Lich su 8 Bai 6 Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỷ XIX đầu thế k

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/lichsuquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

1.Tính chất cách mạng của cuộc khởi nghĩa ngày 18/3/1871 là: a. Tư sản b. Vô sản c. Giải phóng dtộc 2.Quốc tế thứ nhất được thành lập vào ngày: a. 18/9/1864 b. 28/9/1864 c. 29/8/1864 3.Cuộc cách mạng công nghiệp diễn ra đầu tiên ở: a. Mĩ b. Anh c. Pháp d. Hà Lan 4.Nguyên nhân dẫn đến cách mạng vô sản là do mâu thuẫn: a. PK – TS b. PK- ND c. TS – VS 5. Người đã cung cấp lý luận cho phong trào công nhân là: a. Lê nin b. Các Mác c. Ăng ghena d. cả a,b

PowerPoint Presentation:

6.Hình thành hai giai cấp tư sản và vô sản là hệ quả của: a. CM tư sản b. CM công nghiệp c.Ptrào công nhân 7. Phát minh đầu tiên trong cách mạng công nghiệp là: a. Máy kéo sợi b. Động cơ hơi nước d. Máy dệt 8. Nước Đức phong kiến trở thành nước TB bằng con đường: a. CM tư sản b.Cải cách nông nô d. Thống nhất đn 9. Cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất là cách mạng nước: a. Anh b. Pháp c. Hà Lan d. Mĩ 10. Nước được gọi “công xưởng thế giới” là nước: a. Đức b. Mĩ c. Pháp d. Anh

PowerPoint Presentation:

1.Tính chất cách mạng của cuộc khởi nghĩa ngày 18/3/1871 là: a. Tư sản b. Vô sản c. Giải phóng dtộc 2.Quốc tế thứ nhất được thành lập vào ngày: a. 18/9/1864 b. 28/9/1864 c. 29/8/1864 3.Cuộc cách mạng công nghiệp diễn ra đầu tiên ở: a. Mĩ b. Anh c. Pháp d. Hà Lan 4.Nguyên nhân dẫn đến cách mạng vô sản là do mâu thuẫn: a. PK – TS b. PK- ND c. TS – VS 5. Người đã cung cấp lý luận cho phong trào công nhân là: a. Lê nin b. Các Mác c. Ăng ghena d. cả a,b

PowerPoint Presentation:

6.Hình thành hai giai cấp tư sản và vô sản là hệ quả của: a. CM tư sản b. CM công nghiệp c.Ptrào công nhân 7. Phát minh đầu tiên trong cách mạng công nghiệp là: a. Máy kéo sợi b. Động cơ hơi nước d. Máy dệt 8. Nước Đức phong kiến trở thành nước TB bằng con đường: a. CM tư sản b.Cải cách nông nô d. Thống nhất đn 9. Cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất là cách mạng nước: a. Anh b. Pháp c. Hà Lan d. Mĩ 10. Nước được gọi “công xưởng thế giới” là nước: a. Đức b. Mĩ c. Pháp d. Anh

PowerPoint Presentation:

Tiết 10,11 - Bài 6: CÁC NƯỚC ANH, PHÁP, ĐỨC, MĨ CUỐI THẾ KỈ XIX- ĐẦU THẾ KỈ XX -Đặc điểm của từng nước đế quốc -Những điểm nổi bật của CNĐQ

PowerPoint Presentation:

Tiết 10,11 - Bài 6: CÁC NƯỚC ANH, PHÁP, ĐỨC, MĨ CUỐI THẾ KỈ XIX- ĐẦU THẾ KỈ XX I. TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC ANH, PHÁP, ĐỨC, MĨ 1.Anh, Pháp:

PowerPoint Presentation:

ĐẶC ĐiỂM CNĐQ ANH PHÁP KINH TẾ CHÍNH TRỊ TÊN GỌI

PowerPoint Presentation:

ANH PHÁP KINH TẾ CHÍNH TRI TÊN GỌI

PowerPoint Presentation:

ĐẶC ĐiỂM CNĐQ ANH PHÁP KINH TẾ -CN phát triển chậm, tụt xuống thứ III/TG CHÍNH TRI TÊN GỌI

PowerPoint Presentation:

ĐẶC ĐiỂM CNĐQ ANH PHÁP KINH TẾ -CN phát triển chậm, tụt xuống thứ III/TG -Xuất hiện công ty độc quyền, CHÍNH TRI TÊN GỌI

PowerPoint Presentation:

ĐẦU TƯ SX TRONG NƯỚC THUỘC ĐỊA Nguyên liệu Nhập từ nước ngoài Tại chỗ Nhân công Trả lương cao Trả lương thấp Hàng hóa Chở ra nước ngoài bán Tiêu thụ tại chỗ Lợi nhuận Thấp hơn Cao hơn XUẤT KHẨU TƯ BẢN CỦA T S ANH

PowerPoint Presentation:

ĐẶC ĐiỂM CNĐQ ANH PHÁP KINH TẾ -CN phát triển chậm, tụt xuống thứ III/TG -Xuất hiện công ty độc quyền, chú trọng đầu tư vào thuộc địa CHÍNH TRI TÊN GỌI

