Lich su 9 Bài 14- Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/lichsuquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP GV: LÊ THỊ VUI – TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN

PowerPoint Presentation:

PHẦN II: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NAY. CHƯƠNG I: VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1919 -1930 BÀI 14 TIẾT 16: VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT. I.CHƯƠNG TRÌNH KHAI THÁC Thuéc ®Þa LẦN THỨ HAI CỦA THỰC DÂN PHÁP: ? Cho biết tình hình nước Pháp sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất? ? Để bù đắp lại những thiệt hại trên thực dân Pháp đã làm gì? - Thực dân Pháp bị thiệt hại nặng nề sau chiến tranh. ? Tại sao thực dân Pháp lại đẩy mạnh chương trình khai thác Việt Nam ngay sau chiến tranh? - Việt Nam là vùng đất đông dân, tài nguyên phong phú, trình độ dân trí thấp. => ® ẩy mạnh chương trình khai thác thuộc địa lần thứ 2 tại Việt Nam. 1.Nguyên nhân:

PowerPoint Presentation:

H.27.Nguồn lợi của tư bản Pháp ở Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ hai ? Chương trình khai thác lần 2 của thực dân Pháp tập trung vào các nguồn lợi nào? - Nông nghiệp. - Công nghiệp. - Ngân hàng. - Thương nghiệp. - Giao thông vận tải, thuế…

PowerPoint Presentation:

I.CHƯƠNG TRÌNH KHAI THÁC LẦN THỨ HAI CỦA THỰC DÂN PHÁP: BÀI 14 TIẾT 16: VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT * Nông nghiệp : ? Trong nông nghiệp thực dân Pháp đã làm gì để bóc lột nhân dân ta? - Tăng cường đầu tư vốn, chủ yếu vào đồn điền cao su. Rạch giá Bạc Liêu Phú riềng Đắc lắc Hòa bình Lúa gạo Cao su Cà fê Ca fê * Công nghiệp: ? Trong công nghiệp Pháp dùng chính sách nào? - Chú trọng khai thác mỏ (đặc biệt là than), số vốn tăng, nhiều công ti mới ra đời. than Đông triều Cao bằng Thiếc, chì kẽm, vonphơram vàng ? Tại sao Pháp lại chú ý đầu tư khai thác cao su và than? 1.Nguyên nhân: 2.Chính sách khai thác của Pháp:

PowerPoint Presentation:

BÀI 14 TIẾT 16: VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT I.CHƯƠNG TRÌNH KHAI THÁC LẦN THỨ HAI CỦA THỰC DÂN PHÁP: * Nông nghiệp : * Công nghiệp: - Đầu tư phát triển công nghiệp nhẹ. + Hà Nội (diêm, rượu, gạch ngói, văn phòng phẩm) + Hải Phòng (dệt, thủy tinh, xi măng) + Nam Định (dệt, rượu) + Sài Gòn( văn phòng phẩm, thuốc lá, gạch ngói + Huế (Voi Long Thọ) 1.Nguyên nhân: 2.Chính sách khai thác của Pháp:

PowerPoint Presentation:

BÀI 14 TIẾT 16: VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT I.CHƯƠNG TRÌNH KHAI THÁC LẦN THỨ HAI CỦA THỰC DÂN PHÁP: * Nông nghiệp : * Công nghiệp: * Thương nghiệp: ? Thương nghiệp, chúng sử dụng thủ đoạn nào ? - Pháp độc quyền,đánh thuế nặng vào hàng hóa nhập vào nước ta * Giao thông vận tải: ?Trong giao thông vận tải thực dân Pháp đã làm gì ? - Xây dựng đường sắt, mở hải cảng. * Ngân hàng: - Nắm độc quyền chỉ huy nền kinh tế Đông Dương. ? Nguồn lợi không thể thiếu của thực dân Pháp là gì? Thẻ thuế thân của nhân dân Việt Nam . 1.Nguyên nhân: 2.Chính sách khai thác của Pháp:

PowerPoint Presentation:

BÀI 14 TIẾT 16: VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT I.CHƯƠNG TRÌNH KHAI THÁC LẦN THỨ HAI CỦA THỰC DÂN PHÁP: * Nông nghiệp : * Công nghiệp: * Thương nghiệp: * Giao thông vận tải: * Ngân hàng: ? Qua tìm hiểu ở trên có nhận xét gì về mục đích, quy mô chương trình khai thác lần 2 ? So với là thứ nhất có gì khác? THẢO LUẬN NHÓM ( 3’) => Quy mô rộng lớn, nền kinh tế nước ta bị phụ thuộc vào nền kinh tế của thực dân Pháp . 2.Chính sách khai thác của Pháp: 1.Nguyên nhân:

PowerPoint Presentation:

Công ty khai thác than đá thời Pháp. . .

