BAI 25 KHANG CHIEN LAN RONG RA TOAN QUOC(1873-1884)

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/lichsuquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ KRÔNG NĂNG Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Kim Liên NĂM HỌC :2009 - 2010

PowerPoint Presentation:

KIỂM TRA BÀI CŨ A. 15 – 06 – 1862 C. 05 – 06 - 1862 B. 06 – 05 - 1862 Câu 1: Nhà Nguyễn kí với pháp Hiệp ước Nhâm Tuất vào thời gian: D. 16 – 05 - 1862 Câu 2: ”Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây “ Câu nói đó của ai ? A. Nguyễn Trung Trực B. Nguyễn Hữu Huân C. Nguyễn Tri Phương D. Nguyễn Đình Chiểu

1. Tình hình Việt Nam trước khi Pháp đánh chiếm Bắc Kì.:

1. Tình hình Việt Nam trước khi Pháp đánh chiếm Bắc Kì. - Ở Nam Kì, thực dân Pháp tiến hành việc xây dựng bộ máy cai trị và bóc lột về kinh tế, xâm lược 3 tỉnh Miền Tây Nam Kì Bài 25 KHÁNG CHIẾN LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC(1873 - 1884) I. THỰC DÂN PHÁP ĐÁNH BẮC KỲ LẦN THỨ NHẤT. CUỘC KHÁNG CHIẾN Ở HÀ NỘI VÀ CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG BẮC KÌ ?. Sau khi chiếm 3 tỉnh Miền Đông Nam k ì thực dân Pháp có âm mưu gì?

1. Tình hình Việt Nam trước khi Pháp đánh chiếm Bắc Kì.:

1. Tình hình Việt Nam trước khi Pháp đánh chiếm Bắc Kì. - Ở Nam Kì, thực dân Pháp tiến hành việc xây dựng bộ máy cai trị và bóc lột về kinh tế, xâm lược 3 tỉnh Miền Tây Nam Kì Bài 25 KHÁNG CHIẾN LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC(1873 - 1884) I. THỰC DÂN PHÁP ĐÁNH BẮC KỲ LẦN THỨ NHẤT. CUỘC KHÁNG CHIẾN Ở HÀ NỘI VÀ CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG BẮC KÌ ?. Sau khi chiếm 3 tỉnh Miền Đông Nam k ì thực dân Pháp có âm mưu gì? ?. Thái độ của triều đình nhà Nguyễn như thế nào? - Triều đình thi hành chính sách đối nội, đối ngoại lỗi thời, Nhân nhượng và chia sẻ quyền lợi với Pháp. ?. Thái độ của nhân dân như thế nào? - Nhân dân nổi dậy ở nhiều nơi.

2. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc kì lần thứ nhất.:

2. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc kì lần thứ nhất. Bài 25 KHÁNG CHIẾN LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC(1873 - 1884) I. THỰC DÂN PHÁP ĐÁNH BẮC KỲ LẦN THỨ NHẤT. CUỘC KHÁNG CHIẾN Ở HÀ NỘI VÀ CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG BẮC KÌ ?. Âm mưu của Pháp đánh ra bắc kì như thế nào ? - Âm mưu của pháp: - Lợi dụng việc triều đình nhờ đem tàu ra vùng biển Hạ Long đánh dẹp “hải phỉ”, Pháp cho tên lái buôn Đuy-puy vào gây rối ở Hà Nội. - Lấy cớ giải quyết vụ Đuy-puy, Pháp cử đại uý Gác-ni-ê chỉ huy hơn 200 tiến ra Bắc.

2. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc kì lần thứ nhất.:

2. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc kì lần thứ nhất. Bài 25 KHÁNG CHIẾN LAN RỘNG RA TOÀN QUỐ(1873 - 1884) I. THỰC DÂN PHÁP ĐÁNH BẮC KỲ LẦN THỨ NHẤT. CUỘC KHÁNG CHIẾN Ở HÀ NỘI VÀ CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG BẮC KÌ ?. Pháp đã tiến hành kế hoach đánh chiếm Bắc kì như thế nào? - Cho gián điệp điều tra tình hình Bắc Kì. - Lợi dụng việc triều đình nhờ đem tàu ra vùng biển Hạ Long đánh dẹp “hải phỉ”, Pháp cho tên lái buôn Đuy-puy vào gây rối ở Hà Nội. - Lấy cớ giải quyết vụ Đuy-puy, Pháp cử đại uý Gác-ni-ê chỉ huy hơn 200 quân từ Sài Gòn tiến ra Bắc.

2. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc kì lần thứ nhất.:

2. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc kì lần thứ nhất. Bài 25 KHÁNG CHIẾN LAN RỘNG RA TOÀN QUỐ(1873 - 1884) I. THỰC DÂN PHÁP ĐÁNH BẮC KỲ LẦN THỨ NHẤT. CUỘC KHÁNG CHIẾN Ở HÀ NỘI VÀ CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG BẮC KÌ ĐÀ NẴNG HẢI PHÒNG VINH HÀ NỘI TP HCM NHA TRANG Sông Hồng

2. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc kì lần thứ nhất.:

2. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc kì lần thứ nhất. Bài 25 KHÁNG CHIẾN LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC(1873 - 1884) I. THỰC DÂN PHÁP ĐÁNH BẮC KỲ LẦN THỨ NHẤT. CUỘC KHÁNG CHIẾN Ở HÀ NỘI VÀ CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG BẮC KÌ Đuy-puy Gác-ni-ê

2. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc kì lần thứ nhất.:

2. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc kì lần thứ nhất. Bài 25 KHÁNG CHIẾN LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC(1873 - 1884) I. THỰC DÂN PHÁP ĐÁNH BẮC KỲ LẦN THỨ NHẤT. CUỘC KHÁNG CHIẾN Ở HÀ NỘI VÀ CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG BẮC KÌ ?. Pháp đã tấn công thành Hà Nội như thế nào? Diễn biến: + Sáng ngày 20-11-1873, quân Pháp nổ súng đánh thành Hà Nội. + Quân Pháp nhanh chóng chiếm các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Ninh bình, Nam Định.

2. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc kì lần thứ nhất.:

2. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc kì lần thứ nhất. Bài 25 KHÁNG CHIẾN LAN RỘNG RA TOÀN QUỐ(1873 - 1884) I. THỰC DÂN PHÁP ĐÁNH BẮC KỲ LẦN THỨ NHẤT. CUỘC KHÁNG CHIẾN Ở HÀ NỘI VÀ CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG BẮC KÌ

2. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc kì lần thứ nhất.:

2. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc kì lần thứ nhất. Bài 25 KHÁNG CHIẾN LAN RỘNG RA TOÀN QUỐ(1873 - 1884) I. THỰC DÂN PHÁP ĐÁNH BẮC KỲ LẦN THỨ NHẤT. CUỘC KHÁNG CHIẾN Ở HÀ NỘI VÀ CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG BẮC KÌ Pháp tấn công thành Hà Nội

2. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc kì lần thứ nhất.:

2. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc kì lần thứ nhất. Bài 25 KHÁNG CHIẾN LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC(1873 - 1884) I. THỰC DÂN PHÁP ĐÁNH BẮC KỲ LẦN THỨ NHẤT. CUỘC KHÁNG CHIẾN Ở HÀ NỘI VÀ CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG BẮC KÌ HƯNG YÊN HÀ NỘI NAM ĐỊNH NINH BÌNH HẢI DƯƠNG PHỦ LÍ

2. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc kì lần thứ nhất.:

2. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc kì lần thứ nhất. Bài 25 KHÁNG CHIẾN LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC(1873 - 1884) I. THỰC DÂN PHÁP ĐÁNH BẮC KỲ LẦN THỨ NHẤT. CUỘC KHÁNG CHIẾN Ở HÀ NỘI VÀ CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG BẮC KÌ THẢO LUẬN NHÓM Tại sao ở Hà Nội đông mà vẫn không thắng được quân Pháp? Do triều đình Huế bạc nhược, bảo thủ, nhân nhượng với Pháp. Dẫn đến tinh thần binh lính giảm sút… Do những sai lầm chủ quan của nguyễn Tri Phương…

PowerPoint Presentation:

Bài 25 KHÁNG CHIẾN LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC(1873 - 1884) I. THỰC DÂN PHÁP ĐÁNH BẮC KỲ LẦN THỨ NHẤT. CUỘC KHÁNG CHIẾN Ở HÀ NỘI VÀ CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG BẮC KÌ 3. Kháng chiến ở Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Kì(1873-1874). ?. Nhân dân Bắc Kì đã kháng chiến chống Pháp như thế nào? Nhân dân Hà Nội và các tỉnh Bắc Kì đã anh dũng kháng chiến: + Trận chiến đấu ở cửa ô Thanh Hà (Hà Nội). + Ở các tỉnh đồng bằng ở đâu pháp cũng vấp phải sự phản kháng của nhân dân. + Các căn cứ kháng chiến được hình thành ở Thái Bình, Nam Định… Thái Bình Nam Định Căn cứ kháng chiến của Nguyễn Mậu Kiến (Thái Bình) Căn cứ kháng chiến của Phạm Văn Nghị (Nam Định)

PowerPoint Presentation:

Bài 25 KHÁNG CHIẾN LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC(1873 - 1884) I. THỰC DÂN PHÁP ĐÁNH BẮC KỲ LẦN THỨ NHẤT. CUỘC KHÁNG CHIẾN Ở HÀ NỘI VÀ CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG BẮC KÌ 3. Kháng chiến ở Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Kì(1873-1874). ?. Em hãy thuật lại diễn biến trận Cầu Giấy năm 1873?

PowerPoint Presentation:

Bài 25 KHÁNG CHIẾN LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC(1873 - 1884) I. THỰC DÂN PHÁP ĐÁNH BẮC KỲ LẦN THỨ NHẤT. CUỘC KHÁNG CHIẾN Ở HÀ NỘI VÀ CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG BẮC KÌ 3. Kháng chiến ở Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Kì(1873-1874). ?. Em hãy thuật lại diễn biến trận Cầu Giấy năm 1873?