PowerPoint Presentation:

ĐẶC ĐiỂM CNĐQ ANH PHÁP KINH TẾ -CN phát triển chậm, tụt xuống thứ III/TG -Xuất hiện công ty độc quyền, chú trọng đầu tư vào thuộc địa CHÍNH TRỊ -Chế độ quân chủ lập hiến TÊN GỌI

PowerPoint Presentation:

NĂM DIỆN TÍCH (Triệu km 2 ) DÂN SỐ (Triệu người) 1860 2,5 145,1 1880 7,7 267,9 1890 9,3 309,0 1914 33 (1/4 thế giới) 400 (1/4 thế giới ) THUỘC ĐỊA CỦA ĐẾ QUỐC ANH

PowerPoint Presentation:

ĐẶC ĐiỂM CNĐQ ANH PHÁP KINH TẾ -CN phát triển chậm, tụt xuống thứ III/TG -Xuất hiện công ty độc quyền, chú trọng đầu tư vào thuộc địa CHÍNH TRI -Chế độ quân chủ lập hiến -Xâm lược chiếm nhiều thuộc địa nhất thế giới. TÊN GỌI

PowerPoint Presentation:

ĐẶC ĐiỂM CNĐQ ANH PHÁP KINH TẾ -CN phát triển chậm, tụt xuống thứ III/TG -Xuất hiện công ty độc quyền CHÍNH TRI -Chế độ quân chủ lập hiến -Xâm lược chiếm nhiều thuộc địa nhất thế giới. TÊN GỌI CNĐQ thực dân

PowerPoint Presentation:

ĐẶC ĐiỂM CNĐQ ANH PHÁP KINH TẾ -CN phát triển chậm, tụt xuống thứ III/TG -Xuất hiện công ty độc quyền về công nghiệp và tài chính. CHÍNH TRI -Chế độ quân chủ lập hiến -Xâm lược chiếm nhiều thuộc địa nhất thế giới. TÊN GỌI CNĐQ thực dân

XUẤT KHẨU TƯ BẢN CỦA PHÁP:

XUẤT KHẨU TƯ BẢN CỦA PHÁP NĂM SỐ TIỀN (triệu phơ răng) 1880 15.000 1891 20.000 1902 27.000 – 37.000 1914 60.000

PowerPoint Presentation:

ĐẶC ĐiỂM CNĐQ ANH PHÁP KINH TẾ - CN phát triển chậm lại, tụt xuống thứ III/TG -Xuất hiện công ty độc quyền chú trọng đầu tư vào thuộc địa. -CN phát triển chậm lại, tụt xuống thứ IV/TG - Xuất hiện các công ty độc quyền, chú trọng xuất cảng tư bản. CHÍNH TRI -Chế độ quân chủ lập hiến -Xâm lược chiếm nhiều thuộc địa nhất thế giới. -Chế độ cộng hòa -Tăng cường xâm chiếm nhiều thuộc địa II/TG. TÊN GỌI CNĐQ thực dân CNĐQ cho vay lãi

PowerPoint Presentation:

ĐẶC ĐiỂM CNĐQ ANH PHÁP KINH TẾ - CN phát triển chậm lại, tụt xuống thứ III/TG -Xuất hiện công ty độc quyền chú trọng đầu tư vào thuộc địa. -CN phát triển chậm lại, tụt xuống thứ IV/TG - Xuất hiện các công ty độc quyền, chú trọng xuất cảng tư bản. CHÍNH TRI -Chế độ quân chủ lập hiến - Xâm lược chiếm nhiều thuộc địa nhất thế giới. -Chế độ cộng hòa -Tăng cường xâm chiếm nhiều thuộc địa II/TG TÊN GỌI CNĐQ thực dân CNĐQ cho vay lãi

PowerPoint Presentation:

Tiết 10,11 - Bài 6: CÁC NƯỚC ANH, PHÁP, ĐỨC, MĨ CUỐI THẾ KỈ XIX- ĐẦU THẾ KỈ XX I. TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC ANH, PHÁP, ĐỨC, MĨ 1.Anh, Pháp: 2.Đức, Mĩ:

PowerPoint Presentation:

DẶN DÒ -Nguyên nhân các nền kinh tế thay đổi ở các nước -Câu hỏi trắc nghiệm -Soạn bài: câu 1, 2,3 / 44-45

PowerPoint Presentation:

ĐẶC ĐiỂM CNĐQ ĐỨC MĨ KINH TẾ CHÍNH TRI TÊN GỌI

PowerPoint Presentation:

Sự phát triển của CN/lần ANH PHÁP ĐỨC THAN ĐÁ <2 <2 2.5 GANG >1 >2 5 THÉP -2 -8 11 Em có nhận xét gì về nền công nghiệp của nước Đức?

