Lich su 9 Bài 1- Liên Xô và các nước Đông Âu từ 1945 đến giữa những nă

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/lichsuquan10

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Trường THCS Xuân Sơn - Đô Lương - Nghệ An GV: Trần Thị Mai Thương

Slide 2: 

BÀI 1 : LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ XX . TIẾT 2 : II. ĐÔNG ÂU 1. Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu . a. Hoàn cảnh ra đời : Các nước dân chủ Đông Âu ra đời trong hoàn cảnh nào ? - Bị PX Đức chiếm đóng và nô dịch. - Năm 1945 nhân dân đã nổi dậy khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền . - Dưới sự lãnh đạo của những người cộng sản một loạt các nước dân chủ nhân dân ra đời.

Slide 3: 

Ba Lan ( 7/1944) 7/1944 Ba Lan Ru-ma-ni ( 8/1944) 8/1944 Ru-ma-ni Hung-ga-ni ( 4/1945) 4/1945 Hung-ga-ni Tiệp Khắc ( 5/1945) 5/1945 Tiệp Khắc Nam Tư ( 11/1945) 11/1945 Nam Tư An-ba-ni ( 12/1945) 12/1945 An-ba-ni Bun-ga-ri ( 9/1945) 9/1946 Bun-ga-ri Nước Đức CHLB Đức ( 9/194 9) CHDC Đức ( 10/194 9) 10/1949 CHDC Đức Sự thành lập các nước CHDC Nhân dân Đông Âu

Slide 4: 

b. Thực hiện cách mạng dân chủ nhân dân : BÀI 1 : LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ XX . TIẾT 2 : II. ĐÔNG ÂU 1. Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu . a. Hoàn cảnh ra đời : Để hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân các nước đông Âu thực hiện nhiệm vụ gì ? - Xây dựng bộ máy chính quyền dân chủ nhân dân . - Cải cách ruộng đất. - Quốc hữu hoá những xí nghiệp lớn. Thực hiện quyền tự do dân chủ và cải thiện đời sống nhân dân - Lịch sử các nước Đông Âu sang đã trang mới

Slide 5: 

1. Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu . 2. Tiến hành xây dựng CNXH ( từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỷ XX ) . * Nhiệm vụ : - Xoá bỏ sự bóc lột của giai cấp Tư Sản. - Đưa nông dân vào con đường làm ăn tập thể. - Tiến hành công nghiệp hoá nhằm xoá bỏ nghèo nàn, lạc hậu - Xây dựng cơ sở vật chất - kỷ thuật của chủ nghĩa xã hội. *Thành tựu : Trở thành những nước công nông nghiệp . Bộ mặt kinh tế – xh của đất nước đã thay đổi căn bản và sâu sắc . BÀI 1 : LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ XX . TIẾT 2 : II. ĐÔNG ÂU

Slide 6: 

1. Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu . 2. Tiến hành xây dựng CNXH ( từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỷ XX ) . * Nhiệm vụ : - An Ba ni năm 1970 đã điện khí hoá trong cả nước. - Bun -ga-ri năm 1975 công nghiệp tăng 55 lần - Tiệp Khắc sản lượng công nghiệp chiếm 1,7 SL công nghiệp của thế giới - CHDC Đức sản xuất CN tăng 5 lần , thu nhập QD tằn 4 lần *Thành tựu : Trở thành những nước công nông nghiệp . Bộ mặt kinh tế – xh của đất nước đã thay đổi căn bản và sâu sắc . BÀI 1 : LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ XX . TIẾT 2 : II. ĐÔNG ÂU

Slide 7: 

III. SỰ HÌNH THÀNH HỆ THỐNG XHCN : Thảo luận nhóm * Hệ thống XHCN hình thành trên cơ sở nào ? * Sự kiện nào chứng tỏ hệ thống XHCN được thành lập ? a. Cơ sở hình thành : - Cả LX và Đông Âu cùng chung mục tiêu xd CNXH. - Các nước đều đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản . - Cùng chung hệ tư tưởng của chủ nghĩa Mác Lê Nin. b. Sư thành lập : * 8 /1/ 1949 HĐ tương trợ kinh tế SEV thành lập - Mục đích : Nhằm đẩy mạnh sự hợp tác ,giúp đỡ lẫn nhau giữa các nước XHCN -> Hệ thống XHCN hình thành BÀI 1 : LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ XX .

Slide 8: 

a. Cơ sở hình thành : b. Sư thành lập : * 8 /1/ 1949 HĐ tương trợ kinh tế SEV thành lập * 5 / 1955 Hiệp ước tổ chức Vác Sa Va ra đời. - Mục đích : Nhằm đẩy mạnh sự hợp tác ,giúp đỡ lẫn nhau giữa các nước XHCN -> Hệ thống XHCN hình thành - Mục đích : Để phòng thủ về quân sự và chính trị, nhằm bảo vệ công cuộc XD CNXH, duy trì hoà bình, an ninh thế giới III. SỰ HÌNH THÀNH HỆ THỐNG XHCN : BÀI 1 : LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ XX .

Slide 9: 

III/ SỰ HÌNH THÀNH HỆ THỐNG XHCN : Mối quan hệ giữa LX và Đông Âu đòi hỏi có sự hợp tác cao hơn Do chính sách hiếu chiến của Mĩ. 4/1948 khối quân sự Bắc đại tây dương( Na-to) ra đời Liên Xô và các nước CHDC nhân dân Đông Âu Nhằm đẩy mạnh sự hợp tác ,giúp đỡ lẫn nhau giữa các nước XHCN . Để phòng thủ về quân sự và chính trị, nhằm bảo vệ công cuộc XD CNXH, duy trì hoà bình, an ninh thế giới Thảo luận So sánh Hoàn cảnh ra đời, thành viên tham gia, mục đích thành lập của 2 tổ chức SEV và Vác-sa-va.

Slide 10: 

Chúc Thầy cô và các em có một giờ học bổ ích và thú vị!

authorStream Live Help