Lịch sử 7 bài 20: Nước Đại Việt thời Lê Sơ (1428- 1527) phần 2

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/lichsuquan10

Comments

Presentation Transcript

XIN KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ CÙNG CÁC EM HỌC SINH THÂN MẾN !:

XIN KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ CÙNG CÁC EM HỌC SINH THÂN MẾN ! Trường THCS Trần Phú GV:Phạm Thị Hường HỘI THI THIẾT KẾ VÀ DẠY HỌC GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ

PowerPoint Presentation:

Nêu nội dung cơ bản của luật Hồng Đức? Luật Hồng Đức có điểm gì tiến bộ? Kiểm tra bài cũ:

Bài 20:NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428-1527):

Bài 20:NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428-1527) Tiết 43 :II.TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 1.Kinh tế: a.Nông nghiệp: Để phục hồi và phát triển kinh tế nhà Lê đã làm gì? - Giải quyết vấn đề ruộng đất Tình hình kinh tế Đại Việt sau chiến tranh ? -Đặt quan chuyên trách về nông nghiệp. -Thực hiện phép quân điền. -Khuyến khích và bảo vệ sản xuất. Chi tiết nào chứng tỏ nhà Lê quan tâm đến việc xây dựng, tu bổ đê điều? Việc vua Lê cho quân lính về quê sản xuất và kêu gọi dân phiêu tán trở về quê nhằm mục đích gì?

Bài 20:NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ(1428-1527):

Bài 20:NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ(1428-1527) II.TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 1.Kinh tế: Nhận xét về những biện pháp của nhà Lê đối với nông nghiệp? =>Nông nghiệp nhanh chóng phục hồi và phát triển a.Nông nghiệp: Thảo luận cặp đôi: - Giải quyết vấn đề ruộng đất -Đặt quan chuyên trách về nông nghiệp. -Thực hiện phép quân điền. -Khuyến khích và bảo vệ sản xuất. Các biện pháp kịp thời, toàn diện, cụ thể, phù hợp với tình hình của đất nước. Những chính sách , biện pháp đó của nhà Lê đã mang lại kết quả gì?

Bài 20:NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ(1428-1527):

Bài 20:NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ(1428-1527) II.TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 1.Kinh tế: a.Nông nghiệp: b.Công thương nghiệp: Lọ hoa đồng Đại Bái Đĩa gốm Bát Tràng

Bài 20:NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ(1428-1527):

Bài 20:NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ(1428-1527) Tiết 43:II.TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 1.Kinh tế: a.Nông nghiệp: b.Công thương nghiệp: Thời Lê sơ nước ta có những ngành thủ công nào? -Thủ công nghiệp :

PowerPoint Presentation:

Gốm Bát Tràng đang được tạo hình Gốm Bát Tràng đang được đem phơi Đĩa hoa lam lớn vẽ rồng và mây Bát Tràng Bình, lọ men trắng Bát Tràng thời Lê sơ

PowerPoint Presentation:

Lò rèn thủ công ở Vân Chàng L ư hương đồng Đại Bái Chuông đồng Đại Bái Đồ sứ hoa lam rồng, phượng Bát Tràng

PowerPoint Presentation:

Các làng thủ công chuyên nghiệp nổi tiếng bấy giờ có làng Hợp Lễ, Chu Đậu (Hải Dương) ,Bát Tràng(Hà Nội) làm đồ gốm, làng Đại Bái (Bắc Ninh) đúc đồng;làng Vân Chàng (Nam Định) rèn sắt v.v… Các phường thủ công ở kinh thành Thăng Long như phường Nghi Tàm dệt vải nhỏ và lụa, phường Yên Thái làm giấy, phường Hàng Đào nhuộm điều v.v… Các xưởng thủ công do nhà nước quản lí, gọi là Cục bách tác , sản xuất đồ dùng cho nhà vua, vũ khí, đóng thuyền, đúc tiền đồng…; các nghề khai mỏ đồng, sắt vàng được đẩy mạnh. Quan sát những hình ảnh và đoạn trích trên em có nhận xét gì về tình hình TCN thời kì này?

Tiết 43:II.TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI:

+Các ngành nghề truyền thống: rất phát triển, xuất hiện nhiều làng nghề nổi tiếng. b.Công thương nghiệp: Tiết 43:II.TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI Bài 20:NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ(1428-1527) 1.Kinh tế: a.Nông nghiệp: + Xưởng thủ công nhà nước: được đẩy mạnh . -Thủ công nghiệp :

Tiết 43:II.TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI:

Hãy cho biết những làng nghề thủ công truyền thống nào còn duy trì đến ngày nay ? Bài 20:NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ(1428-1527) Tiết 43:II.TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 1.Kinh tế: a.Nông nghiệp: b.Công thương nghiệp: Hãy kể những làng nghề thủ công truyền thống ở Quảng Nam hiện nay mà em biết?

