Lịch sử 7 Bài 2:Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành ...

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Lịch sử 7 bài 2: Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu https://sites.google.com/site/lichsuquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Bản đồ các quốc gia phong kiến châu Âu

PowerPoint Presentation:

Lãnh địa phong kiến Tây Âu

PowerPoint Presentation:

Thành thị trung đại Tây Âu

PowerPoint Presentation:

Cuối XI Do sản xuất phát triển->Xuất hiện thành thị. Quy mô sản xuất lớn, buôn bán sầm uất. Thúc đẩy xã hội phong kiến châu Âu phát triển. Vì sao xuất hiện thành thị trung đại? Kinh tế thành thị có gì mới? ý nghĩa sự ra đời thành thị?

PowerPoint Presentation:

Hoạt động buôn bán ở các thành thị trung đại

lịch sử 7 Tiết 2 Bài 2:

lịch sử 7 Tiết 2 Bài 2 Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở Châu Âu

Bài 2:Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở Châu Âu:

Bài 2:Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở Châu Âu 1. Những cuộc phát kiến lớn về địa lý: a) Nguyên nhân:

Nguyên nhân nào dẫn đến các cuộc phát kiến địa lí?:

Nguyên nhân nào dẫn đến các cuộc phát kiến địa lí? Phát triển sản xuất Nguyên liệu Vốn Thị trường   

Bài 2:Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở Châu Âu:

Bài 2:Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở Châu Âu 1. Những cuộc phát kiến lớn về địa lý: a) Nguyên nhân: - Sản xuất phát triển =>Cần nguyên liệu, thị trường, vốn… b) Các cuộc phát kiến địa lí:

PowerPoint Presentation:

Va-xcô đơ ga-ma c.cô-lôm-bô Ph. Ma-gien-lan

PowerPoint Presentation:

Vịnh Ghi nê 1487 BỒ ĐÀO NHA Chú giải Những cuộc phát kiến của Bồ Đào Nha Hành trình của Đi a xơ Hành trình của Vaxcô đơ Gama Những cuộc phát kiến của Tây Ban Nha Hành trình của F.Ma gien lan Hành trình của C.Côlômbô 3 B.Đi a xơ

PowerPoint Presentation:

QĐ. Canari Đ.Xan xanvano 1492 TÂY BAN NHA Chú giải Những cuộc phát kiến của Bồ Đào Nha Hành trình của Đi a xơ Hành trình của Vaxcô đơ Gama Những cuộc phát kiến của Tây Ban Nha Hành trình của F.Ma gien lan Hành trình của C.Côlômbô C. Côlômbô 4

PowerPoint Presentation:

Mũi Hảo Vọng 1498 BỒ ĐÀO NHA Chú giải Những cuộc phát kiến của Bồ Đào Nha Hành trình của Đi a xơ Hành trình của Vaxcô đơ Gama Những cuộc phát kiến của Tây Ban Nha Hành trình của F.Ma gien lan Hành trình của C.Côlômbô 5 Vaxcô Đơ Gama

PowerPoint Presentation:

11-1519 PHILIPPIN BRAXIN Chú giải Những cuộc phát kiến của Bồ Đào Nha Hành trình của Đi a xơ Hành trình của Vaxcô đơ Gama Những cuộc phát kiến của Tây Ban Nha Hành trình của F.Ma gien lan Hành trình của C.Côlômbô 1519 TÂY BAN NHA 13-2-1522 06-3-1521 Mũi Hảo Vọng F. Ma gien lan 6

PowerPoint Presentation:

Nữ hoàng Isabel ra tận cảng đón đoàn thám hiểm của C.Cô-lôm-bô

PowerPoint Presentation:

C. Cô-lôm-bô tiếp xúc với thổ dân da đỏ ở châu Mĩ

PowerPoint Presentation:

Tàu Ca-ra-ven

Bài 2:Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở Châu Âu:

Bài 2:Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở Châu Âu 1. Những cuộc phát kiến lớn về địa lý: a) Nguyên nhân: - Sản xuất phát triển =>Cần nguyên liệu, thị trường, vốn… b) Các cuộc phát kiến địa lí: 1487: Đi – a – xơ vòng quanh Nam Châu Phi. 1498: Va-xcô đơ Ga – ma đến Ấn Độ. 1492: Cô-lôm-bô tìm ra Châu Mĩ 1519-1522: Ma-giên lan vòng quanh trái đất.