PowerPoint Presentation:

Tăng cường khai thác cao su. . .

PowerPoint Presentation:

Tổng sản lượng khai thác than 285.915 tấn 415.000 tấn 500.000 tấn Tấn Năm

PowerPoint Presentation:

Quầy tín dụng nông nghiệp Ngân hàng thời Pháp. . . .

PowerPoint Presentation:

Ga Huế đầu thế kỷ XIX Đường sắt thời Pháp. . .

PowerPoint Presentation:

CHƯƠNG TRÌNH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA PHÁP Nông nghiệp Số tiền đầu tư: 400 triệu Franc. Diện tích cao su tăng nhanh: 15.000ha (1918) lên 120.000ha (1930). Các công ti lớn: Misseline, Đất đỏ… Khai mỏ Các công ti than liên tiếp ra đời: Hạ Long - Đồng Đăng, Đông Triều. . . Công nghiệp - Các nhà máy ra đời : sợi (Nam Định ); rượu ( Hà đông ); diêm ( Thanh Hoá ); đường ( tuy hoà ); cưa ( Bến Thuỷ - Vinh )

PowerPoint Presentation:

BÀI 14 TIẾT 16: VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT I. CHƯƠNG TRÌNH KHAI THÁC LẦN THỨ HAI CỦA THỰC DÂN PHÁP : II .CÁC CHÍNH SÁCH CHÍNH TRỊ, VĂN HÓA, GIÁO DỤC: * Về chính trị: ? Thực dân Pháp đã thi hành chính sách cai trị như thế nào? - Chia để trị, thâu tóm mọi quyền hành, cấm đoán mọi quyền tự do dân chủ, thẳng tay đàn áp... * Về văn hóa, giáo dục: ? Thực dân Pháp đã thi hành chính sách văn, hóa giáo dục nào? - Khuyến khích các hoạt động mê tín dị đoan, các tệ nạn xã hội, hạn chế mở trường học. ? Mục đích của những thủ đoạn mà thực dân Pháp thi hành ở Việt Nam là gì? => Củng cố bộ máy cai trị, phục vụ cho cuộc khai thác.

PowerPoint Presentation:

Trường Bưởi (Trường Chu Văn An-Hà Nội) Trong lớp học Trường Đại học Đông Dương (Đại học quốc gia Hà Nội ngày nay) Giờ học môn Vật lý tại giảng đường Đại học Đông Dương

PowerPoint Presentation:

Saigon. . . 300 năm trước Phụ nữ: Đánh xệp, tứ sắc … trong sòng bạc. . . lính thuộc địa VN thời Pháp ở Sài Gòn cách nay . . . 300 năm

PowerPoint Presentation:

BÀI 14 TIẾT 16: VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT I. CHƯƠNG TRÌNH KHAI THÁC LẦN THỨ HAI CỦA THỰC DÂN PHÁP : II. CÁC CHÍNH SÁCH CHÍNH TRỊ, VĂN HÓA, GIÁO DỤC: ? Khi Pháp tiến hành khai thác lần thứ hai xã hội Việt Nam có những tầng lớp, giai cấp nào? III. XÃ HỘI VIỆT NAM PHÂN HÓA: - Địa chủ >< Nông dân ? Trong xã hội phong kiến có những giai cấp cơ bản nào? - Giai cấp cũ: địa chủ, nông dân. - Giai cấp, tầng lớp mới: công nhân, tư sản, tiểu tư sản. 1 .Giai cấp địa chủ phong kiến : ? Giai cấp địa chủ phong kiến có thay đổi như thế nào? - Câu kết chặt chẽ với thực dân Pháp, làm tay sai, áp bức bóc lột nhân dân. - Bộ phận địa chủ nhỏ và vừa có tinh thần yêu nước.

