Lịch sử 7 bài 19: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427) tiết 2

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/lichsuquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Kính chào quý thầy cô về dự giờ thăm lớp Giáo viên : Nguyễn Thị Mỹ Ngọc

PowerPoint Presentation:

Kiểm tra bài cũ CH : Trình bày tóm tắt diễn biến chính của cuộc khởi nghĩa Lam sơn trong giai đoạn 1418 – 1423 ? -Em có nhận xét gì về tinh thần chiến đấu của nghĩa quân Lam Sơn trong giai đoạn này ?

PowerPoint Presentation:

- Đõy là giai đoạn đầy khú khăn, thử thỏch của cuộc khởi nghĩa: + Quõn địch đụng và nham hiểm + Lực lượng của ta non yếu, thiếu thốn mọi mặt + Nghĩa quõn phải ba lần rỳt lờn nỳi Chớ Linh (1418, 1419, 1423) - Tuy gặp nhiều khú khăn nhưng nghĩa quõn đó chiến đấu ngoan cường, nhiều tấm gương đó xả thõn vỡ đất nước tiờu biểu là Lờ Lai

PowerPoint Presentation:

BÀI 19: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn ( 1418- 1427 ) Tiết 38 : II. Giải phóng Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hoá và tiến quân ra Bắc ( 1424- 1426 )

PowerPoint Presentation:

1. Giải phóng Nghệ An (năm 1424) Tiết 38 : II. Giải phóng Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hoá và tiến quân ra Bắc ( 1424- 1426 )

PowerPoint Presentation:

CH : Sau khi quân Minh trở mặt, bao vây tấn công nghĩa quân Lam Sơn rơi vào tình thế như thế nào?

PowerPoint Presentation:

Kế hoạch đánh giặc

PowerPoint Presentation:

CH : Trước tình hình đó Nguyễn Chích có đề nghị gì ? Thanh Hoá Nghệ An CH : Vì sao Nguyễn Chích đề nghị chuyển quân vào Nghệ An ?

PowerPoint Presentation:

Trong một buổi họp bàn với cỏc tướng, Nguyễn Chớch núi : “ Nghệ An là nơi hiểm yếu, đất rộng người đụng, tụi đó từng qua lại nờn rết thụng thuộc đất ấy. Nay hóy trước hết thu lấy Trà Lõn, chiếm giữ cho được Nghệ An để làm đất đứng chõn, rồi dựa vào sức người và của cài đất ấy mà quay ra đỏnh Đụng Đụ thỡ cú thể tớnh xong việc dẹp yờn thiờn hạ.” (Đại cương lịch sử Việt Nam)

PowerPoint Presentation:

Nguyễn Chích là một nông dân nghèo ở Thanh Hóa, đã từng lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống quân Minh ở nam Thanh Hóa và hoạt động ở vùng bắc Nghệ An. Năm 1420, Nguyễn Chích đêm quân gia nhập nghĩa quân Lam Sơn. Ông là một tướng chỉ huy xuất sắc, một nhà quân sự giỏi CH : Em hãy nêu một vài nét khái quát về Nguyễn Chích ?

PowerPoint Presentation:

1. Giải phóng Nghệ An (năm 1424) : - Theo kế hoạch của Nguyễn Chích, được Lê Lợi chấp thuận Tiết 38 : II. Giải phóng Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hoá và tiến quân ra Bắc ( 1424- 1426 )

PowerPoint Presentation:

CH : Trình bày tóm tắt diễn biến cuộc tiến công giải phóng Nghệ An (năm 1424) của nghĩa quân Lam Sơn bằng lược đồ?

