Lịch sử 6 Bài 24: Nước Cham-pa từ thế kỷ II đến thế kỷ X

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/lichsuquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

LỊCH SỬ 6: BÀI 24 NƯỚC CHAM –PA THẾ KỈ II ĐẾN THẾ KỈ X Gv:Nguyẽn Duy Quang- Sông công -TN

Tiết 27- Bài 24 :

Tiết 27- Bài 24 Nước Cham-Pa độc lập ra đời. NƯỚC CHAM-PA TỪ THẾ KỈ II ĐẾN THẾ KỈ X

PowerPoint Presentation:

GIAO CHỈ CỬU CHÂN NHẬT NAM Hoành Sơn LÂM ẤP (TKII) Tượng Lâm GIAO CHỈ CỬU CHÂN Hoành Sơn LÂM ẤP CHAM-PA (TKVI) Sin-ha-pu-ra Phan Rang Quảng Nam Bộ lạc Dừa Lược đồ Giao Châu và Cham-pa giữa TK VI - X

PowerPoint Presentation:

GIAO CHỈ CỬU CHÂN Hoành Sơn CHAM-PA (TKVI) Sin-ha-pu-ra Phan Rang 1. Nước Cham-pa độc lập ra đời +Thế kỷ II, nhân dân Tượng Lâm giành độc lập, lập nước Lâm Ấp. +Thế kỷ VI, tên nước đổi thành Cham-pa. + Lãnh thổ: từ Hoành Sơn đến Phan Rang. + Kinh đô: Sin-ha-pu-ra

2. Tình hình kinh tế, văn hóa Cham-pa từ thế kỷ II đến thế kỷ X:

2. Tình hình kinh tế, văn hóa Cham-pa từ thế kỷ II đến thế kỷ X a. Kinh tế: 1. Nước Cham-pa độc lập ra đời NƯỚC CHAM-PA TỪ THẾ KỈ II ĐẾN THẾ KỈ X Tiết 27- Bài 24

PowerPoint Presentation:

Gốm cổ Chăm (Ninh Thuận)

PowerPoint Presentation:

Câu 1: Quan sát tranh và sgk em hãy nêu những thành tựu về kinh tế của Cham-pa? Câu 2: Quan sát tranh em thấy có điểm gì giống và khác với phát triển kinh tế ở quê hương em? Đồ gốm Ninh Thuận

2. Tình hình kinh tế, văn hóa Cham-pa từ thế kỷ II đến thế kỷ X:

2. Tình hình kinh tế, văn hóa Cham-pa từ thế kỷ II đến thế kỷ X a. Kinh tế: + Sử dụng công cụ sắt, dùng trâu bò kéo cày. + Trồng lúa nước, hai vụ/năm; Làm ruộng bậc thang. + Trồng các loại cây ăn quả, cây công nghiệp. + Khai thác lâm thổ sản, làm đồ gốm, đánh cá, buôn bán. 1. Nước Cham-pa độc lập ra đời NƯỚC CHAM- PA TỪ THẾ KỈ II ĐẾN THẾ KỈ X Tiết 27- Bài 24

2. Tình hình kinh tế, văn hóa Cham-pa từ thế kỷ II đến thế kỷ X:

2. Tình hình kinh tế, văn hóa Cham-pa từ thế kỷ II đến thế kỷ X a. Kinh tế: 1. Nước Cham-pa độc lập ra đời NƯỚC CHAM-PA TỪ THẾ KỈ II ĐẾN THẾ KỈ X Tiết 27- Bài 24 b. Văn hóa: + Có chữ viết riêng từ thế kỷ IV. Bia đá có ghi chữ Phạn và chữ Chăm cổ

PowerPoint Presentation:

Tượng thần Siva (Thần bảo tồn) Tượng Thần Visnu (Thần huỷ diệt) Tượng Thần Ba La Môn (Đấng sáng tạo)

2. Tình hình kinh tế, văn hóa Cham-pa từ thế kỷ II đến thế kỷ X:

2. Tình hình kinh tế, văn hóa Cham-pa từ thế kỷ II đến thế kỷ X a. Kinh tế: 1. Nước Cham-pa độc lập ra đời NƯỚC CHAM – Pa TỪ THẾ KỈ II ĐẾN THẾ KỈ X Tiết 27 - Bài 24 b. Văn hóa: + Có chữ viết riêng từ thế kỷ IV. + Theo đạo Bà La Môn và đạo Phật. + Có tục hoả táng, ở nhà sàn, có thói quen ăn trầu cau.

