Lịch sử 7 Bài 16: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỷ XIV Tiết 2

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/lichsuquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Chào mừng quí thầy cô giáo về dự giờ! Lịch sử 7

PowerPoint Presentation:

Câu 1: Hãy nêu tên, thời gian, địa bàn hoạt động của các cuộc khởi nghĩa ở nửa cuối thế kỉ XIV. KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 2: Vì sao lại diễn ra các cuộc khởi nghĩa cuối thế kỉ XIV ?  Do bị áp bức bóc lột thậm tệ.  THỜI GIAN TÊN CUỘC KHỞI NGHĨA ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG 1344 NGÔ BỆ HẢI DƯƠNG 1379 NGUYỄN THANH, NGUYỄN KỴ THANH HÓA 1390 PHẠM SƯ ÔN QUỐC OAI – SƠN TÂY (1) 1399 NGUYỄN NHỮ CÁI SƠN TÂY

PowerPoint Presentation:

II. NHÀ HỒ VÀ CẢI CÁCH CỦA HỒ QUÝ LY Bài 16: SỰ SUY SỤP CỦA NHÀ TRẦN CUỐI THẾ KỈ XIV (tiếp theo) 1. Nhà Hồ thành lập (1400) Hậu quả của các cuộc khởi nghĩa của nông dân giai đoạn này như thế nào ? Các cuộc khởi nghĩa của nông dân đã làm cho nhà Trần không còn đủ sức giữ vai trò của mình. HỒ QUÝ LY Năm 1400, Hồ Quý Ly, một viên quan đã từng giữ chức vụ cao nhất trong triều, phế truất vua Trần, lên làm vua, lập ra nhà Hồ. - Quốc hiệu Đại Việt đổi thành Đại Ngu. Giữa lúc đó chính sự triều Trần diễn ra như thế nào? Sau khi lên ngôi vua ông đổi quốc hiệu tên là gì ?

PowerPoint Presentation:

1. Nhà Hồ thành lập (1400) 2. Những biện pháp cải cách của Hồ Quý Ly. Những cải cách của Hồ Quý Ly được tiến hành trên những lĩnh vực nào? a. Về chính trị: Vì sao Hồ Quý Ly lại phế bỏ quan lại họ Trần và thay thế bằng những người không phải họ Trần nhưng thân cận với mình? - Thay thế những võ quan nhà Trần bằng những người không phải họ Trần, thân cận với mình. - Đổi tên một số đơn vị hành chính cấp trấn, quy định cách làm việc của bộ máy chính quyền các cấp. Bài 16: SỰ SUY SỤP CỦA NHÀ TRẦN CUỐI THẾ KỈ XIV (tiếp theo) II. NHÀ HỒ VÀ CẢI CÁCH CỦA HỒ QUÝ LY - Các quan ở triều đình phải về các lộ nắm sát tình hình. Về chính trị Hồ Quý Ly thực hiện cải cách như thế nào?

PowerPoint Presentation:

1. Nhà Hồ thành lập (1400) 2. Những biện pháp cải cách của Hồ Quý Ly. a. Về chính trị: b. Về kinh tế - tài chính: - Phát hành tiền giấy thay tiền đồng. Tiền thời Hồ - Ban hành chính sách “hạn điền”. - Quy định lại thuế đinh, thuế ruộng. Bài 16: SỰ SUY SỤP CỦA NHÀ TRẦN CUỐI THẾ KỈ XIV (tiếp theo) II. NHÀ HỒ VÀ CẢI CÁCH CỦA HỒ QUÝ LY Về kinh tế - tài chính Hồ Quý Ly thực hiện cải cách như thế nào?

PowerPoint Presentation:

1. Nhà Hồ thành lập (1400) 2. Những biện pháp cải cách của Hồ Quý Ly. a. Về chính trị: b. Về kinh tế - tài chính: Bài 16: SỰ SUY SỤP CỦA NHÀ TRẦN CUỐI THẾ KỈ XIV (tiếp theo) II. NHÀ HỒ VÀ CẢI CÁCH CỦA HỒ QUÝ LY Theo em nhà Hồ thực hiện chính sách hạn nô để làm gì ? c. Về xã hội: - Thực hiện chính sách hạn nô. - Chữa bệnh cho dân. - Những năm đói kém bắt nhà giàu phải bán thóc cho dân. Chữa bệnh cho dân. Về xã hội Hồ Quý Ly thực hiện cải cách như thế nào?

PowerPoint Presentation:

1. Nhà Hồ thành lập (1400) 2. Những biện pháp cải cách của Hồ Quý Ly. a. Về chính trị: b. Về kinh tế - tài chính: Bài 16: SỰ SUY SỤP CỦA NHÀ TRẦN CUỐI THẾ KỈ XIV (tiếp theo) II. NHÀ HỒ VÀ CẢI CÁCH CỦA HỒ QUÝ LY c. Về xã hội: d. Về văn hóa - giáo dục: Nhà Hồ thực hiện cải cách trong giáo dục như thế nào ?