PowerPoint Presentation:

Lam Sơn Tây Đô Tân Bình Thuận hoá Trà Lân Diễn Châu Khả Lưu Lục Niên Đa Căng Nghệ An 12/10/1424

PowerPoint Presentation:

1. Giải phóng Nghệ An (năm 1424) - Theo kế hoạch của Nguyễn Chích, được Lê Lợi chấp thuận Ngày 12/ 10/ 1424, nghĩa quân bất ngờ tấn công Đa Căng Thọ Xuân – Thanh Hóa), sau đó hạ thành Trà Lân - Trên đà thắng đó, nghĩa quân tiến đánh Khả Lưu, phần lớn Nghệ An được giải phóng Tiết 38 : II. Giải phóng Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hoá và tiến quân ra Bắc ( 1424- 1426 )

PowerPoint Presentation:

CH : Kế hoạch của Nguyễn Chích có tác dụng gì ? Em có nhận xét gì về kế hoạch của Nguyễn Chích ? Kế hoạch của Nguyễn Chích đã giúp nghĩa quân thoát khỏi thế bao vây, mở rộng địa bàn hoạt động. Kế hoạch rất phù hợp với tình hình thời đó

PowerPoint Presentation:

1. Giải phóng Nghệ An (năm 1424) - Theo kế hoạch của Nguyễn Chích, được Lê Lợi chấp thuận Ngày 12/ 10/ 1424, nghĩa quân bất ngờ tấn công Đa Căng Thọ Xuân – Thanh Hóa), sau đó hạ thành Trà Lân - Trên đà thắng đó, nghĩa quân tiến đánh Khả Lưu, phần lớn Nghệ An được giải phóng 2. Giải phóng Tân Bình, Thuận Hóa (năm 1425) Tiết 38 : II. Giải phóng Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hoá và tiến quân ra Bắc ( 1424- 1426 )

PowerPoint Presentation:

CH : Dựa vào lược đồ, em hãy tóm tắt các chiến thắng của nghĩa quân Lam Sơn từ cuối năm 1424 đến Cuối năm 1425 ?

PowerPoint Presentation:

Lam Sơn Tây Đô Trà Lân Diễn Châu Khả Lưu Lục Niên Đa Căng Nghệ An Tân Bình Thuận Hóa 8/ 1425

PowerPoint Presentation:

1. Giải phóng Nghệ An (năm 1424) : - Theo kế hoạch của Nguyễn Chích, được Lê Lợi chấp thuận Ngày 12/ 10/ 1424, nghĩa quân bất ngờ tấn công Đa Căng Thọ Xuân – Thanh Hóa), sau đó hạ thành Trà Lân - Trên đà thắng đó, nghĩa quân tiến đánh Khả Lưu, phần lớn Nghệ An được giải phóng 2. Giải phóng Tân Bình, Thuận Hóa (năm 1425) - Tháng 8 / 1425, Trần Nguyên Hãn, Lê Ngân huy quân tiến vào Tân Bình, Thuận Hóa Tiết 38 : II. Giải phóng Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hoá và tiến quân ra Bắc ( 1424- 1426 )

PowerPoint Presentation:

1. Giải phóng Nghệ An (năm 1424) - Theo kế hoạch của Nguyễn Chích, được Lê Lợi chấp thuận Ngày 12/ 10/ 1424, nghĩa quân bất ngờ tấn công Đa Căng Thọ Xuân – Thanh Hóa), sau đó hạ thành Trà Lân - Trên đà thắng đó, nghĩa quân tiến đánh Khả Lưu, phần lớn Nghệ An được giải phóng 2. Giải phóng Tân Bình, Thuận Hóa (năm 1425) - Tháng 8 / 1425, Trần Nguyên Hãn, Lê Ngân huy quân tiến vào Tân Bình, Thuận Hóa → Vùng giải phóng của nghĩa quân kéo dài từ Thanh Hóa đến đèo Hải Vân. Quân Minh chỉ còn mấy thành lũy bị cô lập và bị nghĩa quân vây hãm Tiết 38 : II. Giải phóng Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hoá và tiến quân ra Bắc ( 1424- 1426 )

PowerPoint Presentation:

CÂU HỎI THẢO LUẬN (2 PHÚT) Hãy so sánh lực lượng giữa ta và quân Minh sau khi giải phóng được Tân Bình , Thuận Hoá ? + Ta : lực lượng ngày càng lớn mạnh, trưởng thành vượt bậc , khu giải phóng được mở rộng suốt từ Thanh Hoá đến Thừa - Thiên - Huế + Địch : lực lượng bị tiêu hao dần , chúng rơi vào thế bị động phải co cụm ở trong thành Nghệ An và Tây Đô

