Lịch sử 6, Bài 19: Từ sau Trưng Vương đến Lý Nam Đế

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/lichsuquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Câu hỏi : Dựa vào lược đồ, em hãy trình bày diễn biến cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán? KIỂM TRA BÀI CŨ:

PowerPoint Presentation:

Sông Hồng Sông Đà Sông Mã G i a o c hỉ Mê Linh Cổ Loa Lãng Bạc Cấm Khê Hợp Phố Cửa Bạch Đằng Biển Đông Chú giải Đường tiến quân của Mã Viện Đường tiến công đánh Mã Viện Nơi diễn ra trận đánh Quân ta rút lui Lược đồ kháng chiến chống quân xâm lược Hán (42-43 )

PowerPoint Presentation:

TIẾT 21- BÀI 19 Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế ( giữa thế kỉ I - giữa thế kỉ VI) TRÝỜNG THCS PHÙ ĐỔNG

PowerPoint Presentation:

Tiết 21 - Bài 19 : TỪ SAU TRƯNG VƯƠNG ĐẾN TRƯỚC LÝ NAM ĐẾ ( GIỮA THẾ KỈ I ĐẾN THẾ KỈ VI ) Chế độ cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta từ thế kỉ I đến thế kỉ VI - Châu Giao gồm 9 quận: 6 quận của Trung Quốc và 3 quận của Âu Lạc ? Miền đất của Âu Lạc trước đây gồm những quận nào? a. Chính Trị:

TỪ SAU TRƯNG VƯƠNG ĐẾN TRƯỚC LÝ NAM ĐẾ (Giữa thế kỉ I – Giữa thế kỉ VI):

TỪ SAU TRƯNG VƯƠNG ĐẾN TRƯỚC LÝ NAM ĐẾ (Giữa thế kỉ I – Giữa thế kỉ VI) * Đất Âu Lạc cũ bao gồm những quận nào của Châu Giao? - Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam

PowerPoint Presentation:

Tiết 21 - Bài 19 : TỪ SAU TRƯNG VƯƠNG ĐẾN TRƯỚC LÝ NAM ĐẾ ( GIỮA THẾ KỈ I ĐẾN THẾ KỈ VI ) Chế độ cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta từ thế kỉ I đến thế kỉ VI - Thế kỉ I châu Giao gồm 9 quận (6 quận của Nam Việt cũ và 3 quận của Âu Lạc.) - Đầu thế kỷ III nhà ngô tách Châu Giao thành quảng châu(Trung Quốc) và Giao Châu (Âu lạc cũ) ? Đầu TK III chính sách cai trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc đối với nước ta có gì thay đổi? ? Chính sách cai trị của Nhà Hán sau cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng như thế nào? - Nhà Hán trực tiếp nắm tới cấp huyện.

PowerPoint Presentation:

o GIAO CHỈ 0 CỬU CHÂN 0 NHẬT NAM - Đưa người hán sang làm huyện lệnh, trực tiếp cai quản các huyện

TỪ SAU TRƯNG VƯƠNG ĐẾN TRƯỚC LÝ NAM ĐẾ (Giữa thế kỉ I – Giữa thế kỉ VI):

TỪ SAU TRƯNG VƯƠNG ĐẾN TRƯỚC LÝ NAM ĐẾ (Giữa thế kỉ I – Giữa thế kỉ VI) 1.Chế độ cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta từ thế kỉ I đến thế kỉ thứ VI Sơ đồ bộ máy cai trị của nhà Hán cuộc khởi nghĩa của 2 Bà Trưng Người Hán Huyện lệnh Lạc tướng Người Việt Châu Người Hán Quận Thái thú và Đô uý Thứ sử Huyện Đưa quan lại Hán cai trị đến cấp huyện ( Huyện lệnh ) Em có nhận xét gì về sự thay đổi này ? Thắt chặt hơn bộ máy cai trị… sau trước * Chính quyền đô hộ bóc lột nhân dân ta như thế nào? * Tại sao nhà Hán đánh nhiều loại thuế, đặc biệt là thuế muối, thuế sắt ? Nhằm vơ vét nhiều hơn.Sợ nhân dân ta sản xuất vũ khí chống lại chúng.

