Lich su 8 Bài 13 Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/lichsuquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ LỊCH SỬ LỚP 8A Người thực hiện: VŨ THỊ MAI

PowerPoint Presentation:

Thứ 2, ngày 5 tháng 11 năm 2007 KIỂM TRA BÀI CŨ Ghép các sự kiện lịch sử ở cột A với các mốc thời gian ở cột B sao cho đúng? Cột A Cột B 1.Cuộc Duy Tân Minh Trị. 2.Chiến tranh Trung - Nhật. 3.Chiến tranh Nga - Nhật. 4.Nhật chiếm Sơn Đông. 1914 (1904 – 1905) 1 – 1868 (1905 – 1907) (1894 – 1895) 1 2 3 4 C F B A CH B ĐA

PowerPoint Presentation:

Thứ 2, ngày 5 tháng 11 năm 2007 CHƯƠNG IV: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914-1918) BÀI 13: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914-1918) I.Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh. Sự phát triển không đều giữa các nước đế quốc cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX đã dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ nhất. Cuộc chiến tranh này kéo dài 4 năm, gây nên những tổn thất vô cùng to lớn. Anh Diện tích thuộc địa rộng 33 triệu Km 2 với 400 triệu người chiếm 1/4 dân số và diện tích thế giới, gấp 12 lần thuộc địa Đức và gấp 3 lần thuộc địa Pháp. Pháp Có hệ thống thuộc địa đứng thứ 2 thế giới, bằng 1/3 diện tích thuộc địa Anh. Đức Công nghiệp đứng đầu Châu Âu và thứ 2 thế giới nhưng Đức lại nghèo về thuộc địa. Mĩ Công nghiệp Mĩ đứng đầu thế giới , sản lượng công nghiệp gấp đôi Anh và bằng 1/2 sản lượng công nghiệp các nước Tây âu gộp lại . Thuộc địa Mĩ không nhiều . Các nước Đế quốc Âu – Mĩ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX

PowerPoint Presentation:

Thứ 2,ngày 5 tháng 11 năm 2007 A. Làm thay đổi sâu sắc so sánh lực lượng giữa các nước đế quốc. B. Bùng nổ những cuộc chiến tranh đế quốc tranh giành thuộc địa. C. Đời sống nhân dân các nước thuộc địa khổ cực. D. Cả A và B. CHƯƠNG IV: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914-1918) BÀI 13: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914-1918) Sự phát triển không đều giữa các nước tư bản cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX đã dẫn tới hậu quả nào? I.Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh.

PowerPoint Presentation:

Thứ 2, ngày 5 tháng 11 năm 2007 -Chiến tranh Mĩ - Tây Ban Nha ( 1898) : Mĩ chiếm Cu Ba và Phi-lip-pin của Tây Ban Nha. -Chiến tranh Anh – Bô-ơ (1899 - 1902) : Anh thôn tính hai nước của người Bô-ơ, sáp nhập vào Nam Phi. -Chiến tranh Nga - Nhật (1904 - 1905) Điều gì khiến mâu thuẫn giữa các nước Đế quốc ngày càng trở nên gay gắt? A. Vấn đề thuộc địa. B. Vấn đề nguyên liệu trong sản xuất. C. Cạnh tranh về sản lượng công nghiệp. D. Vấn đề ngoại giao. CHƯƠNG IV: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914-1918) BÀI 13: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914-1918) I.Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh.

PowerPoint Presentation:

CHƯƠNG IV: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914-1918) BÀI 13: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914-1918) Thứ 2, ngày 5 tháng 11 năm 2007 -Khối Liên Minh: Đức, Áo, Hung, Italia đời năm 1882. -Khối hiệp ước: Anh, Pháp Nga hình thành năm 1907. Tại sao các nước đế quốc lại ráo riết chuẩn bị Chiến tranh thế giới thứ nhất? -Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc tranh giành thuộc địa. Từ năm 1912, tình hình ở bán đảo ban-căng trở nên căng thẳng. Ngày 28-6-1914, Thái tử Áo-Hung bị một phần tử khủng bố ở Xéc-bi ám sát. Bọn quân phiệt Đức, Áo-Hung chớp lấy cơ hội này để gây chiến tranh. Ngày 28-7-1914, Áo-Hung tuyên chiến với Xéc-bi, là nước được khối Hiệp ước ủng hộ. Ngày 1-8, Đức tuyên chiến với Nga; ngày 3-8 tuyên chiến với Pháp. Ngày 4-8, Anh tuyên chiến với Đức. I.Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh. II.Những diễn biến chính của chiến sự. 1.Giai đoạn thứ nhất (1914 - 1916) -Quân Đức tập trung lực lượng nhằm đánh bại Pháp, quân Pháp có nguy cơ bị tiêu diệt. Quân Nga lại tấn công quân Đức, cứu nguy cho Pháp. -Từ năm 1916 chiến tranh chuyển sang giai đoạn cầm cự ở cả 2 phe. Em hãy nhận xét về tương quan lực lượng giữa hai phe tham chiến trong giai đoạn này? -Ưu thế thuộc về phe Hiệp ước. -Ưu thế thuộc về phe Liên minh. -Cả 2 phe ngang sức, ngang tài.

