Lich su 8 bai 8 Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/lichsuquan10

Comments

Presentation Transcript

HOÀN CẢNH LỊCH SỬ - Cách mạng tư sản thắng lợi trên phạm vi toàn thế giới - Nhu cầu sản xuất phát triển: “Giai cấp tư sản không thể tồn tại nếu không luôn luôn cách mạng công cụ lao động”. - Cuộc cách mạng công nghiệp diễn ra ở trước tiên ở Anh sau đó lan sang các nước Âu-Mĩ.:

Anh là “công xưởng của thế giới” HOÀN CẢNH LỊCH SỬ - Cách mạng tư sản thắng lợi trên phạm vi toàn thế giới - Nhu cầu sản xuất phát triển: “Giai cấp tư sản không thể tồn tại nếu không luôn luôn cách mạng công cụ lao động”. - Cuộc cách mạng công nghiệp diễn ra ở trước tiên ở Anh sau đó lan sang các nước Âu-Mĩ.

Bài 8 SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KỸ THUẬT, KHOA HỌC, VĂN HỌC VÀ NGHỆ THUẬT THẾ KỶ XVIII-XIX:

Bài 8 SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KỸ THUẬT, KHOA HỌC, VĂN HỌC VÀ NGHỆ THUẬT THẾ KỶ XVIII-XIX NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VỀ KỸ THUẬT NHỮNG TIẾN BỘ VỀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ KHOA HỌC XÃ HỘI LỊCH SỬ 8

PowerPoint Presentation:

Hoàn cảnh nào đã đưa đến việc phải cải tiến kĩ thuật ở thế kỉ XVIII- XIX ?

HOÀN CẢNH LỊCH SỬ - Cách mạng tư sản thắng lợi trên phạm vi toàn thế giới - Nhu cầu sản xuất phát triển: “Giai cấp tư sản không thể tồn tại nếu không luôn luôn cách mạng công cụ lao động”. - Cuộc cách mạng công nghiệp diễn ra ở trước tiên ở Anh sau đó lan sang các nước Âu-Mĩ.:

Anh là “công xưởng của thế giới” HOÀN CẢNH LỊCH SỬ - Cách mạng tư sản thắng lợi trên phạm vi toàn thế giới - Nhu cầu sản xuất phát triển: “Giai cấp tư sản không thể tồn tại nếu không luôn luôn cách mạng công cụ lao động”. - Cuộc cách mạng công nghiệp diễn ra ở trước tiên ở Anh sau đó lan sang các nước Âu-Mĩ.

PowerPoint Presentation:

Nêu những thành tựu chủ yếu trong lĩnh vực kĩ thuật ở thế kỉ XVIII ?

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KỸ THUẬT, KHOA HỌC, VĂN HỌC VÀ NGHỆ THUẬT THẾ KỶ XVIII-XIX:

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KỸ THUẬT, KHOA HỌC, VĂN HỌC VÀ NGHỆ THUẬT THẾ KỶ XVIII-XIX I. NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VỀ KỸ THUẬT Bài 8: STT Lĩnh vực Thành tựu 1 Công nghiệp 2 Giao thông vận tải 3 Thông tin liên lạc 4 Nông nghiệp 5 Quân sự 1. Thành tựu SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KỸ THUẬT, KHOA HỌC, VĂN HỌC VÀ NGHỆ THUẬT THẾ KỶ XVIII-XIX

PowerPoint Presentation:

STT Lĩnh vực Thành tựu 1 Công nghiệp -Kĩ thuật luyện kim được cải tiến -Sắt thép là nguyên liệu chính - Động cơ hơi nước được ứng dụng rộng rãi 2 Giao thông vận tải - Tàu thủy, xe lửa chạy bằng hơi nước 3 Thông tin liên lạc - Máy điện tín (giữa thế kỉ XIX) 4 Nông nghiệp - Sử dụng phân hóa học, máy kéo chạy bằng hơi nước, máy cày nhiều lưỡi, máy gặt….. 5 Quân sự - Nhiều vũ khí mới được sản xuất : đại bác , súng trường , chiến hạm , ngư lôi , khí cầu … 1. Thành tựu

PowerPoint Presentation:

Giêm Oát Máy hơi nước Đầu máy xe lửa Tàu thuỷ chạy bằng hơi nước Tàu hỏa đầu tiên NHỮNG THÀNH TỰU VỀ KỸ THUẬT

NHỮNG THÀNH TỰU VỀ KỸ THUẬT:

S. Mooc-xơ Máy điện tín NHỮNG THÀNH TỰU VỀ KỸ THUẬT Cơ khí hóa nông nghiệp

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KỸ THUẬT, KHOA HỌC, VĂN HỌC VÀ NGHỆ THUẬT THẾ KỶ XVIII-XIX:

