Lịch sử 7 Bài 27 : Chế độ phong kiến nhà Nguyễn phần 2 (tiết 60)

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Lich su 7 Bai 27 Che do phong kien nha Nguyen

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Chúc mừng quý thầy cô đến tham dự tiết học hôm nay

PowerPoint Presentation:

Bài 27. CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN Tiết 59 . I / Tình hình chính trị - kinh tế . Tiết 60. II/ Các cuộc nổi dậy của nông dân 1.Đời sống nhân dân dưới triều Nguyễn như thế nào? 2.Diễn biến, ý nghĩa của các cuộc nổi dậy ở thời Nguyễn: - Khởi nghĩa Phan Bá Vành . - Khởi nghĩa Nông văn Dân. - Khởi nghĩa Lê văn Khôi. - Khởi nghĩa Cao Bá Quát.

PowerPoint Presentation:

II. CÁC CUỘC NỔI DẬY CỦA NHÂN DÂN 1: Đời sống nhân dân dưới triều Nguyễn: Kết hợp nội dung của bài và sử liệu mục 1: *Em có nhận xét gì về đời sống nhân dân dưới triều Nguyễn? - Đời sống các tầng lớp nhân dân ngày càng khổ cực là do: +Địa chủ, hào lí chiếm đoạt ruộng đất, quan lại tham nhũng. +Tô thuế, phu dịch nặng nề. +Nạn dịch bệnh và nạn đói hoành hành khắp nơi. 

PowerPoint Presentation:

II. CÁC CUỘC NỔI DẬY 1: Đời sống nhân dân dưới triều Nguyễn: 2.Các cuộc nổi dậy: - Quan sát lược đồ và kết hợp nội dung thực hiện thảo luận nhóm trình bày diễn biến chính các cuộc khởi nghĩa theo trình tự: + Thời gian diễn ra cuộc khởi nghĩa. + Sơ lược tiểu sử người lãnh đạo khởi nghĩa. + Địa bàn hoạt động. + Kết quả. - Nhóm 1 trình bày khởi nghĩa Phan Bá Vành . - Nhóm 2 trình bày khởi nghĩa Nông văn Dân. - Nhóm 3 trình bày khởi nghĩa Lê văn Khôi. - Nhóm 4 trình bày khởi nghĩa Cao Bá Quát.

PowerPoint Presentation:

* CÁC CUỘC NỔI DẬY  Khởi nghĩa Phan Bá Vành (1821-1827) -Phan Bá Vành người làng Minh Giám (Thái Bình) ông kêu gọi nông dân trong vùng nổi dậy chống địa chủ, quan lại. -Địa bàn hoạt động bao gồm các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Hải Dương và Quảng Yên. Nhà Nguyễn phải tốn nhiều công sức mới dẹp nổi.  Khởi nghĩa Nông Văn Dân (1833-1835) -Lê Văn Khôi vốn là thổ hào ở Cao Bằng, sau vào Nam. Năm 1833, ông khởi binh chiếm thành Phiên An (Gia Định). -Địa bàn hoạt động của nghĩa quân lan rộng khắp núi rừng Việt Bắc và một số vùng ở trung du. Nhà Nguyễn phải ba lần đem đạo quân lớn mới dẹp nổi.  Khởi nghĩa Lê văn Khôi (1833-1835) -Nông Văn Dân là tù trưởng dân tộc Tày, ông cùng một số tù trưởng tập hợp dân chúng nổi dậy. -Năm 1834, ông qua đời vì bệnh, con trai lên thay lúc đó mới 8 tuổi. Năm 1835, cuộc khởi nghĩa bị đàn áp khốc liệt.  Khởi nghĩa Cao Bá Quát (1854-1856). -Cao Bá Quát người huyện Gia Lâm (Hà Nội), là nhà nho, nhà thơ lỗi lạc. Ông cùng một số bạn bè đã tập hợp nông dân và các dân tộc miền trung du nổi dậy. Đầu năm 1855, ông hy sinh trong một trận chiến đấu ở vùng Sơn Tây. Cuộc khởi nghĩa vẫn tiếp tục đến năm 1856 mới bị dập tắt. 

PowerPoint Presentation:

* Ý NGHĨA CÁC CUỘC NỔI DẬY: - Hàng trăm cuộc nổi dậy chống nhà Nguyễn nói lên thực trạng xã hội bấy giờ như thế nào ? - Là các cuộc đấu tranh thể hiện sự kế thừa truyền thống chống áp bức, cường quyền của dân tộc. - Góp phần cũng cố tinh thần đoàn kết thống nhất của cộng đồng dân tộc Việt Nam. 

PowerPoint Presentation:

Th ời gian L ãnh đạo Địa bàn hoạt động K ết quả Lê văn Khôi 1821-1827 1833 -1835 1833-1835 1854-1856 Phan Bá Vành Nông văn Dân Cao Bá Quát. Thái Bình, Nam Định, Hải Dương, Quản Yên Việt Bắc, Trung Du. Cao Bằng, Gia Định. Hà Nội, trung du, Sơn Tây. Đều thất bại BÀI TẬP CỦNG CỐ Lập bảng thống kê các cuộc khởi nghĩa nông dân thời Nguyễn

PowerPoint Presentation:

Học bài và hoàn thành bài tập lập bảng thống kê . Xem trước bài 28 SỰ PHÁT TRIỂN CỦA VĂN HOÁ DÂN TỘC CUỐI THẾ KỈ XVIII – NỮA ĐẦU THẾ KỈ XIX phần I: “ Văn học, nghệ thuật ” Dặn dò

PowerPoint Presentation:

Bài học đến đây là kết thúc Chúc thầy cô dồi dào sức khoẻ

authorStream Live Help