Lich su 7 Bai 10 Nha Li day manh cong cuoc xay dung dat nuoc

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/lichsuquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO ĐẾN VỚI BUỔI HỌC NGÀY HÔM NAY! CHƯƠNG II NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÝ ( THẾ KỈ XI- XII) BÀI 10: NHÀ LÝ ĐẨY MẠNH CÔNG CUỘC XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC

PowerPoint Presentation:

CHƯƠNG II NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÝ ( THẾ KỈ XI- XII) BÀI 10: NHÀ LÝ ĐẨY MẠNH CÔNG CUỘC XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC

PowerPoint Presentation:

1. SỰ THÀNH LẬP NHÀ LÝ a. HOÀN CẢNH LỊCH SỬ NĂM 1005 LÊ LONG ĐĨNH TỰ LẬP LÀM VUA, LÀ MỘT ÔNG VUA TÀN BẠO NĂM 1009, LÊ LONG ĐĨNH QUA ĐỜI TRIỀU THẦN TÔN LÝ CÔNG UẨN LÊN LÀM HOÀNG ĐẾ

PowerPoint Presentation:

b. SỰ THÀNH LẬP NĂM 1009, NHÀ LÝ THÀNH LẬP NĂM 1010, LÝ CÔNG UẨN DỜI ĐÔ VỀ THĂNG LONG.

PowerPoint Presentation:

- ĐẶT NIÊN HiỆU : THUẬN THIÊN - ĐỔI TÊN NƯỚC LÀ ĐẠI ViỆT - XÂY DỰNG CUNG ĐiỆN, THÀNH LŨY, CHÙA THÁP

PowerPoint Presentation:

DẤU TÍCH CUNG ĐiỆN THỜI LÝ

PowerPoint Presentation:

CỬA BẮC THÀNH HÀ NỘI

PowerPoint Presentation:

GiẾNG NƯỚC CỔ THỜI LÝ

VỀ MẶT HÀNH CHÍNH: :

VỀ MẶT HÀNH CHÍNH: + NHÀ NƯỚC CHIA THÀNH 24 LỘ PHỦ HUYỆN HƯƠNG, XÃ ĐỨNG ĐẦU NHÀ NƯỚC LÀ VUA :BAN HÀNH CÁC ĐẠO LuẬT, CHỈ HUY QUÂN ĐỘI, NGOẠI GIAO…. ĐỨNG ĐẦU CÁC LỘ, PHỦ HUYỆN LÀ CON CHÁU NHÀ LÝ, CÁC CÔNG THẦN

C. TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN:

C. TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN CHÍNH QUYỀN TRUNG ƯƠNG VUA CÁC QUAN VĂN CÁC QUAN VÕ

CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG: :

CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG: LỘ , PHỦ HUYỆN HƯƠNG, XÃ HƯƠNG, XÃ

2. LUẬT PHÁP VÀ QUÂN ĐỘI:

2. LUẬT PHÁP VÀ QUÂN ĐỘI LUẬT PHÁP NĂM 1042, BAN HÀNH BỘ LUẬT HÌNH THƯ. BỘ LUẬT QUY ĐỊNH : + VIỆC BẢO VỆ VUA VÀ CUNG ĐiỆN, BẢO VỆ TÀI SẢN CỦA NHÂN DÂN + PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT, NGHIÊM CẤM ViỆC MỔ TRỘM TRÂU BÒ, BẢO VỆ SẢN XuẤT NÔNG NGHIỆP

b. QUÂN ĐỘI:

b. QUÂN ĐỘI GỒM 2 LOẠI + CẤM QUÂN + QUÂN ĐỊA PHƯƠNG - CÁC BINH CHỦNG:

PowerPoint Presentation:

BỘ BINH

PowerPoint Presentation:

+ KỊ BINH

PowerPoint Presentation:

+ TƯỢNG BINH

PowerPoint Presentation:

TƯỢNG BINH

PowerPoint Presentation:

+ THỦY BINH

- VŨ KHÍ:

- VŨ KHÍ

PowerPoint Presentation:

DAO GĂM

PowerPoint Presentation:

KiẾM

PowerPoint Presentation:

LẨY NỎ

c. CỦNG CỐ TOÀN VẸN LÃNH THỔ :

c. CỦNG CỐ TOÀN VẸN LÃNH THỔ GẢ CÔNG CHÚA VÀ BAN CHỨC TƯỚC CHO CÁC TÙ TRƯỞNG DÂN TỘC MiỀN NÚI TÙ TRƯỞNG NÀO CÓ Ý ĐỊNH TÁCH KHỎI ĐẠI VIÊT, NHÀ LÝ KIÊN QUYẾT TRẤN ÁP ĐỐI VỚI NHÀ TỐNG: QUAN HỆ BÌNH THƯỜNG DẸP TAN CuỘC TẤN CÔNG CỦA CHĂM PA 3. ĐẠI LA ĐƯỢC ĐỔI TÊN THÀNH

PowerPoint Presentation:

1. VỊ SƯ NÀO ỦNG HỘ LÝ CÔNG UẨN LÊN NGÔI VUA? a. MÃN GIÁC THIỀN SƯ b. SƯ THIỆN CHIẾU c. SƯ VẠN HẠNH d. SƯ KHÔNG LỘ 2. LÝ CÔNG UẨN LÊN NGÔI VUA THỜI GIAN NÀO? a. NĂM 101O b. NĂM 1005 c. NĂM 1054 d. CuỐI NĂM 1009

PowerPoint Presentation:

3. ĐẠI LA ĐƯỢC ĐỔI TÊN THÀNH a. LUY LÂU b. THĂNG LONG c. HOA LƯ d. LONG BIÊN 4. QuỐC HiỆU ĐẠI CỒ ViỆT ĐƯỢC ĐỔI THÀNH ĐẠI ViỆT DƯỚI THỜI VUA NÀO? a. LÝ THÁI TÔNG b. LÝ THÁNH TÔNG c. LÝ NHÂN TÔNG d. LÝ THÁI TỔ

PowerPoint Presentation:

5. VUA LÀ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU NHÀ NƯỚC, NẮM GiỮ MỌI QUYỀN HÀNH. VUA Ở NGÔI THEO CHẾ ĐỘ QUÂN CHỦ LẬP HiẾN. CÁC CHỨC VỤ QUAN TRỌNG, NHÀ VUA ĐỀU CỬ NGƯỜI THÂN CẬN NẮM GiỮ NHẬN ĐỊNH TRÊN a. ĐÚNG b. SAI d VUA LÀ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU NHÀ NƯỚC, NẮM GiỮ MỌI QUYỀN HÀNH. VUA Ở NGÔI THEO CHẾ ĐỘ QUÂN CHỦ CHUYÊN CHẾ. CÁC CHỨC VỤ QUAN TRỌNG, NHÀ VUA ĐỀU CỬ NGƯỜI THÂN CẬN NẮM GiỮ

PowerPoint Presentation:

BÀI TẬP VỀ NHÀ: SOẠN CÂU HỎI 1, 2, 3 TRONG SÁCH GIÁO KHOA LẬP BẢNG SO SÁNH GiỮA HAI LoẠI CẤM QUÂN VÀ QUÂN ĐỊA PHƯƠNG CHUẨN BỊ BÀI MỚI: BÀI 7 – ÔN TẬP

PowerPoint Presentation:

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ!

authorStream Live Help