Lịch sử 7 Bài 15:Sự phát triển kinh tế và văn hoá thời Trần T1

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/lichsuquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Chào Mừng Quý Thầy Cô Về Dự Giờ

PowerPoint Presentation:

KIỂM TRA BÀI CŨ Em hãy trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân Mông – Nguyên.

PowerPoint Presentation:

Bài 15 Tuần: 14 Tiết: 28 SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VĂN HOA THỜI TRẦN (Tiết 1)

:

I/ Sự phát triển kinh tế: Bài 15: SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VĂN HOA THỜI TRẦN (Tiết 1) a) Nông nghiệp: 1/ Tình hình kinh tế sau chiến tranh:

PowerPoint Presentation:

Cảnh đắp đê dưới thời Trần (tranh vẽ)

:

I/ Sự phát triển kinh tế: Nông nghiệp được phục hồi và phát triển. Bài 15: SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VĂN HOA THỜI TRẦN (Tiết 1) a) Nông nghiệp: 1/ Tình hình kinh tế sau chiến tranh: b) Thủ công nghiệp: Thủ công nghiệp rất phát triển gồm nhiều ngành nghề khác nhau.

PowerPoint Presentation:

MỘT SỐ HIỆN VẬT THỜI LÝ - TRẦN MỘT SỐ HIỆN VẬT THỜI TRẦN Bát men xanh ngọc thời Lý (thế kỉ XI-XIII) Hình 35 – Thạp gốm hoa nâu thời Trần (thế kỉ XIII-XIV) Hình 36- Gạch đất nung chạm khắc nổi thời Trần (thế kỉ XIII-XIV)

:

I/ Sự phát triển kinh tế: Bài 15: SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VĂN HOA THỜI TRẦN (Tiết 1) a) Nông nghiệp: 1/ Tình hình kinh tế sau chiến tranh: b) Thủ công nghiệp: c) Thương nghiệp: Buôn bán trong và ngồi nước được đẩy mạnh.

PowerPoint Presentation:

Vân Đồn là thương cảng đầu tiên của nước ta và được phồn thịnh qua các đời: Lý - Trần - Lê.

PowerPoint Presentation:

Bài 15: SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VĂN HOA THỜI TRẦN (Tiết 1) I/ Sự phát triển kinh tế: 2/ Tình hình xã hội sau chiến tranh:

PowerPoint Presentation:

SƠ ĐỒ PHÂN HÓA CÁC TẦNG LỚP XÃ HỘI THỜI TRẦN Vương hầu – Quí tộc Địa chủ Thợ thủ công - Thương nhân Nông dân - Tá điền Tầng lớp thống trị Nông nô - Nô tì Tầng lớp bị trị

PowerPoint Presentation:

IV/ Củng cố. 1./ Trình bày tình hình kinh tế nông nghiệp thời Trần sau chiến tranh. 2./ Nguyên nhân vì sao kinh tế nông nghiệp dưới thời Trần được phục hồi và phát triển nhanh chóng. 3/ Xã hội thời Trần sau chiến tranh phân hóa thành những giai cấp nào? Vẽ sơ đồ phân hóa các tầng lớp trong xã hội.

PowerPoint Presentation:

IV/ Dặn dò. 1/ Sinh hoạt văn hóa thời Trần được thể hiện như thế nào? 2/ Nét độc đáo của nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc thời Trần.

authorStream Live Help