Lich su 7 Bai 14 Ba lan khang chien chong quan xam luoc tiet 1

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/lichsuquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ VỀ DỰ CHUYÊN ĐỀ CẤP THÀNH PHỐ LỊCH SỬ LỚP 7 NĂM HỌC: 2010-2011

PowerPoint Presentation:

KIỂM TRA BÀI CŨ: 1. Quân đội nhà Trần được tổ chức như thế nào? Có 2 bộ phận: Cấm quân và quân ở các lộ 2. Việc xây dựng quân đội nhà Trần có điểm gì giống và khác với thời Lý? - Tuyển dụng theo chính sách: ngụ binh ư nông - Theo chủ trương: quân cốt tinh nhuệ không cốt đông Giống nhau: Khác nhau: + Quân đội có hai bộ phận + Chính sách: Ngụ binh ư nông + Cấm quân tuyển chọn những người khoẻ mạnh ở quê hương họ Trần + Chủ trương: Cốt tinh nhuệ không cốt đông

PowerPoint Presentation:

Bài 14 BA LẦN KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG- NGUYÊN ( THẾ KỈ XIII) I - CUỘC KHÁNG CHIẾN LẦN THỨ NHẤT CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG CỔ ( 1258) 1. Âm mưu xâm lược Đại Việt của Mông Cổ

PowerPoint Presentation:

MÔNG CỔ

PowerPoint Presentation:

Chân dung Thành Cát Tư Hãn Thiết Mộc Chân là người sáng lập ra q uốc gia phong ki ến Mông Cổ và đế quốc Mông Cổ

PowerPoint Presentation:

“- Quân Mông Cổ lớn lên trên yên ngựa, tự luyện tập chiến đấu, từ mùa xuân đến mùa đông, ngày ngày săn bắn, đó là cách sống của họ - Về đánh trận , họ lợi ở dã chiến, không thấy lợi thì không tiến quân Trăm quân kị quay vòng, có thể bọc được vạn người. Nghìn quân kị tản ra có thể dài tới trăm dặm , kẻ địch chia ra thì họ chia ra, kẻ địch hợp lại thì họ hợp lại nên kị đội là thế mạnh của họ Đội quân lúc ẩn lúc hiện, đến thì như trời rơi xuống, đi thì nhanh như chớp giật. Họ mà thắng thì đuổi theo địch chém giết không để trốn thoát, họ mà thua thì chạy rất nhanh, đuổi theo không kịp” theo lời sử học nhà Tống

PowerPoint Presentation:

Sự bành trướng của đế quốc Mông Cổ Quân Mông Cổ với lực lượng mạnh và hiếu chiến đã tiến hành xâm lược và thống trị nhiều nước ở châu Á, châu Âu .Câu thơ “ không có một dòng suối, một con sông nào không tràn đầy nước mắt chúng ta, không còn một ngọn núi, một cánh đồng nào không bị quân Mông Cổ giày xéo” nhà thơ Ác mê ni( 1210- 1290) Diện tích: 35 triệu km 2 ( 1,5 triệu km 2) Dân số: gần 50% dân số thế giới

PowerPoint Presentation:

Bài 14 BA LẦN KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG- NGUYÊN ( THẾ KỈ XIII) I - CUỘC KHÁNG CHIẾN LẦN THỨ NHẤT CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG CỔ ( 1258) 1. Âm mưu xâm lược Đại Việt của Mông Cổ Năm 1257 để xâm lược toàn bộ Trung Quốc, quân Mông Cổ tiến hành xâm lược Đại Việt, rồi từ Đại Việt tấn công nhà Tống từ phía nam.

PowerPoint Presentation:

Nhà Trần chuẩn bị và tiến hành kháng chiến chống quân Mông Cổ a. Nhà Trần chuẩn bị Bài 14 BA LẦN KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG- NGUYÊN ( THẾ KỈ XIII ) I - CUỘC KHÁNG CHIẾN LẦN THỨ NHẤT CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG CỔ ( 1258) 1. Âm mưu xâm lược Đại Việt của Mông Cổ Vua Trần ban lệnh sắm sửa vũ khí, quân đội ngày đêm luyện tập sẵn sàng chiến đấu b. Diễn biến

PowerPoint Presentation:

Bài 14 BA LẦN KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG- NGUYÊN ( THẾ KỈ XIII) I - CUỘC KHÁNG CHIẾN LẦN THỨ NHẤT CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG CỔ ( 1258 ) 1. Âm mưu xâm lược Đại Việt của Mông Cổ 2. Nhà Trần chuẩn bị và tiến hành kháng chiến chống quân Mông Cổ a. Nhà Trần chuẩn bị b. Diễn biến Quân địch Quân ta - 1- 1258 : 3 vạn quân Mông Cổ tiến vào nước ta sông Thao - Rút lui về vùng Thiên Mạc , Thăng Long thực hiện chủ trương “vườn không nhà trống “ - 29-1-1258 , quân Mông Cổ thua trận rời khỏi Thăng Long rút chạy về nước c. Kết quả: Cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi Bạch Hạc Bình Lệ Nguyên Thăng Long gặp nhiều khó khăn -Mở cuộc phản công Đông Bộ Đầu Phù Lỗ