PowerPoint Presentation:

Đúc đồng Phước Kiều Dệt Mã Châu Trống Lâm Yên Mộc Kim Bồng

PowerPoint Presentation:

Tiết 43: II.TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 1.Kinh tế: a.Nông nghiệp: b.Công thương nghiệp: -Thương nghiệp: +Trong nước: Chợ phát triển Nhà vua khuyến khích lập chợ mới, họp chợ, ban hành những điều lệ cụ thể quy định việc thành lập chợ và họp chợ . “Trong dân gian, hễ có dân là có chợ để lưu thông hàng hoá, mở đường giao dịch cho dân.Các xã chưa có chợ có thể lập thêm chợ mới. Những ngày họp chợ mới không được trùng với ngày họp chợ cũ hay trước ngày họp chợ của chợ cũ để tránh tình trạng giành tranh khách hàng của nhau”. ( Điều lệ họp chợ-Đại Việt sử kí toàn thư ) Để phát triển buôn bán trong nước nhà Lê đã thực hiện những chính sách g ì ?

Bài 20:NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ(1428-1527):

Bài 20:NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ(1428-1527) II.TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 1.Kinh tế: a.Nông nghiệp: b.Công thương nghiệp: -Thương nghiệp: +Trong nước:Chợ phát triển +Ngoài nước: được duy trì ở 1 số cửa khẩu:Vân Đồn (Quảng Ninh), Hội Thống (Hà Tĩnh). Em có nhận xét gì về tình hình kinh tế thời Lê sơ? Việc nhà Lê khuyến khích lập chợ, họp chợ có tác dụng gì? Hoạt động buôn bán với nước ngoài thời kì này như thế nào? -Thủ công nghiệp : Tạo điều kiện để giao lưu, trao đổi hàng hóa thúc đẩy sản xuất phát triển => đời sống nhân dân ổn định.

Bài 20:NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ(1428-1527):

Bài 20:NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ(1428-1527) II.TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 2.Xã hội: Xã hội thời Lê sơ có những giai cấp, tầng lớp nào? XÃ HỘI Tầng lớp Giai cấp Địa chủ Phong kiến Nông dân Thương nhân Thợ thủ công Nô tì Vua Quan Địa chủ Sơ đồ các giai cấp, tầng lớp xã hội thời Lê Sơ Em biết gì về quyền lợi và địa vị của các giai cấp, tầng lớp đó ? Hãy so sánh với các giai cấp, tầng lớp ở thời Trần?

PowerPoint Presentation:

Em có nhận xét gì về chủ trương hạn chế việc nuôi và mua bán nô tì của nhà Lê sơ? - Là chủ trương tiến bộ có quan tâm đến đời sống của nhân dân. -Thoả mãn phần nào yêu cầu của nhân dân, giảm bớt bất công. Thảo luận nhóm 4:

Bài 20:NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ(1428-1527):

Bài 20:NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ(1428-1527) II.TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 1.Kinh tế: =>Nông nghiệp nhanh chóng phục hồi và phát triển a.Nông nghiệp: b.Công thương nghiệp: +Trong nước:Chợ phát triển +Ngoài nước: được duy trì ở 1 số cửa khẩu: Vân Đồn(Quảng Ninh), Hội Thống(Hà Tĩnh). -Thủ công nghiệp : -Thương nghiệp: rất phát triển Em có nhận xét gì về tình hình đất nước thời Lê Sơ? * Thời Lê sơ: Đất nước cường thịnh, xã hội ổn định. 2.Xã hội: Sơ đồ các giai cấp, tầng lớp xã hội thời Lê Sơ

PowerPoint Presentation:

Bài tập nhận thức Hãy nối các địa danh ở cột A sao cho phù hợp với cột B 1.Vân Chàng(Nam Định) 2.Thăng Long(Hà Nội) 3.Bát Tràng(Hà Nội) 4. Đại Bái(Bắc Ninh) a.Làm đồ gốm b. Đúc đồng c.Rèn sắt d.Nơi tập trung nhiều ngành nghề nhất. A B

PowerPoint Presentation:

Hướng dẫn học ở nhà * Hoàn thành các bài tập trong sách bài tập lịch sử * Học bài và trả lời câu hỏi 1,2 SGK/99 * Đọc và soạn phần III:Tình hình văn hoá giáo dục theo các câu hỏi cuối mục,cuối bài.

PowerPoint Presentation:

TRƯỜNG T. H. C. S TR ẦN PHÚ Chân thành cảm ơn quý thầy cô và các em Chào tạm biệt ! Chào tạm biệt !

authorStream Live Help