Lich su 7 bai 14 BA LAN KHANG CHIEN CHONG QUAN XAM LUOC MONGNGUYENTHE

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/lichsuquan10

Comments

Presentation Transcript

TRƯỜNG THCS HƯƠNG HỒ:

TRƯỜNG THCS HƯƠNG HỒ GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ NGỌC NĂM HỌC: 2010-2011

Kiểm tra bài cũ::

Kiểm tra bài cũ: *Trình bày ý nghĩa của chiến thắng Bạch Đằng năm 1288?

Tiết 27: BÀI 14 : BA LẦN KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG- NGUYÊN(THẾ KỈ XIII) - ( TIẾP):

Tiết 27: BÀI 14 : BA LẦN KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG- NGUYÊN(TH Ế KỈ XIII) - ( TIẾP) IV. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông- Nguyên. 1. Nguyên nhân thắng lợi. Theo em, những nguyên nhân nào đưa đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông- Nguyên?

* Em hãy nêu một số dẫn chứng để thấy các tầng lớp nhân dân thời Trần đều tham gia kháng chiến chống quân Mông – Nguyên?:

* Em hãy nêu một số dẫn chứng để thấy các tầng lớp nhân dân thời Trần đều tham gia kháng chiến chống quân Mông – Nguyên? + nhân dân Thăng Long nhanh chóng thực hiện “ vườn không nhà trống”. + Hội nghị Bình Than gồm các vương hầu quan lại. + Hội nghị Diên Hồng của các bô lão. + Các đội dân binh miền núi.

Tiết 27: BÀI 14: BA LẦN KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG- NGUYÊN(THẾ KỈ XIII) - ( TIẾP):

Tiết 27: BÀI 14: BA LẦN KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG- NGUYÊN(TH Ế KỈ XIII) - ( TIẾP ) IV. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông- Nguyên. 1. Nguyên nhân thắng lợi.

* Nờu những việc làm của nhà Trần chuẩn bị cho ba lần khỏng chiến?:

* Nờu những việc làm của nhà Trần chuẩn bị cho ba lần khỏng chiến? + Sắm sữa vũ khí, thành lập các đội dân binh. + Duyệt binh, tập luyện. + Huy động toàn dân tham gia kháng chiến. + Tìm hiểu cuộc sống của dân.

PowerPoint Presentation:

* Trình bày những đóng góp của Trần Quốc Tuấn trong ba lần kháng chiến chống Mông- Nguyên?

PowerPoint Presentation:

*Nghĩ ra cách đánh sáng tạo, độc đáo. *Nhà quân sự tài ba. *Tổng chỉ huy quân đội. *Tác giả của bài “ Hịch tướng sĩ”.

Tiết 27: BÀI 14: BA LẦN KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG- NGUYÊN(THẾ KỈ XIII) - ( TIẾP):

Tiết 27: BÀI 14: BA LẦN KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG- NGUYÊN(TH Ế KỈ XIII) - ( TIẾP ) IV. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông- Nguyên. 2. Ý nghiã lịch sử:

PowerPoint Presentation:

**THẢO LUẬN NHÓM: ? Thắng lợi của quân ta trong hoàn cảnh đó có ý nghĩa gì?

PowerPoint Presentation:

* Đập tan tham vọng và ý chí xâm lược Đại Việt của đế chế Mông- Nguyên, bảo vệ độc lập, toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền. * Thể hiện sức mạnh của dân tộc, đánh bại mọi kẻ thù. * Góp phần xây dựng truyền thống dân tộc, để lại cho đời sau.

Tiết 27: BÀI 14: BA LẦN KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG- NGUYÊN(THẾ KỈ XIII) - ( TIẾP):

Tiết 27: BÀI 14: BA LẦN KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG- NGUYÊN(TH Ế KỈ XIII) - ( TIẾP ) IV. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông- Nguyên. 2. Ý nghiã lịch sử:

PowerPoint Presentation:

? Em hãy nêu bài học kinh nghiệm của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông –Nguyên? - Dùng mưu trí đánh giặc. -Lấy đoàn kết toàn dân đánh giặc.

:

Vì sao nhân dân ta đúc tượng Trần Hưng Đạo? Trần Hưng Đạo V ương

PowerPoint Presentation:

*CỦNG CỐ: Bài tập: Ghi chữ N ( nguyên nhân) hoặc chữ Y ( ý nghĩa) vào trước những câu sau đ ể thấy được: Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông- Nguyên . a.Thắng lợi này đã đập tan tham vọng và ý chí xâm lược Đại Việt của đế chế Mông Nguyên. b.Cuộc kháng chiến đã tập hợp được tất cả các tầng lớp nhân dân, các thành phần dân tộc. c.Thắng lợi này gắn liền với tinh thần hi sinh, quyết chiến, quyết thắng của toàn dân, mà nòng cốt là quân đội nhà Trần. d.Thắng lợi này đã góp phần xây đ ắp nên truyền thống quân sự Việt Nam. e. Ngăn chặn âm mưu xâm lược của quân Nguyên đối với các nước khác trên thế giới. g. Vương triều Trần đã có những chiến thuật chiến lược đúng đắn.

PowerPoint Presentation:

* DẶN DÒ : Soạn các câu hỏi bài 15 phần I SGK.

Giờ học kết thúc Tạm biệt và hẹn gặp lại các thầy cô cùng các em!:

Giờ học kết thúc Tạm biệt và hẹn gặp lại các thầy cô cùng các em! Giờ học kết thúc Tạm biệt và hẹn gặp lại

authorStream Live Help