Lich su 9 Bài 12- Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/lichsuquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

CHÀO MỪNG CÁC EM ĐẾN VỚI MÔN LỊCH SỬ 9 gv thực hiện: nguyễn thị kim bông T rường T hcs N ghĩa T rung

PowerPoint Presentation:

?: Nêu xu thế phát triển của thế giới sau “chiến tranh lạnh” ? - Hoà hoãn ,hoà dịu trong quan hệ quốc tế Xác lập thế giới đa cực , nhiều trung tâm Hầu hết các nước đều ra sức điều chỉnh chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trọng tâm Tuy hoà bình nhưng nhiều khu vực vẫn xảy ra những vụ xung đột hoặc nội chiến giữa các phe phái Xu thế chung : hoà bình ,ổn định và hợp tác phát triển kinh tế KIỂM TRA BÀI CŨ ĐÁP ÁN

PowerPoint Presentation:

?: Quan sát tranh sau và cho biết nội dung của tranh?

PowerPoint Presentation:

CHƯƠNG V: CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC – KĨ THUẬT TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VÀ Ý NGHIÃ LỊCH SỬ CỦA CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC - KĨ THUẬT Tiết 14 Bài 12

PowerPoint Presentation:

Dân số ngày càng ñông - Tài nguyên ngày càng cạn kiệt - Phát minh ra các loại vũ khí hiện đại Bài 12: NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC - KĨ THUẬT Nguyên nhân: ?: Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật lần thứ 2 xuất phát từ những nguyên nhân nào? Dân số ngày càng ñông Nhu cầu đòi hỏi của con người ngày càng cao. Tài nguyên ngày càng cạn kiệt Phát minh ra các loại vũ khí hiện đại Nhu cầu đòi hỏi của con người ngày càng cao.

PowerPoint Presentation:

NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU CỦA CÁCH MẠNG KHOA HỌC-KĨ THUẬT Cừu Đô-li (ra đời bằng PP sinh sản vô tính) Bản đồ gen người Bài 12: NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC - KĨ THUẬT Nguyên nhân: Máy tính điện tử Năng lượng gió Năng lượng Mặt Trời Máy bay siêu âm Chất liệu polime

PowerPoint Presentation:

NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU CỦA CÁCH MẠNG KHOA HỌC-KĨ THUẬT Bài 12: NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC - KĨ THUẬT Nguyên nhân: Máy gặt đập liên hợp Ruộng lúa Tàu hỏa tốc độ cao Cầu vượt biển Vệ tinh nhân tạo Trạm thu sóng vệ tinh

PowerPoint Presentation:

NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU CỦA CÁCH MẠNG KHOA HỌC-KĨ THUẬT Bài 12: NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC - KĨ THUẬT Nguyên nhân: Tàu vũ trụ Con người đặt chân lên Mặt Trăng Tên lửa Máy bay tàng hình Gagarin

PowerPoint Presentation:

NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU CỦA CÁCH MẠNG KHOA HỌC-KĨ THUẬT Bài 12: NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC - KĨ THUẬT Nguyên nhân: Caùc lónh vöïc KH - KT Nhöõng thaønh töïu chuû yeáu ?: Dựa vào hình ảnh và nội dung SGK, em hãy hồn thành nội dung ở bảng bên? Khoa học cơ bản Công cụ sản xuất mới Nguồn năng lượng mới Nguồn vật liệu mới Cách mạng xanh trong nông nghiệp Giao thông vận tải và thông tin liên lạc Chinh phục vũ trụ Có nhiều phát minh lớn trên các lĩnh vực: tốn học,...(Cừu ñô-li,bản đồ gen người ) Máy tính điện tử, máy tự động... Năng lượng Mặt Trời,... Chất Pôlime, ti tan,... Lai tạo giống vật nuôi, cây trồngmới Tàu hỏa siêu tốc,phát sóng vô tuyến… Đưa con người lên Mặt Trăng,...

