Lich su 9 Bai 10 Cac nuoc Tay Au Giao an Bac Can

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/lichsuquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

BÀI 10 TIẾT 12 CÁC NƯỚC TÂY ÂU NGƯỜI THỰC HIỆN: ĐÀM THỊ PHƯƠNG

PowerPoint Presentation:

Lược đồ các nước Châu Âu

BÀI 10 – TIẾT 12: CÁC NƯỚC TÂY ÂU:

BÀI 10 – TIẾT 12: CÁC NƯỚC TÂY ÂU I. Tình hình chung. ? Cho biết những thiệt hại của các nước Tây Âu trong CTTG thứ hai? ? Em có NX gì về những thiệt hại của các nước Tây âu trong CTTG thứ hai? - Rất lớn.

BÀI 10 – TIẾT 12: CÁC NƯỚC TÂY ÂU:

BÀI 10 – TIẾT 12: CÁC NƯỚC TÂY ÂU I. Tình hình chung. ? Để khôi phục kinh tế các nước Tây Âu đã làm gì? * KT: - Để khôi phục KT, các nước Tây Âu nhận viện trợ KT của Mĩ theo ”Kế hoạch Mac-san” (16 nước nhận viện trợ 17 tỉ USD ). ? Sau khi nhận viện trợ của Mĩ, quan hệ giữa Tây Âu và Mĩ ntn? - KT được phục hồi, nhưng các nước Tây Âu ngày càng lệ thuộc vào Mĩ.

BÀI 10 – TIẾT 12: CÁC NƯỚC TÂY ÂU:

BÀI 10 – TIẾT 12: CÁC NƯỚC TÂY ÂU I. Tình hình chung. * KT: - Để khôi phục KT, các nước Tây Âu nhận viện trợ KT của Mĩ theo ”Kế hoạch Mac-san” (16 nước nhận viện trợ 17 tỉ USD ). - KT được phục hồi, nhưng các nước Tây Âu ngày càng lệ thuộc vào Mĩ. Để nhận được viện trợ, các nước Tây Âu phải tuân theo những điều kiện mà Mĩ đưa ra: - Không được tiến hành quốc hữu hoá các xí nghiệp. - Hạ thuế quan đối với hàng Mĩ nhập vào. - Gạt bỏ những người cộng sản ra khỏi chính phủ. Do được duy trì củng cố thực hiện, giai cáp tư sản cầm quyền ở các nước Tây Âu đã tìm cách thu hẹp các quyền tự do dân chủ, xoá bỏ các cải cách tiến bộ trước đây, ngăn cản phong trào công nghiệp và dân chủ....

BÀI 10 – TIẾT 12: CÁC NƯỚC TÂY ÂU:

BÀI 10 – TIẾT 12: CÁC NƯỚC TÂY ÂU I. Tình hình chung. * KT: - Để khôi phục KT, các nước Tây Âu nhận viện trợ KT của Mĩ theo ”Kế hoạch Mac-san” (16 nước nhận viện trợ 17 tỉ USD ). - KT được phục hồi, nhưng các nước Tây Âu ngày càng lệ thuộc vào Mĩ. ? Cho biết tình hình CT của các nước Tây Âu? *CT: CP các nước T.Âu tìm cách thu hẹp các quyền TD DC, xóa bỏ các cải cách tiến bộ, ngăn cản các pt CN và DC, củng cố thế lực của g/c TS cầm quyền.

BÀI 10 – TIẾT 12: CÁC NƯỚC TÂY ÂU:

BÀI 10 – TIẾT 12: CÁC NƯỚC TÂY ÂU I. Tình hình chung. * KT: *CT: ? Cho biết chính sách đối ngoại của các nước Tây Âu sau CTTG thứ hai ? *Đối ngoại: - Tiến hành CT tái chiếm thuộc địa. - 4/1949 các nước Tây Âu tham gia khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhằm chống Liên Xô và các nước XHCN ở Đông Âu. ? Kết quả mà các nước Tây Âu phải gánh chịu đó là gì? - Các nước thực dân Tây Âu đã thất bại. - Phải công nhận ĐL chủ quyền của những nước này.

