Lich su 7 bai 22 Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/lichsuquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

THI ĐUA DẠY TỐT - HỌC TỐT 7a3

PowerPoint Presentation:

KIỂM TRA BÀI CŨ ? Trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học, nghệ thuật, thời Lê sơ đã đạt được những thành tựu nào? Caùc lónh vöïc Nhöõng thaønh töïu ñaït ñöôïc Giaùo duïc , thi cöû Vaên hoïc Khoa hoïc , ngheä thuaät Dựng lại Quốc tử giám. Mở trường học, mở khoa thi. Nho giáo chiếm vị trí độc tôn. Văn học chữ Hán tiếp tục chiếm ưu thế. Văn học chữ Nôm đã sử dụng rộng rãi. Có nội dung yêu nước sâu sắc. Sử học, địa lí, y học và tốn học có nhiều tác phẩm nổi tiếng. Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc đạt nhiều thành tựu rực rỡ.

Bài 22: . SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN TẬP QUYỀN ( THẾ KỈ XVI - XVIII):

Thứ Hai, ngày 25 tháng 01 năm 2010 Chương V: ĐẠI VIỆT Ở CÁC THẾ KỈ XVI - XVIII Bài 22: . SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN TẬP QUYỀN ( THẾ KỈ XVI - XVIII)

ĐẠI VIỆT Ở CÁC THẾ KỈ XVI - XVIII:

ĐẠI VIỆT Ở CÁC THẾ KỈ XVI - XVIII Thứ Hai, ngày 25 tháng 01 năm 2010 CHƯƠNG V: I - TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI Bài 22: SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN TẬP QUYỀN (THẾ KỈ XVI – XVIII) 1. Triều đình nhà Lê Tiết 49

PowerPoint Presentation:

Đầu thế kỉ XVI, nhà Lê bắt đầu suy thối. ? Em hãy cho biết tình hình nhà Lê đầu thế kỉ XVI. ? Nguyên nhân nào dẫn đến việc nhà Lê suy thối? - Vua quan ăn chơi xa xỉ, xây dựng lâu đài, cung điện tốn kém. ? Người đứng đầu nhà nước thời Lê sơ (vua Lê Uy Mục) có lối sống ra sao? - Lê Uy Mục ở ngôi từ năm 1505 đến năm 1509, đêm nào cũng cùng cung phi vui đùa quá độ, khi rượu say thì giết cung phi… Đại điện - do vua Lê Tương Dực cho xây dựng năm 1512

PowerPoint Presentation:

- Nội bộ triều đình “chia bè kéo cánh”, tranh giành quyền lực. Dưới triều Uy Mục: quý tộc ngoại thích (họ ngoại) nắm hết quyền bính, giết hại công thần tôn thất (họ vua) nhà Lê. Dưới triều Tương Dực: tướng Trịnh Duy Sản gây thành phe phái mới, đánh giết nhau liên miên suốt hơn 10 năm. ? Sự thối hóa của các tầng lớp thống trị khiến triều đình phong kiến phân hóa như thế nào? ? Em có nhận xét gì về các vua nhà Lê ở đầu thế kỉ XVI so với vua Lê Thánh Tông? - Vua không có năng lực, ăn chơi sa đọa, hoang dâm trụy lạc đẩy chính quyền và đất nước vào thế suy vong.

ĐẠI VIỆT Ở CÁC THẾ KỈ XVI - XVIII:

ĐẠI VIỆT Ở CÁC THẾ KỈ XVI - XVIII Thứ Hai, ngày 25 tháng 01 năm 2010 CHƯƠNG V: I - TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI Bài 22: SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN TẬP QUYỀN (THẾ KỈ XVI – XVIII) 1. Triều đình nhà Lê 2. Phong trào khởi nghĩa của nông dân ở đầu thế kỉ XVI a) Nguyên nhân: Tiết 49

PowerPoint Presentation:

- Đời sống nhân dân lâm vào cảnh cùng khốn. ? Sự suy yếu của triều đình nhà Lê dẫn đến hậu quả gì cho đời sống nhân dân? ? Vì sao lại lâm vào cảnh cùng khốn? - Quan lại ở địa phương “cậy quyền thế ức hiếp dân, vật dụng trong dân gian cướp lấy hết”, “dùng của như bùn đất…, coi dân như cỏ rác”. (Đoạn chữ nhỏ Sgk trang 105) ? Nguyên nhân nào dẫn đến phong trào khởi nghĩa của nông dân bùng nổ? - Mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ, giữa nhân dân với nhà nước phong kiến trở nên gay gắt.

