Lich su 8 Bài 18- Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới(1918 – 19

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/lichsuquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ THAO GIẢNG- MÔN LỊCH SỬ

KiỂM TRA BÀI CŨ :

KiỂM TRA BÀI CŨ Câu hỏi : Trình bày nguyên nhân và hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 đối với các nước tư bản Châu Âu?

BÀI 18: NƯỚC MĨ GiỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GiỚI(1918-1939):

BÀI 18 : NƯỚC MĨ GiỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GiỚI(1918-1939 ) I- Nước Mĩ trong thập niên 20 của thế kỉ xx Hãy xác định vị trí,diện tích, dân số của nước Mĩ? Là quốc gia nằm ở phía bắc Châu Mĩ; diện tích: 9.629.091 km 2 ; dân số: 280.562.489 triệu người (2002) . Mĩ có 50 bang và quận CôLumBia

Bài 18: NƯỚC MĨ GiỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GiỚI ( 1918-1939) I- Nước Mĩ trong thập niên 20 của thế kỉ xx: 1-Tình hình kinh tế::

Bài 18 : NƯỚC MĨ GiỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GiỚI ( 1918-1939) I- Nước Mĩ trong thập niên 20 của thế kỉ xx: 1- Tình hình kinh tế: H.65. Bãi đỗ ô tô ở Niu Oóc năm 1928 - Bãi đ ỗ ô tô ở Niu Oóc năm 1928 ph ả n ánh ngành công nghi ệ p ô tô Mĩ nh ư th ế nào? Phát triển mạnh mẽ -Năm 1919, sản xuất 7 triệu ô tô --Năm 1929, sản xuất 24 triệu ô tô( Vua ô tô th ế gi ớ i)

PowerPoint Presentation:

H66. Công nhân xây dựng cao ốc ở Mĩ Công nhân xây dựng những tòa nhà cao ốc, phản ánh điều gì? Trình độ phát triển cao của khoa học- kĩ thuật

PowerPoint Presentation:

H65. Bãi đỗ xe ở Niu Óoc năm 1928 H66. Công nhân xây dựng cao ốc ở Mĩ Theo em, hai b ứ c ảnh trên phản ánh được điều gì của kinh t ế Mĩ trong thập niên 20 c ủ a th ế kỉ xx? Kinh tế phát triển phồn thịnh

Bài 18: NƯỚC MĨ GiỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GiỚI (1918-1939) I-Nước Mĩ trong thập niên 20 của thế kỉ xx 1- Tình hình kinh tế: :

Bài 18 : NƯỚC MĨ GiỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GiỚI (1918-1939) I-Nước Mĩ trong thập niên 20 của thế kỉ xx 1- Tình hình kinh tế : Hãy cho bi ế t tình hình kinh t ế Mĩ trong th ậ p niên 20 c ủ a th ế k ỉ xx ? - Kinh tế phát triển phồn thịnh - Trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại, tài chính quốc tế N ề n kinh t ế Mĩ phát tri ể n là nh ờ vào nh ữ ng nguyên nhân nào? Nguyên nhân : (SGK- trang 93) -Cải tiến kĩ thuật -Thực hiện sản xuất dây chuyền -Tăng cường độ lao động, bóc lột công nhân - Tài nguyên phong phú - Không bị chiến tranh tàn phá

Tại sao đời sống người lao động Mĩ cực khổ ?:

Đi ề u ki ệ n ăn ở c ủ a ng ười lao đ ộ ng Mĩ nh ư th ế nào ?  T ạ i sao đ ờ i s ố ng ng ườ i lao đ ộ ng Mĩ c ự c kh ổ ? Bài 18 : NƯỚC MĨ GiỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GiỚI (1918-1939) I-Nước Mĩ trong thập niên 20 của thế kỉ xx 1- Tình hình kinh tế : 2- Tình hình xã hội : -Nhân dân b ị bóc l ộ t, th ấ t nghi ệ p Đời sống cực khổ, sống trong những căn nhà ổ chuột

