Lịch sử 6, Bài 20: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế thế kỷ I-VI

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/lichsuquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Chào thầy cô và các em

KIỂM TRA BÀI CŨ::

KIỂM TRA BÀI CŨ: Trình bày sơ lược nền kinh tế nước ta từ thế kỉ I-thế kỉ VI ? Nông nghiệp - Có công cụ sắt - Biết dùng trâu, bò - Đề phòng lũ lụt, kênh ngòi-> thuỷ lợi phát triển. - Trồng lúa 2 vụ/năm, trồng cây ăn quả… - Chăn nuôi phong phú. Thủ công nghiệp: - Rèn sắt phát triển, đồ gốm dệt đều phát triển. Thương nghiệp : - Xuất hiện chợ làng. - Buôn bán với nước ngoài. => Tuy chậm nhưng kinh tế có phát triển

TỪ SAU TRƯNG VƯƠNG ĐẾN TRƯỚC LÝ NAM ĐẾ (GIỮA THẾ KỶ I - GIỮA THẾ KỶ VI) (tt):

TỪ SAU TRƯNG VƯƠNG ĐẾN TRƯỚC LÝ NAM ĐẾ (GIỮA THẾ KỶ I - GIỮA THẾ KỶ VI) (tt) Kiến thức trọng tâm: - Những chuyển biến về xã hội và văn hoá ở nước ta các thế kỉ I - thế kỉ VI - Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu năm 248 Tiết 23: Bài 20:

TỪ SAU TRƯNG VƯƠNG ĐẾN TRƯỚC LÝ NAM ĐẾ (GIỮA THẾ KỶ I - GIỮA THẾ KỶ VI) (tt):

TỪ SAU TRƯNG VƯƠNG ĐẾN TRƯỚC LÝ NAM ĐẾ (GIỮA THẾ KỶ I - GIỮA THẾ KỶ VI) (tt) Tiết 23: Bài 20: 3. Những chuyển biến về xã hội và văn hoá nước ta ở các thế kỉ I - thế kỉ VI: a . Những chuyển biến về xã hội: Thời Văn Lang- Âu Lạc Thời kì bị đô hộ Vua Quan lại đô hộ Quý tộc Hào trưởng Việt Địa chủ Hán Nông dân công xã Nông dân công xã Nông dân lệ thuộc Nô tì Nô tì SƠ ĐỒ PHÂN HOÁ XÃ HỘI

PowerPoint Presentation:

Thời Văn Lang- Âu Lạc Thời kì bị đô hộ Vua Quan lại đô hộ Quý tộc Hào trưởng Việt Địa chủ Hán Nông dân công xã Nông dân công xã Nông dân lệ thuộc Nô tì Nô tì SƠ ĐỒ PHÂN HOÁ XÃ HỘI Quan sát sơ đồ, em có nhận xét gì về sự chuyển biến xã hội ở nước ta? Từ khi bị phong kiến phương Bắc thống trị, xã hội tiếp tục phân hóa sâu sắc hơn.

TỪ SAU TRƯNG VƯƠNG ĐẾN TRƯỚC LÝ NAM ĐẾ (GIỮA THẾ KỶ I - GIỮA THẾ KỶ VI) (tt):

TỪ SAU TRƯNG VƯƠNG ĐẾN TRƯỚC LÝ NAM ĐẾ (GIỮA THẾ KỶ I - GIỮA THẾ KỶ VI) (tt) Tiết 23: Bài 20: 3. Những chuyển biến về xã hội và văn hoá nước ta ở các thế kỉ I - thế kỉ VI: a . Những chuyển biến về xã hội: Sơ đồ phân hoá xã hội (SGK) b. Chuyển biến về văn hoá: Bọn đô hộ mở một số trường học ở các quận dạy chữ Hán. - Đưa Nho giáo, Đạo giáo, Phật giáo và những luật lệ, phong tục Hán vào nước ta. - Nhân dân ta vẫn nói tiếng Việt, sống theo phong tục người Việt, vận dụng chữ Hán theo cách đọc của mình. Chính quyền phong kiến phương Bắc thực hiện những chính sách văn hoá thâm độc như thế nào? Những việc làm này của bọn đô hộ nhằm mục đích gì? Bọn chúng có đạt được những mục đích đó không? Vì sao? Em hãy nêu một số phong tục cổ truyền của nhân dân ta? Xã hội tiếp tục phân hóa sâu sắc hơn.

