Lịch sử 7 Bài 15:Sự phát triển kinh tế và văn hoá thời Trần T2

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/lichsuquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO CÙNG CÁC EM HỌC SINH

PowerPoint Presentation:

GIÁO ÁN L ỊCH SỬ 7

PowerPoint Presentation:

1. Đời sống văn hoá : TIẾT 29. BÀI 15: SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VĂN HOÁ THỜI TRẦN (Tiếp theo) II. SỰ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ

PowerPoint Presentation:

Th Ờ TỔ TIÊN BÀN THỜ KHỔNG TỬ Ở VĂN MIẾU

:

CHÙA YÊN TỬ (Quảng Ninh) CHÙA SẮC TỨ (TiềnGiang)

PowerPoint Presentation:

CA H ÁT NH ẢY MÚA M ÚA RỐI NƯỚC ĐUA THUY ỀN

PowerPoint Presentation:

LỄ HỘI ĐỀN HÙNG THI ĐẨY GẬY ĐUA THUYỀN

PowerPoint Presentation:

L Ễ HỘI CHỌI TRÂU ĐẤU VẬT

PowerPoint Presentation:

Để ghi nhớ công ơn của vị vua Phật Việt Nam, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã quyết định cho Tỉnh hội Phật giáo Quảng Ninh dựng tượng đồng Phật hoàng Trần Nhân Tông. Theo thiết kế, thân tượng cao 9,9 mét, nặng 100 tấn với kinh phí gần 80 tỉ đồng. Ngày 16/12/2009 (1/11 âm lịch) khởi công công trình này nhân Đại lễ kỷ niệm lần thứ 701 ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn (3/11/1308). Tượng được dựng tại khu vực tượng đá An Kỳ Sinh lên chùa Đồng, khu di tích Yên Tử. Phối cảnh tổng thể khu vực đặt tượng đồng Phật hoàng Trần Nhân Tông

PowerPoint Presentation:

TIẾT 29 . BÀI 15 : SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VĂN HOÁ THỜI TRẦN ( Tiếp theo) II. SỰ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ 1. Đời sống văn hoá: 2. Văn học:

PowerPoint Presentation:

CH Ữ NÔM CH Ữ HÁN

PowerPoint Presentation:

… Nay các ngươi ngồi nhìn chủ nhục mà không biết lo; thân chịu quốc sỉ mà không biết thẹn. Làm tướng triều đình đứng hầu quân man mà không biết tức; nghe nhạc thái thường đãi yến sứ ngụy mà không biết căm. Có kẻ lấy việc chọi gà làm vui; có kẻ lấy việc cờ bạc làm thích. (...). Nếu bất chợt có giặc Mông Thát tràn sang thì cựa gà trống không đủ đâm thủng áo giáp của giặc; mẹo cờ bạc không đủ thi hành mưu lược nhà binh. Vườn ruộng nhiều không chuộc nổi tấm thân ngàn vàng; vợ con bận không ích gì cho việc quân quốc. Tiền của dẫu lắm không mua được đầu giặc; chó săn tuy hay không đuổi được quân thù. Chén rượu ngọt ngon không làm giặc say chết; giọng hát réo rắt không làm giặc điếc tai. Lúc bấy giờ chúa tôi nhà ta đều bị bắt, đau xót biết chừng nào! …Nay ta bảo thật các ngươi: nên lấy việc đặt mồi lửa dưới đống củi là nguy c ơ ; nên lấy điều kiềng canh nóng mà thổi rau nguội làm sợ. Phải huấn luyện quân sĩ, tập dượt cung tên, khiến cho ai nấy đều giỏi như Bàng Mông, mọi người đều tài như Hậu Nghệ, có thể bêu đầu Hốt Tất Liệt dưới cửa khuyết, làm rữa thịt Vân Nam Vương ở Cảo Nhai . Như vậy chẳng những thái ấp của ta mãi mãi vững bền mà bổng lộc các ngươi cũng suốt đời tận hưởng; chẳng những gia thuộc ta được ấm êm giường nệm, mà vợ con các ngươi cũng trăm tuổi sum vầy; chẳng những tông miếu ta được hương khói nghìn thu mà tổ tiên các ngươi cũng được bốn mùa thờ cúng; chẳng những thân ta kiếp này thỏa chí, mà đến các ngươi, trăm đời sau còn để tiếng thơm; chẳng những thụy hiệu ta không hề mai một, mà tên họ các ngươi cũng sử sách lưu truyền. Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi không muốn vui chơi, phỏng có được không? (Tr ích Hịch tướng sĩ - Trần Quốc Tuấn)

PowerPoint Presentation:

Trần Quang Khải là em cùng mẹ Trần Thánh Tông , ông là người học rộng tài giỏi, biết nhiều thứ tiếng. Năm Thiệu long thứ nhất ( 1258 ) đời Thánh Tông, ông được phong tước Chiêu Minh Đại Vương, nắm chức Thái sư . (6 – 6 – 1288), sau khi đánh đuổi quân Thoát Hoan, giải phóng kinh thành Thăng Long, ông đưa hai vua Trần về lại kinh, theo phò giá và làm bài thơ “Phò giá về kinh”: Chương Dương cướp giáo giặc, Hàm Tử bắt quân thù. Thái bình yên gắng sức, Non nước ấy ngàn thu.