PowerPoint Presentation:

Nhà ở của người lao động Mĩ trong những năm 20 của thế kỉ XX Thảo luận :Em có nhận xét gì về những hình ảnh khác nhau của nước Mĩ? Dòng ôtô trên đường phố Newyork-Mĩ

Bài 18: NƯỚC MĨ GiỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GiỚI ( 1918-1939) I- Nước Mĩ trong thập niên 20 của thế kỉ xx: 1-Tình hình kinh tế: 2-Tình hình xã hội: - Nhân dân bị bóc lột, thất nghiệp:

Bài 18 : NƯỚC MĨ GiỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GiỚI ( 1918-1939) I- Nước Mĩ trong thập niên 20 của thế kỉ xx: 1- Tình hình kinh tế: 2- Tình hình xã hội: - Nhân dân bị bóc lột, thất nghiệp - Sự phồn vinh của kinh tế Mĩ không đến với mọi người, chỉ phục vụ lợi ích cho các nhà tư bản -Người dân lao động nghèo khó -Tồn tại nhiều bất công, phân biệt chủng tộc  Sự phân biệt giàu nghèo và phân biệt chủng tộc gay gắt ở nước Mĩ sẽ dẫn tới tình trạng gì? Mâu thuẫn gay gắt trong lòng nước Mĩ -Phong trào công nhân phát triển -Tháng 5/ 1921, Đảng cộng sản Mĩ thành lập

PowerPoint Presentation:

Bài 18 : NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GiỚI ( 1918-1939) I- Nước Mĩ trong thập niên 20 của thế kỉ xx: 1- Tình hình kinh tế: 2- Tình hình xã hội: II- Nước Mĩ trong những năm 1929-1939: Sản xuất ồ ạt Hàng hóa ế thừa, người dân không có sức mua Nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933)? Nước Mĩ lâm vào khủng hoảng vào thời gian nào? -Cuối tháng 10/1929, nước Mĩ lâm vào khủng hoảng kinh tế 1- Khủng hoảng kinh tế 1929-1933 :

Bài 18: NƯỚC MĨ GiỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GiỚI ( 1918-1939) I- Nước Mĩ trong thập niên 20 của thế kỉ xx: II- Nước Mĩ trong những năm 1929-1939: 1-Khủng hoảng kinh tế 1929-1933: -Cuối tháng 10/ 1929, nước Mĩ lâm vào khủng hoảng kinh tế :

Bài 18 : NƯỚC MĨ GiỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GiỚI ( 1918-1939) I- Nước Mĩ trong thập niên 20 của thế kỉ xx: II- Nước Mĩ trong những năm 1929-1939: 1- Khủng hoảng kinh tế 1929-1933: -Cuối tháng 10/ 1929, nước Mĩ lâm vào khủng hoảng kinh tế Dòng người thất nghiệp trên đường phố Niu Oóc

Bài 18: NƯỚC MĨ GiỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GiỚI ( 1918-1939) I- Nước Mĩ trong thập niên 20 của thế kỉ xx: II- Nước Mĩ trong những năm 1929-1939: 1-Khủng hoảng kinh tế 1929-1933: -Cuối tháng 10/ 1929, nước Mĩ lâm vào khủng hoảng kinh tế :

Bài 18 : NƯỚC MĨ GiỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GiỚI ( 1918-1939) I- Nước Mĩ trong thập niên 20 của thế kỉ xx: II- Nước Mĩ trong những năm 1929-1939: 1- Khủng hoảng kinh tế 1929-1933: -Cuối tháng 10/ 1929, nước Mĩ lâm vào khủng hoảng kinh tế -Hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế đối với nước Mĩ ?  Hậu quả: Năm 1929-1933, 7 triệu người thất nghiệp, nạn phân biệt chủng tộc, giàu-nghèo trong xã hội;13 vạn công ti bị phá sản; 10.000 ngân hàng bị đóng cửa Gánh nặng cuộc khủng hoảng kinh tế ở Mĩ chủ yếu đè lên vai tầng lớp nào? +Nền kinh tế, tài chính bị chấn động +Nạn thất nghiệp, nghèo đói lan tràn Đè lên vai công nhân, những người lao động làm thuê, nông dân và gia đình họ

