Lich su 9 Bài 6- Các nước châu Phi

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/lichsuquan10

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Trường THCS Phước Chỉ Bài giảng lịch sử Lớp 9 Giáo viên dạy : Võ Thu Hiền

KIỂM TRA BÀI CŨ : 

KIỂM TRA BÀI CŨ Biến đổi quan trọng đầu tiên của ĐNA sau chiến tranh thế giới thứ 2 là gì? a.Từ những nước thuộc địa trở thành những nước độc lập b/Nhiều nước có tốc độ phát triển kinh tế nhanh c/Hiệp hội các nước ĐNA được thành lập d/Ngày càng mở rộng hợp tác

Slide 3: 

2.Tại sao nói từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, một chương mới đã mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á” TRẢ LỜI -Từ 1992 đến 1999, có 4 nước gia nhập ASEAN, từ sáu nước phát triển thành 10 nước thành viên. -ASEAN chuyển trọng tâm sang hoạt động kinh tế, đồng thời xây dựng một khu vực hòa bình, ổn định để cùng nhau phát triển. -Thành lập AFTA, ARF…mở rộng hoạt động ra ngoài khu vực

Tiết 7-Bài 6: CÁC NƯỚC CHÂU PHI : 

Tiết 7-Bài 6: CÁC NƯỚC CHÂU PHI Trọng tâm: Tình hình chung châu Phi Cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc Nam Phi

Slide 6: 

QUI ƯỚC CHUNG Chữ màu đỏ: câu hỏi Chữ màu trắng: Nội dung ghi bài Chữ màu vàng : Tài liệu tham khảo

Tiết 7-Bài 6: CÁC NƯỚC CHÂU PHI I. Tình hình chung: : 

Tiết 7-Bài 6: CÁC NƯỚC CHÂU PHI I. Tình hình chung: Sau chiến tranh thế giới thứ 2 tình hình Châu Phi như thế nào? -Phong trào GPDT: phát triển mạnh mẽ,các dân tộc đã lần lượt giành được độc lập và chủ quyền. Kể tên các quốc ở châu phi đã giành độc lập sau chiến tranh thế giới thứ 2? 1952 cộng hòa Ai Cập được thành lập 1962 An giê ri giành thắng lợi 1960: 17 nước Châu Phi tuyên bố độc lập

Slide 8: 

DT:30,3 triệu km2 DS: 839 triệu người (2002) 1960 1962 1952

Slide 9: 

Trong công cuộc xây dựng đất nước Châu Phi đạt thành tựu gì? Châu Phi đã làm gì để thoát khỏi tình trạng đó? -Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế đạt nhiều thành tựu nhưng vẫn đói nghèo lạc hậu, thậm chí lại diễn ra các cuộc xung đột, nội chiến đẫm máu. - Châu Phi đã thành lập nhiều tổ chức khu vực để các nước giúp đỡ, hợp tác cùng nhau, lớn nhất là Tổ chức thống nhất châu Phi-nay là liên minh Châu Phi (viết tắt là AU) TIẾT 7: BÀI 6. CÁC NƯỚC CHÂU PHI TÌNH HÌNH CHUNG -Từ 1987-1987 châu phi có 14 cuộc xung đột nội chiến -Liên hợp quốc thống kê Châu phi có 32/57 nước nghèo nhất thế giới -¼ số dân Châu Phi đói kinh niên -Đầu những năm 90 của thế kỉ XX số nợ của Châu phi lên tới 300 tỉ USD

Slide 10: 

-Châu Phi tỉ lệ tăng dân số cao nhất thế giới: Ănggôla, Nigiêria, XuMa li là 5,1% -Tỉ lệ người mù chữ cao nhất thế giới: Ghi nê 70%, Môri tani: 69%, Marốc 64%, Cộng hòa Nam Phi 50%...