BÀI 10 – TIẾT 12: CÁC NƯỚC TÂY ÂU:

BÀI 10 – TIẾT 12: CÁC NƯỚC TÂY ÂU I. Tình hình chung. * KT: *CT: *Đối ngoại: - Tiến hành CT tái chiếm thuộc địa. - 4/1949 các nước Tây Âu tham gia khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhằm chống Liên Xô và các nước XHCN ở Đông Âu. ? Trong thời kì CTL, các nước Tây Âu đã làm gì? Tình hình Châu Âu căng thẳng, các nước Tây Âu đều chạy đua vũ trang, thiết lập nhiều căn cứ quân sự. *Tình hình nước Đức:

PowerPoint Presentation:

Tiết 12 Bài 10 CÁC NƯỚC TÂY ÂU * Nước Đức ? Hãy xđ giới hạn nước Đức trên BĐ?

BÀI 10 – TIẾT 12: CÁC NƯỚC TÂY ÂU:

BÀI 10 – TIẾT 12: CÁC NƯỚC TÂY ÂU I. Tình hình chung. * KT: *CT: *Đối ngoại: - Tiến hành CT tái chiếm thuộc địa. - 4/1949 các nước Tây Âu tham gia khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhằm chống Liên Xô và các nước XHCN ở Đông Âu. *Tình hình nước Đức: ? Cho biết tình hình nước Đức sau CTTG thứ hai? - Bị chia thành hai nhà nước: + CHLB Đức (Tây Đức) + CHDC Đức (Đông Đức) Với các cđ CT đối lập nhau.

PowerPoint Presentation:

Tiết 12 Bài 10 CÁC NƯỚC TÂY ÂU * Nước Đức: Sau CT chia thành 2 nước: +CHLBĐ (T. Đức 9/1949). +CHDCĐ (Đ.Đức 10/1949) v ới 2 chế độ chính trị khác nhau.

BÀI 10 – TIẾT 12: CÁC NƯỚC TÂY ÂU:

BÀI 10 – TIẾT 12: CÁC NƯỚC TÂY ÂU I. Tình hình chung. * KT: *CT: *Đối ngoại: * Tình hình nước Đức: - Bị chia thành hai nhà nước: + CHLB Đức (Tây Đức) + CHDC Đức (Đông Đức) Với các cđ CT đối lập nhau. - 10/1990, nước Đức thống nhất, trở thành 1 quốc gia có tiềm lực KT và QS mạnh nhất T.Âu. ? Sự kiện gì đã diễn ra vào T10/1990 ở nước Đức? Anh, Pháp đã tìm mọi cách giúp đỡ Tây Đức ra nhập NATO. Mĩ cho Tây Đức vay 50 tỷ Mác. -> Nền kinh tế Cộng hoà Liên Bang Đức phục hồi nhanh chóng . - Từ những năm 60, 70 (XX) kinh tế Đức vươn lên hàng thứ 3 thế giới, sau Mĩ, NB.

BÀI 10 – TIẾT 12: CÁC NƯỚC TÂY ÂU:

BÀI 10 – TIẾT 12: CÁC NƯỚC TÂY ÂU I. Tình hình chung. II. Sự liên kết khu vực. ? Một xu hướng mới phát triển ở các nước Tây Âu, đó là xu hướng gì? - SCT, ở T.Âu xu hướng LK kv ngày càng nổi bật và pt. ? Nguyên nhân nào -> sự liên kết khu vực các nước Tây Âu? - Các nước Tây Âu có chung nền văn minh. - Tương đồng về kinh tế. - Từ lâu có mối quan hệ mật thiết. - Các nước đều muốn thoát khỏi sự lệ thuộc vào Mĩ. =) Cần phải liên kết khu vực.