…Đến chơi sông chừ ủ mặt, Nhớ người xưa chừ lệ chan. Rồi vừa đi vừa ca rằng: “Sông Đằng một dải dài ghê, Sóng hồng cuồn cuộn tuôn về bể Đông. Những phường bất nghĩa tiêu vong, Khách cũng nối tiếp mà ca rằng: “Anh minh hai vị thánh quân, Sông đây rửa sạch mấy lần giáp binh. Giặc tan muôn thuở thanh bình, Bởi đâu đất hiểm cốt mình đức cao.” (Trích Phú sông Bạch Đằng – Trương Hán Siêu):

… Đến chơi sông chừ ủ mặt, Nhớ người xưa chừ lệ chan. Rồi vừa đi vừa ca rằng: “Sông Đằng một dải dài ghê, Sóng hồng cuồn cuộn tuôn về bể Đông. Những phường bất nghĩa tiêu vong, Khách cũng nối tiếp mà ca rằng: “Anh minh hai vị thánh quân, Sông đây rửa sạch mấy lần giáp binh. Giặc tan muôn thuở thanh bình, Bởi đâu đất hiểm cốt mình đức cao.” (Trích Phú sông Bạch Đằng – Trương Hán Siêu) Trương Hán Siêu, tác giả bài Phú sông Bạch Đằng nổi tiếng là một nhân vật lớn đời Trần. Bạch Đằng Giang phú là áng văn tràn đầy lòng yêu nước, tráng chí chất ngất, cùng tinh thần tự hào dân tộc và hàm chứa một triết lý lịch sử sâu sắc khi nhìn nhận nguyên nhân thành công của dân tộc trong sự nghiệp đánh giặc giữ nước.

PowerPoint Presentation:

TIẾT 29 . BÀI 15 : SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VĂN HOÁ THỜI TRẦN ( Tiếp theo) II. SỰ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ 3. Gi áo dục và khoa học – kĩ thuật.

PowerPoint Presentation:

V ĂN MIẾU QU ỐC TỬ GIÁM

PowerPoint Presentation:

- Năm 1247, quy định chọn Tam khôi (Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa) trong kì thi Đình. - “…Năm 1246, nhà Trần định lệ thi thái học sinh (tiến sĩ) 7 năm một lần thi. - “ Phép thi thời Trần 7 năm một khoa, đặt ra tam khôi, điều lệ mỗi ngày một nghiêm ngặt, ân điển mỗi ngày một long trọng, công danh do đó mà ra, nhân tài đầy rẫy, so với thời Lý thì thịnh hơn nhiều”. ( Khoa mục chí- trong Lịch triều Hiến chương loại ch í)

PowerPoint Presentation:

Tuệ Tĩnh - ông tổ của ngành thuốc Nam Tuệ Tĩnh là danh y Việt Nam đã mở đường cho sự nghiên cứu thuốc nam, xây dựng nền móng cho Y học dân tộc của nước nhà. Ông đã tổng hợp và để lại những bài thuốc kinh nghiệm quý báu cho khá nhiều bệnh tật. Ðó là một tài liệu có giá trị lớn cho sự thừa kế và phát huy vốn cũ y dược của nhân dân ta, thật là một cống hiến rất lớn của ông.

PowerPoint Presentation:

Thành nhà Hồ Tháp Phổ minh

PowerPoint Presentation:

HèNH ĐẦU RỒNG MEN LỤC ( thế kỉ XIV-XV) H ÌNH RỒNG

PowerPoint Presentation:

SƯ TỬ Hổ

PowerPoint Presentation:

1. THỜI TRẦN SỬ DỤNG LOẠI CHỮ NÀO SAU ĐÂY? a. CHỮ NÔM b. CHỮ HÁN c. Chữ Hán và chữ Nôm d. CHỮ QUỐC NGỮ 2.TÁC PHẨM “HỊCH TƯỚNG SĨ” NỔI TIẾNG CỦA TÁC GIẢ NÀO? a.TRẦN QUANG KHẢI b. Lý THƯỜNG KIỆT c. TRƯƠNG HÁN SIÊU d. TRẦN HƯNG ĐẠO BÀI TẬP CỦNG CỐ:

PowerPoint Presentation:

3. THÁP PHỔ MINH LÀ CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC CỦA TRIỀU ĐẠI NÀO? a. NGÔ b. TRẦN c. LÝ d. ĐINH-TIỀN LÊ 4. NHÀ NHO NỔI TIẾNG THỜI TRẦN LÀ AI? a.TRẦN NHÂN TÔNG b. TRẦN HƯNG ĐẠO c. PHẠM SƯ MẠNH d. CHU VĂN AN

PowerPoint Presentation:

5. THEO EM, NHỮNG THÀNH TỰU VĂN HOÁ NÀO THỜI TRẦN CÒN SỬ DỤNG ĐẾN NGÀY NAY? a. TÍN NGƯỠNG, LỄ HỘI VĂN HÓA DÂN GIAN b. CHỮ TƯỢNG HÌNH, ĐẠO GIÁO c. MỘT SỐ THÀNH TỰU VĂN HÓA - KHOA HỌC CƠ BẢN: QUÂN SỰ, VĂN HỌC, Y HỌC, ĐẠO PHẬT… d. CÂU a, c ĐÚNG

authorStream Live Help