Lịch sử 7 bài 20: Nước Đại Việt thời Lê Sơ (1428- 1527) phần 3

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/lichsuquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

C ác giai cấp, tầng lớp Đặc điểm đời sống Giai cấp N ông dân Tầng lớp thương nhân , thợ thủ công Tầng lớp nụ tỡ - Chiếm tuyệt đại đa số dân cư, sống chủ yếu ở nông thôn - Cày cấy và nộp tô thuế cho địa chủ, quan lại hoặc chủ ruộng, đi lao dịch cho Nhà nước - Là giai cấp bị bóc lột, nghèo khổ trong xã hội - Ngày càng đông hơn, họ phải nộp thuế cho nhà nước và không được xã hội phong kiến coi trọng - Là tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội , bao gồm cả người Việt, người Hoa, dân tộc ít nguời - Nhờ chính sách hạn nô nên số lượng giảm dần BÀI CŨ Em hãy nêu đặc điểm về đời sống trong xã hội thời Lê sơ theo gợi ý trong bảng sau:

PowerPoint Presentation:

Tiết 42 : NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ ( 1428 – 1527 ) ( tiếp theo ) III - TÌNH HÌNH VĂN HOÁ – GIÁO DỤC 1. Tình hình giáo dục và khoa cử - Lê Thái Tổ cho dựng lại Quốc tử giám ở kinh thành, mở trường học và mở khoa thi BÀI 20 - Nội dung học tập, thi cử là Nho giáo - Thời Lê sơ, Nho giáo chiếm vị trí độc tôn, Phật giáo, Đạo giáo bị hạn chế - Thi cử được tổ chức chặt chẽ qua 3 kỳ : thi Hương, thi Hội, thi Đình -> Kết quả : thời Lê sơ đã tổ chức được 26 khoa thi, lấy đỗ 989 tiến sĩ , 20 trạng nguyên ( riêng thời vua Lê Thánh Tông tổ chức được 12 khoa thi tiến sĩ, lấy đỗ 501 tiến sĩ, 9 trạng nguyên )

PowerPoint Presentation:

a) Văn học - Văn học chữ Hán chiếm ưu thế, có hàng loạt tập văn, tập thơ nổi tiếng - Văn học chữ Nôm giữ một vị trí quan trọng - Nội dung: yêu nước sâu sắc, thể hiện niềm tự hào dân tộc, khí phách anh hùng và tinh thần bất khuất của dân tộc Tiết 42 : NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ ( 1428 – 1527 ) ( tiếp theo ) 1. Tình hình giáo dục và khoa cử BÀI 20 b) Khoa học - Sử học, địa lý học, y học , toán học đều phát triển, có nhiều tác phẩm thành văn nổi tiếng c) Nghệ thuật III - TÌNH HÌNH VĂN HOÁ – GIÁO DỤC 2. Văn học, khoa học, nghệ thuật - Sân khấu: ca, múa, nhạc, chèo, tuồng được phục hồi nhanh chóng - Kiến trúc và điêu khắc + Các công trình lăng tẩm, cung điện ( cung điện Lam Kinh, Thanh Hoá ) + Điêu khắc có phong cách đồ sộ, kỹ thuật điêu luyện

PowerPoint Presentation:

L ĩnh vực Thành tựu tiêu biểu Gi á o dục, khoa cử Văn học Khoa học Nghệ thuật Tiết 42 : NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ ( 1428 – 1527 ) ( tiếp theo ) 1. Tình hình giáo dục và khoa cử BÀI 20 III - TÌNH HÌNH VĂN HOÁ – GIÁO DỤC 2. Văn học, khoa học, nghệ thuật BÀI TẬP CỦNG CỐ Em hãy nêu các thành tựu về giáo dục, khoa cử, văn học, khoa học và nghệ thuật thời Lê sơ vào bảng sau

PowerPoint Presentation:

Giờ học đến đây kết thúc ! chào tạm biệt hẹn gặp lại các em vào tiết sau

authorStream Live Help