PowerPoint Presentation:

Khu thánh địa Mỹ Sơn (Quảng Nam) Tháp Chăm (Phan Rang) Hình trang trí chạm nổi dưới chân tháp Chăm

2. Tình hình kinh tế, văn hóa Cham-pa từ thế kỷ II đến thế kỷ X:

b. Văn hóa : + Có chữ viết riêng từ thế kỷ IV. + Theo đạo Bà La Môn và đạo Phật. + Có tục hoả táng, ở nhà sàn, có thói quen ăn trầu cau. + Sáng tạo ra một nền nghệ thuật đặc sắc, tiêu biểu là các Tháp Chăm, đền, tượng, các bức chạm nổi... Bình gốm cổ của người Chăm 2. Tình hình kinh tế, văn hóa Cham-pa từ thế kỷ II đến thế kỷ X Tiết 27 - Bài 24 NƯỚC CHAM-PA TỪ THẾ KỈ II ĐẾN THẾ KỈ X 1. Nước Cham-pa độc lập ra đời + Họ có quan hệ gần gũi chặt chẽ từ lâu đời với cư dân Việt. a. Kinh tế:

2. Tình hình kinh tế, văn hóa Cham-pa từ thế kỷ II đến thế kỷ X:

b. Văn hóa : + Có chữ viết riêng từ thế kỷ IV. + Theo đạo Bà La Môn và đạo Phật. + Có tục hoả táng, ở nhà sàn, có thói quen ăn trầu cau. + Sáng tạo ra một nền nghệ thuật đặc sắc, tiêu biểu là các Tháp Chăm, đền, tượng, các bức chạm nổi... 2. Tình hình kinh tế, văn hóa Cham-pa từ thế kỷ II đến thế kỷ X Tiết 27- Bài 24 NƯỚC CHAM-PA TỪ THẾ KỈ II ĐẾN THẾ KỈ X 1. Nước Cham-pa độc lập ra đời + Họ có quan hệ gần gũi chặt chẽ từ lâu đời với cư dân Việt. a. Kinh tế: + Sử dụng công cụ sắt, dùng trâu bò kéo cày. + Trồng lúa nước, hai vụ/năm; Làm ruộng bậc thang. + Trồng các loại cây ăn quả, cây công nghiệp +Khai thác lâm thổ sản, làm đồ gốm, đánh cá, buôn bán. + Thế kỷ II, nhân dân Tượng Lâm giành độc lập, lập nước Lâm Ấp. + Thế kỷ VI, tên nước đổi thành Cham-pa. + Lãnh thổ: từ Hoành Sơn đến Phan Rang. Kinh đô: Sin – Ha - Pu – Ra.

Bài tập:

Bài tập Nước Cham-pa ra đời trong hoàn cảnh nào? A. Hợp nhất bộ lạc Dừa và bộ lạc Cau. B. Nước Lâm Ấp tấn công các nước láng giềng mở rộng lãnh thổ. C. Cả hai ý trên. ĐÁP ÁN

PowerPoint Presentation:

Chữ viết của người Chăm bắt nguồn từ chữ nào? A. Bắt nguồn từ chữ tượng hình của Trung Quốc B. Bắt nguồn từ chữ tượng ý của người Trung Quốc. C. Bắt nguồn từ chữ quốc ngữ của người Việt Nam. D. Bắt nguồn từ chữ phạn của người Ấn Độ. ĐÁP ÁN

PowerPoint Presentation:

Nghệ thuật đặc sắc nhất của người Chăm là? Kiến trúc chùa chiền. B . Kiến trúc đền, tháp. C. Kiến trúc nhà ở. D. Kiến trúc đình làng. Đáp án

