Lich su 9 Bài 1- Liên Xô và các nước Đông Âu từ 1945 đến giữa những nă

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/lichsuquan10 Lich su 9 Bài 1- Liên Xô và các nước Đông Âu từ 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

PHÒNG GD & ĐT HUYỆN CAO LÃNH TR ƯỜNG THCS GÁO GIỒNG ******************* BÀI GIẢNG LỊCH SỬ LỚP 9 Giáo viên thực hiện : Nguyễn Thị PHƯỚC NHIỀU Chào mừng các em học sinh đến với tiết học

PowerPoint Presentation:

CHƯƠNG I : LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI BÀI 1 : LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ XX . Là một quốc gia rộng lớn chiếm 1/6 S của thế giới, Chiếm 1/6 dân số thế giới Có hơn 100 dân tộc anh em, bị chế độ phong kiến thống trị tàn bạo. Là nơi tập trung nhiều mâu thuẫn dân tộc.

PowerPoint Presentation:

CHƯƠNG I : LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI BÀI 1 : LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ XX . a / Những khó khăn : Chịu tổn thất nặng nề của chiến tranh . Nền kinh tế phát triển chậm lại mười năm . TIẾT I : LIÊN XÔ Em hãy khái quát khó khăn của Liên Xô sau chiến tranh thế giới 2 ? Khó khăn đó ảnh hưởng thế nào đến kinh tế của đất nước ? 1/Công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh (1945 –1950)

PowerPoint Presentation:

BÀI 1 : LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ XX . b / Biện pháp khôi phục : Năm 1946 Đảng và Nhà nước đề ra kế hoạch 5 năm lần thứ 4 ( 1945 -1950 ) TIẾT I : LIÊN XÔ 1/Công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh (1945 –1950) Trước những khó khăn đó Đảng và Nhà nước Liên xô đã có biện pháp gì để khắc phục ?

PowerPoint Presentation:

BÀI 1 : LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ XX . c / Kết quả : - Sản xuất công nghiệp tăng 73% . - Một số nghành nông nghiệp vượt so với trước chiến tranh - Đ ời sống ND được cải thiện - 1949 Chế tạo thành công bom nguyên tử. TIẾT I : LIÊN XÔ 1/Công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh (1945 –1950) Em hãy trình bày không khí thi đua lao động của ND Liên Xô và kết quả đạt được ? Việc chế tạo thành công bom nguyên tử có ý nghĩa gì?

PowerPoint Presentation:

BÀI 1 : LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ XX . TIẾT I : LIÊN XÔ 2 / Tiếp tục công cuộc xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của CNXH từ năm 1950 đến những năm 70 của thế xx. a/ Phương hướng : Để XD cơ sở vật chất kỹ thuật của CNXH LX có chủ trương và phương gì ? SGK * Về công nghiệp : - Tăng 9,6% là cường quốc công nghiệp đứng thứ 2 thế giới . Chiếm 20 % sản lượng công nghiệp toàn thế giới . b / Thành tựu : Nêu một số thành tựu chủ yếu trong công công nghiệp, KHKT của LX ? Tr ụ sở công nghiệp của Liên Xô Ngành chế tạo công cụ Ngành công nghiệp xây dựng

PowerPoint Presentation:

BÀI 1 : LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ XX . TIẾT I : LIÊN XÔ 2 / Tiếp tục công cuộc xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của CNXH từ năm 1950 đến những năm 70 của thế xx. a/ Phương hướng : SGK * Về KHKT Năm 1957 phóng thành công vệ tinh nhân tạo . Mở đầu kỷ nguyên chinh phục vũ trụ của thế giới b / Thành tựu :

PowerPoint Presentation:

BÀI 1 : LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ XX . TIẾT I : LIÊN XÔ 2 / Tiếp tục công cuộc xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của CNXH từ năm 1950 đến những năm 70 của thế xx. a/ Phương hướng : SGK * Về KHKT Năm 1957 phóng thành công vệ tinh nhân tạo . Mở đầu kỷ nguyên chinh phục vũ trụ của thế giới - Năm 1961 con tàu vũ trụ Phương Đông bay vào vũ trụ . b / Thành tựu :

PowerPoint Presentation:

BÀI 1 : LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ XX . TIẾT I : LIÊN XÔ 2 / Tiếp tục công cuộc xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của CNXH từ năm 1950 đến những năm 70 của thế xx. a/ Phương hướng : SGK * Về KHKT Năm 1957 phóng thành công vệ tinh nhân tạo . Mở đầu kỷ nguyên chinh phục vũ trụ của thế giới - Năm 1961 con tàu vũ trụ Phương Đông bay vào vũ trụ . * Về Đối ngoại :Là chỗ dựa vững chắc của hoà bình và cách mạng thế giới b / Thành tựu :

PowerPoint Presentation:

Bài học đã kết thúc cảm ơn các em học sinh

PowerPoint Presentation:

BÀI 1 : LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ XX . TIẾT 2 : II/ ĐÔNG ÂU 1 ) Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu . a) Hoàn cảnh ra đời : Các nước dân chủ Đông Âu ra đời trong hoàn cảnh nào ? - Bị PX Đức chiếm đóng và nô dịch. - Năm 1945 nhân dân đã nổi dậy khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền . - Dưới sự lãnh đạo của những người cộng sản một loạt các nước dân chủ nhân dân ra đời.