PowerPoint Presentation:

Vì sao người Việt vẫn giữ được những phong tục, tập quán và tiếng nói riêng của tổ tiên mình như vậy? Vì do những phong tục, tập quán và tiếng nói riêng của tổ tiên đã được hình thành từ lâu đời. Đây là đặc trưng bản sắc riêng của dân tộc ta có sức sống bất diệt

TỪ SAU TRƯNG VƯƠNG ĐẾN TRƯỚC LÝ NAM ĐẾ (GIỮA THẾ KỶ I - GIỮA THẾ KỶ VI) (tt):

TỪ SAU TRƯNG VƯƠNG ĐẾN TRƯỚC LÝ NAM ĐẾ (GIỮA THẾ KỶ I - GIỮA THẾ KỶ VI) (tt) Tiết 23: Bài 20: 3. Những chuyển biến về xã hội và văn hoá nước ta ở các thế kỉ I - thế kỉ VI: a . Những chuyển biến về xã hội: Sơ đồ phân hoá xã hội (SGK) b. Chuyển biến về văn hoá: - Bọn đô hộ mở 1 số trường học ở các quận dạy chữ Hán. - Đưa Nho giáo, Đạo giáo, Phật giáo và những luật lệ, phong tục vào nước ta. - Nhân dân ta vẫn nói tiếng Việt, sống theo phong tục người Việt, vận dụng chữ Hán theo cách đọc của mình. 4. Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu (năm 248) : Xã hội tiếp tục phân hóa sâu sắc hơn.

PowerPoint Presentation:

NƯỚC TA BỊ NHÀ NGễ Đễ HỘ

PowerPoint Presentation:

BẮT DÂN TA Mề NGỌC TRAI NH À NGÔ BẮT NHÂN DÂN TA LÊN RỪNG SĂN NGÀ VOI, TÊ GIÁC Qua các hình ảnh trên, em cho biết nguyên nhân nổ ra cuộc khởi nghĩa?

TỪ SAU TRƯNG VƯƠNG ĐẾN TRƯỚC LÝ NAM ĐẾ (GIỮA THẾ KỶ I - GIỮA THẾ KỶ VI) (tt):

TỪ SAU TRƯNG VƯƠNG ĐẾN TRƯỚC LÝ NAM ĐẾ (GIỮA THẾ KỶ I - GIỮA THẾ KỶ VI) (tt) Tiết 23: Bài 20: 3. Những chuyển biến về xã hội và văn hoá nước ta ở các thế kỉ I - thế kỉ VI: a . Những chuyển biến về xã hội: Sơ đồ phân hoá xã hội (SGK) b. Chuyển biến về văn hoá: - Bọn đô hộ mở 1 số trường học ở các quận dạy chữ Hán. - Đưa Nho giáo, Đạo giáo, Phật giáo và những luật lệ, phong tục vào nước ta. - Nhân dân ta vẫn nói tiếng Việt, sống theo phong tục người Việt, vận dụng chữ Hán theo cách đọc của mình. 4. Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu (năm 248) : Nguyên nhân : Do chính sách áp bức, bóc lột nặng nề của nhà Ngô. Xã hội tiếp tục phân hóa sâu sắc hơn.

PowerPoint Presentation:

Lời tâu của Tiết Tổng nói lên điều gì? Tiết Tổng tâu lên vua:”Giao Chỉ...đất rộng, người nhiều, hiểm trở độc hại, dân xứ ấy rất dễ làm loạn, rất khó cai trị” Qua lời tâu của Tiết Tổng cho chúng ta thấy nhân dân ta rất căm thù quân đô hộ, không cam chịu áp bức, bóc lột, sẵn sàng đứng lên chống lại chúng, không dễ gì để cho chúng có thể cai trị được

PowerPoint Presentation:

BÀ TRIỆU NỔI DẬY Ở CỬU CHÂN

PowerPoint Presentation:

TRIỆU QUỐC ĐẠT-ANH TRAI TRIỆU THỊ TRINH Em hãy nêu những hiểu biết của mình về Bà Triệu? Bà Triệu tên là Triệu Thị Trinh, em gái của Triệu Quốc Đạt- một hào trưởng lớn ở miền núi huyện Quan Yên - quận Cửu Chân (miền núi Nưa-Thiệu Yên-Thanh Hoá). Bà là người có sức khỏe, ý chí lớn, giàu mưu trí.

PowerPoint Presentation:

HAI ANH EM BÀ TRIỆU TÍNH CHUYỆN KHỞI NGHĨA

PowerPoint Presentation:

THANH NI ÊN GIA NHẬP NGHĨA QUÂN CHUẨN BỊ LƯƠNG THỰC

PowerPoint Presentation:

BÀ TRIỆU CÙNG NGHĨA QUÂN LUYỆN VÕ Ở C ĂN CỨ NÚI NƯA (THIỆU YÊN - THANH HÓA)

PowerPoint Presentation:

Bà Triệu cùng với anh trai Triệu Quốc Đạt chuẩn bị khởi nghĩa như thế nào? Kể tội ác của giặc Ngô, kêu gọi mọi người đứng lên đánh giặc cứu nước và được đông đảo quần chúng nhân dân hưởng ứng cùng nhau mài gươm, luyện võ, tích luỹ lương thực nuôi quân ở núi Nưa.

