Tiết 110: Liên kết câu và liên kết đoạn văn;

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/nguvanquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

1 kính chào các thầy cô giáo về dự tiết học hôm nay Người thực hiện: Nguyễn Thị Lựu Trường THCS Hồng Thuỷ

Kiểm tra bài cũ:

Kiểm tra bài cũ Đáp án : - Yêu cầu về nội dung của bài nghị luận này phải làm rõ các vấn đề tư tưởng , đạo lí bằng cách giải thích , chứng minh , so sánh , đối chiếu, phân tích ,… để chỉ ra chổ đúng (hay chổ sai ) của một tư tưởng nào đó , nhằm khẳng định tư tưởng của người viết - Về hình thức , bài viết phải có bố cục ba phần ; có luận điểm đúng đắn , sáng tỏ ; lời văn chính xác, sinh động. 2 Trình bày những yêu cầu về nội dung và hình thức của mộy bài văn nghị luận về vấn đề tư tưởng, đạo lí ?

PowerPoint Presentation:

? §o¹n v¨n trªn bµn vÒ vÊn ®Ò g× ? Chñ ®Ò Êy cã quan hÖ nh­ thÕ nµo víi chñ ®Ò chung cña v¨n b¶n ? 3 Tiết 109:Liên kết câu và liên kết đoạn văn I.Khái niệm liên kết Bài tập: Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi. Tác phẩm nghệ thuật nào cũng xây dựng bằng những vật liệu mượn ở thực tại(1). Nhưng nghệ sĩ không những ghi lại cái đã có rồi mà còn muốn nói một điều gì mới mẻ (2). Anh gửi vào tác phẩm một lá thư , một lời nhắn nhủ, anh muốn đem một phần của mình góp vào đời sống xung quanh(3). 2. Nhận xét Đoạn văn trên bàn về cách người nghệ sĩ phản ánh thực tại. Chủ đề chung : Tiếng nói của văn nghệ ( quan hệ mật thiết với chủ đề chung của văn bản).

? Nội dung chính của mỗi câu trong đoạn văn trên là gì?:

? Nội dung chính của mỗi câu trong đoạn văn trên là gì? - Nội dung chính của từng câu. + Câu 1: Tác phẩm nghệ thuật phản ánh thực tại. + Câu 2: Khi phản ánh thực tại người nghệ sĩ muốn nói những điều mới mẻ. + Câu 3: Cái mới mẻ ấy là lời gửi của người nghệ sĩ. 4 ? Những nội dung ấy có quan hệ như thế nào với chủ đề của đoạn văn? * Các nội dung trên đều hướng vào chủ đề của đoạn văn. Trình tự các ý hợp lôgic. Tiết 109: Liên kết câu và liên kết đoạn văn Tác phẩm nghệ thuật nào cũng xây dựng bằng những vật liệu mượn ở thực tại(1). Nhưng nghệ sĩ không những ghi lại cái đã có rồi mà còn muốn nói một điều gì mới mẻ (2). Anh gửi vào tác phẩm một lá thư , một lời nhắn nhủ, anh muốn đem một phần của mình góp vào đời sống xung quanh(3).

PowerPoint Presentation:

Bài tập: Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi. Tác phẩm nghệ thuật nào cũng xây dựng bằng những vật liệu mượn ở thực tại(1). Nhưng nghệ sĩ không những ghi lại cái đã có rồi mà còn muốn nói một điều gì mới mẻ (2). Anh gửi vào tác phẩm một lá thư , một lời nhắn nhủ, anh muốn đem một phần của mình góp vào đời sống xung quanh(3). ? Mối quan hệ chặt chẽ về nội dung giữa các câu trong đoạn văn được thể hiện bằng những biện pháp nào(chú ý các từ ngữ in đậm)? 5

PowerPoint Presentation:

Mối quan hệ giữa nội dung các đoạn văn trên được thể hiện ở việc lặp các từ. “Tác phẩm” dùng từ cùng trường liên tưởng với tác phẩm là nghệ sĩ, thay thế từ nghệ sĩ bằng các từ “anh” cùng quan hệ từ “nhưng” dùng cụm từ “cái đã có rồi” đồng nghĩa với “những vật liệu mượn ở hiện tại” 6 Tiết 109: Liên kết câu và liên kết đoạn văn

3. Kết luận:(ghi nhớ sgk tr.43):

3. Kết luận:(ghi nhớ sgk tr.43) ? Em hiểu như thế nào về liên kết câu và liên kết đoạn văn? 7 Các đoạn văn trong một văn bản cũng như các câu trong một đoạn văn phải liên kết chặt chẽ với nhau về nội dung và hình thức. - Về nội dung:+ Các đoạn văn phải phục vụ chủ đề chung của văn bản, các câu phải phục vụ chủ đề của đoạn văn(liên kết chủ đề); + Các đoạn văn và các câu phải được sắp xếp theo một trình tự hợp lí (liên kết lôgic) - Về hình thức, các câu và các đoạn văn có thể được liên kết với nhau bằng một số biện pháp chính như sau: Lặp lại ở câu đứng sau từ ngữ đã có ở câu trước (phép lặp từ ngữ); + Sử dụng ở câu đứng sau các từ ngữ đồng nghĩa, trái nghĩa hoặc cùng trường liên tưởng với từ ngữ đã có ở câu trước (phép đồng nghĩa, trái nghĩa và liên tưởng); + Sử dụng ở câu đứng sau các từ ngữ có tác dụng thay thế từ ngữ đã có ở câu trước (phép thế); + Sử dụng ở câu đứng sau các từ ngữ biểu thị quan hệ với câu trước (phép nối).