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KỸ THUẬT, KHOA HỌC, VĂN HỌC VÀ NGHỆ THUẬT THẾ KỶ XVIII-XIX I. NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VỀ KỸ THUẬT Bài 8: *Thế kỷ XIX là thế kỷ của sắt, máy móc và động cơ hơi nước 2. Tác dụng + Máy móc ra đời là cơ sở vật chất kỹ thuật cho sự chuyển biến từ công trường thủ công sang công nghiệp cơ khí -> chuyển văn minh nhân loại từ văn minh nông nghiệp sang văn minh công nghiệp 1. Thành tựu

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KỸ THUẬT, KHOA HỌC, VĂN HỌC VÀ NGHỆ THUẬT THẾ KỶ XVIII-XIX:

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KỸ THUẬT, KHOA HỌC, VĂN HỌC VÀ NGHỆ THUẬT THẾ KỶ XVIII-XIX II. NHỮNG TIẾN BỘ VỀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ KHOA HỌC XÃ HỘI Bài 8: 1. Khoa học tự nhiên Thời gian Người phát minh Tên phát minh

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KỸ THUẬT, KHOA HỌC, VĂN HỌC VÀ NGHỆ THUẬT THẾ KỶ XVIII-XIX:

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KỸ THUẬT, KHOA HỌC, VĂN HỌC VÀ NGHỆ THUẬT THẾ KỶ XVIII-XIX II. NHỮNG TIẾN BỘ VỀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ KHOA HỌC XÃ HỘI Bài 8: 1. Khoa học tự nhiên Thời gian Người phát minh Tên phát minh Đầu TKXVIII Giữa TKXVIII 1837 1859 Niu-tơn (Anh) Lô-mô-nô-xốp (Nga) Puốc-kin-giơ (Séc) Đác-uyn (Anh) Thuyết vạn vật hấp dẫn Định luật bảo toàn vật chất và năng lượng Thuyết tế bào Thuyết tiến hóa và di truyền

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KỸ THUẬT, KHOA HỌC, VĂN HỌC VÀ NGHỆ THUẬT THẾ KỶ XVIII-XIX:

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KỸ THUẬT, KHOA HỌC, VĂN HỌC VÀ NGHỆ THUẬT THẾ KỶ XVIII-XIX II. NHỮNG TIẾN BỘ VỀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ KHOA HỌC XÃ HỘI Bài 8: 1. Khoa học tự nhiên Thời gian Người phát minh Tên phát minh Đầu TKXVIII Giữa TKXVIII 1837 1859 Niu-tơn (Anh) Lô-mô-nô-xốp (Nga) Puốc-kin-giơ (Séc) Đác-uyn (Anh) Thuyết vạn vật hấp dẫn Định luật bảo toàn vật chất và năng lượng Thuyết tế bào Thuyết tiến hóa và di truyền Những phát minh trên chứng tỏ rằng vạn vật biến chuyển, vận động theo qui luật; chúng tấn công mạnh mẽ vào giáo lý thần học cho rằng Thượng đế sinh ra muôn loài.

CÁC NHÀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN THẾ KỶ XVIII-XIX:

CÁC NHÀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN THẾ KỶ XVIII-XIX Lô-mô-nô-xốp (1720-1742) Niu-tơn (1643-1727) S. Đác-uyn

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KỸ THUẬT, KHOA HỌC, VĂN HỌC VÀ NGHỆ THUẬT THẾ KỶ XVIII-XIX:

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KỸ THUẬT, KHOA HỌC, VĂN HỌC VÀ NGHỆ THUẬT THẾ KỶ XVIII-XIX II. NHỮNG TIẾN BỘ VỀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ KHOA HỌC XÃ HỘI Bài 8: 1. Khoa học tự nhiên 2. Khoa học xã hội Ngành khoa học xã hội Đại biểu

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KỸ THUẬT, KHOA HỌC, VĂN HỌC VÀ NGHỆ THUẬT THẾ KỶ XVIII-XIX:

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KỸ THUẬT, KHOA HỌC, VĂN HỌC VÀ NGHỆ THUẬT THẾ KỶ XVIII-XIX II. NHỮNG TIẾN BỘ VỀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ KHOA HỌC XÃ HỘI Bài 8: 1. Khoa học tự nhiên 2. Khoa học xã hội Ngành khoa học xã hội Đại biểu Chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng Kinh tế chính trị học tư sản Chủ nghĩa xã hội không tưởng Chủ nghĩa xã hội khoa học Phoi -ơ-bách và He-gen Xmít và Ri-các-đô Xanh Xi-mông, Phu-ri-ê, Ô-oen C.Mác và Ph. Ăng-ghen