Bài 2:Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở Châu Âu:

Bài 2:Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở Châu Âu 1. Những cuộc phát kiến lớn về địa lý: a) Nguyên nhân: - Sản xuất phát triển =>Cần nguyên liệu, thị trường, vốn… b) Các cuộc phát kiến địa lí: 1487: Đi – a – xơ vòng quanh Nam Châu Phi. 1498: Va-xcô đơ Ga – ma đến Ấn Độ. 1492: Cô-lôm-bô tìm ra Châu Mĩ 1519-1522: Ma-giên lan vòng quanh trái đất. c) Kết quả:

PowerPoint Presentation:

Kết quả: Tìm ra những vùng đất mới, những con đường mới, những tộc người mới. Đem lại những món lợi khổng lồ cho quý tộc và thương nhân châu Âu. Các cuộc phát kiến địa lí thu được kết quả gì?

Bài 2:Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở Châu Âu:

Bài 2:Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở Châu Âu 1. Những cuộc phát kiến lớn về địa lý: a) Nguyên nhân: b) Các cuộc phát kiến địa lí: c) Kết quả: - Tìm ra những vùng đất mới, những con đường mới, những tộc người mới. - Đem lại những món lợi khổng lồ cho quý tộc và thương nhân châu Âu.

Các cuộc phát kiến địa lí có ý nghĩa gì?:

Các cuộc phát kiến địa lí có ý nghĩa gì? ý nghĩa: Là cuộc cách mạng về giao thông và tri thức. Thúc đẩy thương nghiệp phát triển

PowerPoint Presentation:

Châu Âu Châu Âu Trước Mở rộng phạm vi buôn bán với thế giới. Tiền đề cho sự ra đời của chủ nghĩa tư bản ở châu Âu.

Bài 2:Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở Châu Âu:

Bài 2:Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở Châu Âu 1. Những cuộc phát kiến lớn về địa lý: a) Nguyên nhân: b) Các cuộc phát kiến địa lí: c) Kết quả: - Tìm ra những vùng đất mới, những con đường mới, những tộc người mới. - Đem lại những món lợi khổng lồ cho quý tộc và thương nhân châu Âu. d) Ý nghĩa: - Là cuộc cách mạng về giao thông và tri thức. - Thúc đẩy thương nghiệp phát triển

Bài 2:Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở Châu Âu:

Bài 2:Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở Châu Âu 1. Những cuộc phát kiến lớn về địa lý: 2. Sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở Châu Âu a) Sự ra đời của giai cấp tư sản:

PowerPoint Presentation:

? CÂU HỎI THẢO LUẬN 2:00 1:59 1:58 1:57 1:56 1:55 1:54 1:53 1:52 1:51 1:50 1:49 1:48 1:47 1:46 1:45 1:44 1:43 1:42 1:41 1:40 1:39 1:38 1:37 1:36 1:35 1:34 1:33 1:32 1:31 1:30 1:29 1:28 1:27 1:26 1:25 1:24 1:23 1:22 1:21 1:20 1:19 1:18 1:17 1:16 1:15 1:14 1:13 1:12 1:11 1:10 1:09 1:08 1:07 1:06 1:05 1:04 1:03 1:02 1:01 1:00 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Hết giờ THỜI GIAN THẢO LUẬN 2:00 1:59 1:58 1:57 1:56 1:55 1:54 1:53 1:52 1:51 1:50 1:49 1:48 1:47 1:46 1:45 1:44 1:43 1:42 1:41 1:40 1:39 1:38 1:37 1:36 1:35 1:34 1:33 1:32 1:31 1:30 1:29 1:28 1:27 1:26 1:25 1:24 1:23 1:22 1:21 1:20 1:19 1:18 1:17 1:16 1:15 1:14 1:13 1:12 1:11 1:10 1:09 1:08 1:07 1:06 1:05 1:04 1:03 1:02 1:01 1:00 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Hết giờ Quý tộc và thương nhân châu Âu đã làm gì để có nguồn vốn ban đầu và đội ngũ nhân công ? Thảo luận nhóm bàn, thời gian: 2 Phút.

PowerPoint Presentation:

Đáp án Cướp bóc tài nguyên từ thuộc địa, cướp đoạt của nhau. Buôn bán nô lệ da đen. Đuổi nông nô ra khỏi lãnh địa->Không có ruộng đất( tư liệu sản xuất) => Làm thuê cho tư sản. Tư sản đã có được nguồn vốn ban đầu và đội ngũ nhân công đông đảo

Sự ra đời của hình thức kinh doanh tư bản đã tác động đến xã hội phong kiến châu Âu như thế nào?:

Sự ra đời của hình thức kinh doanh tư bản đã tác động đến xã hội phong kiến châu Âu như thế nào? Trong xã hội phong kiến châu Âu hình thành những giai cấp mới: Tư sản và vô sản.