BÀI 10 – TIẾT 12: CÁC NƯỚC TÂY ÂU:

BÀI 10 – TIẾT 12: CÁC NƯỚC TÂY ÂU I. Tình hình chung. II. Sự liên kết khu vực. - SCT, ở T.Âu xu hướng LK kv ngày càng nổi bật và pt. ? Sự liên kết khu vực giữa các nước Tây Âu diễn ra ntn? - Những mốc pt chính của xu hướng này là: - 4/1951 "Cộng đồng than, thép Châu Âu" thành lập, gồm 6 nước: Pháp, Đức, Ý, Bỉ, Hà Lan, Lúc- xăm-bua. - 3/1957 "Cộng đông NL nguyên tử C.Âu" và "Cộng đồng KT Châu Âu" (EEC) thành lập, gồm 6 nước trên. - 7/1967, ba cộng đồng trên sát nhập thành ”Cộng đồng Châu Âu”(EC).

BÀI 10 – TIẾT 12: CÁC NƯỚC TÂY ÂU:

BÀI 10 – TIẾT 12: CÁC NƯỚC TÂY ÂU I. Tình hình chung. II. Sự liên kết khu vực. - SCT, ở T.Âu xu hướng LK kv ngày càng nổi bật và pt. - Những mốc pt chính của xu hướng này là:... ? Sự kiện gì đã diễn ra vào T12.1991? - 12/1991 các nước EC họp HN cấp cao tại Ma-a-xtơ-rich (Hà Lan). - Cộng đồng Châu Âu (EC) đổi tên thành LM Châu Âu (EU). ? Ngoài 2 quyết định trên, HN còn có quyết định nào khác? ? Cho biết ND chính của HN Ma-a-tơ-rích?

BÀI 10 – TIẾT 12: CÁC NƯỚC TÂY ÂU:

BÀI 10 – TIẾT 12: CÁC NƯỚC TÂY ÂU I. Tình hình chung. II. Sự liên kết khu vực. - SCT, ở T.Âu xu hướng LK kv ngày càng nổi bật và pt. - Những mốc pt chính của xu hướng này là:... - 12/1991 các nước EC họp HN cấp cao tại Ma-a-xtơ-rich (Hà Lan). - Cộng đồng Châu Âu (EC) đổi tên thành LM Châu Âu (EU). - 1/1/1999 một đồng tiền chung của LM được phát hành có tên gọi: đồng Ơ-rô (EURO). ?SK gì đáng chú ý ở Liên minh năm 1999? ? Em có hiểu biết gì về nền kinh tế của EU hiện nay? - Hiện nay EU là một LM KT-CT lớn nhất TG, có t/c chặt chẽ nhất với 25 nước (2004) .

PowerPoint Presentation:

Tiết 12 Bài 10 CÁC NƯỚC TÂY ÂU Đồng tiền chung Châu Âu (EURO)

PowerPoint Presentation:

Tiết 12 Bài 10 CÁC NƯỚC TÂY ÂU Quá trình liên kết khu vực Quá trình liên kết - 4- 1951:Cộng đồng than, thép Châu Âu gồm Pháp, CHLBĐức,ý,Hà Lan , Bỉ, Lúc-Xăm-Bua. - 3-1957:Cộng đồng năng lượng nguyên tử Châu Âu gồm 6 nước trên. - 3-1957:Cộng đồng kinh tế Châu Âu ( EEC). gồm 6 nước trên. - 7-1967:Ba cộng đồng trên sáp nhập thành cộng đồng Châu Âu (EC). - 12-1991Đổi tên là liên minh Châu Âu (EU). 1951 1951 1951 1951 1951 - 12-1991Đổi tên là liên minh Châu Âu (EU). - 2007 có 27 thành viên.

