Lịch sử 7, Bài 25 Phong trào Tây Sơn Phần 3

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/lichsuquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Chào mừng quý thầy cô về dự tiết học. TRƯỜNG THCS CAO BÁ QUÁT Nguyễn Hữu Hạnh Giáo viên :

Kiểm tra bài cũ Dựa vào kiến thức đã học, em hãy hoàn thành vào bảng sau: :

Kiểm tra bài cũ Dựa vào kiến thức đã học, em hãy hoàn thành vào bảng sau:

PowerPoint Presentation:

Khởi nghĩa Tây Sơn - Nguyªn nh©n bïng næ -Lãnh đạo khởi nghĩa -Diễn biến 1771 1773 1776 ->1783 1/1785 . . . . . . -Dưới ách bóc lột của chớnh quyền nhà Nguyễn  Đời sống nhân dân cơ cực  mâu thuẩn giữa các tầng lớp nhân dân với chính quyền nhà Nguyễn ngày càng lên cao. -3 anh em: Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ -Lập căn cứ Tây Sơn thượng đạo ( An Khê -Gia Lai) -Nghĩa quân Tây Sơn kiểm soát phần lớn phủ Quy Nhơn -Nghĩa quân Tây Sơn 4 lần đánh vào Gia Định -Nguyễn Huệ tiến quân vào Gia Định đánh quân Xiêm – Trận Rạch Gầm – Xoài Mút.

PowerPoint Presentation:

Sông tiền Cồn Bà Kiều Cồn Bốn Thôn Cù lao Thới Sơn Thới Thạch Rạch Chà Là Rạch Gầm Rạch Xoài Mút (Xoài Hột) MÜ tho Kim s¬n Lựơc đồ chiến thắng Rạch Gầm Xoài Mút Chú giải Quân Xiêm tiến quân Quân Tây Sơn mai phục Quân Tây sơn tấn công Đại bản doanh Tây Sơn Chợ Giữa Bình Đức

PowerPoint Presentation:

Lược đồ Tây Sơn khởi nghĩa chống các thế lực phong kiến và chống quân xâm lược nước ngoài

PowerPoint Presentation:

TIẾT 53  Kờu căng sỏch nhiễu, khiến dõn chỳng căm giận Sau khi đánh bại chúa Nguyễn chiếm đóng thành phú xuân quân Trịnh có thái độ như thế nào? Bài 25: Phong trào Tây Sơn Nguyễn huệ có kế hoạch gì trước hành động đó của quân trịnh? 6/1786 Nguyễn Huệ được Nguyễn Hữu Chỉnh giúp sức đánh chiếm thành Phú Xuân III/ Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh: 1/Hạ thành Phú Xuân tiến ra Bắc Hà diệt họ Trịnh: a/ Diễn biến: I/ Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn: II/ Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Nguyễn và đánh tan quân xâm lược Xiêm: Nguyễn Hữu Chỉnh: +Là viên tướng cũ của họ Trịnh nhưng đã bỏ hàng ngũ Trịnh theo về với quân Tây Sơn +Là người có tài, am hiểu Bắc Hà +Người có tham vọng lớn Để đánh chiếm Phú Xuân Nguyễn Huệ có biện pháp gì kết quả ra sao?  Cách đánh thành Phú Xuân + Đợi lúc nước sông lên cao đưa thuyền áp sát vào thành +Có sự phối hợp bộ binh để giáp chiền với quân Trịnh Sự phối hợp thuỷ binh, bộ binh tạo thành gọng kìm siết chặt hạ thành Phú Xuân quõn Trịnh bạc nhược bị tiờu diệt nhanh chúng giải phóng Đàng Trong

PowerPoint Presentation:

1785 Chú giải Ranh giời Giữa đằng trong và đằng ngoài Quân thuỷ Quân bộ Chú giải Nơi kiểm soát của 3 anh em Tây Sơn: Nguyễn Nhạc (Quy Nhơn) Nguyễn Huệ (Phú Xuân) Nguyễn Lữ (Gia Định) ----- :Ranh giới quốc gia ngày nay Lược đồ Tây Sơn khởi nghĩa chống các thế lực phong kiến và chông quân xâm lược nước ngoài 6/1786