Slide 11: 

Theo thống kê những năm 80, châu Phi có 120.000 phụ nữ nhiễm HIV/150.000 PN thế giới nhiễm bệnh, trẻ em châu Phi chiếm tới 90% trong số trẻ em thế giới mắc bệnh hiện nay…” (Báo QĐND -17/11/1991)

Slide 15: 

DT: 1,2 triệu km2 DS: 43,2 triệu người (2002)

Tiết 7-Bài 6: CÁC NƯỚC CHÂU PHI I. Tình hình chung: II. Cộng hòa Nam Phi: : 

Tiết 7-Bài 6: CÁC NƯỚC CHÂU PHI I. Tình hình chung: II. Cộng hòa Nam Phi: - Cộng Hòa Nam Phi thành lập năm 1961, nằm ở cực nam châu Phi. Diện tích:1,2 triêu km2 Dân số :43,2 triệu người(2002) Nam phi được thành lập trong Hoàn cảnh nào? 1961 trước áp lược đấu tranh của nhân dân,Liên bang Nam Phi đã rút ra khỏi khối liên hiệp Anhvà tuyên bố là nước Cộng Hòa Nam Phi Diện tích:1,2 triêu km2 Dân số 43,2 triệu người(2002) Trong đó 75,2% là người da đen. 11,2% là người da màu 13,6% là người da trắng Em có nhậnxét gì về thành phần dân cư ở Nam Phi Nêu chính sách của người da trắng đối với người da đen và da màu ở Nam Phi? - Suốt 3 thế kỉ người da trắng thi hành chính sách phân biệt chủng tộc (A Pác thai) với người da đen và da màu A Pac thai A pác thai: tiếng Anh là tách biệt dân tộc, là chính sách phân biệt tàn bạo và cực đoan của đảng Quốc Dân, chính đáng cuả thiểu số người da trắng cầm quyền ở Nam phi chủ trương tước đoạt mọi quyền lợi của người da đen và da màu

Tiết 7-Bài 6: CÁC NƯỚC CHÂU PHI I. Tình hình chung: II. Cộng hòa Nam Phi: : 

Tiết 7-Bài 6: CÁC NƯỚC CHÂU PHI I. Tình hình chung: II. Cộng hòa Nam Phi: * Cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc Thảo luận: Cuộc đấu tranh chống chế độ A Pác thai diễn Ra như thế nào? Kết quả/ Tổ chức lãnh đạo Kết quả Ý nghĩa Đại hội dân tộc phi ANC 1993 chế độ ApacThai bị xóa bỏ Nen XơnMan đê la được trả tự do 1994 NenXơn ma đê la trở thành tổng thống da đen đầu tiên ở CH Nam Phi Nam Phi đang tập trung sức phát triển kinh tế xã hội nhằm xóa bỏ “chế độ A-pac-thai” về kinh tế.

Slide 18: 

Tiết 7-Bài 6: CÁC NƯỚC CHÂU PHI I. Tình hình chung:II. Cộng hòa Nam Phi: Sau những thắng lợi đó thì chính quyền mới ở Nam phi đã đưa ra kế hoạch gì để phát triển kinh tế? 6-1996 Nam Phi đã đề ra chiến lược kinh tế vĩ mô .Với tên gọi “tăng trưởng ,việc làm Và phân phối lại”

Slide 19: 

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 1. Đói nghèo, bệnh tật, nội chiến…là đặc điểm của : a. Châu Á b. Châu Phi c. Đông Nam Á 2. Liên minh châu Phi viết tắt là: a. EU b. ASEAN c. AU d. SNG 3. Tổng thống da đen đầu tiên của Nam Phi là: a. Phi đen Caxtơrô b. Gagarin c. Nenxơn Manđêla 4. Đại hội dân tộc Phi viết tắt là: a. ANC b. SNG c. SEV d. AU

DẶN DÒ : 

DẶN DÒ - Soạn câu hỏi trắc nghiệm của bài 6 -Câu tự luận: câu hỏi cuối mục 1 và 2/ tr 28,29 bài 6 -Soạn bài: câu hỏi cuối mục 2/ tr 32 bài 7

Slide 21: 

Tiết học đã hết .Chúc thầy cô và các em có buổi học tốt

Slide 24: 


authorStream Live Help