PowerPoint Presentation:

Thời gian Tên Nước Ba Lan ( 7/1944) 7/1944 Ba Lan Ru-ma-ni ( 8/1944) 8/1944 Ru-ma-ni Hung-ga-ni ( 4/1945) 4/1945 Hung-ga-ni Tiệp Khắc ( 5/1945) 5/1945 Tiệp Khắc Nam Tư ( 11/1945) 11/1945 Nam Tư An-ba-ni ( 12/1945) 12/1945 An-ba-ni Bun-ga-ri ( 9/1945) 9/1946 Bun-ga-ri Nước Đức CHLB Đức ( 9/194 9) CHDC Đức ( 10/194 9) 10/1949 CHDC Đức Sự thành lập các nước CHDC Nhân dân Đông Âu

PowerPoint Presentation:

b ) Thực hiện cách mạng dân chủ nhân dân : BÀI 1 : LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ XX . TIẾT 2 : II/ ĐÔNG ÂU 1 ) Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu . a) Hoàn cảnh ra đời : Để hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân các nước đông Âu thực hiện nhiệm vụ gì ? - Xây dựng bộ máy chính quyền dân chủ nhân dân . - Cải cách ruộng đất. - Quốc hữu hoá những xí nghiệp lớn. Thực hiện quyền tự do dân chủ và cải thiện đời sống nhân dân ( SGK) -> Lịch sử các nước Đông Âu sang đã trang mới

PowerPoint Presentation:

1 ) Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu . 2 / Tiến hành xây dựng CNXH ( từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỷ XX ) . * Nhiệm vụ : SGK -Xoá bỏ sự bóc lột của giai cấp Tư Sản. -Đưa nông dân vào con đường làm ăn tập thể. -Tiến hành công nghiệp hoá nhằm xoá bỏ nghèo nàn, lạc hậu -Xây dựng cơ sở vật chất - kỷ thuật của chủ nghĩa xã hội. *Thành tựu : Trở thành những nước công nông nghiệp . Bộ mặt kinh tế – xh của đất nước đã thay đổi căn bản và sâu sắc . BÀI 1 : LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ XX . TIẾT 2 : II/ ĐÔNG ÂU

PowerPoint Presentation:

1 ) Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu . 2 / Tiến hành xây dựng CNXH ( từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỷ XX ) . * Nhiệm vụ : SGK -An Ba ni năm 1970 đã điện khí hoá trong cả nước. - Bun -ga-ri năm 1975 công nghiệp tăng 55 lần - Tiệp Khắcểan lượng công nghiệp chiếm 1,7 SL công nghiệp của thế giới - CHDC Đức sản xuất CN tăng 5 lần , thu nhập QD tằn 4 lần *Thành tựu : Trở thành những nước công nông nghiệp . Bộ mặt kinh tế – xh của đất nước đã thay đổi căn bản và sâu sắc . BÀI 1 : LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ XX . TIẾT 2 : II/ ĐÔNG ÂU

PowerPoint Presentation:

III/ SỰ HÌNH THÀNH HỆ THỐNG XHCN : Thảo luận nhóm * Hệ thống XHCN hình thành trên cơ sở nào ? * Sự kiện nào chứng tỏ hệ thống XHCN được thành lập ? a ) Cơ sở hình thành : - Cả LX và Đông Âu cùng chung mục tiêu xd CNXH. - Các nước đều đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản . - Cùng chung hệ tư tưởng của chủ nghĩa Mác Lê Nin. b ) Sư thành lập : * 8 /1/ 1949 HĐ tương trợ kinh tế SEV thành lập - Mục đích : Nhằm đẩy mạnh sự hợp tác ,giúp đỡ lẫn nhau giữa các nước XHCN -> Hệ thống XHCN hình thành Tốc độ tăng trưởng trong công nghịêp đạt 10% Thu nhập quốc dân năm 1973 tăng 5,7 lần Liên Xô đóng vai trò đặc biệt quan trọng BÀI 1 : LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ XX .

PowerPoint Presentation:

a ) Cơ sở hình thành : b ) Sư thành lập : * 8 /1/ 1949 HĐ tương trợ kinh tế SEV thành lập * 5 / 1955 Hiệp ước tổ chức Vác Sa Va ra đời. - Mục đích : Nhằm đẩy mạnh sự hợp tác ,giúp đỡ lẫn nhau giữa các nước XHCN -> Hệ thống XHCN hình thành - Mục đích : Để phòng thủ về quân sự và chính trị, nhằm bảo vệ công cuộc XD CNXH, duy trì hoà bình, an ninh thế giới III/ SỰ HÌNH THÀNH HỆ THỐNG XHCN : BÀI 1 : LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ XX .

PowerPoint Presentation:

III/ SỰ HÌNH THÀNH HỆ THỐNG XHCN : Hội đồng tương trợ kinh tế ( SEV) Tổ chức hiệp ướcVác -sa -va Hoàn cảnh Thành viên Mục đích Mối quan hệ giữa LX và Đông Âu đòi hỏi có sự hợp tác cao hơn Do chính sách hiếu chiến của Mĩ. 4/1948 khối quân sự Bắc đại tây dương( Na-to) ra đời Liên Xô và các nước CHDC nhân dân Đông Âu Nhằm đẩy mạnh sự hợp tác ,giúp đỡ lẫn nhau giữa các nước XHCN . Để phòng thủ về quân sự và chính trị, nhằm bảo vệ công cuộc XD CNXH, duy trì hoà bình, an ninh thế giới Thảo luận So sánh 1) Hoàn cảnh ra đời 2) Thành viên tham gia 3) Mục đích thành lập của 2 tổ chức trên

PowerPoint Presentation:

Tạm biệt

authorStream Live Help