PowerPoint Presentation:

Tiết 21 - Bài 19 : TỪ SAU TRƯNG VƯƠNG ĐẾN TRƯỚC LÝ NAM ĐẾ ( GIỮA THẾ KỈ I ĐẾN THẾ KỈ VI ) Chế độ cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta từ thế kỉ I đến thế kỉ VI - Thế kỉ I châu Giao gồm 9 quận (6 quận của Nam Việt cũ và 3 quận của Âu Lạc.) - Đầu thế kỷ III nhà ngô tách Châu Giao thành quảng châu(Trung Quốc) và Giao Châu (Âu lạc cũ) ? Đầu TK III chính sách cai trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc đối với nước ta có gì thay đổi? ? Chính sách cai trị của Nhà Hán sau cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng như thế nào? - Nhà Hán trực tiếp nắm tới cấp huyện. => Thắt chặt hơn bộ máy cai trị…

PowerPoint Presentation:

Tiết 21 - Bài 19 : TỪ SAU TRƯNG VƯƠNG ĐẾN TRƯỚC LÝ NAM ĐẾ ( GIỮA THẾ KỈ I ĐẾN THẾ KỈ VI ) Chế độ cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta từ thế kỉ I đến thế kỉ VI ? Chính quyền đô hộ bóc lột nhân dân ta như thế nào? a. Chính Trị: b. Chính sách kinh tế - Nhân dân ta phải đóng nhiều thứ thuế , nhất là thuế muối và sắt - Đánh thuế muối sẽ bóc lột được nhiều hơn, đánh thuế sắt sẽ hạn chế được các cuộc nổi dậy của nhân dân ? Tại sao nhà Hán đánh đánh nặng vào thuế muối, thuế sắt? - Cống nạp sản vật quí, sản phẩm thủ công và cả thợ khéo, lao dịch.

PowerPoint Presentation:

Cống nạp sản vật quí Sản vật cống nạp

PowerPoint Presentation:

Tiết 21 - Bài 19 : TỪ SAU TRƯNG VƯƠNG ĐẾN TRƯỚC LÝ NAM ĐẾ ( GIỮA THẾ KỈ I ĐẾN THẾ KỈ VI ) Chế độ cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta từ thế kỉ I đến thế kỉ VI a. Chính Trị: b. Chính sách kinh tế C. Chính sách văn hóa : ? Ngoài việc bóc lột phong kiến Trung Quốc còn thực hiện chính sách gì? Đưa người Hán sang Giao Châu sinh sống Bắt nhân dân ta học chữ Hán Sống theo phong tục của người Hán ? Vì sao chính quyền phong kiến phương Bắc tiếp tục thi hành chủ trương đưa người Hán sang ở nước ta? Chúng âm mưu tiếp tục đồng hóa nhân dân ta. => Chúng âm mưu tiếp tục đồng hóa nhân dân ta.

PowerPoint Presentation:

Tiết 21 - Bài 19 : TỪ SAU TRƯNG VƯƠNG ĐẾN TRƯỚC LÝ NAM ĐẾ ( GIỮA THẾ KỈ I ĐẾN THẾ KỈ VI ) Chế độ cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta từ thế kỉ I đến thế kỉ VI 2. Tình hình kinh tế nước ta từ thế kỉ I đến thế kỉ VIcó gì thay đổi ?

PowerPoint Presentation:

2. Tình hình kinh tế nước ta từ thế kỉ I đến thế kỉ VIcó gì thay đổi ? Chum sắt chôn xác chết trong tư thế ngồi bó gối, nắp là trống đồng.

