Lịch sử 7 bài 20: Nước Đại Việt thời Lê Sơ (1428- 1527) phần 1

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/lichsuquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Sau khi khôi phục kinh tế nông nghiệp, công thương nghiệp , đời sống nhân dân dần ổn định , dân số tăng, Đại việt trở thành quốc gia cường thịnh nhất Đông Nam Á lúc bấy giờ .Sở dĩ có được những thành tựu đó một phần là do nhà Lê Sơ đã biết quan tâm giáo dục, thi cử để có nhiều nhân tài cho đất nước . Vậy tình hình giáo dục, khoa cử, văn học, khoa học- kĩ thuật thời Lê đã đạt những thành tựu nào ? Ta cùng tìm hiểu bài hôm nay .

PowerPoint Presentation:

III / TÌNH HÌNH VĂN HOÁ –GIÁO DỤC Lê Thái Tổ lên ngôi vua, ông cho dựng lại Quốc Tử Giám ở kinh thành Thăng Long. Ở các đạo, phủ đều có trường công. Hằng năm mở khoa thi để tuyển dụng quan lại. Đa số dân đều được đi học… TIẾT 42-BÀI 20 :NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428 -1527 ) Sau khi lên ngôi vua,Lê Thái Tổ đã có những biện pháp gì để phát triển giáo dục?  1/ Tình hình giáo dục và khoa cử : Những việc làm trên của vua Lê Thái Tổ nói lên điều gì? Giáo dục được coi trọng và quan tâm.  Thời Lê Sơ nội dung học tập thi cử là các sách của Đạo Nho, chủ yếu có “ Tứ Thư “ và “ Ngũ Kinh “ -Tứ Thư : Đại học , Trung Dung , Luận Ngữ, M ạnh tử Ngũ Kinh : kinh Thi, kinh Thư, kinh Dịch, kinh Lễ, kinh Xuân Thu . Nho Giáo đề cao chữ: Trung , chữ Hiếu . Nội dung học tập,thi cử thời kì này được khai thác từ đâu? -Nho giáo chiếm địa vị độc tôn. Phật giáo, Đạo giáo bị hạn chế. -Nội dung học tập thi cử là các sách của đạo nho.  Qua đây em có nhận xét gì về Nho giáo và phật giáo,đạo giáo ở thời kì này? -Thi cử: Tổ chức chặt chẽ qua ba kì thi (Hương, Hội, Đình ). Tình hình thi cử thời Lê được tổ chức ra sao ?  Em biết gì về ba kì thi trên ? Thi Hương : Được tổ chức ở các Đạo, Lộ nếu đỗ gọi là Hương Cống , Sinh Đồ ,(thời Lê ) Cử Nhân , Tú Tài (thời Nguyễn) Thi Hội : Tổ chức ở Kinh Đô nếu đỗ sẽ được tham dự kỳ thi Đình để chọn phân hạng Tiến Sĩ (Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa ). Ai đỗ Tiến Sĩ sẽ được ban Mũ, Áo, Phẩm Tước được vinh qui bái tổ , khắc tên vào bia đá đặt trong Văn Miếu .

PowerPoint Presentation:

III / TÌNH HÌNH VĂN HOÁ –GIÁO DỤC 1/ Tình hình giáo dục và khoa cử :  -Vua Lê Thái Tổ cho dựng lại Quốc Tử Giám ở kinh thành Thăng Long. Ở các đạo phủ đều có trường công.Hằng năm mở khoa thi để tuyển dụng quan lại.  -Nội dung học tập thi cử là các sách của đạo nho. -> Giáo dục được coi trọng và quan tâm. -Nội dung học tập thi cử là các sách của đạo nho. -Nho giáo chiếm địa vị độc tôn. Phật giáo, Đạo giáo bị hạn chế  -Thi cử: Tổ chức chặt chẽ qua ba kì thi (Hương, Hội, Đình ). TIẾT BÀI 20 :NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428 -1527 ) Em biết gì về bức tranh này? Bia Tiến sĩ dựng trong Văn miếu thể hiện điều gì? Thể hiện sự quan tâm của nhà nước trong học tập và thi cử .Thể hiện truyền thống hiếu học, tôn vinh người hiền tài của dân tộc . Qua đây cho thấy giáo dục thời kì này đã có những thành tựu gì ? -Từ (1428-1527) tổ chức 26 khoa thi lấy đỗ 989 tiến sĩ và 20 trạng nguyên. Em có nhận xét gì về tình hình giáo dục khoa cử thời Lê sơ ? Tổ chức quy củ, chặt chẽ. Đào tạo nhiều quan lại, phát hiện nhiều nhân tài cho đất nước.

PowerPoint Presentation:

III / TÌNH HÌNH VĂN HOÁ –GIÁO DỤC 1/ Tình hình giáo dục và khoa cử : 2/ Văn học, Khoa học, Nghệ thuật: a.Văn học: -Văn học chữ Hán chiếm ưu thế.Văn học chữ Nôm giữ vị trí quan trọng. TIẾT 42 BÀI 20 :NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428 -1527 ) Em hãy trình bày những thành tựu nổi bật của văn học thời kì này?  -Văn thơ thời Lê sơ có nội dung yêu nước sâu sắc, thể hiện niềm tự hào dân tộc, khí phách anh hùng và tinh thần bất khuất của dân tộc. Văn thơ thời kì này cĩ nội dung như thế nào?  b. Khoa học: -Sử học có tác phẩm: Đại việt sử kí,Đại việt sử kí toàn thư… -Địa lí có tác phẩm: Hồng đức bản đồ,Dư địa chí… -Y học có tác phẩm: Bản thảo thực vật toát yếu… -Toán học có tác phẩm: Đại thành toán pháp… Em hãy kể tên những thành tựu khoa học thờiø Lê sơ đã đạt được ? 

