Lich su 7 bài 11 TIET 15 CUOC KHANG CHIEN CHONG TONG LAN THU NHAT

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/lichsuquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Bài 11: CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC TỐNG (1075 – 1077) I/GIAI ĐOẠN THỨ NHẤT (1075) GV THỰC HIỆN: TRẦN THỊ HOA TRƯỜNG THCS ĐỈNH SƠN

PowerPoint Presentation:

* KIỂM TRA BÀI CŨ: Nêu những biện pháp nhà Lý đã thực hiện để củng cố thống nhất quốc gia?

PowerPoint Presentation:

Tình hình nhà Tống vào giữa thế kỷ XI như thế nào ? Nhà Tống gặp nhiều khó khăn, ngân khố tài chính nguy ngập, nội bộ mâu thuẫn, nhân dân khắp nơi nổi dậy đấu tranh, bộ tộc người Hạ - Liêu quấy nhiễu ở phía Bắc. Nhà Tống âm mưu xâm lược nước ta: Bài 11: CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC TỐNG (1075 – 1077) Tiết 15: I. GIAI ĐOẠN THỨ NHẤT (1075)

PowerPoint Presentation:

Để giải quyết tình hình khó khăn trong nước Để mở rộng lãnh thổ Nhà Tống xâm lược Đại Việt nhằm mục đích gì?

PowerPoint Presentation:

Để thực hiện âm mưu trên nhà Tống đã có hành động như thế nào? Vì sao nhà Tống xúi giục Chămpa đánh lên từ phia Nam ?

PowerPoint Presentation:

Đứng trước âm mưu xâm lược của quân Tống, nhà Lý đã có chủ trương gì ? Nhà Lý chủ động đối phó. ->Cử Lý Thường Kiệt làm tổng chỉ huy, tổ chức kháng chiến. - 2. Nhà Lý chủ động tiến công để phòng vệ A. Chuẩn bị

PowerPoint Presentation:

Em hãy nêu những hiểu biết của em về Lý Thường Kiệt? Lý Thường Kiệt là người phường Thái Hòa (Thăng Long – Hà Nội). Lúc nhỏ đã có chí lớn, ham đọc binh thư, rèn luyện võ nghệ. Lớn lên làm quan cho nhà Lý: nhờ tài năng và công lao ông thăng dần đến chức Thái úy .

PowerPoint Presentation:

Khi được cử làm tổng chỉ huy, Lý Thường Kịêt đã có kế hoạc đối phó như thế nào? - Kế hoạch tiến công trước để tự vệ. Vì sao Lý Thường Kịêt lại có kế hoạch tiến công trước để tự vệ Lý Thường Kiệt nói : , “Ngồi yên đợi giặc không bằng đem quân đánh trước để chặn thế mạnh của ? Em có nhận xét gì về kế hoạch chuẩn bị của nhà Lý? Độc đáo, sáng tạo, quyết tâm b. Nhà Lý chủ động tấn công để phòng vệ

PowerPoint Presentation:

c.Diễn biến

PowerPoint Presentation:

Vì sao Lý Thường Kiệt lại chọn đánh vào Châu Ung, Châu Khâm và Châu Liêm? Nơi tập trung lực lượng của quân Tống

PowerPoint Presentation:

Lược đồ cuộc tấn công để tự vệ của nhà Lý Tông Đản Lý Thường Kiệt Dựa vào lược đồ em hãy tường thuật diễn biến cuộc tập kích của quân ta vào đất Tống *Diễn biến

PowerPoint Presentation:

Lược đồ cuộc tấn công để tự vệ của nhà Lý 42 ngày d.Kết qủa :

PowerPoint Presentation:

Nhóm 1,2 : ? Vì sao nói đây là cuộc tấn công để tự vệ chứ không phải là cuộc tấn công để xâm lược? Nhóm 3,4: ? Việc chủ động tiến công đó có ý nghĩa như thế nào? Thảo luận nhóm

PowerPoint Presentation:

Đền thờ Lý Thường Kiệt ở Thanh Hóa Tượng Lý Thường Kiệt

PowerPoint Presentation:

BÀI TẬP LỊCH SỬ Để giải quyết khó khăn của mình giữa thế kỷ XI nhà Tống đã làm gì? a. Đánh 2 nước Hạ - Liêu b. Đánh Champa để mở rộng lãnh thổ c. Đánh Đại Việt để giải quyết khó khăn trong nước d. Tất cả biện pháp trên

PowerPoint Presentation:

Để thực hiện đánh chiếm Đại Việt, nhà Tống có âm mưu gì? BÀI TẬP LỊCH SỬ A. Xúi giục Champa đánh lên từ phía Nam B. Ngăn cản viêc buôn bán giữa 2 nước Việt – Tống C. Dụ dỗ các tù trưởng người dân tộc ở dọc biên giới nước ta D. Tất cả các ý trên

PowerPoint Presentation:

Cuộc chiến đấu tiêu diệt thành Ung Châu diễn ra trong bao lâu ? A. 41 ngày B. 42 ngày C. 43 ngày D. 44 ngày B

authorStream Live Help