PowerPoint Presentation:

THẢO LUẬN Nhóm 1, 2, 3 Tại sao trong vòng chưa đầy 1 tháng quân ta đánh bại quân Mông Cổ? Bài học kinh nghiệm về cách đánh giặc của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông Cổ lần thứ nhất? Nhóm 4, 5, 6 Em hãy nêu những sự kiện cụ thể biểu hiện tinh thần quyết tâm chống giặc của quân dân ta trong cuộc kháng chiến lần thứ nhất?

PowerPoint Presentation:

Nhóm 1, 2, 3 Tại sao trong vòng chưa đầy 1 tháng quân ta đánh bại quân Mông Cổ? Bài học kinh nghiệm về cách đánh giặc của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông Cổ lần thứ nhất? * Tại sao trong vòng chưa đầy 1 tháng quân ta đánh bại quân Mông Cổ - Vương triều Trần và nhân dân Đại Việt không hề run sợ, kiên quyết kháng chiến chống xâm lược đến cùng - Với đường lối đúng đắn, sáng tạo *Bài học kinh nghiệm về cách đánh giặc của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông Cổ lần thứ nhất - Khi giặc mạnh: ta không dốc toàn lực lượng đối phó mà nhử sâu chúng vào trận địa, đánh lâu dài Khi giặc gặp khó khăn: ta mới phản công. Đó là kế” lấy yếu đánh mạnh, lấy ít đánh nhiều”

PowerPoint Presentation:

Nhóm 4, 5, 6 Những sự kiện cụ thể biểu hiện tinh thần quyết tâm chống giặc của quân dân ta trong cuộc kháng chiến lần thứ nhất - Ba lần bắt giam sứ giả Mông Cổ - Nhà Trần ban lệnh cho cả nước sắm sửa vũ khí - Các đội dân binh thành lập, ngày đêm luyện tập võ nghệ, sẵn sàng đánh giặc -Trần Thủ Độ trả lời vua Trần “Đầu thần chưa rơi xuống đất xin bệ hạ đừng lo”

PowerPoint Presentation:

1.Vua Mông Cổ đã sai tên tướng nào chỉ huy 3 vạn quân xâm lược Đại Việt: a. Thoát Hoan 2. “Đầu thần chưa rơi xuống đất,xin bệ hạ đừng lo” là câu nói của: a. Trần Quốc Tuấn b. Trần Quốc Toản c. Trần Thủ Độ d. Trần Bình Trọng b. Hốt Tất Liệt c. Ô Mã Nhi BÀI TẬP CỦNG CỐ d. Ngột Lương Hợp Thai BÀI TẬP I. Em hãy chọn một chữ cái đúng nhất

PowerPoint Presentation:

1. Quân Mông Cổ xâm lược Đại Việt nhằm mục đích gì ? Hãy chọn các câu trả lời mà em cho là đúng. a. Chiếm đóng, thống trị Đại Việt 2. Thái độ kiên quyết chống giặc của nhà Trần được biểu hiện qua sự kiện nào? Hãy chọn các câu trả lời mà em cho là đúng a. Ba lần bắt giam sứ giả Mông Cổ b. Nhà Trần ban lệnh cho cả nước sắm sửa vũ khí c. Các đội dân binh thành lập, ngày đêm luyện tập võ nghệ, sẵn sàng đánh giặc d. Trần Thủ Độ trả lời vua Trần “Đầu thần chưa rơi xuống đất xin bệ hạ đừng lo” b. Làm bàn đạp tấn công các nước châu Âu c. Làm bàn đạp tấn công Nam Tống BÀI TẬP II. Em hãy chọn các chữ cái đúng nhất

PowerPoint Presentation:

3. Hãy nêu các sự kiện lịch sử gắn với các địa danh trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông Cổ Sông Thao: - Bình Lệ Nguyên: - Thiên Mạc: - Thăng Long: Đông Bộ Đầu: - Quy Hoá : Quân giặc tiến vào xâm lược nước ta Khi quân giặc đến đây thì bị chặn đánh Do thế giặc mạnh, vua Trần cho lùi quân để bảo toàn lực lượng Nhân dân thực hiện chủ trương “ vườn không nhà trống” Quân đội nhà Trần mở cuộc phản công lớn Trên đường rút chạy về nước quân giặc bị chặn đánh

PowerPoint Presentation:

Chào tạm biệt GIÁO VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN THANH GIANG

authorStream Live Help