Lich su 7 Bai 24 Khoi nghia nong dan Dang Ngoai the ky XVIII

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/lichsuquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

BÀI 24 KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN ĐÀNG NGOÀI THẾ KỶ XVIII

PowerPoint Presentation:

1. TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ: a. Chính quyền phong kiến: Hỏi: Em có nhận xét gì về chính quyền Đàng Ngoài giữa thế kỉ XVIII? Trả lời: Chính quyền Đàng Ngoài mục nát đến cực độ, vua Lê bù nhìn. Chúa Trịnh quanh năm hội hè yến tiệc. Quan lại, binh lính hoành hành, đục khóe nhân dân.

Hỏi: Chính quyền mục nát như vậy dẫn đến hậu quả gì?:

Hỏi: Chính quyền mục nát như vậy dẫn đến hậu quả gì? Trả lời: Ruộng đất của nông dân bị địa chủ và quan lại lấn chiếm, sản xuất nông nghiệp đình đốn, đê điều vỡ liên tục, nhà nước đánh thuế cao.

PowerPoint Presentation:

Tài liệu tham khảo Nhà sử học Phan Huy Chú viết: “Vì trưng thu quá mức dân kiệt cả vật lực mà không thể nộp đủ đến nổi trở thành bần cùng mà bỏ cả nghề nghiệp. Có người vì thuế sơn mà chật cây sơn, vì thuế vải lụa mà phá khung cửi, vì thu mua cá tôm mà phải xé cả chài lưới…”

Hỏi: Đời sống của nhân dân vào khoảng nữa cuối thế kỉ XVIII như thế nào?:

Hỏi: Đời sống của nhân dân vào khoảng nữa cuối thế kỉ XVIII như thế nào? TRẢ LỜI: Vào khoảng những năm 40 của thế kỉ XVIII,hàng chục vạn nông dân chết đói, người sống sót phải lìa bỏ làng quê, phiêu tán khắp nơi.

PowerPoint Presentation:

Sử liệu tham khảo: Nạn đói khũng khiếp năm 1740-1741 ở đàng ngoài, “dân lưu vong bồng bế, dắt díu nhau đi kiếm ăn đầy đường… dân phần nhiều sống vào rau cỏ, ăn cả chuột, rắn. Người chết đói ngỗng ngang, người sống sót không còn một phần mười. Làng nào có tiếng trù mật cũng chỉ còn năm, ba hộ mà thôi”.

PowerPoint Presentation:

Hỏi: Trước những khó khăn không thể nào giải quyết được nhân dân ta đã làm gì? Nhân dân ta đã vùng lên đấu tranh, các cuộc khởi nghĩa nông dân liên tiếp nổ ra

PowerPoint Presentation:

Các em hãy cho biết địa bàn hoạt động của các cuộc khởi nghĩa?

PowerPoint Presentation:

Lê duy mật Nguyễn Dương Hưng Nguyễn Danh Phương Nguyễn Hữu Cầu Hoàng Công Chất

PowerPoint Presentation:

Nhìn vào bản đồ em có nhận xết gì về các cuộc khởi nghĩa của nông dân ở Đàng Ngoài vào giữa cuối thế kỉ XVIII? Lê duy mật Nguyễn Danh PHƯƠNG Nguyễn Hữu Cầu Hoàng Công Chất Trả lời: Địa bàn hoạt động khắp Đồng Bằng và miền núi.

PowerPoint Presentation:

1.Tình hình chính trị: 2. Những cuộc khởi nghĩa lớn: - Địa bàn hoạt động khắp Đồng Bằng và vùng Thanh Nghệ

PowerPoint Presentation:

Khởi nghĩa Nguyễn Hữu Cầu Khởi nghĩa Hoàng Công Chất.

PowerPoint Presentation:

2. Những cuộc khởi nghĩa lớn: - Địa bàn hoạt động khắp Đồng Bằng và vùng Thanh Nghệ Tiêu biểu nhất là cuộc khởi nghĩa: + Nguyễn Hữu Cầu: Còn gọi là (Quận He) khởi nghĩa xuất phát từ Đồ Sơn(Hải Phòng),di chuyển lên Kinh Bắc (Bắc Giang, Bắc Ninh), uy hiếp kinh thành Thăng Long rồi xuống Sơn Nam, vào Thanh Hóa, với khẩu hiệu “Lấy của nhà giàu chia cho dân nghèo”

PowerPoint Presentation:

Khởi nghĩa Nguyễn Hữu Cầu Khởi nghĩa Hoàng Cụng Chất

PowerPoint Presentation:

Câu 1: Kết quả và nguyên nhân thất bại của các cuộc khởi nghĩa? Câu 2: Em có nhận xét gì về các phong trào khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài vào khoảng giữa thế kỉ XVIII?

PowerPoint Presentation:

2. Những cuộc khởi nghĩa lớn: - Kết quả và ý nghĩa: + Các cuộc khởi nghĩa đều bị thất bại. + Chính quyền phong kiến Lê Trịnh lung lay. + Tạo điều kiện cho cuộc khởi nghĩa lớn nổ ra. + Nêu cao tinh thần đấu tranh của nông dân.

PowerPoint Presentation:

Hỏi: Em hãy tường thuật lại cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Hữu Cầu BÀI TẬP CỦNG CỐ 15 65 30 45 15

2. Những cuộc khởi nghĩa lớn:

2. Những cuộc khởi nghĩa lớn Dựa vào SGK, hóy điền vào chỗ trống cỏc cuộc khởi nghĩa lớn ở thế kỉ XVIII theo thứ tự thời gian. Thời gian Người lãnh đạo Địa bàn hoạt động Kết quả Nguuyễn Danh Phương 1737 1738 -1770 1740 -1751 1741 – 1751 1739 - 1769 Nguyễn Duy Hưng Lờ Duy Mật Nguyễn Hữu Cầu Hoàng Cụng Chất Sơn Tõy Thanh Hoỏ, Nghệ An Sơn Tõy, Tuyờn Quang Kinh Bắc, Sơn Nam, Nghệ An, Thanh Hoỏ Sơn Nam, Tõy Bắc Thất bại Thất bại Thất bại Thất bại Thất bại

PowerPoint Presentation:

Nhận xột phong trào nụng dõn đàng ngoài thế kỉ XVIII ? Nguyờn nhõn: Mục đớch: Thời gian: Lực lượng: Phạm vi:

PowerPoint Presentation:

Hỏi: Vì sau cuộc khởi nghĩa lại được đông đảo quần chúng nhân dân ủng hộ và tham gia? Trả lời: Vì cuộc khởi nghĩa đã nêu cao khẩu hiệu đáp ứng lòng dân lúc bấy giờ “lấy của nhà giàu chia cho dân nghèo”

PowerPoint Presentation:

Hỏi: Việc chuyển quân lên vùng rừng núi Tây Bắc có ý nghĩa như thế nào? Trả lời: Đánh dấu bước chuyển biến mới của phong trào với tinh thần đoàn kết giữa nông dân miền Xuôi và miền Núi. 5 10 15

authorStream Live Help