PowerPoint Presentation:

BÀI 14 TIẾT 16: VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT I.CHƯƠNG TRÌNH KHAI THÁC LẦN THỨ HAI CỦA THỰC DÂN PHÁP : II.CÁC CHÍNH SÁCH CHÍNH TRỊ, VĂN HÓA, GIÁO DỤC: III. XÃ HỘI VIỆT NAM PHÂN HÓA:

PowerPoint Presentation:

BÀI 14 TIẾT 16: VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT I.CHƯƠNG TRÌNH KHAI THÁC LẦN THỨ HAI CỦA THỰC DÂN PHÁP : II.CÁC CHÍNH SÁCH CHÍNH TRỊ, VĂN HÓA, GIÁO DỤC: III. XÃ HỘI VIỆT NAM PHÂN HÓA: 1 .Giai cấp địa chủ phong kiến : 2 .Giai cấp tư sản: 3. Tầng lớp tiểu tư sản thành thị: ? Tầng lớp tiểu tư sản thành thị có thay đổi như thế nào về số lượng? Đời sống như thế nào? Thái độ chính trị ra sao? - Số lượng tăng nhanh, đời sống bấp bênh. - Bộ phận trí thức có tinh thần hăng hái cách mạng.

PowerPoint Presentation:

BÀI 14 TIẾT 16: VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT I.CHƯƠNG TRÌNH KHAI THÁC LẦN THỨ HAI CỦA THỰC DÂN PHÁP : II.CÁC CHÍNH SÁCH CHÍNH TRỊ, VĂN HÓA, GIÁO DỤC: III. XÃ HỘI VIỆT NAM PHÂN HÓA: 1 .Giai cấp địa chủ phong kiến : 2 .Giai cấp tư sản: 3. Tầng lớp tiểu tư sản thành thị: 4 .Giai cấp nông dân:

PowerPoint Presentation:

Theo dõi đoạn sử liệu sau: “ ...Trong một miếng đất rộng rào kín bốn bề, có 3.000, 4.000 người mặc quần áo nâu rách rưới: họ chen chúc chật ních đến nỗi nhìn chung chỉ thấy một đống gì rung rinh,có những cánh tay giơ lên gầy như que sậy, khúc khuỷu, khô queo. Trong mỗi người bệnh gì cũng có: mặt phù ra hay không còn chút thịt, răng rụng, mắt mờ hay lem nhem, mình đầy ghẻ chốc. Đàn ông chăng? Đàn bà chăng? Hai mươi tuổi? Hay sáu mươi tuổi? Không phân biệt được! Không còn phân biệt được trai, gái, già trẻ nữa, chỉ thấy một cái tình cảnh khốn khổ tột bậc mà hàng nghìn miệng đen kêu lên như những tiếng kêu của súc vật.” ( Trích Tư liệu Lịch sử 9 ) ? Qua đoạn sử liệu trên, em có nhận xét gì về tình cảnh người nông dân Việt Nam ?

PowerPoint Presentation:

BÀI 14 TIẾT 16: VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT I.CHƯƠNG TRÌNH KHAI THÁC LẦN THỨ HAI CỦA THỰC DÂN PHÁP : II.CÁC CHÍNH SÁCH CHÍNH TRỊ, VĂN HÓA, GIÁO DỤC: III. XÃ HỘI VIỆT NAM PHÂN HÓA: 1 .Giai cấp địa chủ phong kiến : 2 .Giai cấp tư sản: 3. Tầng lớp tiểu tư sản thành thị: 4 .Giai cấp nông dân : - Chiếm hơn 90 % dân số, bị thực dân, phong kiến áp bức bóc lột nặng nề, bị bần cùng hóa. ? Đánh giá như thế nào về khả năng cách mạng của giai cấp này? - Là lực lượng hăng hái, đông đảo của cách mạng.

PowerPoint Presentation:

BÀI 14 TIẾT 16: VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT I.CHƯƠNG TRÌNH KHAI THÁC LẦN THỨ HAI CỦA THỰC DÂN PHÁP : II.CÁC CHÍNH SÁCH CHÍNH TRỊ, VĂN HÓA, GIÁO DỤC: III. XÃ HỘI VIỆT NAM PHÂN HÓA: 1 .Giai cấp địa chủ phong kiến : 2 .Giai cấp tư sản: 3. Tầng lớp tiểu tư sản thành thị: 4 .Giai cấp nông dân : ? Giai cấp công nhân có thay đổi như thế nào? 5 .Giai cấp công nhân: - Phát triển nhanh về số lượng và chất lượng. ? Vì sao số lượng giai cấp công nhân lại tăng nhanh? ? Giai cấp công nhân Việt Nam có đặc điểm riêng nào? - Bị ba tầng áp bức, có quan hệ gần gũi với người nông dân, có truyền thống yêu nước.

