Lịch sử 8 Bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/lichsuquan10

Comments

Presentation Transcript

[Bài 1] NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN:

[Bài 1] NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN L.T.MAI Lịch Sử Lớp 8 Tiết 4 1/15/2011 [Chương I] THờI Kỳ XÁC LậP CủA CHŨ NGHĨA TƯ BẢN 1

I – SỰ BIẾN ĐỔI VỀ NỀN KINH TẾ, XÃ HỘ TÂY ÂU TRONG CÁC THẾ KỈ XV – XVII. CÁCH MẠNG HÀ LAN THẾ KỈ XVI:

I – SỰ BIẾN ĐỔI VỀ NỀN KINH TẾ, XÃ HỘ TÂY ÂU TRONG CÁC THẾ KỈ XV – XVII. CÁCH MẠNG HÀ LAN THẾ KỈ XVI 1/15/2011 [Chương I] THờI Kỳ XÁC LậP CủA CHŨ NGHĨA TƯ BẢN 2

Một Nền Sản Xuất Mới Ra Đời:

Một Nền Sản Xuất Mới Ra Đời Đây là nền sản suất tư bản chủ nghĩa: Xảy ra vào giữa thế kỷ XV Trong khi xã hội phong kiến đã suy yếu, bị chính quyền phong kiến kèm hãm, song không thể ngăn cản được sử phát triển của nó Hai giai cấp Giai cấp vô sản Giai cấp tư sản 1/15/2011 [Chương I] THờI Kỳ XÁC LậP CủA CHŨ NGHĨA TƯ BẢN 3

Một Nền Sản Xuất Mới Ra Đời [Tiếp Theo]:

Một Nền Sản Xuất Mới Ra Đời [Tiếp Theo] Những biểu hiện mới về kinh tế và xã hội ở Tây Âu: [Kinh Tế] Quý tộc & thương nhân → cướp bóc của cải, tài nguyên → giàu lên nhanh chóng →buôn nô lệ từ châu Phi 1/15/2011 [Chương I] THờI Kỳ XÁC LậP CủA CHŨ NGHĨA TƯ BẢN 4 Quý tộc phong kiến, tư sản dùng bạo lực cướp ruộng dất → nông nô không có ruộng →phải làm thuê trong xí nghiệp của tư bản

Một Nền Sản Xuất Mới Ra Đời [Tiếp Theo]:

Một Nền Sản Xuất Mới Ra Đời [Tiếp Theo] Có vốn → có công nhân làm thuê → nên mở rộng kinh doanh, lập các xưởng sản xuất lớn, công trường thủ công, v.v. → nhiều thành thị trở thành trung tâm sản xuất và buôn bán → các ngân hàng được thành lập và ngày càng có vai trò lớn hơn 1/15/2011 [Chương I] THờI Kỳ XÁC LậP CủA CHŨ NGHĨA TƯ BẢN 5

Một Nền Sản Xuất Mới Ra Đời [Tiếp Theo]:

Một Nền Sản Xuất Mới Ra Đời [Tiếp Theo] [Xã Hội] Với sự phát triển của sản xuất: Các chủ xưởng, chủ đồn điền và những thương nhân giàu có → giai cấp tư sản Đông đảo công nhân làm thuê → giai cấp vô sản Bởi vì những thay đổi trên, nên đã dẫn tới mâu thuẫn giữa phong kiến với tư sản và các tầng lớp nhân dân lao động Hệ quả là 1 cuộc cách mang sẽ nổ ra để lật đổ chế độ phong kiến Để mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển 1/15/2011 [Chương I] THờI Kỳ XÁC LậP CủA CHŨ NGHĨA TƯ BẢN 6

Cách Mạng Hà Lan thế kỉ XVI:

Cách Mạng Hà Lan thế kỉ XVI 1/15/2011 [Chương I] THờI Kỳ XÁC LậP CủA CHŨ NGHĨA TƯ BẢN 7 Cuộc cách mạng này được xem là: Một cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc lật đổ ách thống trị của Vương quốc Tây Ban Nha Cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới

Cách Mạng Hà Lan thế kỉ XVI [tiếp theo]:

Cách Mạng Hà Lan thế kỉ XVI [tiếp theo] Đầu thế kỉ XVI, trong các nước Tây Âu, vùng đất Nê-đéc-lan: Có nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển nhất Lại bị tư bản Vương quốc Tây Ban Nha thống trị, ngăn cản sự phát triển kinh tế Vì vậy, Nhân dân Nê-đéc-lan nhiều lần nổi dậy chống sự đô hộ của Tây Ban Nha 1/15/2011 [Chương I] THờI Kỳ XÁC LậP CủA CHŨ NGHĨA TƯ BẢN 8

Cách Mạng Hà Lan thế kỉ XVI [tiếp theo]:

Cách Mạng Hà Lan thế kỉ XVI [tiếp theo] Tháng 8 – 1566, một cuộc khởi nghĩa lớn nổ ra nhưng bị đàn áp đẫm máu 1/15/2011 [Chương I] THờI Kỳ XÁC LậP CủA CHŨ NGHĨA TƯ BẢN 9

Cách Mạng Hà Lan thế kỉ XVI [tiếp theo]:

Cách Mạng Hà Lan thế kỉ XVI [tiếp theo] Đến năm 1581, các tỉnh miền Bắc Nê-đéc- Lan thành lập nước Cộng Hòa 1/15/2011 [Chương I] THờI Kỳ XÁC LậP CủA CHŨ NGHĨA TƯ BẢN 10 Rồi tiếp tục đánh mãi tới năm 1648, nền độc Lập của Hà Lan mới chính thức được công nhận

II – CÁCH MẠNG TƯ SẢN ANH THẾ KỈ XVII:

II – CÁCH MẠNG TƯ SẢN ANH THẾ KỈ XVII 1/15/2011 [Chương I] THờI Kỳ XÁC LậP CủA CHŨ NGHĨA TƯ BẢN 11

Sự Phát Triển Của Chủ Nghĩa Tư Bản Ở Anh:

Sự Phát Triển Của Chủ Nghĩa Tư Bản Ở Anh - Vào đầu thế kỉ XVII, nước Anh có một nền kinh tế phát triển nhất châu Âu. - Ngày càng nhiều những phát minh mới, các hình thức tổ chức lao động hợp lí làm cho năng suất lao động tăng nhanh 1/15/2011 [Chương I] THờI Kỳ XÁC LậP CủA CHŨ NGHĨA TƯ BẢN 12

Sự Phát Triển Của Chủ Nghĩa Tư Bản Ở Anh [tiếp theo]:

Sự Phát Triển Của Chủ Nghĩa Tư Bản Ở Anh [tiếp theo] Xã hội dần dần phân hóa thành những giai cấp có địa vị kinh tế, chinh trị khác nhau, chia thành hai phe đối lập: Quý tộc phong kiến phản động Quý tộc mới, tư sản, nông dân và các tầng lớp lao động thành thị Đây là nguyên nhân dẫn tới sự bùng nổ cách mạng tư sản Anh 1/15/2011 [Chương I] THờI Kỳ XÁC LậP CủA CHŨ NGHĨA TƯ BẢN 13

Sự Phát Triển Của Chủ Nghĩa Tư Bản Ở Anh [tiếp theo]:

Sự Phát Triển Của Chủ Nghĩa Tư Bản Ở Anh [tiếp theo] Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản Anh: Nhiều trung tâm lớn về công nghiệp, thương mại Nhiều công trường thủ công: luyện kim, cơ khí, v.v. Nhiều phát minh về kỹ thuật Số đông địa chủ là quý tộc vừa và nhỏ chuyển sang kinh doanh theo lối tư bản Theo đuổi tá điền, rào đất, biến ruộng thành đồng cỏ Thuê nhân công nuôi cừu, lấy lông cấp cho thị trưởng Nông dân trở nên nghèo khổ, kéo ra thành thị làm thuê, hay di cư ra nước ngoài 1/15/2011 [Chương I] THờI Kỳ XÁC LậP CủA CHŨ NGHĨA TƯ BẢN 14

