Lich su 7 bai 11 TIET 16 KHANG CHIEN CHONG TONG LAN 2

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/lichsuquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Chào mừng các thầy cô giáo về dự giờ thăm lớp BÀI 11. CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC TỐNG (1075 – 1077) Tiết 16: GIAI ĐOẠN THỨ HAI (1076 – 1077) GIÁO VIÊN: LÊ KIM LIÊN TỔ : KHOA HỌC XÃ HỘI

PowerPoint Presentation:

KIỂM TRA BÀI CŨ 2. Nêu ý nghĩa thắng lợi cuộc “ Tiến công để tự vệ” của Lý Thường Kiệt vào đất Tống năm 1075? Đáp án : Ta đã giáng đòn phủ đầu làm chậm lại quá trình xâm lược của quân Tống và đẩy chúng vào thế bị động. 1. Em hãy nêu nguyên nhân nhà Tống âm mưu xâm lược nước ta? Đáp án : Từ giữa thế kỉ XI nhà Tống gặp nhiều khó khăn: Ở trong nước ngân khố cạn kiệt, tài chính nguy ngập, nội bộ mâu thuẫn, nhân dân đói khổ nhiều nơi nổi dậy đấu tranh. Ở biên cương: Thường xuyên bị các nước Liêu, Hạ quấy rối. Vì vậy nhà Tống đã âm mưu xâm lược Đại Việt để giải quyết khó khăn và mở rộng lãnh thổ

PowerPoint Presentation:

Phòng tuyến trên sông Như Nguyệt

PowerPoint Presentation:

Cuối năm 1076, 10 vạn bộ binh tinh nhuệ, một vạn ngựa chiến, 20 vạn dân phu do Quách Quỳ, Triệu Tiết chỉ huy tiến vào nước ta. Một đạo quân do Hoà Mâu dẫn đầu tiếp ứng theo đường biển.

PowerPoint Presentation:

L ƯỢC ĐỒ: KHÁNG CHIẾN BÙNG NỔ THĂNG LONG CHÂU UNG CHÂU KHÂM CHÂU LIÊM CHÚ GIẢI: QUÂN TỐNG TẤN CÔNG ĐẠI VIỆT PHÒNG TUYẾN NHƯ NGUYỆT QUÂN ĐẠI VIỆT BỐ PHÒNG VÀ CHẶN ĐÁNH LÝ THƯỜNG KIỆT LÝ KẾ NGUYÊN HOÀ MÂU CHÚ GIẢI: QUÂN TỐNG TẤN CÔNG ĐẠI VIỆT PHÒNG TUYẾN NHƯ NGUYỆT QUÂN ĐẠI VIỆT BỐ PHÒNG VÀ CHẶN ĐÁNH a. QUÁCH QU Ỳ

Lược đồ trận đánh trên sông Như Nguyệt:

Lược đồ trận đánh trên sông Như Nguyệt Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ 2 Năm 1075 - 1077 Lịch sử

PowerPoint Presentation:

“Nam quốc sơn hà Nam đế cư Tiệt nhiên định phận tại thiên thư Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư” “ Sông núi nước Nam, vua Nam ở Rành rành định phận ở sách trời Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời” Tạm dịch

PowerPoint Presentation:

Em hãy nêu những nét độc đáo trong cách đánh giặc của Lý Thường Kiệt? - Tiến công trước để tự vệ - Chặn giặc ở chiến tuyến Như Nguyệt - Diệt thủy quân giặc đẩy giặc vào thế bị động - Dùng lời thơ để đánh vào tâm lí chiến đấu của giặc - Giặc thua nhưng vẫn giảng hòa với giặc

PowerPoint Presentation:

Nêu nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Tống? - Do ý chí độc lập tự chủ chiến đấu anh dũng của nhân dân ta. - Do sức mạnh đoàn kết to lớn của các dân tộc - Do có chỉ huy tài giỏi với cách đánh giặc độc đáo

PowerPoint Presentation:

Đền thờ Lý Thường Kiệt ở Thanh Hóa Tượng Lý Thường Kiệt Bài 11: CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC TỐNG (1075 – 1077) Tiết 16: II/GIAI ĐOẠN THỨ NHẤT (1075)

PowerPoint Presentation:

Bài tập 1. Điền mốc thời gian ứng với sự kiện đã cho Thời gian Sự kiện lịch sử 1, a. Lý Thường Kiệt và Tông Đản chỉ huy 10 vạn quân tiến vào đất Tống 2, b. Quách Quỳ, Triệu Tiết chỉ huy 10 vạn quân tinh nhuệ, 1 vạn ngựa, 20 vạn dân phu đánh vào nước ta 3, c. Đại quân Tống vượt ải Nam Quan, qua Lạng Sơn tiến vào nước ta 4, d. Đại quân Tống thất bại ở sông Như Nguyệt , cuộc kháng chiến chống Tống thắng lợi 10 / 1075 Cuối 1076 01 / 1077 Xuân 1077

PowerPoint Presentation:

Bài tập 2. Đánh dấu x vào ô trống đầu câu trả lời sai và lí do Lý Thường Kiệt chủ trương giảng hòa khi quân Tống đang thua to. Không tiêu diệt toàn bộ quân thù khi chúng đang ở thế cùng lực kiệt Không làm tổn thương danh dự của nước láng giềng Không kích động sự hằn thù dân tộc để đảm bảo hòa bình lâu dài cho đất nước Quân dân Đại Việt đã mệt mỏi vì lương thực, vũ khí đã cạn kiệt không muốn đánh nhau nữa. X

PowerPoint Presentation:

Bài tập 3. Hãy nối các niên đại với các sự kiện lịch sử dưới đây cho đúng Sự kiện lịch sử Niên đại 1. Nhà Lý thành lập a, Năm 1054 2. Đổi tên nước là Đại Việt b, Năm 1009 3. Tấn Công thành Ung Châu c, Năm 1100 4.Chiến thắng ở Như Nguyệt d, Năm 1075 e, Năm 1077 f, Năm 1200

authorStream Live Help