PowerPoint Presentation:

Bài 25 KHÁNG CHIẾN LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC(1873 - 1884) I. THỰC DÂN PHÁP ĐÁNH BẮC KỲ LẦN THỨ NHẤT. CUỘC KHÁNG CHIẾN Ở HÀ NỘI VÀ CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG BẮC KÌ 3. Kháng chiến ở Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Kì(1873-1874). Gác-ni-ê bị giết Lưu Vĩnh Phúc

PowerPoint Presentation:

Bài 25 KHÁNG CHIẾN LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC(1873 - 1884) I. THỰC DÂN PHÁP ĐÁNH BẮC KỲ LẦN THỨ NHẤT. CUỘC KHÁNG CHIẾN Ở HÀ NỘI VÀ CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG BẮC KÌ 3. Kháng chiến ở Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Kì(1873-1874). ?. Em hãy thuật lại diễn biến trận Cầu Giấy năm 1873? 21 – 12 – 1873, quân Pháp bị Đánh bại ở Cầu Giấy, Gác-ni-ê bị giết . ?. Thái độ của triều đình Huế lúc này như thế nào? 15 – 03 – 1874 Triều đình Huế kí với Pháp bản Hiệp ước Giáp Tuất. + Thừa nhận 6 tỉnh Nam Kì hoàn toàn thuộc Pháp. + Quân Pháp rút khỏi Hà Nội

PowerPoint Presentation:

Bài 25 KHÁNG CHIẾN LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC(1873 - 1884) I. THỰC DÂN PHÁP ĐÁNH BẮC KỲ LẦN THỨ NHẤT. CUỘC KHÁNG CHIẾN Ở HÀ NỘI VÀ CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG BẮC KÌ 3. Kháng chiến ở Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Kì(1873-1874). Quân Pháp rút khỏi Hà Nội theo Hiệp ước 1874

PowerPoint Presentation:

Bài 25 KHÁNG CHIẾN LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC(1873 - 1884) I. THỰC DÂN PHÁP ĐÁNH BẮC KỲ LẦN THỨ NHẤT. CUỘC KHÁNG CHIẾN Ở HÀ NỘI VÀ CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG BẮC KÌ ĐỊNH TƯỜNG AN GIANG Sáu tỉnh Nam Kì thuộc pháp

PowerPoint Presentation:

Bài 25 KHÁNG CHIẾN LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC(1873 - 1884) I. THỰC DÂN PHÁP ĐÁNH BẮC KỲ LẦN THỨ NHẤT. CUỘC KHÁNG CHIẾN Ở HÀ NỘI VÀ CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG BẮC KÌ 3. Kháng chiến ở Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Kì(1873-1874). ?. Tại sao triều đình Huế lại kí với Pháp Hiệp ước Giáp Tuất 1874? - Lí do: Triều đình Huế đã vì lợi ích dòng họ và giai cấp, ảo tưởng vào con đường thương lượng nên đã kí Hiệp ước. - Hậu quả: Việt Nam mất một phần quan trọng chủ quyền lãnh thổ, thương mại và ngoại giao.

CŨNG CỐ - DẶN DÒ:

CŨNG CỐ - DẶN DÒ 1. Biện pháp triều đình Huế đối phó với thực dân Pháp là gì? A. Cương quyết đánh pháp ngay từ đầu B. Thương lượng để chia sẻ quyền lợi. C. Không có biện pháp gì. D. Vừa thương lượng vừa cương quyết đánh Pháp 2. Hãy nối mốc thời gian với sự kiện tương ứng? A. 05 – 6 – 1862 B. 20 – 11 – 1873. C. 21 – 12 – 1873. D. 15 – 3 – 1874 A. Quân Pháp nổ súng đánh thành Hà Nội B. Triều đình Huế kí với pháp Hiệp ước Nhâm Tuất C. Chiến thắng Cầu Guấy lần thứ nhất D. Trều đình Huế kí với pháp Hiệp ước Gi áp Tuất

CŨNG CỐ - DẶN DÒ:

CŨNG CỐ - DẶN DÒ 1. Học bài (các câu hỏi SGK) 2. Chuẩn bị bài 25, phần II THỰC DÂN PHÁP ĐÁNH BẮC KÌ LẦN THỨHAI. NHÂN DÂN BẮC KÌ TIẾP TỤC KHÁNG CHIẾN TRONG NHỮNG NĂM 1882-1884 - Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai như thế nào? - Cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Bắc Kì? - Tại sao nói từ năm 1858 đến năm 1884 là quá trình triều đình Huế đi từ đầu hàng từng bước đến đầu hàng toàn bộ trước quân xâm lược ?

PowerPoint Presentation:

Cảm ơn quý thầy cô giáo Chúc quý thầy cô sức khoẻ, hạnh phúc

authorStream Live Help