Lịch sử 7 Bài 16: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỷ XIV Tiết 1

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/lichsuquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Giáo án điện tử Chào mừng các thầy cô về dự giờ môn lịch sử Giáo viên : Vũ Thị Tâm Trường THCS Thị Trấn Hồ

PowerPoint Presentation:

Tiết: 29 Bài 16: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV I. Tình hình kinh tế - xã hội 1.Tình hình kinh tế: -Nửa cuối thế kỉ XIV kinh tế suy sụp + Nhiều năm bị mất mùa đói kém. + Nông dân phải bán ruộng đất, vợ con và biến thành nô tì. + Ruộng đất công làng xã bị lấn chiếm.

PowerPoint Presentation:

Vào nửa sau thế kỉ XIV có 9 lần vỡ đê lụt lớn. Nhiều năm vừa bị hạn vừa bị lụt . Có hơn 10 nạn đói lớn. Nguyễn Phi Khanh đỗ thái học sinh thời Trần, đã mô tả tình cảnh dân chúng bấy giờ như sau: Đồng lúa ngàn dặm đỏ như cháy Đồng quê than vãn trông vào đâu? ...Lưới chài quan lại còn vơ vét Máu thịt nhân dân cạn nửa rồi Tiết: 29 Bài 16: Sự suy sụp của nhà Trần c uối thế kỉ XIV I. Tình hình kinh tế - xã hội 1.Tình hình kinh tế:

PowerPoint Presentation:

- Nguyên nhân: + Nhà nước không quan tâm đến sản xuất + Vương hầu quí tộc..... Chiếm ruộng đất của nông dân + Thuế khóa nặng nề +Đời sống nhân dân cực khổ +Xã hội phân hóa sâu sắc thêm -Hậu quả: Tiết: 29 Bài 16: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV I. Tình hình kinh tế - xã hội 1.Tình hình kinh tế:

PowerPoint Presentation:

Tướng quốc triều Trần là Trần Nguyên Đán mới ngày nào còn vui mừng thốt lên “ Trăm họ mừng ca cảnh thịnh giàu “ thì nay đã buồn rầu viết lên mấy câu thơ: “ Năm nay hè hạn, thu nước to. Mạ thối nước khô hại biết bao Đọc sách triệu trang mà bất lực, Bạc đầu xin phụ nỗi thương dân ” Tiết: 29 Bài 16: Sự suy sụp của nhà Trần c uối thế kỉ XIV I. Tình hình kinh tế - xã hội 1.Tình hình kinh tế:

PowerPoint Presentation:

2. Tình hình xã hội Thảo luận: Trước tình hình kinh tế và đời sống của người dân như vậy, vua quan nhà trần đã làm gì? + Vua + Quan lại Tiết: 29 Bài 16: Sự suy sụp của nhà Trần c uối thế kỉ XIV I. Tình hình kinh tế - xã hội 1.Tình hình kinh tế:

PowerPoint Presentation:

Vua buông tuồng ăn chơi vô độ ... Nghiện rượu mê đàn hát sa sỉ làm cung điện nguy nga...., lãng phí tiền của, hoang dâm chơi bời: Món gì Dụ Tông cũng mắc! Cơ nghiệp nhà Trần sao khỏi suy được? ( Khâm định Việt sử thông giám cương mục ) Trần Khánh Dư nói: “ Tướng là chim ưng, dân là vịt, lấy vịt nuôi chim ưng có gì là lạ.”

PowerPoint Presentation:

Chu Văn An ( tên thật là Chu An , 1292 – 1370 ) là một đại quan nhà Trần , được phong tước Văn Trinh Công nên đời sau quen gọi là: Chu Văn An

PowerPoint Presentation:

* Vua quan quí tộc : - Kỉ cương phép nước triều chính bị lũng đoạn 1369 Trần Dụ Tông mất, Dương Nhật Lễ lên thay nhà Trần càng suy sụp - Triều đình bất lực trước Cuộc tấn cộng của Chăm Pa Yêu sách của nhà Minh -Ăn chơi sa đọa

PowerPoint Presentation:

-Đời sống nhân dân cực khổ . -Xã hội phân hóa sâu sắc thêm -Từ giữa thế kỉ XIV: nhân dân nổi dậy đấu tranh *Hệ quả

PowerPoint Presentation:

Hoàn thành bảng thống kê sau về các phong trào nông dân cuối thời Trần . Bài tập : STT Thời gian Tên cuộc khởi nghĩa(lãnh đạo) Địa bàn hoạt động 1 1344-1360 2 Nguyễn Thanh 3 Nông Cống (Thanh Hóa) 4 1379 5 Phạm Sư Ôn 6 1399-1400

PowerPoint Presentation:

Tiêu biểu : STT Thời gian Tên cuộc khởi nghĩa(lãnh đạo) Địa bàn hoạt động 1 1344-1360 Ngô Bệ Yên Phụ (Hải Dương) 2 1379 Nguyễn Thanh Sông Chu(Thanh Hóa) 3 1379 Nguyễn Kỵ Nông cống(Thanh Hóa) 4 1379 Nguyễn Bổ Bắc Giang 5 1390 Phạm Sư Ôn Quốc Oai(Sơn Tây) 6 1399-1400 Nguyễn Nhữ Cái Sơn Tây Vĩnh Phúc,Tuyên Quang

authorStream Live Help