Ls9B3Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/lichsuquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

LỊCH SỬ LỚP 9

PowerPoint Presentation:

CHƯƠNG II CÁC NƯỚC Á, PHI, MỸ LATINE TỪ 1945 ĐẾN NAY BÀI 3: QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO GiẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ SỰ TAN RÃ CỦA HỆ THỐNG THUỘC ĐỊA. 1/ GIAI ĐOẠN 1945 ĐẾN GiỮA NHỮNG NĂM 60 CỦA THẾ KỶ XX :

PowerPoint Presentation:

Câu hỏi tìm hiểu : Em hãy cho biết những nước nào ở Đông Nam Á và Nam Á tuyên bố độc lập? Thời gian? Đáp: Indonesia ( 17/8/1945); Việt Nam ( 2/9/1945 ) , Laos ( 12/10/1945) và Ấn Độ ( 1946 – 1950)

PowerPoint Presentation:

Hãy xác định trên bản đồ

PowerPoint Presentation:

Hình ảnh về ngày Quốc Khánh Việt Nam 2.9.1945

PowerPoint Presentation:

Câu hỏi tìm hiểu tiếp theo : Những nước nào ở Bắc Phi giành độc lập? Thời gian? Đáp: Đó là Ai – Cập ( 1950) và Algéria ( 1954 – 1962)

PowerPoint Presentation:

Hãy xác định trên bản đồ

PowerPoint Presentation:

Abdel Gamal Nasser, tổng thống đầu tiên của nước Ai Cập độc lập Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tiếp Bộ trưởng Doanh nghiệp nhỏ và vừa và thủ công nghiệp An-giê-ri Mutstapha Benbada Hợp tác kinh tế Ai – cập và Việt Nam Hình ảnh về Ai cập và Algéria với Việt Nam

PowerPoint Presentation:

Câu hỏi tìm hiểu: Sự kiện gì nổi bật ở châu Phi vào 1960? Ý nghĩa? Đáp: 17 nước châu Phi giành độc lập. Gọi là “ Năm châu Phi” Góp phần sụp đổ hệ thống thuộc địa ở châu Phi

PowerPoint Presentation:

Câu hỏi tìm hiểu: Ở châu Mỹ Latine nước nào nổi dậy đầu tiên? Đáp: Cuba

PowerPoint Presentation:

Xác định trên bản đồ

PowerPoint Presentation:

Hình ảnh về đất nước Cuba anh em

PowerPoint Presentation:

Câu hỏi thảo luận nhóm: Em nhận xét gì về hệ thống thuộc địa qua sự nổi dậy của các nước ở Á, Phi và Mỹ Latine? Dẫn chứng số liệu? Đáp án: Hệ thống thuộc địa bị sụp đổ. chỉ còn 5,5 triệu km 2 và 35 triệu dân ở Nam châu Phi

PowerPoint Presentation:

55 triệu km2 Và 35 triệu dân Hệ thống thuộc địa chỉ còn

PowerPoint Presentation:

CHƯƠNG II CÁC NƯỚC Á, PHI, MỸ LATINE TỪ 1945 ĐẾN NAY BÀI 3: QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO GiẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ SỰ TAN RÃ CỦA HỆ THỐNG THUỘC ĐỊA. I/ GIAI ĐOẠN 1945 ĐẾN GiỮA NHỮNG NĂM 60 CỦA THẾ KỶ XX : Các nước Đông Nam Á nổi dậy và lan ra Nam Á, Bắc Phi rồi Mỹ Latine. Hệ thống thuộc địa của thực dân đế quốc cơ bản bị sụp đổ

PowerPoint Presentation:

CHƯƠNG II CÁC NƯỚC Á, PHI, MỸ LATINE TỪ 1945 ĐẾN NAY BÀI 3: QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO GiẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ SỰ TAN RÃ CỦA HỆ THỐNG THUỘC ĐỊA. I/ GIAI ĐOẠN 1945 ĐẾN GiỮA NHỮNG NĂM 60 CỦA THẾ KỶ XX : Các nước Đông Nam Á nổi dậy và lan ra Nam Á, Bắc Phi rồi Mỹ Latine. Hệ thống thuộc địa của thực dân đế quốc cơ bản bị sụp đổ II/ GIAI ĐOẠN GIỮA NHỮNG NĂM 60 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ XX:

PowerPoint Presentation:

CÂU HỎI TÌM HiỂU: Các nước nào của châu Phi tiếp tục nổi lên đấu tranh? Kết quả? Ý nghĩa? Trả lời: Đó là: - Bồ Đào Nha phải trao trả độc lập cho:Mozambique (6. 1975) Guineé Bisseau ( 9/ 1974) ; Angola ( 11. 1975). - Làm tan rã thuộc địa của Bồ Đào Nha => góp phần tan rã thuộc địa châu Phi

PowerPoint Presentation:

CHƯƠNG II CÁC NƯỚC Á, PHI, MỸ LATINE TỪ 1945 ĐẾN NAY BÀI 3: QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO GiẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ SỰ TAN RÃ CỦA HỆ THỐNG THUỘC ĐỊA. I/ GIAI ĐOẠN 1945 ĐẾN GiỮA NHỮNG NĂM 60 CỦA THẾ KỶ XX : Các nước Đông Nam Á nổi dậy và lan ra Nam Á, Bắc Phi rồi Mỹ Latine. Hệ thống thuộc địa của thực dân đế quốc cơ bản bị sụp đổ II/ GIAI ĐOẠN GIỮA NHỮNG NĂM 60 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ XX: - Bồ Đào Nha phải trao trả độc lập cho Mozambique, Guine é Bisseau và Angola

PowerPoint Presentation:

CHƯƠNG II CÁC NƯỚC Á, PHI, MỸ LATINE TỪ 1945 ĐẾN NAY BÀI 3: QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO GiẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ SỰ TAN RÃ CỦA HỆ THỐNG THUỘC ĐỊA. I/ GIAI ĐOẠN 1945 ĐẾN GiỮA NHỮNG NĂM 60 CỦA THẾ KỶ XX : Các nước Đông Nam Á nổi dậy và lan ra Nam Á, Bắc Phi rồi Mỹ Latine. Hệ thống thuộc địa của thực dân đế quốc cơ bản bị sụp đổ II/ GIAI ĐOẠN GIỮA NHỮNG NĂM 60 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ XX: Bồ Đào Nha phải trao trả độc lập cho Mozambique, Guine é Bisseau và Angola III/ GIAI ĐOẠN GiỮA NHỮNG NĂM 70 ĐẾN GiỮA NHỮNG NĂM 90 CỦA THẾ KỶ XX:

PowerPoint Presentation:

Câu hỏi thảo luận nhóm nhỏ : Cuối những năm 70 châu Phi tồn tại chế độ gì? Bị xóa bỏ vào năm nào? Những nước Cộng hòa nào độc lập? Đáp: Tồn tại chế độ phân biệt chủng tộc ( Apartheid’). Bị xóa bỏ vào 1993. Các nước Zimbabwe ( 1990); Namibia ( 1990) và Cộng hòa Nam Phi

PowerPoint Presentation:

Hãy xác định trên bản đồ

PowerPoint Presentation:

Hình ảnh về các nước Zimbabwe; Namibia và Nam Phi

PowerPoint Presentation:

Nhờ các em giải đáp câu hỏi khó: Theo em các phong trào này do những giai cấp nào lãnh đạo? Hình thức đấu tranh các phong trào này? Đáp: Do giai cấp công nhân hoặc giai cấp Tư sản dân tộc lãnh đạo. Hình thức đấu tranh phong phú: bãi công, biểu tình,…

PowerPoint Presentation:

CHƯƠNG II CÁC NƯỚC Á, PHI, MỸ LATINE TỪ 1945 ĐẾN NAY BÀI 3: QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO GiẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ SỰ TAN RÃ CỦA HỆ THỐNG THUỘC ĐỊA. I/ GIAI ĐOẠN 1945 ĐẾN GiỮA NHỮNG NĂM 60 CỦA THẾ KỶ XX : Các nước Đông Nam Á nổi dậy và lan ra Nam Á, Bắc Phi rồi Mỹ Latine. Hệ thống thuộc địa của thực dân đế quốc cơ bản bị sụp đổ II/ GIAI ĐOẠN GIỮA NHỮNG NĂM 60 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ XX: Bồ Đào Nha phải trao trả độc lập cho Mozambique, Guineé Bisseau và Angola III/ GIAI ĐOẠN GiỮA NHỮNG NĂM 70 ĐẾN GiỮA NHỮNG NĂM 90 CỦA THẾ KỶ XX: Chế độ Apartheid’ bị xóa bỏ năm 1993. Các nước tuyên bố độc lập: Zimbabwe, Namibia và cộng hòa Nam Phi

PowerPoint Presentation:

Củng cố toàn bài : Hãy xác định vị trí khu vực có phong trào đấu tranh ở Á; Phi và Mỹ Latine

PowerPoint Presentation:

Các em về nhà hãy: Làm phần câu hỏi và bài tập trang 14. Chuẩn bị trước bài mới Bài 4 CÁC NƯỚC CHÂU Á

PowerPoint Presentation:

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THAM KHẢO BÀI GiẢNG CỦA TÔI. MỜI CÁC BẠN GHÉ LẠI TRANG WEBSITE CÁ NHÂN http://tramtuthcs.violet.vn/ ĐỂ CHÚNG TA TRAO ĐỔI GIAO LƯU VÀ CHIA SẺ VỚI NHAU. TRANG WEB CỦA TÔI CÓ RẤT NHIỀU CLIP FILM CHO CÁC BẠN LỰA CHỌN ĐỂ GẮN VÀO BÀI GiẢNG CỦA MÌNH. CHÀO THÂN ÁI! Nguyễn Trừ Tâm

authorStream Live Help