Lich su 7 Bai 12 Doi song kinh te van hoa T1

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/lichsuquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Bài 12 Đời sống kinh tế - văn hoá Tiết 19: I. Đời sống kinh tế.

PowerPoint Presentation:

Bài tập 1: Điền chữ đúng ( Đ ) hoặc sai ( S ) vào nội dung kiến thức bài học. 1. Hình thư là bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta Trong quân đội nhà Lý đã thi hành chính sách “ Ngụ binh ư nông” 3. “ Ngồi yên đợi giặc không bằng đem quân đánh trước để chặn thế mạnh của giặc”. Câu nói trên của Lý Công Uẩn 4. Cuộc kháng chiến chống Tống trên sông Như Nguyệt (1077 ) là một trong những trận đánh tuyệt vời trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta. Đ Đ Đ S Kiểm tra bài cũ

PowerPoint Presentation:

Bài 12 Đời sống kinh tế- văn hoá Tiết 19. I. Đời sống kinh tế. Thứ sáu ngày 9 tháng 11 năm 2007

PowerPoint Presentation:

Vì sao dưới thời lý, nông nghiệp lại là nền tảng kinh tế của đất nước ? 1. Sự chuyển biến của nền nông nghiệp. - Ruộng đất công được chia cho nông dân. Em có nhận xét gì về tình hình ruộng đất thời Lý so với thời Đinh- Tiền Lê ? Vì sao vua Lý lại lấy một số đất công làm nơi thờ phụng tế lễ hoặc phong cấp cho con cháu, những người có công. Việc làm đó có ý nghĩa gì ? Bài 12. Đời sống kinh tế- văn hoá Tiết 19. I. Đời sống kinh tế. - Nông nghiệp là nền tảng Theo em ruộng đất thời Lý thuộc quyền sở hữu của ai ? Được sử dụng như thế nào ? Thứ sáu ngày 9 tháng 11 năm 2007

PowerPoint Presentation:

Đền Đô - nơi thờ 8 vị vua nhà Lý ( Từ Sơn – Bắc Ninh )

PowerPoint Presentation:

Năm 1038, mùa xuân, vua ( Thái Tông ) ngự ra Bố Hải Khẩu ( thị xã Thái Bình ) cày ruộng tịch điền, sai hữu ti dọn cỏ đắp đàn. Vua thân tế thần Nông, tế song tự cầm cày. Các quan tả hữu có người can rằng: “ Đó là công việc của nông phu, bệ hạ cần gì làm thế ”. Vua đáp: “ Trẫm không tự mình cày thì lấy gì làm xôi cúng, lấy gì cho thiên hạ noi theo”. Năm 1051, Lý Thái Tông lại cho đào kênh Lãm ( đấu tích còn lại ở Yên Mô - Ninh Bình). ở khu vực gần Thăng Long, nhà Lý cho đắp đê Cơ Xá, khơi sâu rộng thêm các sông Lãnh Kinh ( 1089 ) và sông Tô Lịch (1192). Bấy giờ vua mới ra lệnh là kẻ nào ăn trộm trâu, giết trâu, phạt 80 trượng, nhà láng giềng không cáo giác cũng bị phạt 80 trượng. Những việc làm nào mà chứng tỏ nhà Lý rất quan tâm đến việc sản xuất nông nghiệp ? - Vua Lý thường về các địa phương cày ruộng tịch điền - Đi xem dân gặt hái, khuyến khích khai hoang, mở rộng diện tích trồng trọt, đắp đê ngăn nước lụt bảo vệ mùa màng, đào vét kênh mương đưa nước vào ruộng. - Cấm giết trâu bò để bảo vệ sức kéo cho nông nghiệp. Thứ sáu ngày 9 tháng 11 năm 2007

PowerPoint Presentation:

Bài 12. Đời sống kinh tế- văn hoá Tiết 19. I. Đời sống kinh tế. 1. Sự chuyển biến của nền nông nghiệp. - Ruộng đất công được chia cho nông dân - Các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp. Ngoài ra, nhà Lý còn có những biện pháp gì để khuyến khích sản xuất nông nghiệp? Theo em, việc chú trọng đến thuỷ lợi có tác dụng gì ? Việc cày ruộng tịch điền của nhà vua có ý nghĩa như thế nào ? Em có nhận xét gì về những chính sách khuyến khích sản xuất nông nghiệp của nhà Lý ? - Nông nghiệp là nền tảng Thứ sáu ngày 9 tháng 11 năm 2007

PowerPoint Presentation:

Theo sử biên niên của nước ta ghi lại thì nhiều năm mùa màng bội thu như năm 1016 (triều Lý Thái Tổ ), năm 1030, 1044 ( triều Lý Thái Tông ), năm 1131 ( triều Lý Thần Tông ), năm 1139, 1140 ( triều Lý Anh Tông ) ... - Nền nông nghiệp thời Lý phát triển là do cả nhà nước và nhân dân cùng đẩy mạnh, chăm lo sản xuất. Hàng năm vào mùa xuân các vua nhà Lý thường về địa phương cày tịch điền - Nhà Lý khuyến khích khai khẩn đất hoang, đào kênh mương, khai ngòi, đắp đê giữ nước, phòng ngập lụt. - Ban hành lệnh cấm giết hại trâu bò để bảo vệ sức kéo cho nông nghiệp. Tại sao nền nông nghiệp thời Lý phát triển và được mùa liên tục ? Em có nhận xét gì về sự phát triển kinh tế nông nghiệp dưới thời Đinh- Tiền Lê so với thời Lý? Thảo luận nhóm ( 1 phút) Thứ sáu ngày 9 tháng 11 năm 2007

PowerPoint Presentation:

Bài 12. Đời sống kinh tế- văn hoá Tiết 19. I. Đời sống kinh tế. 1. Sự chuyển biến của nền nông nghiệp. - Ruộng đất công được chia cho nông dân - Các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp. 2. Thủ công nghiệp và thương nghiêp a. Thủ công nghiệp. Kể tên một số nghề thủ công cổ truyền của nước ta mà em biết ? - Nông nghiệp là nền tảng Thứ sáu ngày 9 tháng 11 năm 2007

PowerPoint Presentation:

Tháng 2 năm 1040, “ vua đã dạy cung nữ dệt được gấm vóc. Tháng ấy xuống chiếu phát hết gấm vóc của nước Tống ở trong kho ra để may áo ban cho các quan, từ ngũ phẩm trở lên thì áo bào bằng gấm, từ cửu phẩm trở lên thì áo bào bằng vóc, để tỏ là vua không dùng gấm vóc của nước Tống nữa ’’ ( Đại Việt sử kí toàn thư) Qua việc làm của vua Lý em suy nghĩ gì về hàng tơ lụa của Đại Việt thời đó ? Vì sao nhà Lý lại không dùng gấm vóc của nhà Tống ? Bên cạnh nghề dệt, còn có những nghề thủ công nào phát triển mạnh mẽ dưới thời Lý, những nghề nào được mở rộng ? Thứ sáu ngày 9 tháng 11 năm 2007

PowerPoint Presentation:

Bát gốm Chậu hoa Mảnh đài sen men vàng

PowerPoint Presentation:

Mô tả, nhận xét nghề làm đồ gốm của nước ta thời Lý ?

PowerPoint Presentation:

Bài 12. Đời sống kinh tế- văn hoá Tiết 19. I. Đời sống kinh tế. 1. Sự chuyển biến của nền nông nghiệp. - Ruộng đất công được chia cho nông dân - Các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp. 2. Thủ công nghiệp và thương nghiêp a. Thủ công nghiệp. - Nghề đệt và nghề gốm phát triển. - Tạo ra nhiều sản phẩm mới, chất lượng cao Hãy kể tên một số làng nghề thủ công xưa còn lưu truyền đến ngày nay ? ở địa phương em có nghề thủ công cổ truyền nào phát triển ? - Nông nghiệp là nền tảng Nhận xét gì về bước phát triển mới của thủ công nghiệp thời Lý ? Thứ sáu ngày 9 tháng 11 năm 2007

PowerPoint Presentation:

Bài 12. Đời sống kinh tế- văn hoá Tiết 19. I. Đời sống kinh tế. 1. Sự chuyển biến của nền nông nghiệp. 2. Thủ công nghiệp và thương nghiêp a. Thủ công nghiệp. b. Thương nghiệp Thứ sáu ngày 9 tháng 11 năm 2007

PowerPoint Presentation:

“Kỉ Tị ( 1149) mùa xuân, tháng 2 thuyền buôn 3 nước Trảo Oa ( đảo Gia - va – In- đô - nê - xi- a), Lộ Lạc (Vương quốc La – vô - Thái Lan ), Xiêm La ( Thái Lan) vào Hải Đông ( Quảng Ninh ) xin cư trú buôn bán, ( nhà Lý ) bèn cho lập trang ở ni hải đảo gọi là Vân Đồn, để mua bán hàng hoá quý, dâng tiến sản vật địa phương”. “ Giáp thìn, năm 1184, người buôn các nước Xiêm La và Tam Phật Tề ( Pa-lem- bang – ở tây In - đô- nê-xi-a ) vào trấn Vân Đồn dâng vật báu để xin buôn bán” ( Đại Việt sử kí toàn thư) Trình bày những biểu hiện của ngoại thương thời Lý? Thứ sáu ngày 9 tháng 11 năm 2007

