Lịch sử 9 Bài 13: Tổng kết lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/lichsuquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ TIẾT HỌC! Người dạy: Trình Hữu Dương Đơn vị : Trường THCS Lý Thường Kiệt

PowerPoint Presentation:

B ài 13: TỔNG KẾT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TỪ SAU NĂM 1945 ĐẾN NAY I. NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA LỊCH SỬ THẾ GIỚI TỪ SAU NĂM 1945 ĐẾN NAY 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Sau chiến tranh thế giới thứ hai chủ nghĩa xã hội phát triển như thế nào? Chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống thế giới cho đến nay. B. Chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống trên thế giới,Suy yếu, Và sụp đổ cuối thế kỉ XX. C. Chủ nghĩa xã hội được hình thành, phát triển ở Liên Xô. 1.Sau chiến tranh thế giới thứ hai chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống thế giới. ?

PowerPoint Presentation:

HỆ THỐNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI VIỆT NAM CU BA

PowerPoint Presentation:

BÀI 13: TỔNG KẾT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TỪ SAU NĂM 1945 ĐẾN NAY I. NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA LỊCH SỬ THẾ GIỚI TỪ SAU NĂM 1945 ĐẾN NAY 1 3 5 2 4 6 1 2 3 4 5 6 1.Sau chiến tranh thế giới thứ hai chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống thế giới. Sau chiến tranh thế giới thứ hai phong trào giải phóng dân tộc Á-Phi-Mĩ la tinh diễn ra như thế nào? Chưa giành được thắng lợi Phong trào diễn ra lẻ tẻ Diễn ra sôi nổi, giành được thắng lợi to lớn. 2. Phong trào giải phóng dân tộc Á-Phi –Mĩ la tinh diễn ra sôi nổi ?

PowerPoint Presentation:

VIỆT NAM CU BA Phong trào giải phóng dân tộc Á- Phi- Mĩ-la-tinh

PowerPoint Presentation:

CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945 THÀNH CÔNG Ở VIỆT NAM

PowerPoint Presentation:

Cầu Mỹ Thuận bắc qua sông Tiền. Khai thác dầu mỏ ở Biển Đông. Khu lọc dầu Dung Quất Quảng Ngãi.

PowerPoint Presentation:

Việt Nam trở thành ủy viên không thường trực của Hội Đồng Bảo An Liên Hợp Quốc

PowerPoint Presentation:

BÀI 13: TỔNG KẾT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TỪ SAU NĂM 1945 ĐẾN NAY I. NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA LỊCH SỬ THẾ GIỚI TỪ SAU NĂM 1945 ĐẾN NAY 1 3 5 2 4 6 1 2 3 4 5 6 1. H ệ thống XHCN hình thành. 2. Phong trào giải phóng dân tộc Á-Phi –Mĩ la tinh diễn ra sôi nổi Sau thế chiến 2 kinh tế các n ước Mĩ,Nh ật Bản, Tây Âu phát triển như thế nào? A. Kinh tế phát triển trung bình. B. Kinh tế bị lạm phát. C. Kinh tế h ồi phục và phát triển nhanh chóng. 3.Sau thế chiến 2 kinh tế các nước tư bảnhồi phục và phát triển nhanh. ?

PowerPoint Presentation:

BÀI 13: TỔNG KẾT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TỪ SAU NĂM 1945 ĐẾN NAY I. NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA LỊCH SỬ THẾ GIỚI TỪ SAU NĂM 1945 ĐẾN NAY 1 3 5 2 4 6 1 2 3 4 5 6 1.H ệ thống XHCN hình thành. 2. Phong trào giải phóng dân tộc Á-Phi –Mĩ la tinh diễn ra sôi nổi 3.Sau thế chiến 2 kinh tế các nước tư bản hồi phục và phát triển nhanh. Quan hệ quốc tế sau năm 1945 là: Xác lập trật tự 2 cực I-an-ta do Mĩ và Liên Xô đứng đầu. B. Do Mĩ đứng đầu C. Do Liên Xô đứng đầu 4.Quan hệ quốc tế sau 1945 là sự xác lập trật tự 2 cực do Mĩ và Liên Xô đứng đầu. ?

PowerPoint Presentation:

BÀI 13: TỔNG KẾT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TỪ SAU NĂM 1945 ĐẾN NAY I. NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA LỊCH SỬ THẾ GIỚI TỪ SAU NĂM 1945 ĐẾN NAY 1 3 5 2 4 6 1 2 3 4 5 6 1. Hệ thống XHCN hình thành. 2. Phong trào giải phóng dân tộc Á-Phi –Mĩ la tinh diễn ra sôi nổi 3.Sau thế chiến 2 kinh tế các nước tư bảnhồi phục và phát triển nhanh. 4.Quan hệ quốc tế sau 1945 là sự xác lập trật tự 2 cực do Mĩ và Liên Xô đứng đầu. Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật từ những năm 40 của thế kỉ XX phát triển như thế nào? Tiến bộ phi thường, nhiều thành tựu kì diệu. B. Phát triển chậm, nhiều hạn chế . C. Ít thành tựu, không đáp ứng yêu cầu cuộc sống. ?

