Lich su 8 bai 20- tiet 28 phong trao doc lap dan toc o chau a

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/lichsuquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

LỊCH SỬ 8 CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ, THĂM LỚP.

PowerPoint Presentation:

NHẮC LẠI KIẾN THỨC CŨ Trình bày tình hình kinh tế, xã hội Nhật Bản từ 1929-1939.

PowerPoint Presentation:

BÀI 20. PHONG TRÀO ĐỘC LẬP DÂN TỘC Ở CHÂU Á. I- NHỮNG NÉT CHUNG VỀ PHONG TRÀO ĐỘC LẬP DÂN TỘC Ở CHÂU Á. CÁCH MẠNG TRUNG QUỐC TRONG NHỮNG NĂM 1919-1939. Lưu ý: khi xuất hiện biểu tượng  trên màn hình kèm theo nội dung, các em hãy ghi nội dung đó vào vở học.  1. Những nét chung:

PowerPoint Presentation:

ấn Độ Mông Cổ VIệT NAM đ THỔ NHĨ KÌ  - Phong trào lên cao và phát triển rộng khắp các khu vực, nhất là ở Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam, In-đô-nê-xi-a . M.Gandi (1869 - 1948) A.Xucácnô(1901-1970) Phong trào Ngũ Tứ Xô Viết Nghệ Tĩnh Trung Quốc  - Giai cấp công nhân đã trở thành lực lượng chính trị độc lập. Các đảng cộng sản ra đời và giữ vai trò lãnh đạo cách mạng.

PowerPoint Presentation:

Sự ra đời của Đảng Cộng sản có ý nghĩa gì đối với phong trào độc lập dân tộc ở châu Á? Chứng tỏ phong trào độc lập dân tộc ở châu Á đã có: Đảng cách mạng chân chính lãnh đạo với đường lối cách mạng đúng đắn. Thực hiện liên minh công – nông. (triệt để đấu tranh vì quyền lợi của công nhân, nông dân) Cách mạng ở mỗi nước trở thành bộ phận của cách mạng thế giới. Phong trào công nhân ở các nước đế quốc và các nước thuộc địa ngày càng xích lại gần nhau hơn dưới sự lãnh đạo của QTCS cùng chống kẻ thù chung là CNĐQ  CNPX .

PowerPoint Presentation:

Lập bảng thống kê cách mạng Trung Quốc trong những năm 1919-1939 theo mẫu sau: Thời gian Sự kiện 4 - 5 - 1919 7 - 1921 1926 - 1927 1927 - 1937 Từ 7 - 1927 Phong trào Ngũ Tứ. Đảng Cộng sản Trung Quốc ra đời. Chiến tranh cách mạng. Nội chiến Quốc – Cộng. Quốc – Cộng hợp tác chống Nhật.  2. Cách mạng Trung Quốc trong những năm 1919-1939 

PowerPoint Presentation:

4-5-1919, 3000 học sinh Bắc Kinh biểu tình mở đầu Phong trào Ngũ Tứ . Tưởng Giới Thạch Mao Trạch Đông

PowerPoint Presentation:

Em hãy tìm điểm mới trong khẩu hiệu đấu tranh của Phong trào Ngũ tứ (1919) so với khẩu hiệu đấu tranh của cuộc Cách mạng Tân Hợi (1911). “Trung Quốc của người Trung Quốc” Phong trào Ngũ tứ (4-5-1919) Cách mạng Tân Hợi (1911). “Phế bỏ hiệp ước 21 điều” “Đánh đổ Mãn Thanh” Chống đế quốc. chống phong kiến. Chống phong kiến. Chống đế quốc,

PowerPoint Presentation:

Thời gian Sự kiện 4 - 5 - 1919 7 - 1921 1926 - 1927 1927 - 1937 Từ 7 - 1927 Phong trào Ngũ Tứ. Đảng Cộng sản Trung Quốc ra đời. Chiến tranh cách mạng. Nội chiến Quốc – Cộng. Quốc – Cộng hợp tác chống Nhật. Em hãy rút ra những điểm mới của cách mạng Trung Quốc trong những năm 1919-1939 so với trước .  - Đưa nhiệm vụ chống đế quốc lên hàng đầu. - Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, phong trào ngày càng phát triển .

