Tiết 162: Luyện tập viết hợp đồng

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/nguvanquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Tiết 153 : Luyện tập viết Hợp đồng

Tiết 153: LUYỆN TẬP VIẾT HỢP ĐỒNG:

Tiết 153: LUYỆN TẬP VIẾT HỢP ĐỒNG I/ Ôn tập lí thuyết: 1/ Mục đích của hợp đồng là ghi lại những nội dung thoả thuận về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của hai bên tham gia giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện đúng thoả thuận đã cam kết. 2/ Biên bản, hợp đồng là kiểu văn bản có tính chất pháp lí. 3/ Các mục của hợp đồng : -Phần mở đầu: +Quốc hiệu và tiêu ngữ. +Tên hợp đồng. +Thời gian, địa điểm. +Họ tên địa chỉ của các bên kí hợp đồng -Phần nội dung : +Ghi lại nội dung của hợp đồng theo từng điều khoản đã được thống nhất giữa các bên. -Phần kết thúc: Ghi chức vụ, chữ kí họ tên của các bên tham gia kí kết trong hợp đồng và xác nhận dấu của cơ quan nếu có. 4/Lời văn của hợp đồng phải ngắn gọn, chặt chẽ chính xác, đơn chữ.

Tiết 153 LUYỆN TẬP VIẾT HỢP ĐỒNG:

II/ Luyện tập : 1/Chọn cách diễn đạt nào trong hai cách sau ? Tại sao ? a>Hợp đồng có giá trị từ ngày…..tháng…..năm….. đến hết ngày…..tháng….năm…. (1) -Hợp đồng có giá trị 1 năm (2) b> Bên B phải thanh toán cho bên A bằng ngoại tệ. (1) -Bên B phải thanh toán cho bên A bằng đô la Mĩ. (2) c> Bên A có thể sẽ không nhận nếu bên B đưa loại hàng không đúng phẩm chất, không đúng qui cách như đã thoả thuận. (1) - Bên A sẽ không nhận nếu bên B đưa loại hàng không đúng phẩm, không đúng qui cách như đã thoả thuận (2) d>Bên A có trách nhiệm bảo đảm số lượng, chất lượng, chủng loại hàng. (1) - Bên A có trách nhiệm bảo đảm số lượng, chất lượng, chủng loại hàng như đã thoả thuận với bên B. (2) Tiết 153 LUYỆN TẬP VIẾT HỢP ĐỒNG

Tiết 153: LUYỆN TẬP VIẾT HỢP ĐỒNG:

Tiết 153: LUYỆN TẬP VIẾT HỢP ĐỒNG Dựa vào SGK/158 em hãy làm một hợp đồng thuê xe đạp hiệu Mini Nhật.

Tiết 153: LUYỆN TẬP VIẾT HỢP ĐỒNG:

Tiết 153: LUYỆN TẬP VIẾT HỢP ĐỒNG Đáp án : Bài tập 1 Chọn cách diễn đạt : a-  (1) , b-  (2) , c  (2) , d -  (2).

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam Độc lập-Tự do-Hạnh phúc :

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam Độc lập-Tự do-Hạnh phúc HỢP ĐỒNG THUÊ XE Căn cứ vào nhu cầu của người lái xe và người thuê xe. Hôm nay, ngày…..tháng…..năm….. Tại địa điểm : Số nhà…..x, phố…..phường…..TP Huế. Chúng tôi gồm : Người có xe cho thuê : Nguyễn Văn A Địa chỉ : …... Người thuê:Lê Văn C :Tại khách sạn Đối tượng thuê : Xe Mini Nhật….. Thời gian thuê : 3 ngày. Giá cả : 10000 đ/ ngày, đêm. Hai bên thống nhất nội dung hợp đồng như sau : Điều 1 : …….. Điều 2 : ……. Điều 3 : ……. Đại diện cho thuê Người thuê ( Ký, ghi rõ họ và tên) ( Ký, ghi rõ họ và tên) Tiết 153: LUYỆN TẬP VIẾT HỢP ĐỒNG

Tiết 153: LUYỆN TẬP VIẾT HỢP ĐỒNG:

Tiết 153: LUYỆN TẬP VIẾT HỢP ĐỒNG Bài tập 3 : Gia đình em cần thuê lao động để mở rộng sản xuất. Em hãy soạn thảo hợp đồng đó. Đáp án : Bài tập 3

PowerPoint Presentation:

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc HỢP ĐỒNG THUÊ NHÂN CÔNG LAO ĐỘNG Hôm nay, ngày…..tháng…..năm…..tại thôn x xã H I/ Đại diện gia đình : Tôi : Nguyễn Văn A Địa chỉ : …… Điện thoại ( nếu có ) : ….. Tài khoản : ….. Mã số thuế : ….. Là chủ doanh nghiệp nhỏ làm nghề sản xuất gạch II/Đại diện nhân công lao động : Chúng tôi là : Kê khai họ và tên Địa chỉ : ……… Nghề nghiệp : ……. III/ Hai bên thoả thuận kí kết hợp đồng với nội dung sau : Điều 1 : ……. Điều 2 : ……. Điều 3 : …….

Tiết 169: LUYỆN TẬP VIẾT HỢP ĐỒNG:

Tiết 169: LUYỆN TẬP VIẾT HỢP ĐỒNG Bài tập 4 : Hãy viết một trong các hoạt động sau : Sử dụng điện thoại, sử dụng nước sạch, sử dụng điện sinh hoạt.

PowerPoint Presentation:

Đáp án : Bài tập 4 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc HỢP ĐỒNG CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI, FAX Căn cứ bộ luật dân sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Căn cứ qui chế tổ chức hoạt động của bưu điện tỉnh Phú Yên… 1/Chúng tôi gồm : Bên yêu cầu cung cấp các dịch vụ điện thoại, gọi tắt là bên A Tên cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân… Người đại diện : …….. Địa chỉ : ……. Bên cung cấp dịch vụ điện thoại, là công ti điện báo điện thoại gọi tắt là bên B. Người đại diện : … Chức vụ : ... Địa chỉ : …… Điện thoại : …… Tài khoản : ….. Hai bên thoả thuận kí hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ điện thoại theo các điều khoản như sau : Điều 1 : …… Điều 2 : …… Điều 3 : …… ……………… Đại diện bên A Đại diện bên B (Kí tên, đóng dấu) (Kí tên, đóng dấu)

PowerPoint Presentation:

1/ Bài vừa học : - Làm hoàn chỉnh các bài tập trong sách giáo khoa. - Học kĩ nắm chắc phần lí thuyết. 2/ Bài sắp học : - Tiết 170 : Soạn văn bản “Bắc Sơn” - Định hướng và trả lời các câu hỏi trong phần đọc hiểu văn bản SGK/166. - Đọc diễn cảm theo các nhân vật trong trích đoạn kịch trên HƯỚNG DẪN TỰ HỌC HƯỚNG DẪN TỰ HỌC

PowerPoint Presentation:

giờ học kết thúc Chúc các em học sinh chăm ngoan học giỏi

authorStream Live Help