PowerPoint Presentation:

Máy bay tàng hình Pin năng lượng Mặt Trời Sinh sản vô tính- Cừu Đô -li Rô-bốt trong bệnh viện Máy bay siêu thanh Vinasat 1 của Việt Nam Vệ tinh Vinasat 1 Máy bay trong nông nghiệp Máy bay trong nông nghiệp Bản đồ gen Bản đồ gen

PowerPoint Presentation:

Thả bom nguyên tử

PowerPoint Presentation:

Hi-rô-si-ma sau khi bị ném bom nguyên tử. Rác thải pô-li-me gây ôi nhiễm môi trường

PowerPoint Presentation:

BÀI 13: TỔNG KẾT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TỪ SAU NĂM 1945 ĐẾN NAY I. NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA LỊCH SỬ THẾ GIỚI TỪ SAU NĂM 1945 ĐẾN NAY 1 3 5 2 4 6 1 2 3 4 5 6 1. H ệ thống XHCN hình thành. 2. Phong trào giải phóng dân tộc Á-Phi –Mĩ la tinh diễn ra sôi nổi. 3. Sau thế chiến 2 kinh tế các nước tư bảnhồi phục và phát triển nhanh. 4. Quan hệ quốc tế sau 1945 là sự xác lập trật tự 2 cực do Mĩ và Liên Xô đứng đầu. Ý nghĩa của cuộc cách mạng Khoa học-kĩ thuật là gì? Là nhân tố quết định đối với sự tăng trưởng kinh tế. B.Nâng cao mức sống và chất lượng cuộc sống. C. Tác động tới vận mệnh phát triển đất nước. D. Cả A, B,C đều đúng. 5. Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ hai với những tiến bộ phi thường,kì diệu đã làm thay đổi bộ mặt thế giới và cuộc sống loài người. Sớc-sin,Ru-dơ-ven và Xta-lin tại hội nghị I-an-ta. ?

Sớc –sin ; Ru-dơ-ven;Xta-lin tại hội nghị I-an-ta:

Sớc –sin ; Ru-dơ-ven;Xta-lin tại hội nghị I-an-ta

PowerPoint Presentation:

BÀI 13: TỔNG KẾT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TỪ SAU NĂM 1945 ĐẾN NAY I. NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA LỊCH SỬ THẾ GIỚI TỪ SAU NĂM 1945 ĐẾN NAY II. CÁCXU THẾ PHÁT TRIỂN CỦA THẾ GIỚI NGÀY NAY. Lớp chia làm 3 nhóm, thảo luận 4 phút, mỗi nhóm cử ra thư kí ghi nội dung thảo luận của nhóm, nhóm nào xong trước sẽ lên trình bày trước.Nhóm khác bổ sung. Nội dung thảo luận: Em hãy chỉ ra các xu thế phát triển của thế giới ngày nay ? 2.Đang hình thành một trật tự thế giới mới . 1. Xu thế hòa hoãn, thỏa hiệp giữa các nước lớn. 3. Các nước điều chỉnh chiến lược lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm. 4. Nguy cơ xung đột vũ trang, nội Chiến, li khai, khủng bố. Ngày nay thế giới phát triển các xu thế sau: Đ A ? t

PowerPoint Presentation:

CHIẾN TRANH VÙNG VỊNH 1991

PowerPoint Presentation:

Chiến tranh vùng vịnh 1991 Khủng bố ở Mĩ (11-09-2001)

PowerPoint Presentation:

1.Hệ thống XHCN hình thành. 3.Sau thế chiến 2 kinh tế các nước tư bảnhồi phục và phát triển nhanh. 4.Quan hệ quốc tế sau 1945 là sự xác lập trật tự 2 cực do Mĩ và Liên Xô đứng đầu. 5. Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ hai với những tiến bộ phi thường,kì diệu đã làm thay đổi bộ mặt thế giới và cuộc sống loài người. 2 3 1 May Mắn 5 4 “TRÒ CHƠI ĐI TÌM LỊCH SỬ” 2. Phong trào giải phóng dân tộc Á-Phi –Mĩ la tinh diễn ra sôi nổi Thầy mời Học sinh đứng lên chọn màu, số thứ tự nội dung đã học sẽ hiện ra, học sinh phải nêu được đúng số thứ tự , trong các màu có một màu “ may mắn” ai chọn trúng thầy sẽ thưởng quà. ?

PowerPoint Presentation:

Hướng dẫn học bài ở nhà: - Xem laïi caùc tieâu ñeà trong saùch giaùo khoa ñeå coù caùch nhìn khaùi quaùt - Hoïc baøi coù lieân heä baøi tröôùc vaø lieân heä thöïc teá Chuaån bò baøi 14: Vieät Nam sau chieán tranh theá giôùi thöù nhaát Taäp traû lôøi caâu hoûi SGK (Trang 57 vaø 58) Xem h.27.

PowerPoint Presentation:

KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ

authorStream Live Help