BÀI 10 – TIẾT 12: CÁC NƯỚC TÂY ÂU:

BÀI 10 – TIẾT 12: CÁC NƯỚC TÂY ÂU I. Tình hình chung. II. Sự liên kết khu vực. - SCT, ở T.Âu xu hướng LK kv ngày càng nổi bật và pt. - Những mốc pt chính của xu hướng này là:... - 12/1991 các nước EC họp HN cấp cao tại Ma-a-xtơ-rich (Hà Lan). - Cộng đồng Châu Âu (EC) đổi tên thành LM Châu Âu (EU). - 1/1/1999 một đồng tiền chung của LM được phát hành có tên gọi: đồng Ơ-rô (EURO). - Hiện nay EU là một LM KT-CT lớn nhất TG, có t/c chặt chẽ nhất với 25 nước (2004) . ? Em có nhận xét gì về quá trình liên kết đó ? Sự LK tăng dần, liên minh ngày càng lớn (là LM KT, CT lớn nhất TG, trở thành một trong 3 trung tâm KT thế giới: Mĩ - Nhật – Tây Âu)

BÀI 10 – TIẾT 12: CÁC NƯỚC TÂY ÂU:

BÀI 10 – TIẾT 12: CÁC NƯỚC TÂY ÂU I. Tình hình chung. II. Sự liên kết khu vực. - SCT, ở T.Âu xu hướng LK kv ngày càng nổi bật và pt. - Những mốc pt chính của xu hướng này là:... - 12/1991 các nước EC họp HN cấp cao tại Ma-a-xtơ-rich (Hà Lan). - Cộng đồng Châu Âu (EC) đổi tên thành LM Châu Âu (EU). - 1/1/1999 một đồng tiền chung của LM được phát hành có tên gọi: đồng Ơ-rô (EURO). - Hiện nay EU là một LM KT-CT lớn nhất TG, có t/c chặt chẽ nhất với 25 nước (2004) . ? Đông Nam Á có tổ chức liên kết nào ? - ASEAN. ? LM Châu Âu (EU) có gì khác với ASEAN ? LM C. ÂU lớn hơn, là liên minh cả kinh tế, lẫn chính trị. ASEAN chỉ là liên minh kinh tế.

PowerPoint Presentation:

Trụ sở EU tại BRUC-XEN (Bỉ)

PowerPoint Presentation:

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại 3 nước châu Âu: Anh, Đức, Irelan

PowerPoint Presentation:

BCH liên hiệp các hội doanh nghiệp VN tại châu Âu 9/2009

PowerPoint Presentation:

* CỦNG CỐ : 1. Yếu tố nào sau đây phản ánh tình hình Tây Âu sau CTTG thứ hai? Bị thiệt hại và phải nhận viện trợ của Pháp. b. Bị thiệt hại nặng và phải nhận viện trợ của Mĩ. c. Không bị ảnh hưởng gì nghiêm trọng. d. Thoát khỏi khủng hoảng mà không cần sự trợ giúp.

PowerPoint Presentation:

* CỦNG CỐ: 2. Nước nào có tiềm lực kinh tế, quân sự lớn mạnh nhất Liên minh Châu Âu ? a/ Đức b/ Pháp c/ Anh d/ Ý 3. Cộng đồng châu Âu viết tắt theo tiếng Anh là: a/ EEC b/ EC c/ EU d/ SEV 4. Cộng đồng than thép châu Âu gồm có những nước nào a/ Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Bỉ b/ Pháp, Đức, Hà Lan, Ý, Bỉ c/ Pháp, Đức, Ý, TB Nha, Bỉ, Lúc-xăm-bua d/ Pháp, Đức, Ý, Bỉ, Hà Lan, Lúc-xăm-bua

PowerPoint Presentation:

Tiết 12 Bài 10: CÁC NƯỚC TÂY ÂU *Dặn dò: Học thuộc bài. - Sưu tầm tư liệu về mối quan hệ Việt Nam- EU. Đọc trước bài mới: Bài 11: Trật tự thế giới sau chiến tranh thế giới thứ hai.

PowerPoint Presentation:

kính chào quý thầy cô

authorStream Live Help