PowerPoint Presentation:

BÀI 20. PHONG TRÀO ĐỘC LẬP DÂN TỘC Ở CHÂU Á. I- NHỮNG NÉT CHUNG VỀ PHONG TRÀO ĐỘC LẬP DÂN TỘC Ở CHÂU Á. CÁCH MẠNG TRUNG QUỐC TRONG NHỮNG NĂM 1919-1939. Những nét chung: - Phong trào lên cao và phát triển rộng khắp các khu vực, nhất là ở Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam, In-đô-nê-xi-a Giai cấp công nhân đã trở thành lực lượng chính trị độc lập. Các đảng cộng sản ra đời và giữ vai trò lãnh đạo cách mạng. 2. Cách mạng Trung Quốc trong những năm 1919-1939: Thời gian Sự kiện 4 - 5 - 1919 7 - 1921 1926 - 1927 1927 - 1937 Từ 7 - 1927 Phong trào Ngũ Tứ. Đảng Cộng sản Trung Quốc ra đời. Chiến tranh cách mạng. Nội chiến Quốc – Cộng. Quốc – Cộng hợp tác chống Nhật.  - Đưa nhiệm vụ chống đế quốc lên hàng đầu. - Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, phong trào ngày càng phát triển.

PowerPoint Presentation:

Em hãy điền thêm các cụm từ vào những chỗ (….) trong các câu sau sao cho phù hợp với phong trào độc lập dân tộc ở các nước Châu Á nói chung và Trung Quốc nói riêng trong những năm 1918-1939: 1. Giai cấp công nhân đã ……………………………………….. 2. Giai cấp công nhân lãnh đạo phong trào cách mạng qua tổ chức …………………… Lãnh đạo phong trào cách mạng ở Ấn Độ là ………………...mà đứng đầu là……….. Phong trào lên cao, tiêu biểu là ở các nước… ………………………………………….. Đối tượng đấu tranh của nhân dân Trung Quốc là ………………………….. Mục tiêu đấu tranh của nhân dân Trung Quốc là… ………………………………….. Phong trào cách mạng lên cao ở Việt Nam, tiêu biểu là phong trào……………………. Phong trào …………mở đầu cho cao trào … …………………………………… ở Trung Quốc. Phong trào Ngũ Tứ diễn ra ngày………....... …………………………. ………..ra đời và đưa cách mạng Trung Quốc phát triển trở thành lực lượng chính trị độc lập Đảng Cộng sản Đảng Quốc đại Gandi Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam, Indonexia đế quốc, phong kiến chống đế quốc, chống phong kiến Xô Viết Nghệ Tĩnh Ngũ Tứ chống đế quốc, chống phong kiến 4-5-1919 Đảng Cộng sản Trung Quốc

CỦNG CỐ BÀI HỌC:

CỦNG CỐ BÀI HỌC Bài tập: Em hãy nối ý ở cột A với ý ở cột B sao cho đúng về Cách mạng Trung Quốc? A- Thời gian B- Sự kiện 1919 Phong trào Ngũ Tứ 1921 Nội chiến cách mạng nhằm lật đổ Quốc Dân Đảng. 1926 - 1927 Chiến tranh cách mạng nhằm đánh đổ các tập đoàn quân phiệt. 1927 - 1937 Nội chiến chấm dứt. Quốc - Cộng hợp tác kháng chiến chống Nhật xâm lược 1937 trở đi Đảng cộng sản Trung Quốc thành lập

PowerPoint Presentation:

? Nêu suy nghĩ của em về tinh thần đấu tranh giải phóng dân tộc của Trung Quốc và ấn Độ trong những năm 1918 – 1939? ? Nêu những nét mới về phong trào độc lập dân tộc ở Trung Quốc và ấn Độ giữa 2 cuộc chiến tranh thế giới? Xu hướng tư sản có sự chuyển biến hướng tới mục tiêu dân tộc, dân chủ. Xuất hiện một xu hướng mới: Xu hướng vô sản, xu hướng này ngày càng có vị trí quan trọng ở một số nước: các Đảng Cộng sản thành lập.

PowerPoint Presentation:

Hướng dẫn về nhà Trả lời câu hỏi 1 và 2 trong sách giáo khoa. Đọc trước phần II- Phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam á (1918-1939) Tìm hiểu về phong trào độc lập dân tộc ở Việt Nam trong thời gian này.

PowerPoint Presentation:

GIỜ HỌC KẾT THÚC. CHÚC CÁC THẦY CÔ SỨC KHỎE, CÁC EM HỌC TỐT.

authorStream Live Help