Bài 18: NƯỚC MĨ GiỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GiỚI ( 1918-1939) I- Nước Mĩ trong thập niên 20 của thế kỉ xx: II- Nước Mĩ trong những năm 1929-1939: 1-Khủng hoảng kinh tế 1929-1933: 2-Chính sách mới: :

Bài 18 : NƯỚC MĨ GiỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GiỚI ( 1918-1939) I- Nước Mĩ trong thập niên 20 của thế kỉ xx: II- Nước Mĩ trong những năm 1929-1939: 1- Khủng hoảng kinh tế 1929-1933: 2- Chính sách mới: -Cuối năm 1932, Tổng thống Ru-dơ-ven đề ra chính sách mới Để đưa nước Mĩ thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng, giai cấp tư sản Mĩ đã làm gì? Ph.Ru-dơ-ven.Tổng thống Mĩ năm 1933-1945  Nội dung : SGK- trang 95(chữ nhỏ)

:

H69. Bức tranh đương thời mô tả Chính sách mới Tượng trưng cho nhà nước Người khổng lồ tượng trưng cho ai ?   Hai tay nắm tất cả các tòa nhà thể hiện điều gì? Nhà nước nắm tất cả các ngành (có sự quản lí của nhà nước)  Các đạo luật: -Đạo luật phục hưng nông nghiệp (5/1933): Nâng giá nông sản, cho nông dân vay dài hạn -Đạo luật phục hưng công nghiệp (6/1933): Tổ chức lại các xí nghiệp, công nhân có quyền thương lượng với chủ về mức lương

PowerPoint Presentation:

Bài 18 : NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GiỚI (1918-1939) Em hãy nhận xét về chính sách mới của Ru-dơ-ven? Cứu nguy cho nước Mĩ ra khỏi khủng hoảng; duy trì được chế độ dân chủ tư sản của Mĩ II- Nước Mĩ trong những năm 1929-1939 1- Khủng hoảng kinh tế 1929-1933 : 2- Chính sách mới : -Cuối năm 1932, Tổng thống Ru-dơ-ven đề ra chính sách mới Nội dung : (SGK) Tác dụng : -Đưa nước Mĩ thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng -Duy trì được chế độ dân chủ tư sản Nhờ vào đâu mà nước Mĩ thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng vào năm 1929-1939 ? Nhờ vào sự quản lí của nhà nước

SƠ KẾT BÀI HỌC :

SƠ KẾT BÀI HỌC 1.Trong những năm 20 của thế kỉ XX, do có những nguyên nhân và điều kiện thuận lợi, nước Mĩ phát triển mạnh. 2. Mĩ không tránh khỏi khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933). 3. Chính sách mới của Tổng thống Ph.Ru-dơ-ven đã cứu nguy cho nước Mĩ.

1. Học bài (các câu hỏi SGK) 2. Làm bài tập 1, 2, 3- SGK, tr.95 3. Chuẩn bị bài mới: Bài 19 NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939) -Tình hình nước Nhật trong những năm 1918 – 1929. -Vì sao giới cầm quyền Nhật tiến hành chiến tranh xâm lược, bành trướng ra bên ngoài? -Cuộc đấu tranh chống phát xít của nhân dân lao động Nhật:

1 . Học bài (các câu hỏi SGK) 2. Làm bài tập 1, 2, 3- SGK, tr.95 3. Chuẩn bị bài mới: Bài 19 NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939) -Tình hình nước Nhật trong những năm 1918 – 1929. -Vì sao giới cầm quyền Nhật tiến hành chiến tranh xâm lược, bành trướng ra bên ngoài? -Cuộc đấu tranh chống phát xít của nhân dân lao động Nhật DẶN DÒ

authorStream Live Help