Sự Phát Triển Của Chủ Nghĩa Tư Bản Ở Anh [tiếp theo]:

Sự Phát Triển Của Chủ Nghĩa Tư Bản Ở Anh [tiếp theo] Hệ quả: Sự thay đổi về kinh tế, những mâu thuẫn gay gắt giữa tư sản, quý tộc với chế độ quân chủ chuyên chế[với mâu thuẫn cũ giữa nông dân và địa chủ] dẫn tới cuộc cách mạng lật đổ chế độ phong kiến, xác lập quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa 1/15/2011 [Chương I] THờI Kỳ XÁC LậP CủA CHŨ NGHĨA TƯ BẢN 15

Tiến trình cách mạng:

Tiến trình cách mạng Các giai đoạn Lý do Sự kiện, diễn biến chính Kết quả 1640 - 1648 Quý tộc, địa chủ phong kiến phản động với giai cấp tư sản và các tầng lớp nhân dân khác -1640, Quốc hội dược triệu tập -Tháng 8 – 1642, nội chiến bùng nổ do Crôm-oen chỉ huy -1648, nội chiến chấm dứt -Tố cáo chính sách cai trị độc đoán của nhà Vua Sác-lơ I, yêu cầu Vua không được đặt thuế mới -Đánh bại quân đội nhà vua -Kết thúc giai đoạn I 1649 – 1688 Nông dân vẫn chưa được hưởng quyền lợi -Ngày 30-1-1649, Sác-lơ I bị xử tử -Tháng 12-1688, Quốc hội làm đảo chính Đỉnh cao của Cách Mạng : chế dộ phong kiến bị sụp đổ , chế độ cộng hòa dược thành lập - Chế độ quân chủ lập hiến ra đời 1/15/2011 [Chương I] THờI Kỳ XÁC LậP CủA CHŨ NGHĨA TƯ BẢN 16

QuỐC Hội:

QuỐC Hội 1/15/2011 [Chương I] THờI Kỳ XÁC LậP CủA CHŨ NGHĨA TƯ BẢN 17

Tiến trình cách mạng [tiếp theo]:

Tiến trình cách mạng [tiếp theo] 1/15/2011 [Chương I] THờI Kỳ XÁC LậP CủA CHŨ NGHĨA TƯ BẢN 18 Ô-li-vơ Crôm-oen

Thêm thông tin:

Thêm thông tin http://baigiang.violet.vn/present/show/entry_id/202310 http://dictionary.bachkhoetoanthu.gov.vn/default.aspx?param=13FEaWQ9MzE2MjQmZ3JvdXBpZD05JmtpbmQ9JmtleXdvcmQ9&page=2 http://vi.wikipedia.org/wiki/Chủ_nghĩa_tư_bản http://vi.wikipedia.org/wiki/Hà_Lan 1/15/2011 [Chương I] THờI Kỳ XÁC LậP CủA CHŨ NGHĨA TƯ BẢN 19

Phim Tài Liệu-Cách Mạng Anh:

Phim Tài Liệu-Cách Mạng Anh Phần I: http://www.youtube.com/watch?v=yG37jN7wcZE Phần II: http://www.youtube.com/watch?v=wqRbz97oAHg&feature=realted Phần III: http://www.youtube.com/watch?v=ZA6Zj-8BsuY&feature=fvw PhầnVI: http://www.youtube.com/watch?v=WvpqbRHgFxs&feature=fvw 1/15/2011 [Chương I] THờI Kỳ XÁC LậP CủA CHŨ NGHĨA TƯ BẢN 20

authorStream Live Help