PowerPoint Presentation:

Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở biển khơi, đánh đuổi quân Ngô giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ, đâu chịu khom lưng làm tì thiếp cho người Qua câu nói này, em hiểu gì thêm về Bà Triệu? Ý chí kiên cường. bất khuất, đấu tranh giành độc lập, không chịu làm nô lệ của Bà Triệu

TỪ SAU TRƯNG VƯƠNG ĐẾN TRƯỚC LÝ NAM ĐẾ (GIỮA THẾ KỶ I - GIỮA THẾ KỶ VI) (tt):

TỪ SAU TRƯNG VƯƠNG ĐẾN TRƯỚC LÝ NAM ĐẾ (GIỮA THẾ KỶ I - GIỮA THẾ KỶ VI) (tt) Tiết 23: Bài 20: 3. Những chuyển biến về xã hội và văn hoá nước ta ở các thế kỉ I - thế kỉ VI: a . Những chuyển biến về xã hội: b. Chuyển biến về văn hoá: 4. Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu (năm 248) : Nguyên nhân : Do chính sách áp bức, bóc lột nặng nề của nhà Ngô. b. Diễn biến:

PowerPoint Presentation:

KHỞI NGHĨA BÀ TRIỆU NĂM 248 CỬU CHÂN PHÚ ĐIỀN ...................................... .................................... ................................. ......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PowerPoint Presentation:

NGHĨA QUÂN TẤN CÔNG THÀNH BÀ TRIỆU BAO VÂY THÀNH CỬU CHÂN Cuộc khởi nghĩa diễn ra như thế nào?

PowerPoint Presentation:

KHỞI NGHĨA BÀ TRIỆU NĂM 248 CỬU CHÂN PHÚ ĐIỀN ...................................... .................................... ................................. ......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TỪ SAU TRƯNG VƯƠNG ĐẾN TRƯỚC LÝ NAM ĐẾ (GIỮA THẾ KỶ I - GIỮA THẾ KỶ VI) (tt):

TỪ SAU TRƯNG VƯƠNG ĐẾN TRƯỚC LÝ NAM ĐẾ (GIỮA THẾ KỶ I - GIỮA THẾ KỶ VI) (tt) Tiết 23: Bài 20: 3. Những chuyển biến về xã hội và văn hoá nước ta ở các thế kỉ I - thế kỉ VI: a . Những chuyển biến về xã hội: b. Chuyển biến về văn hoá: 4. Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu (năm 248) : Nguyên nhân : Do chính sách áp bức, bóc lột nặng nề của nhà Ngô. b. Diễn biến: - Năm 248, khởi nghĩa bùng nổ ở Phú Điền (Hậu Lộc-Thanh Hoá), sau đó lan rộng khắp Châu Giao.

:

BÀ TRIỆU CƯỠI VOI RA TRẬN Hình ảnh Bà Triệu khi ra trận trông như thế nào?

PowerPoint Presentation:

Em có nhận xét gì về cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu? CỬU CHÂN PHÚ ĐIỀN ...................................... .................................... ................................. ......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cuộc khởi nghĩa lan rộng chấn động Giao Châu, làm cho bọn đô hộ rất lo sợ

PowerPoint Presentation:

KHỞI NGHĨA BÀ TRIỆU NĂM 248 CỬU CHÂN PHÚ ĐIỀN Quân Ngô đối phó như thế nào? Vua Ngô tức tốc cử tướng Lục Dận đem 6000 quân sang Giao Châu đàn áp cuộc khởi nghĩa, Lục Dận là tên tướng xảo quyệt một mặt mở các trận tiến công quân sự vào lực lượng của nghĩa quân, mặt khác dùng thủ đoạn mua chuộc, chia rẽ nội bộ nghĩa quân. ...................................... .................................... ................................. ......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trước tình thế đó Bà Triệu làm gì? Bà Triệu cùng quân sĩ củng cố lực lượng ra sức chống quân Ngô, trong một trận quyết chiến với giặc, Bà Triệu anh dũng hi sinh trên núi Tùng (Phú Điền- Hậu Lộc- Thanh Hoá)

PowerPoint Presentation:

Bà Triệu hi sinh một cách anh dũng

TỪ SAU TRƯNG VƯƠNG ĐẾN TRƯỚC LÝ NAM ĐẾ (GIỮA THẾ KỶ I - GIỮA THẾ KỶ VI) (tt):