PowerPoint Presentation:

III / TÌNH HÌNH VĂN HOÁ –GIÁO DỤC 1/ Tình hình giáo dục và khoa cử : 2/ Văn học, Khoa học, Nghệ thuật: a.Văn học:  -Văn học chữ Hán chiếm ưu thế.Văn học chữ Nôm giữ vị trí quan trọng. -Văn thơ thời Lê sơ có nội dung yêu nước sâu sắc ,thể hiện niềm tự hào dân tộc,khí phách anh hùng và tinh thần bất khuất của dân tộc b. Khoa học:  -Sử học có tác phẩm: Đại việt sử kí,Đại việt sử kí toàn thư… -Địa lí có tác phẩm: Hồng đức bản đồ,Dư địa chí… -Y học có tác phẩm: Bản thảo thực vật toát yếu -Toán học có tác phẩm: Đại thành toán pháp… c.Nghệ thuật: -Nghệ thuật sân khấu như: Ca, múa, nhạc, chèo, tuồng…đều phát triển. TIẾT 42 BÀI 20 :NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428 -1527 ) Nghệ thuật sân khấu bao gồm những thể loại nào ? 

PowerPoint Presentation:

III / TÌNH HÌNH VĂN HOÁ –GIÁO DỤC 1/ Tình hình giáo dục và khoa cử : 2/ Văn học, Khoa học, Nghệ thuật: a.Văn học:  -Văn học chữ Hán chiếm ưu thế.Văn học chữ Nôm giữ vị trí quan trọng. -Văn thơ thời Lê sơ có nội dung yêu nước sâu sắc ,thể hiện niềm tự hào dân tộc,khí phách anh hùng và tinh thần bất khuất của dân tộc b. Khoa học:  -Sử học có tác phẩm: Đại việt sử kí,Đại việt sử kí toàn thư… -Địa lí có tác phẩm: Hồng đức bản đồ,Dư địa chí… -Y học có tác phẩm: Bản thảo thực vật toát yếu -Toán học có tác phẩm: Đại thành toán pháp… c.Nghệ thuật:  -Nghệ thuật sân khấu như: Ca, múa, nhạc, chèo, tuồng…đều phát triển. -Nghệ thuật kiến trúc,điêu khắc có phong cách độc đáo, kĩ thuật điêu luyện,đồ sộ, biểu hiện ở Cung điện Lam kinh (Thanh Hóa)... TIẾT 42 BÀI 20 :NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428 -1527 ) Nghệ thuật điêu khắc, kiến trúc có gì đặc biệt? KHU THÀNH LAM KINH THUỘC XÃ XUÂN LAM,HUYỆN THỌ XUÂN CÁCH THÀNH PHỐ THANH HOÁ 50 KM VỀ PHÍA TÂY BẮC .LAM KINH LÀ CHỐN MIẾU ĐƯỜNG TÔN NGHIÊM TẬP TRUNG NHỮNG CUNG ĐIỆN,LĂNG MỘ CÁC ĐẾ VƯƠNG ,HOÀNG HẬU TRIỀU LÊ LÀ NƠI HÀNH CUNG CỦA CÁC VUA LÊ. KHU LAM KINH CHIẾM MỘT DIỆN TÍCH RỘNG KHOẢNG 30ha CUNG ĐIỆN LAM KINH ĐƯỢC XÂY DỰNG TRÊN MỘT KHU ĐẤT HÌNH CHỮ NHẬT DÀI 314 m RỘNG 254m CÓ TƯỜNG BAO BỌC DÀY 1m. ĐIỆN THỜ HÌNH CHỮ “ CÔNG “NẰM Ở ĐỘ CAO HƠN. HƠN 50 TẢNG ĐÁ CÒN LẠI ĐẾN NGÀY NAY, ĐƯỜNG KÍNH TỚI 80 cm ,CHO BIẾT QUY MÔ CUNG ĐIỆN RẤT LỚN ,CẢ THẢY KHOẢNG 70 GIAN NHÀ VỚI DIỆN TÍCH CHỪNG 10 m 2 

PowerPoint Presentation:

BÀI TẬP CỦNG CỐ : Nhà Lê Sơ (1428-1527 ) đã tổ chức được mấy Khoa thi tiến sĩ ? Chọn lựa bao nhiêu người làm Trạng nguyên ? A . 62 Khoa thi tiến sĩ. Chọn 20 người làm trạng nguyên B . 26 Khoa thi tiến sĩ. Chọn 89 người làm trạng nguyên C . 12 Khoa thi tiến sĩ. Chọn 9 người làm trạng nguyên D . 26 Khoa thi tiến sĩ. Chọn 20 người làm trạng nguyên

PowerPoint Presentation:

Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc thời Lê Sơ thể hiện rõ rệt và đặc sắc ở các công trình cung điện nào? A . Lam Sơn (Thanh Hoá ) B .Núi Chí Linh (Thanh Hoá ) C .Linh Sơn (Thanh Hoá ) D .Lam Kinh (Thanh Hoá )

PowerPoint Presentation:

NỘI DUNG BÀI HỌC TÌNH HÌNH VĂN HOÁ ,GIÁO DỤC TÌNH HÌNH GIÁO DỤC VÀ KHOA CỬ VĂN HỌC ,KHOA HỌC , NGHỆ THUẬT VĂN HỌC KHOA HỌC NGHỆ THUẬT

PowerPoint Presentation:

Xin chân thành cám ơn Quý thầy cô và các em đã góp phần giúp tiết học thành công Hẹn gặp lại !

authorStream Live Help