ĐẠI VIỆT Ở CÁC THẾ KỈ XVI - XVIII:

ĐẠI VIỆT Ở CÁC THẾ KỈ XVI - XVIII Thứ Hai, ngày 25 tháng 01 năm 2010 CHƯƠNG V: I - TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI Bài 22: SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN TẬP QUYỀN (THẾ KỈ XVI – XVIII) 1. Triều đình nhà Lê 2. Phong trào khởi nghĩa của nông dân ở đầu thế kỉ XVI a) Nguyên nhân: b) Các cuộc khởi nghĩa: Tiết 49

PowerPoint Presentation:

Hưng Hóa Sơn Tây Tam Đảo Kinh Bắc Ñông Triều Hải Dương Thăng Long Thanh Hóa Nghệ An Tân Bình Thuận Hóa Nêu tên và chỉ trên lược đồ nơi hoạt động của từng phong trào nông dân thời bấy giờ? Trần Tuân Lê Hy, Trịnh Hưng Phùng Chương Trần Cảo Lược đồ phong trào nông dân khởi nghĩa thế kỉ XVI Khu vực hoạt động của Trần Cảo Năm 1511 Năm 1512 Thích đế giáng sinh Quân ba chỏm Năm 1516 Thiên Ưng Tháng 7 - 1516 Năm 1521

PowerPoint Presentation:

- Nổ ra lẻ tẻ nên quân triều đình dễ dàng đối phó và nhanh chóng đàn áp. Hãy nêu nguyên nhân thất bại các cuộc khởi nghĩa của nông dân thế kỉ XVI. THẢO LUẬN NHOM Chia lớp thành 4 nhóm (thời gian 2 phút) - Các cuộc khởi nghĩa nổ ra đều do tự phát. - Chưa chuẩn bị chu đáo. - Lực lượng tham gia chủ yếu là nông dân. - …

ĐẠI VIỆT Ở CÁC THẾ KỈ XVI - XVIII:

ĐẠI VIỆT Ở CÁC THẾ KỈ XVI - XVIII Thứ Hai, ngày 25 tháng 01 năm 2010 CHƯƠNG V: I - TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI Bài 22: SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN TẬP QUYỀN (THẾ KỈ XVI – XVIII) 1. Triều đình nhà Lê 2. Phong trào khởi nghĩa của nông dân ở đầu thế kỉ XVI a) Nguyên nhân: b) Các cuộc khởi nghĩa: c) Kết quả – ý nghĩa: Tiết 49

PowerPoint Presentation:

- Các cuộc khởi nghĩa trước sau đều bị dập tắt, nhưng đã góp phần làm cho triều đình nhà Lê càng mau chóng sụp đổ. ? Kết quả và ý nghĩa của các cuộc khởi nghĩa trên là gì?

PowerPoint Presentation:

Bài tập củng cố Dựa vào nội dung bài học em hãy hồn thành bảng sau, nói về các phong trào khởi nghĩa của nông dân: Nguyeân nhaân Caùc cuoäc khôûi nghóa Keát quaû – yù nghóa - Đời sống nhân dân lâm vào cảnh cùng khốn. - Mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ và nhà nước phong kiến lên cao. Trần Tuân (1511); Lê Hy, Trịnh Hưng (1512); Phùng Chương (1515); tiêu biểu nhất là khởi nghĩa của Trần Cảo (đầu năm 1516). Các cuộc khởi nghĩa trước sau đều bị dập tắt, nhưng đã góp phần làm cho triều đình nhà Lê càng mau chóng sụp đổ.

PowerPoint Presentation:

Bài tập củng cố Nội bộ triều Lê “chia bè kéo cánh”, tranh giành quyền lực. Mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ và nhà nước phong kiến trở nên gay gắt. Đầu thế kỉ XVI, nhà Lê bắt đầu suy thối. Các cuộc khởi nghĩa của nông dân thế kỉ XVI đều giành thắng lợi. Đ Đ Đ Đ S S S S Dựa vào nội dung bài học em hãy chỉ ra những câu dưới đây là câu đúng hay câu sai. Nội bộ triều Lê “chia bè kéo cánh”, tranh giành quyền lực. Mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ và nhà nước phong kiến trở nên gay gắt. Đầu thế kỉ XVI, nhà Lê bắt đầu suy thối. Các cuộc khởi nghĩa của nông dân thế kỉ XVI đều giành thắng lợi. Rất tiếc, chưa phải. Em thử lại nhé! Rất tiếc, chưa phải. Em thử lại nhé! Rất tiếc, chưa phải. Em thử lại nhé! Rất tiếc, chưa phải. Em thử lại nhé!

PowerPoint Presentation:

XIN CHÀO VÀ HẸN GẶP LẠI

authorStream Live Help