Lich su 8 Bài 11 Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/lichsuquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP Giờ học Lịch Sử

PowerPoint Presentation:

Môn học Lịch Sử VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THẦY CÔ

PowerPoint Presentation:

Tiết 17 - Bài 11 Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX

I- QUÁ TRÌNH XÂM LƯỢC CỦA CHỦ NGHĨA THỰC DÂN Ở CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á:

I- QUÁ TRÌNH XÂM LƯỢC CỦA CHỦ NGHĨA THỰC DÂN Ở CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á ? Dựa vào lược đồ dưới đây hãy xác định tên và vị trí của các nước Đông Nam Á ? Tiết 17- Bài 11 Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX BẢN ĐỒ CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á

I- QUÁ TRÌNH XÂM LƯỢC CỦA CHỦ NGHĨA THỰC DÂN Ở CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á:

I- QUÁ TRÌNH XÂM LƯỢC CỦA CHỦ NGHĨA THỰC DÂN Ở CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á ? Tại sao Đông Nam Á trở thành đối tượng nhòm ngó, xâm lược của tư bản phương Tây? Tiết 17- Bài 11 Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX ? Em có nhận xét gì về vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên của các nước Đông Nam Á? - Đông Nam Á : Có vị trí chiến lược quan trọng. Giàu tài nguyên thiên nhiên. Bản đồ các nước Đông Nam Á Chế độ phong kiến suy yếu nên khó tránh khỏi sự nhòm ngó, xâm lược của các nước phương Tây Đi Đông Bắc Á Đi Châu Mĩ Đi ôxtrâylia Đi Châu Phi Đi Nam Á

Quỏ trỡnh xõm lược cỏc nước Đụng Nam Á của chủ nghĩa thực dõn:

Quỏ trỡnh xõm lược cỏc nước Đụng Nam Á của chủ nghĩa thực dõn H P P P B M A A A A : Anh P : Pháp H : Hà Lan T : Tây Ban Nha B : Bồ Đào Nha Giữa TK XIX T Giữa TK XVI A 1885 Cuối TK XIX đầu XX Cuối TK XIX ? Những nước thực dân nào đã đến xâm lược các nước Đông Nam Á?

Quỏ trỡnh xõm lược cỏc nước Đụng Nam Á của chủ nghĩa thực dõn:

Quỏ trỡnh xõm lược cỏc nước Đụng Nam Á của chủ nghĩa thực dõn H P P P B M A A A A : Anh P : Pháp H : Hà Lan T : Tây Ban Nha B : Bồ Đào Nha Giữa TK XIX T Giữa TK XVI A 1885 Cuối TK XIX đầu XX Cuối TK XIX

I- QUÁ TRÌNH XÂM LƯỢC CỦA CHỦ NGHĨA THỰC DÂN Ở CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á:

I- QUÁ TRÌNH XÂM LƯỢC CỦA CHỦ NGHĨA THỰC DÂN Ở CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á Tiết 17- Bài 11 Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX - Từ nửa cuối thế kỉ XIX tư bản phương tây đẩy mạnh xâm lược Đông Nam Á: Anh chiếm Mã Lai, Miến Điện; Pháp chiếm 3 nước Đông Dương; Tây Ban Nha rồi Mĩ chiếm Phi-lip-pin; Hà Lan chiếm In-đô-nê-xi-a và Bồ Đào Nha chiếm Đông ti-mo. Thái Lan giữ được độc lập nhưng trở thành vùng đệm của Anh, Pháp. - Đông Nam Á : Có vị trí chiến lược quan trọng. Giàu tài nguyên thiên nhiên. Chế độ phong kiến suy yếu nên khó tránh khỏi sự nhòm ngó, xâm lược của các nước phương Tây

Giai cấp thống trị Thái Lan có chính sách ngoại giao khôn khéo, nên giữ được phần chủ quyền của mình về danh nghĩa. Tuy nhiên, trên thực tế Thái Lan vẫn là nước đệm của Anh và Pháp. Lệ thuộc vào cả Anh và Pháp.:

? Vì sao Thái Lan không bị các nước phương Tây xâm lược? Giai cấp thống trị Thái Lan có chính sách ngoại giao khôn khéo, nên giữ được phần chủ quyền của mình về danh nghĩa. Tuy nhiên, trên thực tế Thái Lan vẫn là nước đệm của Anh và Pháp. Lệ thuộc vào cả Anh và Pháp.

I- QUÁ TRÌNH XÂM LƯỢC CỦA CHỦ NGHĨA THỰC DÂN Ở CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á:

I- QUÁ TRÌNH XÂM LƯỢC CỦA CHỦ NGHĨA THỰC DÂN Ở CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á ? Chính sách cai trị của chủ nghĩa thực dân ở các nước Đông Nam Á có điểm gì nổi bật? Tiết 17- Bài 11 Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX ? Trước sự xâm lược của thực dân phương Tây phong trào đấu tranh của nhân dân Đông Nam Á như thế nào? - Ngay khi thực dân phương Tây xâm lược nhân dân Đông Nam Á đã nổi dậy đấu tranh bảo vệ tổ quốc. Chính quyền phong kiến đầu hàng, thực dân hoàn thành quá trình xâm lược, thi hành chính sách cai trị. II - PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC. - Chính sách cai trị hà khắc của chủ nghĩa thực dân làm cho phong trào đấu tranh nổ ra mạnh mẽ.. Diễn biến: Bài tập: Thảo luận nhóm tìm hiểu phong trào giải phóng dân tộc ở các nước? Thời gian trong 2’. Nh1: In-đô-nê-xi-a Nh2: Phi-lip-pin Nh3: Cam-pu-chia. Nh4: Lào. Nh5: Việt Nam. Nh6: Miến Điện. ? Dưới sự thống trị của thực dân phương Tây phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á diến ra như thế nào?

