Lich su 7 bai 26 Quang Trung xay dung dat nuoc

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/lichsuquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Xin gởi đến quý thầy cô và các em học sinh Gv: trần thị phương mai Trường: thcs nguyễn văn trỗi Lời chào thân ái

PowerPoint Presentation:

Lịch sử lớp 7

PowerPoint Presentation:

Kiểm tra bài cũ Nêu Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn? Ý Nghĩa lịch sử: Lật đổ các chính quyền phong kiến thối nát Nguyễn Trịnh Lê, thống nhất nước nhà. Đập tan cuồng vọng xâm lược của đế chế quân chủ phương bắc, bảo vệ nền độc lập Tổ quốc Nguyên nhân thắng lợi: Ý chí đấu tranh chống áp bức, tinh thần yêu nước cao cả của nhân dân - Sự lãnh đạo tài tình của bộ chỉ huy nghĩa quân đặc biệt là Quang Trung

Bài: 26 tiết: 56:

Bài: 26 tiết: 56 QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC 1. Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hóa dân tộc Vì sao sau khi đánh đuổi giặc ngoại xâm, và lật đổ chính quyền phong kiến Quang Trung lại chăm lo phát triển kinh tế văn hoá? a) Nông nghiệp : Quang Trung đã làm gì để phụ hồi kinh tế? Để phát triển nông nghiệp Quang Trung đã có những biện pháp gì? - Ban hành chiếu khuyến nông - Giảm tô thuế Vì sao Quang Trung chú ý đến phát triển nông nghiệp? Từ khi binh lửa luôn năm, lại thêm những nổi đói kém, nhân dân xiêu dạt, đồng ruộng bỏ hoang, nên thực số đinh tiền không bằng bốn, năm phần mười thuở trước. Phàm những dân nào trước đó kiều ngụ, tha phưuơng trốn tránh giáo dịch, hoặc vì có thê hương mẫu quán mà đến ở, hoặc đi buôn bán làm ăn mà ngụ cư, hễ được vào làng ở sở tại từ ba đời trở lên thì mới cho ở, còn ngoài ra bắt về bản quán hết thảy, biệt xã không được chứa chấp. Những ruộng công, ruộng tư đã trót bỏ hoang, nay đều cho về nhận lấy cày cấy, không được bỏ bê trể… Nhận xét về chính sách phát triển nông nghiệp của Quang Trung

Bài: 26 tiết: 56:

Bài: 26 tiết: 56 QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC 1. Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hóa dân tộc a) Nông nghiệp : - Ban hành chiến khuyến nông - Giảm tô thuế b) Công - thương nghiệp Quang Trung đã có những biện pháp nào để khôi phục lại nền công – thương nghiệp? - Giảm thuế - Mở của ải, thông chợ búa Tại sao “mở của ải, thông chợ búa” thì công thương nghiệp được phát triển? c) Văn hoá giáo dục Quang Trung đã có những biện pháp gì để khôi phục và phát triển văn hoá giáo dục? - Ban chiếu lập học

Bài: 26 tiết: 56:

Bài: 26 tiết: 56 Trao đổi cặp c) Văn hoá giáo dục - Ban chiếu lập học Chiếu lập học nói lên hoài bão gì của Quang Trung Ngoài ra Quang Trung còn đề ra những biện pháp nào để khôi phục và phát triển văn hoá – giáo dục? - Đề cao chữ Nôm - Lập Viện Sùng chính - Vai trò của Viện Sùng chính là gì? Việc sử dụng chữ Nôm có ý nghĩa gì? Những việc làm của Quang Trung có tác dụng gì? Kinh tế được phục hồi và xã hội được ổn định. QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC

Bài: 26 tiết: 56:

Bài: 26 tiết: 56 QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC 2. Chính sách quốc phòng, ngoại giao Mặc dù đã đánh tan 29 vạn quân Thanh, nhưng đất nước ta còn gặp những khó khăn gì? * Bắc: Thế lực của Lê Duy Chỉ lén lút hoạt động ở vùng biên giới Việt Trung. * Nam: Nguyễn Ánh cầu viện Pháp và trở lại chiếm Gia Định

Bài: 26 tiết: 56:

Bài: 26 tiết: 56 QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC 2. Chính sách quốc phòng, ngoại giao Thảo luận nhóm Nhóm 1,2 và 3 Trước những khó khăn trên, Quang Trung đã làm gì? Nhóm 4,5 và 6 Quang Trung đã có những biện pháp, chủ trương gì về đối nội và đối ngoại Thi hành chế độ quân dịch Củng cố quân đội về mọi mặt, tạo chyuến thuyền lớn Tiêu diệt bọ phản loạn Quan hệ mềm dẻo nhưng cương quyết với nhà Thanh a. Quốc phòng: Củng cố quân đội Áp dụng chế độ quân dịch Dẹp loạn Lê Duy Chỉ b. Ngoại giao: Đối ngoại: Chủ trương vừa mềm dẻo vừa kiên quyết với nhà Thanh Đối nội: Vạch kế hoạc tiêu diệt Nguyễn Ánh