PowerPoint Presentation:

Quý tộc,Chủ xưởng, chủ đồn điền, thương nhân Nông nô, nô lệ da đen Giai cấp vô sản Giai cấp tư sản ?Giai cấp tư sản và vô sản đã được hình thành từ những tầng lớp nào trong xã hội phong kiến châu Âu?

Bài 2:Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở Châu Âu:

Bài 2:Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở Châu Âu 1. Những cuộc phát kiến lớn về địa lý: 2. Sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở Châu Âu a) Sự ra đời của giai cấp tư sản: - Quý tộc, thương nhân trở nên giàu có nhờ cướp bóc của cải, tài nguyên,…. - Mở rộng kinh doanh, lập đồn điền,….=> bóc lột lao động làm thuê=>giai cấp tư sản ra đời. b) Sự ra đời của giai cấp vô sản: - Hình thành từ những người nông nô bị tước đoạt ruộng đất, làm trong các xí nghiệp của tư sản. => Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa được hình thành.

PowerPoint Presentation:

Hạm tàu cướp biển của Tây Ban Nha

PowerPoint Presentation:

Buôn bán nô lệ da đen

C.Mác nhận xét: “Việc tìm thấy những vùng mỏ vàng và bạc ở châu Mỹ, việc biến người bản xứ thành nô lệ, việc chôn vùi họ vào các hầm mỏ hoặc tuyệt diệt họ đi, những buổi đầu của cuộc chinh phục và cướp bóc ở Đông ấn, việc biến châu Phi thành một vùng đất cấm thương mại dành riêng cho việc săn bắt người da đen, đấy là những biện pháp tích luỹ ban đầu có tính chất tình ca, báo hiệu buổi bình minh của thời đại Tư bản chủ nghĩa”. (Bộ Tư bản) :

C.Mác nhận xét: “Việc tìm thấy những vùng mỏ vàng và bạc ở châu Mỹ, việc biến người bản xứ thành nô lệ, việc chôn vùi họ vào các hầm mỏ hoặc tuyệt diệt họ đi, những buổi đầu của cuộc chinh phục và cướp bóc ở Đông ấn, việc biến châu Phi thành một vùng đất cấm thương mại dành riêng cho việc săn bắt người da đen, đấy là những biện pháp tích luỹ ban đầu có tính chất tình ca, báo hiệu buổi bình minh của thời đại Tư bản chủ nghĩa”. (Bộ Tư bản)

Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở châu Âu được hình thành như thế nào?:

Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở châu Âu được hình thành như thế nào? Chủ xưởng, đồn điền, thương nhân Vốn+Công nhân Mở rộng kinh doanh (Lập xưởng, đồn điền…) Giai cấp tư sản (bóc lột) Nông nô, thợ thủ công.., nô lệ da đen Bị cướp đoạt tư liệu sản xuất, bị cưỡng bức Bị bóc lột kiệt quệ Giai cấp vô sản (bị bóc lột) Quan hệ sản xuất TBCN hỡnh thành Sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở châu Âu:

Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở châu Âu được hình thành như thế nào?:

Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở châu Âu được hình thành như thế nào? Chủ xưởng, đồn điền, thương nhân Vốn+Công nhân Mở rộng kinh doanh (Lập xưởng, đồn điền…) Giai cấp tư sản (bóc lột) Nông nô, thợ thủ công.., nô lệ da đen Bị cướp đoạt tư liệu sản xuất, bị cưỡng bức Bị bóc lột kiệt quệ Giai cấp vô sản (bị bóc lột) Quan hệ sản xuất TBCN hỡnh thành Sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở châu Âu:

PowerPoint Presentation:

Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ra đời sớm nhất tại các quốc gia thành thị trung đại: Phirenxê, Venêxia, Giênôva...

Tổng kết bài học:

Tổng kết bài học 1/ Các cuộc phát kién lớn về địa lí a.Nguyên nhân b. Kết quả c. ý nghĩa 2/ Sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu

Các cuộc phát kiến địa lí đã tác động như thế nào đối với xã hội phong kiến châu Âu?:

Thúc đẩy xã hội phong kiến phát triển. Đẩy nhanh quá trình suy vong của chế độ phong kiến. Chuẩn bị cho sự ra đời của chủ nghĩa tư bản. Hình thành tầng lớp giàu có chuyên tiến hành các cuộc thám hiểm . Các cuộc phát kiến địa lí đã tác động như thế nào đối với xã hội phong kiến châu Âu? X X Đánh dấu X vào trước ý kiến em cho là đúng

PowerPoint Presentation:

Điều kiện quan trọng nhất dẫn đến sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu là: Sự mở rộng sản xuất kinh doanh: Lập xưởng sản xuất quy mô lớn, mở công ti, lập đồn điền rộng lớn. Các nhà tư sản đã có nguồn vốn ban đầu và đội ngũ nhân công đông đảo. Sự ra đời của giai cấp tư sản và vô sản. X

Theo dấu chân các nhà thám hiểm:

Theo dấu chân các nhà thám hiểm Quan sát hải trình, hãy cho biết: Đây là hành trình của nhà thám hiểm nào?