PowerPoint Presentation:

CH : Chiến thắng Tân Bình, Thuận Hóa đã đem lại kết quả gì ? Mở rộng địa bàn hoạt động trên phạm vi từ Nghệ An vào Tân Bình , Thuận Hoá

PowerPoint Presentation:

1. Giải phóng Nghệ An (năm 1424) - Theo kế hoạch của Nguyễn Chích, được Lê Lợi chấp thuận Ngày 12/ 10/ 1424, nghĩa quân bất ngờ tấn công Đa Căng Thọ Xuân – Thanh Hóa), sau đó hạ thành Trà Lân - Trên đà thắng đó, nghĩa quân tiến đánh Khả Lưu, phần lớn Nghệ An được giải phóng 2. Giải phóng Tân Bình, Thuận Hóa (năm 1425) - Tháng 8 / 1425, Trần Nguyên Hãn, Lê Ngân huy quân tiến vào Tân Bình, Thuận Hóa → Vùng giải phóng của nghĩa quân kéo dài từ Thanh Hóa đến đèo Hải Vân. Quân Minh chỉ còn mấy thành lũy bị cô lập và bị nghĩa quân vây hãm 3. Tiến quân ra Bắc, mở rộng phạm vi hoạt động (cuối năm 1426) Tiết 38 : II. Giải phóng Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hoá và tiến quân ra Bắc ( 1424- 1426 )

PowerPoint Presentation:

CH : Dựa vào lược đồ, em hãy trình bày kế hoạch tiến quân ra Bắc của Lê Lợi ?

PowerPoint Presentation:

9/ 1426 Tháng 9/ 1426, nghĩa quân chia làm 3 đạo tiến quân ra Bắc : + Đạo thứ nhất, tiến ra giải phóng miền Tây Bắc, ngăn chặn viện binh từ Vân Nam sang

PowerPoint Presentation:

+ Đạo thứ hai, giải phóng vùng hạ lưu sông Nhị (sông Hồng) và chặn đường rút lui của giặc từ Nghệ An về Đông Quan

PowerPoint Presentation:

+ Đạo thứ ba, tiến thẳng về Đông Quan

PowerPoint Presentation:

CH : Nhiệm vụ của 3 đạo quân là gì ? CH : Em có nhận xét gì về kế hoạch tiến quân của ta ? Ba đạo quân cùng tiến thẳng ra Bắc , phối hợp với sự nổi dậy của nhân dân các địa phương đồng bằng sông Hồng , nhằm giành lấy miền trung tâm đất nước “ kho người, kho của” để tiến lên giành lấy thắng lợi hoàn toàn.

PowerPoint Presentation:

CH : Em hãy nêu những dẫn chứng về sự ủng hộ của nhân dân trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn từ cuối năm 1424 đến cuối năm 1426 ? - Tháng 2- 1425 , Lê Lợi kéo quân đến làng Đa Lôi ( Nam Đàn - Nghệ An) thì già, trẻ tranh nhau đem trâu, rượu đến khao quân. Họ nói : không ngờ ngày nay lại trông thấy uy nghi của nước cũ. Khi nghĩa quân chia nhau đi lấy đất các châu huyện, đi đến đâu người ta nghe tiếng, là quy phục và nhân dân trong cõi dắt díu nhau đến như đi chợ. Mỗi châu, huyện được giải phóng lại có hàng ngàn trai tráng nô nức gia nhập nghĩa quân. Có những gia đình, hai cha con hoặc mấy anh em cùng xin nhập ngũ…” - Bà Lương Thị Minh Nguyệt ở làng Chuế Cầu (Ý Yên – Nam Định) bán rượu thịt ở thành Cổ Lộng, lừa cho giặc ăn uống no say, rồi bí mật quẳng xuống kênh chảy ra sông Đáy; hoặc cô gái người làng Đào Đặng (Hưng Yên) xinh đẹp, hát hay thường được mời đến hat1mua vui cho giặc. Dêm đến, sau những buổi ca hát, tiệc tùng, nhiều kẻ chui vào bao vải ngủ để tránh muỗi. Cô cùng trai làng bí mật khiêng quẳng xuống sông