PowerPoint Presentation:

Tiết 21 - Bài 19 : TỪ SAU TRƯNG VƯƠNG ĐẾN TRƯỚC LÝ NAM ĐẾ ( GIỮA THẾ KỈ I ĐẾN THẾ KỈ VI ) Chế độ cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta từ thế kỉ I đến thế kỉ VI 2. Tình hình kinh tế nước ta từ thế kỉ I đến thế kỉ VI có gì thay đổi ? - Chủ yếu bằng sắt với nhiều thể loại khác nhau, chứng tỏ nghề sắt phát triển ? Em có nhận xét gì về hiện vật thời này đã tìm được trong các mộ cổ, di chỉ? - Nghề sắt phát triển. ? Vì sao nhà Hán nắm độc quyền về sắt? - Hạn chế sự phát triển kinh tế, ngăn chặn các cuộc nổi dậy của nhân dân ta. ? Nền nông nghiệp Giao Châu như thế nào? ? Những sự kiện nào chứng tỏ nền nông nghiệp Giao Châu phát triển - Nền nông nghiệp Giao châu phát triển: + Đã biết dùng trâu bò để cày bừa + Đã có đê phòng lụt . + Biết cấy hai vụ trong năm. + Trồng nhiều cây ăn quả, với kỹ thuật sáng tạo; + chăn nuôi

PowerPoint Presentation:

Tiết 21 - Bài 19 : TỪ SAU TRƯNG VƯƠNG ĐẾN TRƯỚC LÝ NAM ĐẾ ( GIỮA THẾ KỈ I ĐẾN THẾ KỈ VI ) Chế độ cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta từ thế kỉ I đến thế kỉ VI 2. Tình hình kinh tế nước ta từ thế kỉ I đến thế kỉ VI có gì thay đổi ? - Nghề sắt phát triển. - Nền nông nghiệp Giao châu phát triển: - Thủ công nghiệp : ? Nêu những nghề thủ công phát triển đương thời? + Nghề rèn sắt, làm đồ gốm tráng men và vẽ trang trí trên gốm. + Dệt vải phát triển

PowerPoint Presentation:

- Thủ công nghiệp : Làm đồ gốm tráng men và vẽ trang trí trên sản phẩm gốm. 2. Tình hình kinh tế nước ta từ thế kỉ I đến thế kỉ VI có gì thay đổi ? ? Những sản phẩm này đạt trình độ ra sao?

PowerPoint Presentation:

Tiết 21 - Bài 19 : TỪ SAU TRƯNG VƯƠNG ĐẾN TRƯỚC LÝ NAM ĐẾ ( GIỮA THẾ KỈ I ĐẾN THẾ KỈ VI ) Chế độ cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta từ thế kỉ I đến thế kỉ VI 2. Tình hình kinh tế nước ta từ thế kỉ I đến thế kỉ VI có gì thay đổi ? - Nghề sắt phát triển. - Nền nông nghiệp Giao châu phát triển: - Thủ công nghiệp : Thương nghiệp : ? Việc trao đổi buôn bán thời này có gì thay đổi? + Chợ làng, chợ lớn: Luy Lâu, Long Biên. + Người Trung Quốc, Ấn Độ, Gia va đến buôn bán. + Chính quyền đô hộ giữ độc quyền ngoại thương.

PowerPoint Presentation:

2. Tình hình kinh tế nước ta từ thế kỉ I đến thế kỉ VI có gì thay đổi ? - Nghề rèn sắt ở Giao Châu vẫn phát triển - Sản xuất nông nghiệp + Đã biết dùng trâu bò để cày bừa + Đã có đê phòng lụt . + Biết cấy hai vụ trong năm. + Trồng nhiều cây ăn quả , với kỹ thuật sáng tạo;chăn nuôi + Nghề rèn sắt, làm đồ gốm tráng men và vẽ trang trí trên sản phẩm gốm. + Dệt vải phát triển -Thủ công nghiệp Thương nghiệp : + Chợ làng, chợ lớn :Luy Lâu, Long Biên + Người Trung Quốc, Ấn Độ, Gia va đến buôn bán + Chính quyền đô hộ giữ độc quyền ngoại thương

PowerPoint Presentation:

Sơ kết bài học: Sau cuộc kháng chiến của Hai Bà Trưng, nước ta lại bị các triều đại phong kiến phương Bắc tiếp tục thống trị với các chính sách rất dã man, tàn bạo. Tuy bị lâm vào cảnh khốn cùng, nhưng nhân dân ta vẫn tìm cách phát triển sản xuất để duy trì cuộc sống, kiên trì đấu tranh giành độc lập cho dân tộc.