PowerPoint Presentation:

Cuộc phát kiến của Vasco de Gama 

PowerPoint Presentation:

Columbo Cuộc phát kiến địa lý của C . C«-l«m-b« 

PowerPoint Presentation:

Cuộc phát kiến địa lý của Ma-gien-lan 

Hoàn chỉnh các câu bằng cách lựa chọn cụm từ thích hợp:

Hoàn chỉnh các câu bằng cách lựa chọn cụm từ thích hợp … là những yếu tố không thể thiếu để phát triển sản xuất. Do yêu cầu … dẫn đến các cuộc phát kiến địa lí. Nhờ các cuộc phát kiến địa lí, nhiều… được phát hiện. Kết quả của các cuộc phát kiến địa lí đã tao tiền đề cho sự hình thành … Cùng với việc vơ vét tài nguyên, cướp đoạt ruộng đất của nông nô, quý tộc còn đẩy mạnh hoạt động… Hình thức kinh doanh tư bản đã làm dẫn đến sự ra đời của hai giai cấp … Quan hệ sản xuất TBCN được hình thành ngay trong lòng … Các cụm từ: Tư sản và vô sản; phát triển sản xuất; buôn bán nô lệ; vốn, nguyên liệu và thị trường; vùng đất mới; xã hội phong kiến, chủ nghĩa tư bản.

Hoàn chỉnh các câu bằng cách lựa chọn cụm từ thích hợp:

Hoàn chỉnh các câu bằng cách lựa chọn cụm từ thích hợp …………………………… là những yếu tố không thể thiếu để phát triển sản xuất. Do yêu cầu . ………………… dẫn đến các cuộc phát kiến địa lí. Nhờ các cuộc phát kiến địa lí , nhiều … đ phát hiện. Kết quả của các cuộc phát kiến địa lí đã tao tiền đề cho sự hình thành …………………….. vốn, nguyên liệu và thị trường chủ nghĩa tư bản vùng đất mới phát triển sản xuất Các cụm từ: Tư sản và vô sản; phát triển sản xuất; buôn bán nô lệ; vốn, nguyên liệu và thị trường; vùng đất mới; xã hội phong kiến, chủ nghĩa tư bản.

Hoàn chỉnh các câu bằng cách lựa chọn cụm từ thích hợp:

Cùng với việc vơ vét tài nguyên, cướp đoạt ruộng đất của nông nô, quý tộc còn đẩy mạnh hoạt động……………….. Hình thức kinh doanh tư bản đã làm dẫn đến sự ra đời của hai giai cấp ……………….. Quan hệ sản xuất TBCN được hình thành ngay trong lòng … ……………. Hoàn chỉnh các câu bằng cách lựa chọn cụm từ thích hợp xã hội phong kiến buôn bán nô lệ tư sản và vô sản Các cụm từ: Tư sản và vô sản; phát triển sản xuất; buôn bán nô lệ; vốn, nguyên liệu và thị trường; vùng đất mới; xã hội phong kiến, chủ nghĩa tư bản.

Đánh dấu X vào trước ý kiến em cho là đúng:

Đánh dấu X vào trước ý kiến em cho là đúng Nguyên nhân dẫn đến các cuộc phát kiến địa lí : Chiến tranh, không có nơi cư trú. Để phục vụ cho việc truyền bá đạo Thiên chúa. Yêu cầu phát triển của sản xuất. Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa là: Giai cấp tư sản bóc lột giai cấp vô sản. Giai cấp vô sản bóc lột giai cấp tư sản. Quan hệ bình đẳng. X X

Hãy nối tên nhà thám hiểm với đóng góp lớn nhất của họ cho nhân loại:

Hãy nối tên nhà thám hiểm với đóng góp lớn nhất của họ cho nhân loại B. Đi-a-xơ C. Cô-lôm-bô Va-xcô đơ Ga-ma A-me-ri-gô Vex-pux-ti Ph. Ma-gien-lan Mac-cô Pô-lô Tìm ra đường biển nối châu Âu với Phương Đông. Khẳng định trái đất tròn. Tìm ra châu Mĩ.

Dặn dò:

Học bài theo câu hỏi trong sách giáo khoa. Kể tên và trình bày hành trình các cuộc phát kiến địa lí trên lược đồ. Chuẩn bị bài sau. Dặn dò

authorStream Live Help