PowerPoint Presentation:

1. Giải phóng Nghệ An (năm 1424) 2. Giải phóng Tân Bình, Thuận Hóa (năm 1425) 3. Tiến quân ra Bắc, mở rộng phạm vi hoạt động (cuối năm 1426) Tháng 9/ 1426, nghĩa quân chia làm 3 đạo tiến quân ra Bắc : + Đạo thứ hai, giải phóng vùng hạ lưu sông Nhị (sông Hồng) và chặn đường rút lui của giặc từ Nghệ An về Đông Quan + Đạo thứ ba, tiến thẳng về Đông Quan + Đạo thứ nhất, tiến ra giải phóng miền Tây Bắc, ngăn chặn viện binh từ Vân Nam sang - Nghĩa quân đi đến đâu cũng được nhân dân ủng hộ về mọi mặt Tiết 38 : II. Giải phóng Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hoá và tiến quân ra Bắc ( 1424- 1426 )

PowerPoint Presentation:

CH : Kết quả đợt tiến công ra Bắc của nghĩa quân Lam Sơn ?

PowerPoint Presentation:

1. Giải phóng Nghệ An (năm 1424) 2. Giải phóng Tân Bình, Thuận Hóa (năm 1425) 3. Tiến quân ra Bắc, mở rộng phạm vi hoạt động (cuối năm 1426) Tháng 9/ 1426, nghĩa quân chia làm 3 đạo tiến quân ra Bắc : + Đạo thứ hai, giải phóng vùng hạ lưu sông Nhị (sông Hồng) và chặn đường rút lui của giặc từ Nghệ An về Đông Quan + Đạo thứ ba, tiến thẳng về Đông Quan + Đạo thứ nhất, tiến ra giải phóng miền Tây Bắc, ngăn chặn viện binh từ Vân Nam sang - Nghĩa quân đi đến đâu cũng được nhân dân ủng hộ về mọi mặt - Nghĩa quân chiến thắng nhiều trận lớn, quân Minh phải rút vào thành Đông Quan cố thủ → Cuộc khởi nghĩa chuyển sang giai đoạn phản công Tiết 38 : II. Giải phóng Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hoá và tiến quân ra Bắc ( 1424- 1426 )

PowerPoint Presentation:

Đạo quân thứ nhất Đạo quân thứ ba Đạo quân thứ hai Tiến thẳng ra Đông Quan Tiến quân giải phóng vùng Tây Bắc, ngăn chặn viện binh từ Vân Nam sang Giải phóng vùng hạ lưu sông Hồng...ngăn chặn viện binh từ Quảng Tây sang Kết nối các dữ liệu sao cho đúng và giải thích

PowerPoint Presentation:

1 ? ? ? ? ? Ai là người đã nguyện hi sinh cứu Lê Lợi? a i l Ê l 2 3 4 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? N A N G H Ê Cuối năm 1424 nghĩa quân Lam Sơn chuyển địa bàn hoạt động vào đó 5 Tên một đồn giặc bị quân Lam Sơn đánh bại k ư u h ả l ? ? ? ? ? ? Người giúp Lê Lợi rất nhiều trong việc hoạch định kế sách n l a m s ơ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? U Y ễ N T R ã I N G Tên của cuộc khởi nghĩa đầu thế kỷ XV ? ? ? ? ? Hàng dọc Người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn l ê l ợ i TRò chơI ô chữ

PowerPoint Presentation:

- Tập trình bày diễn biến của khởi nghĩa Lam Sơn. Sưu tầm tranh ảnh , mẩu chuyện về Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Lê Lai. Tìm hiểu phần III khởi nghĩa Lam Sơn kết thúc như thế nào ? Hướng dẫn về nhà

authorStream Live Help