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KỸ THUẬT, KHOA HỌC, VĂN HỌC VÀ NGHỆ THUẬT THẾ KỶ XVIII-XIX:

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KỸ THUẬT, KHOA HỌC, VĂN HỌC VÀ NGHỆ THUẬT THẾ KỶ XVIII-XIX II. NHỮNG TIẾN BỘ VỀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ KHOA HỌC XÃ HỘI Bài 8: 1. Khoa học tự nhiên 2. Khoa học xã hội Ngành khoa học xã hội Đại biểu Chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng Kinh tế chính trị học tư sản Chủ nghĩa xã hội không tưởng Chủ nghĩa xã hội khoa học Phoi -ơ-bách và He-gen Xmít và Ri-các-đô Xanh Xi-mông, Phu-ri-ê, Ô-oen C.Mác và Ph. Ăng-ghen * Ý nghĩa: Thay đổi nhận thức, vươn tới khoa học

PowerPoint Presentation:

Ý nghĩa : Sự tiến bộ của nhân loại trong việc khám phá, chinh phục thiên nhiên - Chống lại tà thuyết phản động Chứng minh sự đúng đắn của triết học Mácxit Được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất và đời sống -> Chuyển biến to lớn về đời sống kinh tế, xã hội

NHỮNG ĐẠI BIỂU XUẤT SẮC CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHÔNG TƯỞNG:

NHỮNG ĐẠI BIỂU XUẤT SẮC CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHÔNG TƯỞNG Xanh Xi-mông (1760-1825) S.Phu-ri-ê (1772-1837) R. Ô oen (1771-1858)

NHỮNG ĐẠI BIỂU XUẤT SẮC CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC:

NHỮNG ĐẠI BIỂU XUẤT SẮC CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC C.Mác (1818-1883) Ph. Ăng-ghen (1820-1895)

CÁC NHÀ VĂN, NHÀ TƯ TƯỞNG PHÁP :

CÁC NHÀ VĂN, NHÀ TƯ TƯỞNG PHÁP S. Mông-te-xki-ơ (1689-1755) Vôn-te (1694-1778) G.G. Rút-xô (1712-1778)

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KỸ THUẬT, KHOA HỌC, VĂN HỌC VÀ NGHỆ THUẬT THẾ KỶ XVIII-XIX:

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KỸ THUẬT, KHOA HỌC, VĂN HỌC VÀ NGHỆ THUẬT THẾ KỶ XVIII-XIX II. NHỮNG TIẾN BỘ VỀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ KHOA HỌC XÃ HỘI Bài 8: 1. Khoa học tự nhiên 2. Khoa học xã hội 3. Sự phát triển của văn học và nghệ thuật Đạt được những thành tựu to lớn: Văn học: Âm nhạc: Hội họa:

Vic-to Hy-go (1802-1885) :

Vic-to Hy-go (1802-1885) Lép Tôn-xtôi (1828-1910) Ban-dắc (1799-1850) NHỮNG NHÀ VĂN TIÊU BIỂU CỦA NỀN VĂN HỌC HIỆN THỰC PHÊ PHÁN

CÁC NHẠC SĨ THIÊN TÀI:

CÁC NHẠC SĨ THIÊN TÀI Mô-da (1756-1791) Bét-tô-ven (1770-1791) Sô-panh (1800-1849) Trai-cốp-xki

Trích vở “HỒ THIÊN NGA” Nhạc Trai-cốp-xki :

Trích vở “HỒ THIÊN NGA” Nhạc Trai-cốp-xki

DANH HỌA TÂY BAN NHA:

DANH HỌA TÂY BAN NHA F. Gôi-a (1746-1828) Những ngày tháng năm

PowerPoint Presentation:

Ý nghĩa: + Vạch trần, lên án những tệ nạn xã hội đương thời + Phản ánh khát khao về một cuộc sống tự do hạnh phúc + phục vụ cuộc đấu tranh chống chế độ phong kiến, giải phóng nhân dân bị áp bức, vạch trần bộ mặt thật của xã hội tư bản.

CÔNG VIỆC VỀ NHÀ:

CÔNG VIỆC VỀ NHÀ Học bài (các câu hỏi SGK) Ôn tập chương II 2. Chuẩn bị bài 9: Ấn ĐỘ THẾ KỶ XVIII - ĐẦU THẾ KỶ XIX Gợi ý chuẩn bị bài: Sự xâm lược và chính sách cai trị của thực dân Anh? Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Ấn Độ?

authorStream Live Help