PowerPoint Presentation:

Đến cuối thế kỉ XIX, Đức chỉ chiếm được bán đảo Sơn Đông (Trung Quốc), một số đảo trên Thái Bình Dương và một vài thuộc địa ở châu Phi. Họ nhằm đánh bại kẻ thù phía tây (Pháp, Anh) và kẻ thù phía đông (Nga) để mở bờ cõi ra toàn bộ châu Âu, chiếm thuộc địa ở các châu lục khác. Họ muốn mở rộng ảnh hưởng ở khu vực Bancăng, tiến sang vùng Trung Cận Đông nhiều dầu mỏ, dự thảo kế hoạch xây dựng đường sắt 3B, nối liền Beclin-Bidantium-Batđa, để từ đó bước vào cửa ngỏ Ấn Độ, đang là thuộc địa của Anh.

PowerPoint Presentation:

ĐỨC MĨ KINH TẾ -CN phát triển nhanh, vươn lên đứng thứ II/TG -Xuất hiện công ty độc quyền. C TRI -Là liên bang theo chế độ quân chủ lập hiến -Dùng sức mạnh quân sự để đàn áp nhân dân và gây chiến tranh thống trị thế giới. TÊN GỌI CNĐQ quân phiệt, hiếu chiến

PowerPoint Presentation:

ĐỨC MĨ KINH TẾ -CN phát triển nhanh, vươn lên đứng thứ II/TG -Xuất hiện công ty độc quyền. -CN phát triển nhanh, vươn lên đứng thứ I/TG -Xuất hiện công ty độc quyền lớn. C TRI -Là liên bang theo chế độ quân chủ lập hiến -Dùng sức mạnh quân sự để đàn áp nhân dân và gây chiến tranh thống trị thế giới. -Tư sản tài chính nắm quyền lực chính trị qua 2 đảng Cộng hòa và Bảo thủ. - Dùng sức mạnh quân sự và đola để mở rộng ảnh hưởng cả thế giới. TÊN GỌI CNĐQ quân phiệt, hiếu chiến “ ông vua công nghiệp ”

PowerPoint Presentation:

Tiết 10,11 - Bài 6: CÁC NƯỚC ANH, PHÁP, ĐỨC, MĨ CUỐI THẾ KỈ XIX- ĐẦU THẾ KỈ XX TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC ANH, PHÁP, ĐỨC, MĨ CHUYỂN BiẾN QUAN TRỌNG Ở CÁC NƯỚC ĐẾ QuỐC

PowerPoint Presentation:

II.CHUYỂN BIẾN QUAN TRỌNG Ở CÁC NƯỚC ĐẾ QUỐC 1. Sự hình thành các tổ chức độc quyền:

II.CHUYỂN BIẾN QUAN TRỌNG Ở CÁC NƯỚC ĐẾ QUỐC :

II.CHUYỂN BIẾN QUAN TRỌNG Ở CÁC NƯỚC ĐẾ QUỐC 1. Sự hình thành các tổ chức độc quyền: - Quá trình tập trung sản xuất, hình thành các công ty tư bản lớn chi phối các mặt kinh tế, xã hội và có ảnh hưởng về chính trị. *Công ty độc quyền là đặc điểm quan trọng đầu tiên của CNĐQ  CNĐQ còn được gọi là CNTB độc quyền.

II.CHUYỂN BIẾN QUAN TRỌNG Ở CÁC NƯỚC ĐẾ QUỐC :

II.CHUYỂN BIẾN QUAN TRỌNG Ở CÁC NƯỚC ĐẾ QUỐC 1. Sự hình thành các tổ chức độc quyền: - Quá trình tập trung sản xuất, hình thành các công ty tư bản lớn chi phối các mặt kinh tế, xã hội và có ảnh hưởng về chính trị. 2. Tăng cường xâm lược thuộc địa, chuẩn bị chiến tranh chia lại thế giới: -Do nhu cầu về nguyên liệu, thị trường, xuất khẩu tư bản ngày càng tăng. -Đầu thế kỉ XX, “ thế giới đã bị phân chia xong”

II.CHUYỂN BIẾN QUAN TRỌNG Ở CÁC NƯỚC ĐẾ QUỐC :

II.CHUYỂN BIẾN QUAN TRỌNG Ở CÁC NƯỚC ĐẾ QUỐC 1. Sự hình thành các tổ chức độc quyền 2. Tăng cường xâm lược thuộc địa, chuẩn bị chiến tranh chia lại thế giới

? NHỮNG MÂU THUẪN CHỦ YẾU TRONG GIAI ĐOẠN CHỦ NGHĨA ĐẾ QUỐC? CÁCH GiẢI QUYẾT MÂU THUẪN Để?:

? NHỮNG MÂU THUẪN CHỦ YẾU TRONG GIAI ĐOẠN CHỦ NGHĨA ĐẾ QUỐC? CÁCH GiẢI QUYẾT MÂU THUẪN Để? -Vô sản >< tư sản -Đế quốc>< đế quốc -ND thuộc địa >< đế quốc  cách mạng tư sản chiến tranh đế quốc  chiến tranh giải phóng dân tộc.

DẶN DÒ:

DẶN DÒ -Soạn câu hỏi trắc nghiệm -Tự luận: Đặc điểm chung cơ bản của CNĐQ. -Soạn bài: câu hỏi cuối mục 2 trang 48

authorStream Live Help