Lich su 8 bai 5 Công xã Pari 1871

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/lichsuquan10

Comments

Presentation Transcript

CÔNG XÃ PA-RI 1871:

CÔNG XÃ PA-RI 1871 II. SỰ THÀNH LẬP CÔNG XÃ Hoàn cảnh ra đời của công xã Cuộc khởi nghĩa ngày 18-3-1870. Sự thành lập công xã II. TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CHÍNH SÁCH CỦA CÔNG XÃ PA-RI III. NỘI CHIẾN Ở PHÁP. Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CÔNG XÃ PA-RI Bài 5, tiết 9 Chương II CÁC NƯỚC ÂU - MỸ CUỐI THẾ KỶ XIX - ĐẦU THẾ KỶ XX LỊCH SỬ 8 Giáo viên thực hiện: HOÀNG THỊ LAN HƯƠNG

PowerPoint Presentation:

1. Ai là “linh hồn của Quốc tế thứ nhất”? 2. Sự kiện nào đánh dấu sự ra đời của chủ nghĩa Mác? A. Tuyên ngôn độc lập của Mỹ được công bố (1776) B. Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Pháp được thông qua (1789) C. Tuyên ngôn của Đảng cộng sản được công bố (1848) D. Quốc tế thứ nhất thành lập (1864) C.Mác (1818-1883) Ph. Ăng-ghen (1820-1895) M.Rô-be-xpi-e (1758-1794) O.Crôm-oen (1599-1658) KIỂM TRA BÀI CŨ

KIỂM TRA BÀI CŨ:

3. Chính đảng độc lập đầu tiên của giai cấp vô sản quốc tế? A. Đồng minh những người chính nghĩa. B. Đồng minh những người cộng sản. C. “Phong trào hiến chương” D. Quốc tế thứ nhất thành lập (1864) 4. Công lao của Mác? A. tham gia thành lập Đồng minh những người cộng sản. B. tham gia soạn thảo Tuyên ngôn của Đảng cộng sản, tạo ra vũ khí lý luận cách mạng của giai cấp công nhân - Chủ nghĩa Mác. C. Tham gia thành lập, lãnh đạo Quốc tế thứ nhất D. Tất cả A, B, C đều đúng. KIỂM TRA BÀI CŨ

CÔNG XÃ PA-RI:

CÔNG XÃ PA-RI I - SỰ THÀNH LẬP CÔNG XÃ Bài 5 1. Hoàn cảnh ra đời của Công xã - Năm 1870, Pháp tuyên chiến với Phổ. Tại sao Pháp tuyên chiến với Phổ? Tuyên chiến trong điều kiện nào? Kết quả? Pháp thất bại.

CÔNG XÃ PA-RI:

CÔNG XÃ PA-RI I - SỰ THÀNH LẬP CÔNG XÃ Bài 5 1. Hoàn cảnh ra đời của Công xã - Năm 1870, Pháp tuyên chiến với Phổ. Pháp thất bại. - Ngày 4-9-1870, nhân dân khởi nghĩa lật đổ chính quyền Na-pô-lê-ôngIII. Nền cộng hòa (thứ II) thành lập. Hành động của nhân dân khi được tin Pháp thất bại? Sau ngày 4-9-1870, tình hình nước Pháp như thế nào? Hành động của “Chính phủ vệ quốc”? thái độ của nhân dân? - Sau 4-9-1870 + CP tư sản đầu hàng Phổ + Nhân dân kiên quyết chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

CÔNG XÃ PA-RI:

CÔNG XÃ PA-RI I - SỰ THÀNH LẬP CÔNG XÃ Bài 5 2. Cuộc khởi nghĩa ngày 18-3-1871. Sự thành lập Công xã a. Cuộc k/n ngày 18-3-1871 Vũ khí của Vệ quốc quân trên đồi Mông-mác (Bắc Pa-ri) Chướng ngại vật trên đường phố - Diễn biến (SGK) - Kết quả Nhân dân làm chủ Pa-ri. Uỷ ban trung ương Quốc dân quân đảm nhiệm vai trò Chính phủ lâm thời. * Cuộc khởi nghĩa ngày 18-3-1871 là Cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới.