PowerPoint Presentation:

“Ở các tầng mỏ lúc nhúc công nhân. Những sinh vật mặc quần áo tả tơi. Họ cuốc than hai cánh tay gầy còm . Đằng sau những xe goòng nhỏ, những đứa trẻ chừng 10 tuổi còng lưng đẩy , thân hình bé tí, khô cằn , mặt đầy mệt nhọc như đã kiệt quệ, thân hình than bám đen mò.... Những bọn người rách rưới , cánh tay khẳng khiu gầy gộc làm việc dưới ánh mặt trời mà lương rất thấp. Có cả đàn bà và đi sau các chiếc xe go Ò ng là các em nhỏ mới độ 10 tuổi mà mặt mày bơ phờ dưới lớp bụi than nên trong già đến 40.. Chúng chạy đi chạy lại liên tục để mỗi ngày kiếm được khoảng 10 đến 15 xu ”. ( Trích Tư liệu Lịch sử 9) Công nhân khai thác than.

PowerPoint Presentation:

BÀI 14 TIẾT 16: VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT I.CHƯƠNG TRÌNH KHAI THÁC LẦN THỨ HAI CỦA THỰC DÂN PHÁP : II.CÁC CHÍNH SÁCH CHÍNH TRỊ, VĂN HÓA, GIÁO DỤC: 1 .Giai cấp địa chủ phong kiến : 2 .Giai cấp tư sản: 4 .Giai cấp nông dân : 3. Tầng lớp tiểu tư sản thành thị: 5 .Giai cấp công nhân: => Giai cấp lãnh đạo cách mạng nước ta. ? Giai cấp công nhân đóng vai trò như thế nào trong cuộc đấu tranh cách mạng của nước ta? Qua tìm hiểu ở trên, em có nhận xét gì về sự phân hoá của xã hội Việt Nam trong chương trình khai thác lần 2 của thực dân Pháp? => Xã hội Việt Nam có sự phân hoá sâu sắc, mỗi giai cấp, tầng lớp có thái độ chính trị và khả năng cách mạng riêng.

PowerPoint Presentation:

Bài tập: Tầng lớp, giai cấp Thái độ chính trị, khả năng cách mạng Địa chủ phong kiến Tư sản Tiểu tư sản Nông dân Công nhân - Câu kết chặt chẽ với đế quốc - Bộ phận địa chủ nhỏ, vừa có tinh thần yêu nước. - Tư sản mại bản: câu kết với Pháp - Tư sản dân tộc: yêu nước, không kiên định Số lượng tăng, đời sống bấp bênh, bộ phận trí thức có tinh thần hăng hái cách mạng - Đời sống tối tăm, cơ cực, là lực lượng cách mạng hùng hậu - Số lượng tăng nhanh, bị ba tầng áp bức..., nắm quyền lãnh đạo cách mạng.

PowerPoint Presentation:

Câu hỏi : Trong các tác phẩm văn học trong nhà trường, em có biết tác phẩm “Tắt đèn”của nhà văn nào liên quan đến chế độ thực dân phong kiến áp bức nông dân ? NGÔ TẤT TỐ (1890 – 1954)

PowerPoint Presentation:

… nông dân nộp thóc thời Pháp . . .

PowerPoint Presentation:

Nông dân và xe kéo . . .

PowerPoint Presentation:

Nông dân Việt Nam thời Pháp thuộc. . .

PowerPoint Presentation:

Doanh nhân người Việt nổi tiếng. Một trong bốn người giàu có nhất Việt Nam vào những năm đầu của thế kỷ 20 . Kinh doanh nổi bật nhất : hàng hải , khai thác than và in ấn . Bạch Thái Bưởi ( 1874 – 1932 )

PowerPoint Presentation:

Câu hỏi củng cố: Sau chiến tranh, Pháp tăng cương khai thác thuộc địa ở đâu? Pháp dùng các chính sách nào để cai trị về chính trị và Văn hoá – giáo dục? Nêu tên các tầng lớp xã hội Việt Nam phân hoá sau Thế chiến I ? Đáp án: Vơ vét ở chính quốc và thuộc địa. Cụ thể ở Đông Dương; trong đó có Việt Nam. Đó là chính sách “nô dịch về văn hoá” và “chia để trị”. Đó là: địa chủ, Tư sản – tiểu Tư sản, nông dân và Công nhân.

PowerPoint Presentation:

HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ: - Nắm đựơc nội dung cơ bản của chương trình khai thác lần của thực dân Pháp tại Việt Nam; sự phân hoá sâu sắc cả xã hội. - Học đề cương ôn tập để chuẩn bị thi học kì.

authorStream Live Help