II. Luyện tập:

II. Luyện tập Phân tích sự liên kết về nội dung, về hình thức giữa các câu trong đoạn văn sau theo gợi ý nêu ở dưới. Cái mạnh của con người Việt Nam không chỉ chúng ta nhận biết mà cả thế giới đều thừa nhận là sự thông minh, nhạy bén với cái mới. Bản chất trời phú ấy rất có ích trong xã hội ngày mai mà sự sáng tạo là một yêu cầu hàng đầu. Nhưng bên cạnh cái mạnh đó cũng còn tồn tại không ít cái yếu. ấy là những lỗ hỏng về kiến thức cơ bản do thiên hướng chạy theo những môn học “thời thượng”, nhất là khả năng thực hành và sáng tạo bị hạn chế do lối học chay, học vẹt nặng nề. Không nhanh chóng lấp những lỗ hỏng này thì thật khó bề phát huy trí thông minh vốn có và không thể thích ứng với nền kinh tế mới chứa đựng đầy tri thức cơ bản và biến đổi không ngừng. (Vũ Khoan, Chuẩn bị hành trang vào thề kỷ mới) 8 Tiết 109: Liên kết câu và liên kết đoạn văn ? Chủ đề của đoạn văn là gì? Nội dung các câu trong đoạn văn phục vụ chủ đề ấy như thế nào? Nêu một trường hợp cụ thể để thấy trình tự sắp xếp các câu trong đoạn văn là hợp lí.

PowerPoint Presentation:

Chủ đề: Khẳng định năng lực trí tuệ của con người Viêt Nam. - Những hạn chế cần khắc phục. - Nội dung các câu văn đều tập trung vào chủ đề đó. - Trình tự sắp xếp các câu trong đoạn văn là hợp lí. + Mặt mạnh của trí tuệ Việt Nam. + Những điểm hạn chế + Cần khắc phục những hạn chế để đáp ứng với yêu cầu phát triển của nền kinh tế. 9 Tiết 109: Liên kết câu và liên kết đoạn văn

? Các câu được liên kết với nhau bằng những phép liên kết nào?:

? Các câu được liên kết với nhau bằng những phép liên kết nào? 2. Các câu liên kết với nhau bằng những phép liên kết sau: - “ Bản chất trời phú ấy” nối câu 2 với câu 1 (phép đồng nghĩa). - “Nhưng” nối câu 3 với câu 2 (phép nối). - “ấy là” nối câu 4 với câu 3 (phép nối). - “lỗ hỏng” ở câu 4 và câu 5 (phép lặp từ ngữ). - “thông minh” ở câu 5 và câu 1 (phép lặp từ ngữ). 10 Tiết 109: Liên kết câu và liên kết đoạn văn Cái mạnh của con người Việt Nam không chỉ chúng ta nhận biết mà cả thế giới đều thừa nhận là sự thông minh, nhạy bén với cái mới. Bản chất trời phú ấy rất có ích trong xã hội ngày mai mà sự sáng tạo là một yêu cầu hàng đầu. Nhưng bên cạnh cái mạnh đó cũng còn tồn tại không ít cái yếu. ấy là những lỗ hỏng về kiến thức cơ bản do thiên hướng chạy theo những môn học “thời thượng”, nhất là khả năng thực hành và sáng tạo bị hạn chế do lối học chay, học vẹt nặng nề. Không nhanh chóng lấp những lỗ hỏng này thì thật khó bề phát huy trí thông minh vốn có và không thể thích ứng với nền kinh tế mới chứa đựng đầy tri thức cơ bản và biến đổi không ngừng. (Vũ Khoan, Chuẩn bị hành trang vào thề kỷ mới)

Tiết 109: Liên kết câu và liên kết đoạn văn :

Tiết 109: Liên kết câu và liên kết đoạn văn Củng cố :Các đoạn văn trong một văn bản cũng như các câu trong một đoạn văn phải liên kết chặt chẽ với nhau về nội dung và hình thức. - Về nội dung: + Các đoạn văn phải phục vụ chủ đề chung của văn bản, các câu phải phục vụ chủ đề của đoạn văn(liên kết chủ đề); + Các đoạn văn và các câu phải được sắp xếp theo một trình tự hợp lí (liên kết lôgic) - Về hình thức, các câu và các đoạn văn có thể được liên kết với nhau bằng một số biện pháp chính như sau: Lặp lại ở câu đứng sau từ ngữ đã có ở câu trước (phép lặp từ ngữ); + Sử dụng ở câu đứng sau các từ ngữ đồng nghĩa, trái nghĩa hoặc cùng trường liên tưởng với từ ngữ đã có ở câu trước (phép đồng nghĩa, trái nghĩa và liên tưởng); + Sử dụng ở câu đứng sau các từ ngữ có tác dụng thay thế từ ngữ đã có ở câu trước (phép thế); + Sử dụng ở câu đứng sau các từ ngữ biểu thị quan hệ với câu trước (phép nối). 11

PowerPoint Presentation:

12 Bài học đến đây là kết thúc xin kính mời thầy cô và các em nghĩ - xin chân thành cảm ơn

authorStream Live Help