Bài: 26 tiết: 56:

Bài: 26 tiết: 56 QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC Kế hoạch đánh Gia Định có thực hiện được không? Vì sao? Mặc dù chính ngôi được 5 năm những công lao của anh hùng Nguyễn Huệ đối với đất nước như thế nào? Có công lật đổ các tập đoàn phong kiến thối nát Nguyễn - Trịnh – Lê, thống nhất đất nước, đánh đuổi quân xâm lược Xiêm, Thanh, giữ vững nền độc lập dân tộc, củng cố, ổn định kinh tế, chính trị văn hoá.

PowerPoint Presentation:

Hình 60 (SGK) Tượng đài Quang Trung (tại gò Đống Đa – Hà Nội) Nh ân dân ta xây dựng tượng đài Quang trung nói lên điều gì?

PowerPoint Presentation:

Các loại ấn tín được lưu hành dưới Triều đại Quang Trung Triều đường chi ấn Ấn trình bày chữ thanh mảnh.

PowerPoint Presentation:

Kiếm ấn Hình ôvan khuyết giữa cân xứng.

PowerPoint Presentation:

Tiểu ấn Vuông nhỏ lượn uốn góc.

PowerPoint Presentation:

Điện thờ Tây Sơn (Bình Định)

PowerPoint Presentation:

Bài tập 1 : Hãy lập bảng trình bày những biện pháp chủ yếu của vua Quang Trung đã thực hiện để xây dựng chính quyền mới, phục hồi và phát triển đất nước (theo mẫu) CÁC MẶT BIỆN PHÁP TÁC DỤNG KINH TẾ VĂN HÓA GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG NGOẠI GIAO CỦNG CỐ Bài: 26 tiết: 56

PowerPoint Presentation:

CÁC MẶT BIỆN PHÁP TÁC DỤNG KINH TẾ +Nông nghiệp : Ban hành chiếu khuyến nông. Giảm tô thuế. +Công thương nghiệp -Giảm thuế -Mở của ải, thông chợ búa. - Phục hồi và phát triển nhanh - Phát triển - Đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của dân Bài: 26 tiết: 56 QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC

PowerPoint Presentation:

CÁC MẶT BIỆN PHÁP TÁC DỤNG VĂN HÓA GIÁO DỤC -Ban chiếu lập học. Đề cao chữ nôm. -Lập viện Sùng chính Mở đường cho sự phát triển văn hóa dân tộc . QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC Bài: 26 tiết: 56

PowerPoint Presentation:

CÁC MẶT BIỆN PHÁP TÁC DỤNG QUỐC PHÒNG -Thi hành chế độ quân dịch. -Cũng cố quân đội về mọi mặt. Quân đội vững mạnh. NGOẠI GIAO -Mềm dẽo nhưng kiên quyết. Nhà Thanh công nhận nền độc lập của nước ta. Bài: 26 tiết: 56 QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC

PowerPoint Presentation:

Bài tập 2 : Điền vào ô chữ theo nội dung gợi ý sau 1 2 3 4 5 6 7 1. Nơi Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế 2. Câu thơ sau ca ngợi ai ? “Mà nay áo vải, cờ đào Giúp dân dựng nước, xiết bao công trình. 3. Thời Quang Trung, nơi để dịch sách chữ Hán ra chữ Nôm dùng làm tài liệu học tập. 4. Vua Quang Trung đã có biện pháp gì để giải quyết tình trạng ruộng đất bỏ hoang và nạn lưu vong. 5. Ai là người đã nói : “Học ở sự nghe trông và học cho rộng rồi ước lượng cho gọn, theo điều học, biết mà làm”. 6. Tên công chúa,vợ của vua Quang Trung 7. Triều đại của Hoàng đế Quang Trung. N Ú I B Â N Q U A N G T R U N G V I Ệ N S Ù N G C H Í N H C H I Ế U K H U Y Ế N N Ô N G N G U Y Ễ N T H I Ế P L Ê N G Ọ C H Â N T Â Y S Ơ N

Dặn dò:

Dặn dò Lập bảng tóm tắt về tình hình kinh tế, văn hóa nước ta ở các thế kĩ XVII – XVIII có những điểm gì mới ? Tìm hiểu về lịch sử địa phương Huyện Hiệp Đức Tìm hiểu về tháp Mỹ Sơn

PowerPoint Presentation:

Cảm ơn quí thầy cô giáo đã về thăm lớp!

authorStream Live Help