PowerPoint Presentation:

1. Nhà Hồ thành lập (1400) 2. Những biện pháp cải cách của Hồ Quý Ly. a. Về hính trị: b. Về kinh tế - tài chính: Bài 16: SỰ SUY SỤP CỦA NHÀ TRẦN CUỐI THẾ KỈ XIV (tiếp theo) II. NHÀ HỒ VÀ CẢI CÁCH CỦA HỒ QUÝ LY c. Về xã hội: d. Về văn hóa - giáo dục: Dịch sách chữ Hán ra chữ Nôm, yêu cầu mọi người phải học. Trong các khoa thi đặt thêm ra kì thi toán pháp (phải dùng thước để đo, bàn tính để làm tính) Bắt các nhà sư dưới 50 tuổi phải hoàn tục. - Sửa đổi chế độ thi cử, học tập. Nhà Hồ thực hiện cải cách trong giáo dục như thế nào ?

PowerPoint Presentation:

1. Nhà Hồ thành lập (1400) 2. Những biện pháp cải cách của Hồ Quý Ly. a. Về chính trị: b. Về kinh tế - tài chính: Bài 16: SỰ SUY SỤP CỦA NHÀ TRẦN CUỐI THẾ KỈ XIV (tiếp theo) II. NHÀ HỒ VÀ CẢI CÁCH CỦA HỒ QUÝ LY c. Về xã hội: d. Về văn hóa - giáo dục: e. Về quân sự: Về quân sự Hồ Quý Ly có cải cách như thế nào ? Thực hiện một số biện pháp nhằm tăng cường củng cố quân sự và quốc phòng.

PowerPoint Presentation:

DI TÍCH THÀNH NHÀ HỒ (THANH HÓA)

PowerPoint Presentation:

DI TÍCH THÀNH NHÀ HỒ (THANH HÓA)

PowerPoint Presentation:

DI TÍCH THÀNH NHÀ HỒ (THANH HÓA)

PowerPoint Presentation:

TƯỜNG THÀNH

PowerPoint Presentation:

1. Nhà Hồ thành lập (1400). 2. Những biện pháp cải cách của Hồ Quý Ly. Bài 16: SỰ SUY SỤP CỦA NHÀ TRẦN CUỐI THẾ KỈ XIV (tiếp theo) II. NHÀ HỒ VÀ CẢI CÁCH CỦA HỒ QUÝ LY 3. Ý nghĩa, tác dụng của cải cách Hồ Quý Ly Những cải cách của Hồ Quý Ly có ý nghĩa, tác dụng và những hạn chế như thế nào ? Thảo luận nhóm ( 1’)

PowerPoint Presentation:

1. Nhà Hồ thành lập (1400). 2. Những biện pháp cải cách của Hồ Quý Ly. Bài 16: SỰ SUY SỤP CỦA NHÀ TRẦN CUỐI THẾ KỈ XIV (tiếp theo) II. NHÀ HỒ VÀ CẢI CÁCH CỦA HỒ QUÝ LY 3. Ý nghĩa, tác dụng của cải cách Hồ Quý Ly. a. Ý nghĩa, tác dụng: Hạn chế tập trung ruộng đất của quý tộc, địa chủ. Làm suy yếu thế lực nhà Trần. Tăng nguồn thu nhập cho nhà nước. Cải cách văn hóa, giáo dục có nhiều tiến bộ. b. Hạn chế: - Các chính sách chưa triệt để, chưa phù hợp với tình hình thực tế. - Chưa giải quyết được những yêu cầu bức thiết của cuộc sống đông đảo nhân dân.

Củng cố::

Củng cố:

PowerPoint Presentation:

1. Vương triều:……. 2. Thời gian:……… 3. Quốc hiệu:……………  Sau khi vương triều Trần sụp đổ, triều đại nào được thành lập ? Thời gian ? Quốc hiệu ? Hồ 1400 Đại Ngu

PowerPoint Presentation:

 Hồ Quý Ly đã thực hiện cải cách trên những lĩnh vực nào ?

PowerPoint Presentation:

Chính trị Kinh tế, tài chính Cải cách Quân sự Xã hội Văn hoá, giáo dục

PowerPoint Presentation:

 Nêu những mặt tiến bộ và hạn chế của cải cách Hồ Quý Ly.

PowerPoint Presentation:

 Em có nhận xét, đánh giá như thế nào về nhân vật Hồ Quý Ly ?

PowerPoint Presentation:

Về nhà học bài. Trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa. Chuẩn bị bài tiết sau: Ôn tập chương II và chương III. Ôn bài chuẩn bị thi học kì I. Dặn dò

authorStream Live Help