PowerPoint Presentation:

- In-đô-nê -xi-a: + Nhiều tổ chức yêu nước ra đời: 1905 th ành lập công đoàn xe lửa, 1908 Th ành lập hội liên hiệp công nhân. Chủ nghĩa Mác được truyền bá rộng rãi. + 5-1920 : Đảng cộng sản thành lập.

PowerPoint Presentation:

- Phi-lip-pin: Năm 1571 Tây Ban Nha hoàn thành xâm lược Phi-lip-pin. Nhân dân liên tục đứng lên đấu tranh. Sau cách mạng 1896-1898 Nước cộng hòa Phi-lip-pin thành lập. Núp dưới danh nghĩa giúp đỡ nhân d â n Phi-lip-pin Mĩ gây chiến với Tây Ban Nha, áp đặt CNTD. Nhân dân lại phải dứng lên chống Mĩ. T M

PowerPoint Presentation:

Tân Sở 13-7-1885 Trương Định 1859-1864 A cha-xoa 1863-1866 Nguyễn Trung Trực 1861-1868 Phu-côm-bô 1866-1867 Pha-ca-đuốc 1901 ND ở Bô-lô-ven 1901-1907 - Ở Cam-pu-chia: 1863-1866 có khởi nghĩa do A cha-xoa lãnh đạo ở Ta-keo, năm 1866-1867 có khởi nghĩa do nhà sư Pu-côm-bô ở Cra-chê, liên kết với Việt Nam. - Ba nước Đông Dương ? Em có nhận xét gì về phong trào của nhân dân 3 nước Đông Dương? - Ở Việt Nam: Có khởi nghĩa của Trương Định, Nguyễn Trung Trực, Phong trào “Cần vương”, k/n nông dân Yên Thế… Ở Lào: 1901 ND Xa-van-na-khét k/n do Pha-ca-đuốc lãnh đạo. 1907 nhân dân Bô lô ven khởi nghĩa lan sang VN.

PowerPoint Presentation:

- Miến Điện (Myanma) - 1885 : Kh áng chiến chống thực dân Anh bùng nổ. A 1885 Araca 1885

I- QUÁ TRÌNH XÂM LƯỢC CỦA CHỦ NGHĨA THỰC DÂN Ở CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á:

I- QUÁ TRÌNH XÂM LƯỢC CỦA CHỦ NGHĨA THỰC DÂN Ở CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á Tiết 17- Bài 11 Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX ? Em có nhận xét gì về phong trào giải phóng dân tộc của nhân dân nước Đông Nam Á? - Về chính trị: chia rẽ khối đoàn kết dân tộc, đàn áp nhân dân. : - Về kinh tế: Vơ vét tài nguyên thiên nhiên, kìm hãm sự phát triển kinh tế. II - PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC. 1- Chính sách cai trị: 2 - Phong trào giải phóng dân tộc: - Nguyên nhân: Chính sách cai trị hà khắc của chủ nghĩa thực dân.. Diễn biến: SGK. Kết quả: Đều thất bại do chưa có đường lối đúng đắn. ? Kết quả của phong trào như thế nào?  Phong trào nổ ra liên tục, lực lượng tham gia là đông đảo công nhân, nông dân.

PowerPoint Presentation:

Trò chơi Giải ô chữ I N Đ Ô N X I A Ê 1 ? Đất nước được gọi với các tên “Quốc gia nghìn đảo” Đ Ô N G T M O I A N H B Ồ Đ À N H A O 2 Đông Ti-mo là thuộc địa của nước nào? 3 ? N ước có nhiều thuộc địa nhất ở Đông Nam Á Ư C Ầ N V Ơ G Ư 4 ?Tên phong trào chống pháp tiêu biểu ở Việt nam cuối thế kỉ XX T Â Y B A N H A N ? Inđônêxia là thuộc địa của nước này 5 M Á C V I Ệ T N M A ? Đây là nước lớn nhất ở Đông Dương . 6 7 ? Đây là nước ra đời muộn nhất ở Đông Nam Á ? Học thuyết của ông bắt đầu được truyền bá ở Inđônêxia từ 1905. 8 Á M A N G N Ô Đ ? Khu vực em vừa học trong bài C

PowerPoint Presentation:

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Học thuộc bài, nắm chắc các nội dung đã học. Hoàn thành các bài tập trong tập bản đồ và câu hỏi 3 SGK trang 66. - Lập niên biểu về các cuộc đấu tranh của nhân dân Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX. - Xem trước bài 12” Nhật Bản giữa thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX

PowerPoint Presentation:

Giờ học đến đây kết thúc. Chúc thầy cô và các em mạnh khỏe!

authorStream Live Help