2. Tình hình kinh tế, văn hóa Cham-pa từ thế kỷ II đến thế kỷ X:

b. Văn hóa : + Có chữ viết riêng từ thế kỷ IV. + Theo đạo Bà La Môn và đạo Phật. + Có tục hoả táng, ở nhà sàn, có thói quen ăn trầu cau. + Sáng tạo ra một nền nghệ thuật đặc sắc, tiêu biểu là các. tháp Chăm, đền, tượng, các bức chạm nổi... 2. Tình hình kinh tế, văn hóa Cham-pa từ thế kỷ II đến thế kỷ X Tiết 27 - Bài 24 NƯỚC CHAM-PA TỪ THẾ KỈ II ĐẾN THẾ KỈ X 1. Nước Cham-pa độc lập ra đời + Họ có quan hệ gần gũi chặt chẽ từ lâu đời với cư dân Việt. a. Kinh tế: + Sử dụng công cụ sắt, dùng trâu bò kéo cày. + Trồng lúa nước, hai vụ/năm; Làm ruộng bậc thang. + Trồng các loại cây ăn quả, cây công nghiệp +Khai thác lâm thổ sản, làm đồ gốm, đánh cá, buôn bán. + Thế kỷ II, nhân dân Tượng Lâm giành độc lập, lập nước Lâm Ấp. + Thế kỷ VI, tên nước đổi thành Cham-pa. + Lãnh thổ: từ Hoành Sơn đến Phan Rang. Kinh đô: Sin – Ha - Pu – Ra.

PowerPoint Presentation:

Giới thiệu bài Trang phục của thanh niên nam, nữ trong lễ hội Kèn, một nhạc cụ không thể thiếu trong lễ hội LỄ HỘI KA-TÊ

CÔNG VIỆC VỀ NHÀ:

CÔNG VIỆC VỀ NHÀ - Học bài trả lời câu hỏi cuối bài. - Chuẩn bị bài 25 theo các câu hỏi hướng dẫn của SGK, tr.69,70. ÔN TẬP CHƯƠNG III CHÚC CÁC THẦY CÔ GIÁO SỨC KHOẺ, CHÚC CÁC EN HỌC SINH HỌC TẬP TỐT.

PowerPoint Presentation:

T ên khu di tích của người Chăm được công nhận là Di sản văn hóa thế giới? 8 1 2 4 3 5 7 6 9 10 8 Chủ đề Ng ười Chăm là chủ nhân của nền văn hóa nào? 1 Ai đã lãnh đạo nhân dân Tượng Lâm đứng lên giành độc lập? 2 L ãnh thổ nước Cham-pa phía bắc kéo dài đến đâu? 3 Nhân dân Chăm thường trao đổi buôn bán với nhân dân ở quận nào? 4 Đây là một nghề mà cư dân sống ven biển, ven sông thường làm? 5 Kinh đô của nước Cham-pa từ thế kỷ II đến thế kỷ X? 6 T ôn giáo mà đại bộ phận nhân dân Chăm theo? 7 Tờn nước đầu tiờn của người Chăm? 9 Ngu ồn sống chủ yếu của người Chăm dựa vào nghề gì? 10 B A L A M O N S A H U Y N H K H U L I E N H O A N H S Ơ N G I A O C H A U Đ A N H C A S I N H A P U R A M Y S O N L A M A P T R O N G L U A N U O C N U O C C H A M P A Trò chơi ô chữ

2. Tình hình kinh tế, văn hóa Cham-pa từ thế kỷ II đến thế kỷ X:

2. Tình hình kinh tế, văn hóa Cham-pa từ thế kỷ II đến thế kỷ X a. Kinh tế: + Sử dụng công cụ sắt, dùng trâu bò kéo cày. + Trồng lúa nước, 2 vụ/năm; Làm ruộng bậc thang + Trồng các loại cây ăn quả, cây công nghiệp + Khai thác lâm thổ sản, làm đồ gốm, đánh cá, buôn bán. Gốm cổ Chăm (Bình Định) * Nhận xét: Kinh tế có sự phát triển như các vùng xung q uanh. 1. Nước Cham-pa độc lập ra đời NƯỚC CHAM – Pa TỪ THẾ KỈ II ĐẾN THẾ KỈ X Bài 24, tiết 28

authorStream Live Help