PowerPoint Presentation:

CHƯƠNG IV: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914-1918) BÀI 13: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914-1918) Thứ 2, ngày 5 tháng 11 năm 2007 -Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc tranh giành thuộc địa. I.Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh. II.Những diễn biến chính của chiến sự. 1.Giai đoạn 1 (1914 - 1916) -Quân Đức tập trung lực lượng nhằm đánh bại Pháp, quân Pháp có nguy cơ bị tiêu diệt. Quân Nga lại tấn công quân Đức, cứu nguy cho Pháp. -Từ năm 1916 chiến tranh chuyển sang giai đoạn cầm cự ở cả 2 phe. 2.Giai đoạn 2 (1917 – 1918) Tháng 4-1917 Mĩ nhảy vào vòng chiến bên cạnh phe Hiệp ước. Ngày 7-11-1917, cách mạng Tháng mười thắng lợi ở Nga, Nhà nước Xô viết rút khỏi chiến tranh. Tháng 9 – 1918 quân Anh, Pháp, Mĩ tổng tấn công ở khắp các mặt trận. Các đồng minh của Đức lần lượt đầu hàng. Ngày 9-1-1918cách mạng bùng nổ ở Đức, lật đổ nền quân chủ và thành lập chế độ cộng hoà. Ngày 11-11-1918, chính phủ mới ở Đức đầu hàng không điều kiện. Phe Hiệp ước phản công, phe Liên minh thất bại và đầu hàng.

PowerPoint Presentation:

CHƯƠNG IV: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914-1918) BÀI 13: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914-1918) Thứ 2, ngày 5 tháng 11 năm 2007 -Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc tranh giành thuộc địa. I.Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh. II.Những diễn biến chính của chiến sự. 1.Giai đoạn thứ nhất (1914 - 1916) -Quân Đức tập trung lực lượng nhằm đánh bại Pháp, quân Pháp có nguy cơ bị tiêu diệt. Quân Nga lại tấn công quân Đức, cứu nguy cho Pháp. -Từ năm 1916 chiến tranh chuyển sang giai đoạn cầm cự ở cả 2 phe. 2.Giai đoạn thứ hai (1916 – 1918) Phe Hiệp ước phản công, phe Liên minh thất bại và đầu hàng. III.Kết cục của chiến tranh thế giới thứ nhất. Sự tổn thất về người và của trong chiến tranh thế giới thứ nhất. Nước Số người bị chết (triệu người) Chi phí cho chiến tranh (triệu đôla Mĩ) Nga Pháp Anh Mĩ Đức Áo-Hung 2,3 1,4 0,7 0,08 2,0 1,4 7658 11208 24143 17337 19884 5438 -Hậu quả: khủng khiếp, nặng nề. -Tính chất: phi nghĩa.

PowerPoint Presentation:

Nguy ên nhân dẫn đến chiến tranh thế giới thứ nhất là: B ) M âu thuẫn giữa các nước đế quốc tranh giành thuộc địa. C ) Phong tr ào đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa . Đáp án: B A ) S ự chạy đua vũ trang giữa các nước tư bản. Câu 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đáp án D ) Do c ác phần tử khủng bố gây chiến. Start

PowerPoint Presentation:

Kh ối Hiệp ước thành lập năm 1907 gồm những nước nào? B. Anh - Ph áp - Đức. C. Anh - Ph áp - Mĩ Đáp án: A A ) Anh - Ph áp – Nga. Câu 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đáp án D. M ĩ - Nga - Nhật. Start

PowerPoint Presentation:

H ãy cho biết n ước đứng đầu khối Liên Minh? B. B ỉ C. Đức Đáp án: C A. Áo -Hung Câu 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đáp án D. M ĩ Start

PowerPoint Presentation:

T ình hình chiến sự trong giai đoạn 1 (1914-1916) ưu thế thuộc về phe nào? B. Kh ối Hiệp ước. C. C ả 2 phe . Đáp án: A A. Kh ối Liên minh. Câu 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đáp án D. K hông thuộc về phe nào. Start

PowerPoint Presentation:

C ụm từ nào nói đúng tính chất của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất? B. R ộng l ớn . C. Ch ính ngh ĩa . Đáp án: D A. Kh ủng khiếp. Câu 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đáp án D. Phi ngh ĩa . Start

PowerPoint Presentation:

Trong th ời gian Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) sự kiện cách mạng nào nổi bật nhất? B. Phong tr ào cách mạng ở Châu Phi. C. C ách mạng Tháng Mười Nga. Đáp án: C A. C ách mạng Đức. Câu 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đáp án D . Phong trào cách mạng ở Đông Nam Á . Start

PowerPoint Presentation:

CHƯƠNG IV: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914-1918) BÀI 13: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914-1918) Thứ 2, ngày 5 tháng 11 năm 2007 -Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc tranh giành thuộc địa. I.Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh. II.Những diễn biến chính của chiến sự. 1.Giai đoạn 1 (1914 - 1916) -Quân Đức tập trung lực lượng nhằm đánh bại Pháp, quân Pháp có nguy cơ bị tiêu diệt. Quân Nga lại tấn công quân Đức, cứu nguy cho Pháp. -Từ năm 1916 chiến tranh chuyển sang giai đoạn cầm cự ở cả 2 phe. 2.Giai đoạn 2 (1916 – 1918) Phe Hiệp ước phản công, phe Liên minh thất bại và đầu hàng. III.Kết cục của chiến tranh thế giới thứ nhất. -Hậu quả: khủng khiếp, nặng nề. -Tính chất: phi nghĩa. Hướng dẫn về nhà Học bài. Làm bài tập 1, 2, ,3 trang 73Sgk. Chuẩn bị nội dung ôn tập bài 14 trang 73, 74Sgk.

PowerPoint Presentation:

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH!

authorStream Live Help