc của Đảng tại Tân Trào.(TQ) Đại hội Quốc dân Khởi nghĩa thắng lợi ở Hà Nội Hồ Chủ tịch đọc Tuyên Ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

PowerPoint Presentation:

? Nêu tóm tắt ý nghĩa lịch sử của Tổng khởi nghĩa Tháng 8/1945? ? Vì sao Tổng khởi nghĩa tháng 8/1945 thắng lợi?

DẶN DÒ:

DẶN DÒ Ôn bài , tập trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa. Làm các bài tập trong sách thực hành. Đọc bài 29, sưu tầm các tài liệu, tranh ảnh liên quan đến nội dung bài để chuẩn bị cho tiết tới.

authorStream Live Help