Lich su 7 Bai 22 Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền tiet 2

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/lichsuquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Chào mừng các thầy cô và các em học sinh lịch sử 7

PowerPoint Presentation:

Kiểm tra bài cũ: Nêu nguyên nhân dẫn đến phong trào khởi nghĩa nông dân đầu thế kỉ XVI? Kết quả và ý nghĩa của phong trào đó?

PowerPoint Presentation:

Bài 22: Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (tiếp theo) I. Tình hình chính trị – xã hội: II. Chiến tranh Nam-Bắc triều và Trịnh- Nguyễn: 1.Chiến tranh Nam- Bắc triều: a, Sự hình thành Nam – Bắc triều: -Năm 1527, Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê, lập nhà Mạc (Bắc triều). -Năm 1533, Nguyễn Kim lập lại nhà Lê (Nam triều). b, Diễn biến:

PowerPoint Presentation:

Bài 22: Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (tiếp theo) I. Tình hình chính trị – xã hội: II. Chiến tranh Nam-Bắc triều và Trịnh- Nguyễn: 1.Chiến tranh Nam- Bắc triều: a, Sự hình thành Nam – Bắc triều: - Năm 1527, Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê, lập nhà Mạc (Bắc triều). - Năm 1533, Nguyễn Kim lập lại nhà Lê (Nam triều). b, Diễn biến: Thời gian: hơn 50 năm. Chiến trường: từ Nghệ An ra Bắc. Năm 1592, chiến tranh kết thúc.Nam triều thắng. Biển Đông Thăng Long Cao Bằng Nghệ An Thanh Hoá Thuận Hoá c, Hậu quả: Gây tổn thất lớn về người và của. Nam triều tấn công Chú thích Bắc triều rút chạy Lược đồ chiến tranh Nam – Bắc triều Di tích thành nhà Mạc (Lạng Sơn).

PowerPoint Presentation:

Bài 22: Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (tiếp theo) I. Tình hình chính trị – xã hội: II. Chiến tranh Nam-Bắc triều và Trịnh- Nguyễn: 1.Chiến tranh Nam- Bắc triều: 2. Chiến tranh Trịnh - Nguyễn và sự chia cắt Đàng Trong - Đàng Ngoài: a, Họ Nguyễn và vùng đất Thuận Hoá: Mở rộng và phát triển phía nam đất nước. Hình 50: Phủ chúa Trịnh (tranh vẽ thế kỉ XVII) b, Diễn biến:

PowerPoint Presentation:

Bài 22: Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (tiếp theo) I. Tình hình chính trị – xã hội: II. Chiến tranh Nam-Bắc triều và Trịnh- Nguyễn: 1.Chiến tranh Nam- Bắc triều: 2. Chiến tranh Trịnh – Nguyễn và sự chia cắt Đàng Trong - Đàng Ngoài: a, Họ Nguyễn và vùng đất Thuận Quảng: Mở rộng và phát triển đất nước về phía nam. b, Diễn biến: -Thời gian: gần 50 năm (1627-1672), đánh nhau 7 lần. - Chiến trường chính: Quảng Bình, Hà Tĩnh. Biển Đông Nghệ An Thanh Hoá Thuận Hoá c, Hậu quả: -Gây tổn thất lớn về người và của. -Chia cắt đất nước thành 2 Đàng. Lược đồ chiến tranh Nam – Bắc triều Sông Gianh Hà Tĩnh Quảng Bình Thăng Long

PowerPoint Presentation:

Củng cố kiến thức: Chọn đáp án đúng và đủ nhất cho những câu hỏi sau: 1. Các cuộc chiến tranh Nam – Bắc triều và Trịnh – Nguyễn đều là: A. Chiến tranh xâm lược phi nghĩa. B. Nội chiến phong kiến. C. Nội chiến phong kiến phi nghĩa. D. Chiến tranh phong kiến phi nghĩa.

PowerPoint Presentation:

Củng cố kiến thức: Chọn đáp án đúng và đủ nhất cho những câu hỏi sau: 2. Các cuộc chiến tranh Nam – Bắc triều và Trịnh – Nguyễn để lại hậu quả như thế nào?- Nhân dân đói khổ, phiêu bạt li tán. B. Chia cắt đất nước, tổn hại cho nhân dân và sự phát triển đất nước. C. Đồng ruộng bỏ hoang, nhân dân đói khổ, đất nước chậm phát triển. D. Đất nước bị chia cắt, nhân dân cực khổ, lầm than, sản xuất đình đốn.

PowerPoint Presentation:

Hướng dẫn tự học: Học bài theo vở ghi và SGK. Làm bài tập trong sách bài tập. Đọc trước bài mới : Bài 23: Kinh tế, văn hoá thế kỉ XVI – XVIII. Mục I. Kinh tế.

PowerPoint Presentation:

Tiết học kết thúc Chúc các thầy cô và các em có những giờ dạy và học thật tốt.

authorStream Live Help