PowerPoint Presentation:

TIẾT 53 Bài 25: Phong trào Tây Sơn Sau khi đánh bại quân Trịnh Phú Xuân giải phóng đất Đàng Trong Nguyễn Huệ đã có kế hoạch gì? Vì sao Nguyễn Huệ lại nêu danh nghĩa “phù Lê diệt Trịnh”?  Nhằm tập hợp dân chúng hưởng ứng, ủng hộ mình và nhiều người còn tưởng nhớ nhà Lê - Giữa năm 1786, với danh nghĩa “phù lê diệt Trịnh” Nguyễn Huệ tiến đánh Thăng Long Quá trình tiến ra Bắc đạt kết quả như thế nào? - Chúa Trịnh bị bắt, chính quyền họ Trịnh tồn tại hơn 200 năm bị sụp đổ - 6/1786 Nguyễn Huệ được Nguyễn Hữu Chỉnh giúp sức đánh chiếm thành Phú Xuân Nguyễn Huệ hỏi Nguyễn Hữu Chỉnh-Chỉnh trả lời: “Việc binh cốt ở thần tốc, tướng quân mới đánh một trận mà lấy được Thuận Hoá, uy danh rung động cả Bắc Hà...Nay ở Bắc Hà, tướng thì nhác, quân thì kiêu, ta nên thừa thắng mà đánh lấy” III/ Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh: 1/Hạ thành Phú Xuân tiến ra Bắc Hà diệt họ Trịnh: a/ Diễn biến: b/ Kết quả: giải phóng Đàng Trong

PowerPoint Presentation:

TIẾT 53 Bài 25: Phong trào Tây Sơn Quá trình tiến ra Bắc đạt kết quả như thế nào? - Chúa Trịnh bị bắt, chính quyền họ Trịnh tồn tại hơn 200 năm bị sụp đổ - 6/1786 Nguyễn Huệ được Nguyễn Hữu Chỉnh giúp sức đánh chiếm thành Phú Xuân III/ Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh: 1/Hạ thành Phú Xuân tiến ra Bắc Hà diệt họ Trịnh: a/ Diễn biến: b/ Kết quả: - Giữa năm 1786, với danh nghĩa “phù lê diệt Trịnh” Nguyễn Huệ tiến đánh Thăng Long

PowerPoint Presentation:

Chú giải Ranh giời Giữa đằng trong và đằng ngoài Quân thuỷ Quân bộ Chú giải Nơi kiểm soát của 3 anh em Tây Sơn: Nguyễn Nhạc (Quy Nhơn) Nguyễn Huệ (Phú Xuân) Nguyễn Lữ (Gia Định) ----- :Ranh giới quốc gia ngày nay Lược đồ Tây Sơn khởi nghĩa chống các thế lực phong kiến và chông quân xâm lược nước ngoài 1786

PowerPoint Presentation:

TIẾT 53 +Chính quyền họ Trịnh vốn đã mục nát +Khẩu hiệu “phù Lê diệt Trịnh” Quần chúng nhân dân ủng hộQuân Tây Sơn ngày càng lớn mạnh +Tài năng của Nguyễn Huệ Bài 25: Phong trào Tây Sơn Thắng lợi của nghĩa quân Tây Sơn đối với chúa Trịnh Đàng Ngoài có ý nghĩa gì? THẢO LUẬN: Vì sao Tây Sơn tiêu diệt họ Trịnh Đàng Ngoài một cách nhanh chóng? III/ Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh: 1/Hạ thành Phú Xuân tiến ra Bắc Hà diệt họ Trịnh: a/ Diễn biến: b/ Kết quả: c/ Ý nghĩa Tạo điều kiện thống nhất đất nước, Đáp ứng nguyện vọng nhân dân.