PowerPoint Presentation:

Bài 12. Đời sống kinh tế- văn hoá Tiết 19. I. Đời sống kinh tế. 1. Sự chuyển biến của nền nông nghiệp. 2. Thủ công nghiệp và thương nghiêp a. Thủ công nghiệp. b. Thương nghiệp + Nhiều khu chợ được thành lập ở biên giới Việt – Tống + Nhiều thuyền buôn nước ngoài đến bờ biển Đông buôn bán + Nhà Lý cho lập trang Vân Đồn làm nơi trao đổi buôn bán với thương nhân nước ngoài Thứ sáu ngày 9 tháng 11 năm 2007

PowerPoint Presentation:

Lược đồ hành chính thời Lý Vân Đồn thuộc địa phận nào của nước ta? Em biết gì về địa danh này?

PowerPoint Presentation:

Bài 12. Đời sống kinh tế- văn hoá Tiết 19. I. Đời sống kinh tế. 1. Sự chuyển biến của nền nông nghiệp. 2. Thủ công nghiệp và thương nghiêp a. Thủ công nghiệp. b. Thương nghiệp Việc thuyền buôn nước ngoài vào nước ta xin cư trú buôn bán đã phản ánh tình hình ngoại thương của Đại Việt hồi đó như thế nào? Tại sao nhà Lý chỉ cho người nước ngoài buôn bán ở hải đảo, vùng biên giới mà không cho họ tự do đi lại trong nội địa? - Nội thương và ngoại thương phát triển. Thứ sáu ngày 9 tháng 11 năm 2007

PowerPoint Presentation:

Thảo luận nhóm (1 phút) A- Đất nước được độc lập, hoà bình, ổn định. B- Nông nghiệp phát triển làm nền tảng cho thủ công nghiệp và thương nghiệp. C- Nhân dân có ý thức tham gia sản xuất, tự hào dân tộc. A- Nông nghiệp và thủ công nghiệp phát triển, có nhiều sản phẩm để trao đổi, buôn bán B- Hàng hoá nhiều và kĩ thuật tinh xảo hơn trước là cơ sở để các nước đến buôn bán với nước ta. Nhóm 1: Do đâu mà thủ công nghiệp và thương nghiệp phát triển nhanh? ( chọn những nội dung mà em cho là đúng ) D- Buôn bán tấp nập ở các địa phương và với thương nhân nước ngoài. Nhóm 2: Hãy lựa chọn trong các nội dung dưới đ thể hiện đúng mối quan hệ giữa nông nghiệp – thủ công nghiệp – thương nghiệp dưới thời Lý? C- Các nghề thủ công đã sản xuất ra nhiều đồ dùng cần thiết cho nhân dân và vua quan. Nhóm 1: Do đâu mà thủ công nghiệp và thương nghiệp phát triển nhanh? ( chọn những nội dung mà em cho là đúng )

PowerPoint Presentation:

Thảo luận nhóm (1 phút) A- Đất nước được độc lập, hoà bình, ổn định. B- Nông nghiệp phát triển làm nền tảng cho thủ công nghiệp và thương nghiệp. C- Nhân dân có ý thức tham gia sản xuất, tự hào dân tộc. A- Nông nghiệp và thủ công nghiệp phát triển, có nhiều sản phẩm để trao đổi, buôn bán B- Hàng hoá nhiều và kĩ thuật tinh xảo hơn trước là cơ sở để các nước đến buôn bán với nước ta. Nhóm 1: Do đâu mà thủ công nghiệp và thương nghiệp phát triển nhanh? ( chọn những nội dung mà em cho là đúng ) D- Buôn bán tấp nập ở các địa phương và với thương nhân nước ngoài. Nhóm 2: Hãy lựa chọn trong các nội dung dưới đ thể hiện đúng mối quan hệ giữa nông nghiệp – thủ công nghiệp – thương nghiệp dưới thời Lý? C- Các nghề thủ công đã sản xuất ra nhiều đồ dùng cần thiết cho nhân dân và vua quan. Nhóm 1: Do đâu mà thủ công nghiệp và thương nghiệp phát triển nhanh? ( chọn những nội dung mà em cho là đúng )

PowerPoint Presentation:

Thảo luận nhóm (1 phút) A- Đất nước được độc lập, hoà bình, ổn định. B- Nông nghiệp phát triển làm nền tảng cho thủ công nghiệp và thương nghiệp. C- Nhân dân có ý thức tham gia sản xuất, tự hào dân tộc. A- Nông nghiệp và thủ công nghiệp phát triển, có nhiều sản phẩm để trao đổi, buôn bán B- Hàng hoá nhiều và kĩ thuật tinh xảo hơn trước là cơ sở để các nước đến buôn bán với nước ta. Nhóm 1: Do đâu mà thủ công nghiệp và thương nghiệp phát triển nhanh? ( chọn những nội dung mà em cho là đúng ) D- Buôn bán tấp nập ở các địa phương và với thương nhân nước ngoài. Nhóm 2: Hãy lựa chọn trong các nội dung dưới đ thể hiện đúng mối quan hệ giữa nông nghiệp – thủ công nghiệp – thương nghiệp dưới thời Lý? C- Các nghề thủ công đã sản xuất ra nhiều đồ dùng cần thiết cho nhân dân và vua quan. Nhóm 1: Do đâu mà thủ công nghiệp và thương nghiệp phát triển nhanh? ( chọn những nội dung mà em cho là đúng )

PowerPoint Presentation:

Thảo luận nhóm (1 phút) A- Đất nước được độc lập, hoà bình, ổn định. B- Nông nghiệp phát triển làm nền tảng cho thủ công nghiệp và thương nghiệp. C- Nhân dân có ý thức tham gia sản xuất, tự hào dân tộc. A- Nông nghiệp và thủ công nghiệp phát triển, có nhiều sản phẩm để trao đổi, buôn bán B- Hàng hoá nhiều và kĩ thuật tinh xảo hơn trước là cơ sở để các nước đến buôn bán với nước ta. Nhóm 1: Do đâu mà thủ công nghiệp và thương nghiệp phát triển nhanh? ( chọn những nội dung mà em cho là đúng ) D- Buôn bán tấp nập ở các địa phương và với thương nhân nước ngoài. Nhóm 2: Hãy lựa chọn trong các nội dung dưới đ thể hiện đúng mối quan hệ giữa nông nghiệp – thủ công nghiệp – thương nghiệp dưới thời Lý? C- Các nghề thủ công đã sản xuất ra nhiều đồ dùng cần thiết cho nhân dân và vua quan. Nhóm 1: Do đâu mà thủ công nghiệp và thương nghiệp phát triển nhanh? ( chọn những nội dung mà em cho là đúng )

PowerPoint Presentation:

1. Vua Lý lấy một số đất công làm nơi thờ phụng,tế lễ hoặc phong cấp cho con cháu, những người có công, làm đền chùa. Vua Lý thường về các địa phương cày tịch điền. 3. Việc khai khẩn đất hoang, đắp đê, đào mương không được vua Lý khuyến khích. 4. Ban hành lệnh cấm giết hại trâu bò, bảo vệ sức kéo. Đ Đ s S Nhà Lý đã làm gì để khuyến khích sản xuất nông nghiệp?( Ghi chữ đúng ( Đ ), sai ( S ) vào ô trống trước nội dung sau ) Bài tập củng cố:

PowerPoint Presentation:

p h ậ t g i á o c à y t ị c h đ i ề n đ ề n đ ô t h ă n g l o n g v â n đ ồ n Câu 1. Lý Công Uẩn lên ngôi vua là do thế lực nào ủng hộ? 1 2 3 5 4 Câu 2. Đây là một việc làm của vua Lý để thiên hạ noi theo? Câu 3. Đây là nơi thờ 8 vị vua nhà Lý? Câu 4. Trung tâm buôn bán với nước ngoài tấp nập và sầm uất nhất thời Lý là ở đâu? n g h Ò g è m Câu 5. Trong nội địa, thành thị duy nhất của nước ta thời Lý là gì? 6 Câu 6.Bên cạnh nghề dệt còn có nghề thủ công nào phát triển mạnh mẽ dưới thời Lý? ? Gợi ý trả lời từ chìa khoá: Nền tảng kinh tế của xã hội thời Lý là ngành gì? p h i n ô n n g g ê

PowerPoint Presentation:

n ô n g n g h i p ệ

PowerPoint Presentation:

Hướng dẫn học ở nhà. Hoàn thành các bài tập trong vở bài tập. Học bài cũ và đọc trước nội dung phần II. Sưu tầm tranh ảnh về văn hoá thời Lý.

PowerPoint Presentation:

Thứ ba ngày 21 tháng 8 năm 2007 Chương II: Nhiệt học Các chất dãn nở vì nhiệt như thế nào? Sự nóng chảy, sự đông đặc, sự bay hơi, sự ngưng tụ là gì? Làm thế nào để tìm hiểu tác động của một yéu tố lên một hiện tượng khi có nhiều yếu tố cùng tác động một lúc? Làm thế nào để kiểm tra một dự đoán? Kính chúc các thầy cô giáo mạnh khoẻ, công tác tốt Chúc các em học sinh chăm ngoan, học giỏi

PowerPoint Presentation:

Hẹn gặp lại

authorStream Live Help