PowerPoint Presentation:

NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU CỦA CÁCH MẠNG KHOA HỌC-KĨ THUẬT Bài 12: NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC - KĨ THUẬT Nguyên nhân: II. Ý NGHĨA VÀ TÁC ĐỘNG CỦA CÁCH MẠNG KHOA HỌC - KĨ THUẬT

PowerPoint Presentation:

NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU CỦA CÁCH MẠNG KHOA HỌC-KĨ THUẬT Bài 12: NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC - KĨ THUẬT Nguyên nhân: II. Ý NGHĨA VÀ TÁC ĐỘNG CỦA CÁCH MẠNG KHOA HỌC - KĨ THUẬT

PowerPoint Presentation:

NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU CỦA CÁCH MẠNG KHOA HỌC-KĨ THUẬT Bài 12: NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC - KĨ THUẬT Nguyên nhân: II. Ý NGHĨA VÀ TÁC ĐỘNG CỦA CÁCH MẠNG KHOA HỌC - KĨ THUẬT HOẠT ĐỘNG NHÓM Ý nghĩa của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật ? Tác động tích cực của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật ? Gi ải pháp nhằm hạn chế mặt tiêu cực của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật ? Tác động tiêu cực của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật ?

PowerPoint Presentation:

NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU CỦA CÁCH MẠNG KHOA HỌC-KĨ THUẬT Bài 12: NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC - KĨ THUẬT Nguyên nhân: II. Ý NGHĨA VÀ TÁC ĐỘNG CỦA CÁCH MẠNG KHOA HỌC - KĨ THUẬT Ý NGHĨA TAÙC ÑOÄNG GIẢI PHÁP Đánh dấu mốc lịch sử tiến hóa của văn minh nhân loại-văn minh trí tuệ. Mang laïi nhöõng tieán boä phi thöôøng... * Tích cực: +Tạo bước nhảy vọt về sản xuất và năng suất lao động. +Mức sống và chất lượng cuộc sống nâng cao. +Làm thay đổi sự phân công lao động theo hướng tích cực * Tiêu cực: Mơi trường sinh thái bị huỷ hoại Tai nạn lao động, tai nạn giao thơng ngày càng tăng, Nhiều dịch bệnh mới Nguy cơ chiến tranh huỷ diệt. Hạn chế ô nhiễm môi trường Các chính sách của nhà nước Chấp hành luật lệ giao thông - Ngăn chặn sản xuất vũ khí huỷ diệt và chiến tranh - Tệ nạn xã hội làm suy thối đạo đức...

PowerPoint Presentation:

LUYỆN TẬP A C B Cách mạng kỹ thuật lần thứ nhất (thế kỷ XVIII – XIX) 1. Diễn ra trên nhiều lĩnh vực và phạm vị rộng lớn Cách mạng khoa học kỹ thuật (giữa thế kỷ XX – nay) 2. Diễn ra trong lĩnh vực cơ khí, sáng chế máy móc 3. Phát minh có y nghĩa lớn nhất là phát minh ra động cơ hơi nước 4. Thành tựu to lớn nhất là đã cơ giới hoá được sản xuất do đó năng suất lao động tăng cao 5. Thành tựu to lớn nhất là tự động hoá được sản xuất 6. Đã đi sâu chinh phục đại dương , lòng đất và vũ trụ bao la Hãy nối nội dung ở cột C với cột A hoặc B cho phù hợp

PowerPoint Presentation:

THEO EM TRONG TÌNH HÌNH THẾ GIỚI HIỆN NAY, NỀN KINH TẾ VIỆT NAM CẦN PHẢI LÀM GÌ ĐỀ PHÁT TRIỂN Cần điều chỉnh mọi mặt để phù hợp với cơ cấu kinh tế thế giới. Khai thác thế mạnh về thiên nhiên con người. Sử dụng các thành tựu mới nhất của khoa học kỹ thuật. Đa dạng hoá quan hệ quốc tế, để tranh thủ sự ủng hộ về chính trị-kinh tế, thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

PowerPoint Presentation:

BÀI TẬP VỀ NHÀ Học bài củ, tìm hiểu thêm những thành tựu khác trong giai đoạn hiện nay mà mang lại nhiều lợi ích cho nhân loại. Chuẩn bị bài ôn tập: + Khái quát những nội dung chính của lịch sử thế giới từ 1945 đến nay. + Liên hệ, chứng minh cho từng nội dung. + Những xu hướng phát triển của lịch sử? Là học sinh, chúng ta phải làm gì? CẢM ƠN CÁC EM ĐÃ TÍCH CỰC HỌC TẬP

authorStream Live Help