PowerPoint Presentation:

TIẾT 53 Bµi 25: Phong trµo T©y S¬n - Nguyễn Huệ rút quân về Nam và để Nguyễn Hữu Chỉnh ở lại Nghệ An bảo vệ Bắc Hà Sau khi cử Chỉnh ở lại Nghệ An. Anh em nhà Tây Sơn đã làm gì khi trở về Nam? III/ Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh: 1/Hạ thành Phú Xuân tiến ra Bắc Hà diệt họ Trịnh: 2/ Nguyễn Hữu Chỉnh mưu phản Nguyễn Huệ thu phục Bắc Hà: Sau khi bàn giao chính quyền cho vua lê để đảm bảo an ninh cho tình hình Bắc Hà Khi Tây Sơn rút về Nam Nguyễn Huệ đã Làm gì?  Chia nhau trấn giữ vùng đất Đàng Trong

PowerPoint Presentation:

Chú giải Nơi kiểm soát của 3 anh em Tây Sơn: Nguyễn Nhạc (Quy Nhơn) Nguyễn Huệ (Phú Xuân) Nguyễn Lữ (Gia Định) -.--.--:Ranh giới quốc gia ngày nay Nguyễn Nhạc Nguyễn Huệ Nguyễn Lữ Lược đồ Tây Sơn khởi nghĩa chống các thế lực phong kiến và chống quân xâm lược nước ngoài

PowerPoint Presentation:

TIẾT 53 Bài 25: Phong trào Tây Sơn Tình hình Bắc Hà như thế nào sau khi quân Tây Sơn rút về Nam?  Con cháu họ Trịnh nổi loạn. Lê Chiêu Thống bạc nhược phải mời Chỉnh giúp sức Sau khi giúp vua Lê đánh tan tàn dư họ Trịnh Chỉnh có thái độ gì? Nguyễn Hữu Chỉnh cho xây dựng lực lượng chống Tây Sơn. III/ Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh: 1/Hạ thành Phú Xuân tiến ra Bắc Hà diệt họ Trịnh: 2/ Nguyễn Hữu Chỉnh mưu phản Nguyễn Huệ thu phục Bắc Hà: - Nguyễn Huệ rút quân về Nam và để Nguyễn Hữu Chỉnh ở lại Nghệ An bảo vệ Bắc Hà Mưu đồ trên đuợc bộc lộ qua câu thơ của chỉnh: Đường trời mở rộng thênh thênh, Ta đây cũng một triều đình kém ai.

PowerPoint Presentation:

TIẾT 53 Bài 25: Phong trào Tây Sơn Trước thái độ của Chỉnh, Quang Trung có biện pháp gì? Kết quả ra sao? - Nguyễn Huệ cử Vũ Văn Nhậm ra Bắc diệt Chỉnh, nhưng sau đó lại có mưu đồ riêng. III/ Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh: 1/Hạ thành Phú Xuân tiến ra Bắc Hà diệt họ Trịnh: 2/ Nguyễn Hữu Chỉnh mưu phản Nguyễn Huệ thu phục Bắc Hà: - Nguyễn Hữu Chỉnh cho xây dựng lực lượng chống Tây Sơn. - Nguyễn Huệ rút quân về Nam và để Nguyễn Hữu Chỉnh ở lại Nghệ An bảo vệ Bắc Hà

PowerPoint Presentation:

TIẾT 53 Bài 25: Phong trào Tây Sơn - Đuợc nhân dân, nhiều sĩ nổi tiếng giúp đỡ - Lực lượng Tây Sơn hùng mạnh Chính quyền phong kiến Lê – Trịnh thối, nát Từ khi dưng cờ khởi nghĩa năm 1771 đến giữa năm 1788 Tây Sơn đã tiêu diệt đuợc Quân Nguyễn ở Đàng Trong và lật đổ chính quyền Lê - Trịnh ở Đàng Ngoài Thắng lợi đó Có ý nghĩa gì? Chấm dứt tình trạng chia cắt đất nước Từ thực tế trên thấy tình hình không thể kéo dài Nguyễn Huệ đã quýet định làm gì? Kết quả ra sao? - Năm 1788, Nguyễn Huệ ra Bắc Hà lần II để diệt Nhậm và xây dựng chính quyền ở Bắc Hà. Vì sao Nguyễn Huệ thu phục được Bắc Hà? III/ Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh: 2/ Nguyễn Hữu Chỉnh mưu phản Nguyễn Huệ thu phục Bắc Hà: - Nguyễn Huệ rút quân về Nam và để Nguyễn Hữu Chỉnh ở lại Nghệ An bảo vệ Bắc Hà - Nguyễn Hữu Chỉnh cho xây dựng lực lượng chống Tây Sơn. - 1787 Nguyễn Huệ cử Vũ Văn Nhậm ra Bắc diệt Chỉnh, nhưng sau đó lại có mưu đồ riêng. - Ý nghĩa :

PowerPoint Presentation:

1785 Chú giải Ranh giời Giữa đằng trong và đằng ngoài Quân thuỷ Quân bộ Chú giải Nơi kiểm soát của 3 anh em Tây Sơn: Nguyễn Nhạc (Quy Nhơn) Nguyễn Huệ (Phú Xuân) Nguyễn Lữ (Gia Định) ----- :Ranh giới quốc gia ngày nay Lược đồ Tây Sơn khởi nghĩa chống các thế lực phong kiến và chông quân xâm lược nước ngoài 6/1786 1786

Bài 25: Phong trào Tây Sơn:

1, Hạ thành Phú Xuân - tiến ra Bắc diệt họ Trịnh. Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Nguyễn và đánh tan quân Xiêm Tây sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh Bài 25: Phong trào Tây Sơn T53 : a/ Diễn biến: - 6/1786 Nguyễn Huệ được Nguyễn Hữu Chỉnh giúp sức đánh chiếm thành Phú Xuân - Giữa năm 1786, với danh nghĩa “phù lê diệt Trịnh” Nguyễn Huệ tiến đánh Thăng Long - Chúa Trịnh bị bắt, chính quyền họ Trịnh tồn tại hơn 200 năm bị sụp đổ b/ Kết quả: c/ Ý nghĩa Tạo điều kiện thống nhất đất nước, Đáp ứng nguyện vọng nhân dân. 2, Nguyễn Hữu Chỉnh mưu phản-Nguyễn Huệ thu phục Bắc Hà: - Nguyễn Huệ rút quân về Nam và để Nguyễn Hữu Chỉnh ở lại Nghệ An bảo vệ Bắc Hà - Nguyễn Hữu Chỉnh cho xây dựng lực lượng chống Tây Sơn. - Nguyễn Huệ cử Vũ Văn Nhậm ra Bắc diệt Chỉnh, nhưng sau đó lại có mưu đồ riêng. - Năm 1788, Nguyễn Huệ ra Bắc Hà lần II để diệt Nhậm và xây dựng chính quyền ở Bắc Hà. - Ý nghĩa : Chấm dứt tình trạng chia cắt đất nước

1. Sau chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút, mục tiêu tấn công trước tiên của quân Tây Sơn là đâu? Em hãy chọn đáp án đúng.:

1. Sau chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút, mục tiêu tấn công trước tiên của quân Tây Sơn là đâu? Em hãy chọn đáp án đúng. A, Hạ thành Phú Xuân B, Kéo quân ra Bắc – giải phóng Thăng Long C, Ra Bắc diệt Chỉnh D, Ra Thăng Long diệt Nhậm CỦNG CỐ KIẾN THỨC

PowerPoint Presentation:

2.1 - Nguyễn Hụê đem quân ra Bắc lần II là để : 1, Mở rộng vùng chiếm đóng nâng cao thanh thế 2, Tiếp tục giúp đỡ nhà Lê (Lê chiêu Thống) cai trị Bắc Hà 3, Dẹp mầm loạn ở Thăng Long (Nhậm) ngăn chặn nguy cơ cát cứ. 2.2 - Nguyễn Huệ nêu danh nghĩa Phù Lê diệt Trịnh trong thời gian nào? Giữa 1786 3. 1788 1787 4.1789 2. Em hãy chọn đáp án đúng. CỦNG CỐ KIẾN THỨC

3. Dựa vào kiến thức bài học hoàn thành vào bảng sau::

Khëi nghÜa T©y S¬n -Nguyªn nh©n bïng næ -D­íi ¸ch bãc lét cña chØnh quyÒn nhµ NguyÔn §êi sèng nh©n d©n c¬ cùc m©u thuÈn gi÷a c¸c tÇng líp nh©n d©n víi chÝnh quyÒn nhµ NguyÔn ngµy cµnh lªn cao. - L·nh ®¹o khëi nghÜa - 3 anh em: NguyÔn Nh¹c, NguyÔn HuÖ, NguyÔn L÷ DiÔn biÕn 1771 1773 Tõ 1776 ->1783 1/1785 6/1786 Gi÷a 1786 1787 1788 .... .... - LËp c¨n cø T©y S¬n th­îng ®¹o ( An Kh ª - Gia Lai) - NghÜa qu©n T©y S¬n kiÓm so¸t phÇn lín phñ Quy Nh¬n - NghÜa qu©n T©y S¬n 4 lÇn ®¸ nh vµo Gia § Þnh - NguyÔn HuÖ tiÕn qu©n vµo Gia § Þnh ®¸ nh qu©n Xiªm – TrËn R¹ch GÇm – Xoµi Mót . -Nguyễn Huệ : Hạ thành Phú Xuân -Nguyễn Huệ kéo quân ra bắc giải phóng Thăng Long -Nguyễn Huệ sai Nhậm tiến ra bắc diệt Chỉnh -Nguyễn Huệ ra Thăng Long diệt Nhậm 3. Dựa vào kiến thức bài học hoàn thành vào bảng sau: CỦNG CỐ KIẾN THỨC

1. Nguyên nhân nào dẫn đến thắng lợi trong quá trình lật đổ các thế lực phong kiến của nghĩa quân Tây Sơn?:

1. Nguyên nhân nào dẫn đến thắng lợi trong quá trình lật đổ các thế lực phong kiến của nghĩa quân Tây Sơn? A, Do các thế lực phong kiến Nguyễn, Trịnh – Lê suy yếu. B, Được sự ủng hộ của nhân dân, các sĩ phu yêu nước. C, tài năng Nguyễn Huệ cung bộ chỉ huy nghĩa quân. D, Tất cả các câu trên đều đúng. CỦNG CỐ KIẾN THỨC

2. Ý nghĩa lịch sử lịch sử của phong trào Tây Sơn 1771 - 1788:

CỦNG CỐ KIẾN THỨC 2. Ý nghĩa lịch sử lịch sử của phong trào Tây Sơn 1771 - 1788 A, Đập tan các thế lực phong kiến phản động. B, Thống nhất đất nước. C, Đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. D, Cả 3 câu trên đều đúng.

PowerPoint Presentation:

DẶN DÒ Học thuộc bài. hoàn thành bảng thống kê vào vở Tập trình bày diến trên lược đồ.  Xem bài cũ  chuẩn bị bài mới:  Xem trước nội dung phần III - bài 25 Trả lời các câu hỏi:  Vì sao quân ta rút khỏi Thăng Long.?  Việc Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế có ý nghĩa gì?  Vì sao vua Quang Trung quyết định tiêu diệt quân thanh vào dịp tết Kỉ Dậu?  Vua Quang Trung chuẩn bị cho cuộc đại phá Quân Thanh như thế nào?

PowerPoint Presentation:

Cảm ơn quý thầy cô giáo và các em học sinh

authorStream Live Help