PowerPoint Presentation:

1. Sau khởi nghĩa Hai Bà Trưng, nhà Hán đã có thay đổi gì về tổ chức nhà nước: Thứ sử là người Hán. Thái thú là người Hán. Huyện lệnh là người Hán. Bài tập củng cố

PowerPoint Presentation:

2. Những chi tiết nào chứng tỏ , mặc dù bị chính quyền đô hộ kìm hãm nhưng sản xuất nông nghiệp của nhân dân Giao Châu vẫn phát triển : a. Việc cày , bừa do trâu , bò kéo đã phổ biến . b. Trồng lúa 2 vụ / năm , trồng nhiều loại cây ăn quả c. Có đê phòng lụt . d. Cả 3 ý trên đúng .

PowerPoint Presentation:

NỘI DUNG Chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc Tình hình kinh tế nước ta Nông nghiệp Thủ công nghiệp Thương nghiệp 3. Điền vào bảng tóm tắt tình hình kinh tế nước ta thế kỉ I - VI

PowerPoint Presentation:

NỘI DUNG Chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc Tình hình kinh tế nước ta Nông nghiệp - Người dân cày cấy ruộng công phải nộp tô thuế,chịu lao dịch với chính quyền thống trị Nông nghiệp phát triển : + Sử dụng phổ biến sức kéo trâu,bò +Có đê phòng lụt + Trồng lúa 2 vụ / năm , trồng nhiều cây ăn quả , chăn nuôi Thủ công nghiệp Thương nghiệp

PowerPoint Presentation:

NỘI DUNG Chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc Tình hình kinh tế nước ta Nông nghiệp - Người dân cày cấy ruộng công phải nộp tô thuế,chịu lao dịch với chính quyền thống trị Nông nghiệp phát triển : + Sử dụng phổ biến sức kéo trâu,bò +Có đê phòng lụt + Trồng lúa 2 vụ / năm , trồng nhiều cây ăn quả , chăn nuôi Thủ công nghiệp - Nắm độc quyền về sắt, đặt các chức quan để kiểm soát gắt gao việc khai thác, chế tạo buôn bán đồ sắt. Thủ công : rèn sắt , gốm , dệt vải phát triển Thương nghiệp

PowerPoint Presentation:

NỘI DUNG Chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc Tình hình kinh tế nước ta Nông nghiệp - Người dân cày cấy ruộng công phải nộp tô thuế,chịu lao dịch với chính quyền thống trị Nông nghiệp phát triển : + Sử dụng phổ biến sức kéo trâu,bò +Có đê phòng lụt + Trồng lúa 2 vụ / năm , trồng nhiều cây ăn quả , chăn nuôi Thủ công nghiệp - Nắm độc quyền về sắt, đặt các chức quan để kiểm soát gắt gao việc khai thác, chế tạo buôn bán đồ sắt. Thủ công : rèn sắt , gốm , dệt vải phát triển Thương nghiệp - Giữ độc quyền về ngoại thương Thương nghiệp : buôn bán trong và ngoài nước phát triển .

PowerPoint Presentation:

Học thuộc bài và trả lời các câu hỏi trong SGK. Làm bài tập: + Vì sao nói chế cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc trong các thế kỉ I – VI rất nham hiểm, tàn bạo? +Vẽ sơ đồ trang 55 vào vở bài tập và trả lời câu hỏi : Em có nhận xét gì về sự chuyển biến xã hội ở nước ta? Hướng dẫn về nhà

PowerPoint Presentation:

chúc thầy giáo, cô giáo mạnh khoẻ Các em học giỏi

authorStream Live Help