TỪ SAU TRƯNG VƯƠNG ĐẾN TRƯỚC LÝ NAM ĐẾ (GIỮA THẾ KỶ I - GIỮA THẾ KỶ VI) (tt) Tiết 23: Bài 20: 3. Những chuyển biến về xã hội và văn hoá nước ta ở các thế kỉ I - thế kỉ VI: a . Những chuyển biến về xã hội: b. Chuyển biến về văn hoá: 4. Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu (năm 248) : Nguyên nhân : Do chính sách áp bức, bóc lột nặng nề của nhà Ngô. b. Diễn biến: - Năm 248, khởi nghĩa bùng nổ ở Phú Điền (Hậu Lộc-Thanh Hoá) =>lan rộng khắp Giao Châu. Sau đó, Lục Dân đem quân sang đàn áp. Bà Triệu anh dũng hi sinh trên núi Tùng (Phú Điền -Hậu Lộc- Thanh Hoá).

PowerPoint Presentation:

Nguyên nhân vì sao cuộc khởi nghĩa thất bại? THẢO LUẬN NHÓM Nhóm 1 và 2 Tuy bị thất bại nhưng cuộc khởi nghĩa có ý nghĩa gì? Nhóm 3 và 4 Nguyên nhân thất bại: Lực lượng chênh lệch, nhà Ngô quá mạnh, mưu kế hiểm độc, nghĩa quân còn non yếu. Ý nghĩa lịch sử: Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu cho ý chí quyết tâm giành độc lập của dân tộc ta.

TỪ SAU TRƯNG VƯƠNG ĐẾN TRƯỚC LÝ NAM ĐẾ (GIỮA THẾ KỶ I - GIỮA THẾ KỶ VI) (tt):

TỪ SAU TRƯNG VƯƠNG ĐẾN TRƯỚC LÝ NAM ĐẾ (GIỮA THẾ KỶ I - GIỮA THẾ KỶ VI) (tt) Tiết 23: Bài 20: 3. Những chuyển biến về xã hội và văn hoá nước ta ở các thế kỉ I - thế kỉ VI: 4. Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu (năm 248) : Nguyên nhân : Do chính sách áp bức, bóc lột nặng nề của nhà Ngô. b. Diễn biến: - Năm 248, khởi nghĩa bùng nổ ở Phú Điền (Hậu Lộc-Thanh Hoá), sau đó lan rộng khắp Giao Châu. Nhà Ngô sai Lục Dân đem quân sang đàn áp cuộc khởi nghĩa. Bà Triệu anh dũng hi sinh trên núi Tùng (Phú Điền -Hậu Lộc- Thanh Hoá). c. Ý nghĩa lịch sử : Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu cho ý chí quyết tâm giành độc lập của dân tộc.

PowerPoint Presentation:

Qua bức tranh em nhận biết điều gì? Ru con con ngủ cho lành Để mẹ gánh nước rửa bành con voi. Muốn coi lên núi mà coi, Coi Bà Triệu tướng cưỡi voi đánh cồng Túi gấm cho lẫn túi hồng, Têm trầu cánh kiến cho chồng ra quân

PowerPoint Presentation:

BÀI TẬP Bài tập 1 : Chính quyền đô hộ đã làm gì để đồng hoá nhân dân ta: a. Mở trường dạy chữ Hán tại các quận.  b, Truyền vào nước ta Nho giáo, Đạo giáo, Phật giáo và những phong tục, luật lệ của người Hán. c. Đào tạo quan lại người Việt nhằm phục vụ cho chính quyền đô hộ. d. Câu a, b đúng EM CHƯA ĐÚNG! EM CHƯA ĐÚNG! EM SAI RỒI! EM ĐÚNG RỒI!

PowerPoint Presentation:

Thời gian Địa điểm Diễn biến Kết quả Ý nghĩa Bài tập 2: Điền vào bảng tóm tắt diễn biến cuộc khởi nghĩa Bà Triệu: BÀI TẬP Năm 248 - Nghĩa quân đánh phá thành ấp quận Cửu Chân, sau đó, khởi nghĩa lan rộng và làm chấn động khắp Giao Châu. - Lục Dận đem quân đàn áp, nghĩa quân chống trả quyết liệt, Bà Triệu hi sinh trên Núi Tùng. Phú Điền (Hậu Lộc- Thanh Hoá) Cuộc khởi nghĩa thất bại Tiêu biểu cho ý chí quyết tâm giành độc lập của dân tộc ta.

PowerPoint Presentation:

DẶN DÒ Học bài cũ theo nội dung câu hỏi 1, 2 trang 57/SGK. Ôn lại tất cả các bài đã học trong chương III , làm bài tập trong vở Bài tập LS, tiết sau làm bài tập LS

PowerPoint Presentation:

TẠM BIỆT QUÍ THẦY CÔ CÙNG CÁC EM !

authorStream Live Help