PowerPoint Presentation:

MÔNG MÁC TÒA THỊ CHÍNH VÉC-XAI “Ngày ấy là ngày gì? Mặt trời ấm áp và trong sáng chiếu đỏ nòng đại bác, những bông hoa thơm ngát, những lá cờ uốn mình, tiếng rì rào của cuộc cách mạng thoáng qua êm đẹp, lặng lẽ như một dòng sông xanh ngắt, những rung chuyển, những luồng ánh sáng, tiếng kèn đồng, những ngọn lửa hy vọng, hương thơm danh dự, tất cả những cái ấy làm cho quân đội cộng hòa chiến thắng phải say sưa vì tự hòa, vì niềm vui ấy. Ôi Pa-ri vĩ đại! ...Hỡi kèn đồng, hãy vang lên trong gió cuốn! Tiếng quân nhạc, hãy nảy lên những tiếng nhạc vang lừng. Bạn ơi, hãy ôm hôn tôi đi, bạn và tôi tóc đã ngả bạc, còn chú bé, chú bé còn chơi bi sau chiến luỹ, chú lại đây cho ta hôn! Chú bé ạ! Ngày 18 đã cứu sống chú! Trước đây,cũng như chúng ta đây, chú có thể lớn lên trong sương mù, đầm mình trong vũng bùn, chết vì đói khát và tủi nhục, khốn khổ khôn xiết như mọi kẻ bất hạnh. Ngày nay, những cảnh ấy qua rồi! Hỡi đứa con của những người tuyệt vọng, chú sẽ là người tự do!” (G. Va-lex)

CÔNG XÃ PA-RI:

CÔNG XÃ PA-RI I - SỰ THÀNH LẬP CÔNG XÃ Bài 5 2. Cuộc khởi nghĩa ngày 18-3-1871. Sự thành lập Công xã a. Cuộc k/n ngày 18-3-1871 b. Công xã thành lập - Ngày 26-3-187, nhân dân tiến hành bầu cử Hội đồng Công xã - 28-3-1871, công xã tuyên bố thành lập.

CÔNG XÃ PA-RI:

CÔNG XÃ PA-RI I - TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CHÍNH SÁCH CỦA CÔNG XÃ PA-RI Bài 5 1. Tổ chức bộ máy nhà nước HỘI ĐỒNG CÔNG XÃ Ủy ban công thương nghiệp Ủy ban tài chính Ủy ban Lương thực Ủy ban Giáo dục Ủy ban Công tác xã hội Ủy ban Tư pháp Ủy ban Đối ngoại Ủy ban An ninh xã hội Ủy ban Quân sự Ban chấp hành Dựa vào thông tin SGK và sơ đồ, em hãy mô tả bộ máy Hội đồng Công xã Pa-ri?

CÔNG XÃ PA-RI:

CÔNG XÃ PA-RI I - TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CHÍNH SÁCH CỦA CÔNG XÃ PA-RI Bài 5 1. Tổ chức bộ máy Công xã 2. Chính sách của Công xã Trình bày những chính sách của Công xã Pa-ri? Những chính sách của Công xã Pa-ri phục vụ quyền lợi cho ai? (SGK) * Công xã Pa-ri là một nhà nước kiểu mới.

CÔNG XÃ PA-RI:

CÔNG XÃ PA-RI I - TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CHÍNH SÁCH CỦA CÔNG XÃ PA-RI Bài 5 1. Tổ chức bộ máy Công xã 2. Chính sách của Công xã Nhân dân xếp hàng mua thực phẩm * Công xã Pa-ri là một nhà nước kiểu mới. (SGK)

CÔNG XÃ PA-RI:

CÔNG XÃ PA-RI I - NỘI CHIẾN Ở PHÁP. Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CÔNG XÃ Bài 5 1. Nội chiến ở Pháp (từ tháng 4 đến 27- 5 - 1871) Các chiến sĩ Công xã bị đàn áp Cuộc chiến đấu trên chiến luỹ Phụ nữ Pa-ri lập chiến luỹ Các chiến sĩ Công xã bị dồn vào chân tường nghĩa địa Cha La-se-dơ

PowerPoint Presentation:

Tượng đài kỷ niệm các chiến sĩ Công xã Pa-ri

CÔNG XÃ PA-RI:

CÔNG XÃ PA-RI I - NỘI CHIẾN Ở PHÁP. Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CÔNG XÃ Bài 5 1. Nội chiến ở Pháp 2. Ý nghĩa lịch sử của Công xã Ý nghĩa lịch sử của công xã Bài học của công xã? - Ý nghĩa: - Bài học: CMVS muốn thắng lợi + Phải có Đảng cách mạng chân chính lãnh đạo, thực hiện liên minh công nông. + Phải kiên quyết trấn áp kẻ thù, xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân. của một chế độ mới, xã hội mới; là sự cổ vũ nh/d lao động toàn thế giới trong sự nghiệp đấu tranh cho một tương lai tốt đẹp. Công xã là hình ảnh

CÔNG XÃ PA-RI:

CÔNG XÃ PA-RI I - NỘI CHIẾN Ở PHÁP. Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CÔNG XÃ Bài 5 1. Nội chiến ở Pháp 2. Ý nghĩa lịch sử của Công xã “Công xã là điềm báo trước vẻ vang của xã hội mới và là kỳ công của những người dám tấn công lên trời.” C.M ác - Ý nghĩa: của một chế độ mới, xã hội mới; là sự cổ vũ nh/d lao động toàn thế giới trong sự nghiệp đấu tranh cho một tương lai tốt đẹp. - Bài học: CMVS muốn thắng lợi + Phải có Đảng cách mạng chân chính lãnh đạo, thực hiện liên minh công nông. + Phải kiên quyết trấn áp kẻ thù, xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân. Công xã là hình ảnh

CỦNG CỐ BÀI HỌC:

CỦNG CỐ BÀI HỌC Thời gian Sự kiện 18-3-1871 26-3-1871 28-3-1871 28-5-1871 1. Vì sao nhân dân Pa-ri đấu tranh và thành lập Công xã Pa-ri? Chống tư sản phản bội, bảo vệ tổ quốc. 2. Lập niên biểu những sự kiện cơ bản của công xã Pa-ri. Khởi nghĩa diễn ra tại Pa-ri Nhân dân Pa-ri tiến hành bầu Hội đồng công xã Công xã tuyên bố thành lập Công xã thất bại

CỦNG CỐ BÀI HỌC:

CỦNG CỐ BÀI HỌC 3. Vì sao nói Công xã Pa-ri là nhà nước kiểu mới? Công xã Pa-ri phục vụ cho quyền lợi của nhân dân lao động. 4. Tại sao nói Cuộc khởi nghĩa ngày 18-3-1871 là cuộc Cách mạng vô sản ? - Lãnh đạo: - Lực lượng: - Mục đích, kết quả: Giai cấp vô sản (Uỷ ban trung ương vệ quốc quân) Quần chúng nhân dân Pa-ri + Lật đổ chính phủ tư sản (Chính phủ vệ quốc) + Đưa giai cấp vô sản lên nắm chính quyền (Hội đồng công xã), phục vụ quyền lợi cho nhân dân lao động (những chính sách của Công xã).

CÔNG VIỆC VỀ NHÀ:

CÔNG VIỆC VỀ NHÀ 1. Học bài (các câu hỏi SGK) 2. Chuẩn bị bài – Bài 6 CÁC NƯỚC ANH, PHÁP, ĐỨC, MỸ CUỐI THẾ KỶ XIX - ĐẦU THẾ KỶ XX Gợi ý chuẩn bị bài: Tình hình kinh tế, chính trị-xã hội ở từng nước. Tìm ra những nét giống nhau trong sự phát triển của các nước.

authorStream Live Help