Tiết 100: Cách làm bài văn nghị luận về một sự

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/nguvanquan10

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

PHÒNG GD – ĐT THOẠI SƠN TRƯỜNG THCS ĐỊNH MỸ Chào mừng quí thầy cô giáo! Chào mừng các thầy cô giáo! TRƯỜNG THCS ĐỊNH MỸ

Slide 2: 

? Thế nào là nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống? cho một vài ví dụ về các sự việc, hiện tượng đời sống cần nghị luận. KIỂM TRA BÀI CŨ Nghị luận về một sự việc hiện tượng trong đời sống xã hội là bàn về một sự việc, hiện tượng có ý nghĩa đối với xã hội, đáng khen, đáng chê hay có vấn đề đáng suy nghĩ. ? Nêu các yêu cầu về nội dung, hình thức bài nghị luận về một sự việc, hiên tượng đời sống. 1. Về nội dung: Nêu rõ sự việc hiện tượng có vấn đề. Chỉ ra nguyên nhân, bày tỏ thái độ của người viết. Phân tích mặt đúng, sai, mặt lợi, hại. 2. Về hình thức: Bố cục chặt chẽ Luận điểm rõ ràng, luận cứ xác thực, lập luận phù hợp. Lời văn chính xác, sinh động.

Slide 3: 

NGỮ VĂN 9 TẬP LÀM VĂN – TIẾT 100 GV thực hiện: Võ Thị Ngọc Dung Cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống

Slide 4: 

Cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống  I. T×m hiÓu ®Ò bµi nghÞ luËn vÒ mét sù viÖc, hiÖn t­îng ®êi sèng: Đề bài : SGK- T22. Đề1: - Nêu vấn đề: HS nghèo vượt khó, học giỏi. - Yêu cầu: Trình bày tấm gương, nêu suy nghĩ . Đề 2: - Nêu vấn đề: Cả nước lập quỹ giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam. - Yêu cầu: Suy nghĩ về vấn đề đó. Đề 3: - Nêu vấn đề: HS mải chơi điện tử bỏ học nhiều. - Yêu cầu: Nêu ý kiến về vấn đề đó. Đề 4: Thông qua câu chuyện, nêu suy nghĩ, nhận xét của mình.

Slide 5: 

Cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống  a) Điểm giống: Đề bài : SGK- T22. - Đều yêu cầu trình bày quan điểm, tư tưởng, tình cảm về vấn đề được nêu. - Đều nêu lên một sự việc, hiện tượng đời sống I. T×m hiÓu ®Ò bµi nghÞ luËn vÒ mét sù viÖc, hiÖn t­îng ®êi sèng: b) Một số đề tương tự: - Suy nghĩ về hiện tượng vứt rác bừa bãi. Hãy trình bày suy nghĩ của em về hiện tượng học sinh chạy xe hàng đôi, hàng ba gây mất trật tự an toàn giao thông. - Đánh bài, đá gà, uống rượu ... gây ảnh hưởng trật tự an toàn xã hội. Hãy viết bài nêu suy nghĩ về thực trạng trên - Thanh niên với phong trào làm sạch môi trường. Em hãy viết bài nêu suy nghĩ về hiện tượng trên.

Slide 6: 

Cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống  II. C¸ch lµm bµi nghÞ luËn vÒ mét sù viÖc, hiÖn t­îng ®êi sèng: Đề bài 3 : SGK- T22. 1. T×m hiÓu ®Ò, t×m ý: * T×m ý: * Tìm hiểu đề Kiểu bài: nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống. - Vấn đề nghị luận: học sinh mê trò chơi điện tử xao nhãng học tập. Yêu cầu: nêu suy nghĩ về hiện tượng trên. + Trò chơi điện tử có gì hấp dẫn? + Những tác hại của trò chơi điện tử? + Nguyên nhân của hiện tượng này là gì? + Phương hướng giải quyết hiện tượng trên như thế nào?

Slide 7: 

2. Lập dàn ý: a. Më bµi:: - Giới thiệu trò chơi game hấp hẫn với giới trẻ hiện nay - Tác hại của trò chơi này ( nhất là đối với học sinh) b. Thân bài: c. Kết bài: - Sức lôi cuốn của trò chơi game - Tác hại: nhiều trò chơi mang tính bạo lực, mãi chơi quên ăn, quên học, ảnh hưởng đến sức khỏe, tiêu phí tiền bạc vô ích… - Nguyên nhân: tính hấp dẫn của game, do ý thức tự giác của HS chưa cao, gia đình quản lí con chưa tốt, do nhu cầu thời đại, game được xem như là mốt, chỉ có người sành điệu mới biết thưởng thức… - Giải pháp: xa lánh trò chơi này; làm quen với vi tính nhưng chỉ dùng ứng dụng vào việc học tập…. Không nên sa đà vào trò chơi vô bổ Liên hệ bản thân trước sự cám dỗ này… Cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống 

Slide 8: 

Cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống  II. C¸ch lµm bµi nghÞ luËn vÒ mét sù viÖc, hiÖn t­îng ®êi sèng: Tìm hiểu đề, tìm ý: 2. LËp dµn ý: - Mở bài: Giới thiệu sự việc, hiện tượng có vấn đề. - Thân bài: liên hệ thực tế, phân tích các mặt, đánh giá, nhận định. -Kết bài: Kết luận, khẳng định, phủ định, lời khuyên. (Dàn bài chung) 3. Viết bài: 4. Đọc lại bài viết và sửa chữa: III. LuyÖn tËp Dựa vào dàn ý, hãy viết thành bài văn hoàn chỉnh cho đề bài trên

Slide 9: 

Cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống  Đoạn văn tham khảo: Trong trường học hiện nay, bên cạnh những bạn học sinh có ý thức học tập chăm chỉ, vượt khó vươn lên, thì cũng còn không ít bạn ham chơi, biếng học. Một trong những nguyên nhân khiến các bạn xao nhãng chuyện học tập là do sức cuốn hút của các trò chơi điện tử. Thân bài: Hậu quả của sự việc trên là: sau nhiều ngày ngồi lâu, chăm chú vào màn hình máy vi tính làm mắt bị cận thị, rối loạn thần kinh, thậm chí dẫn tới hôn mê. Kéo theo đó là sức khỏe giảm sút, kết quả học tập yếu dần do dành nhiều thời gian cho trò chơi. Điều đó không những gây phiền lòng cha mẹ và thầy cô giáo, nghiêm trọng hơn, nó làm hổng kiến thức mà các bạn đã thu thập bấy lâu. III. LuyÖn tËp Mở bài:

Slide 10: 

Cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống  * Củng cố: ? Thế nào là nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống? ? Dàn bài chung của một bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống. * Nghị luận về sự việc, hiện tượng đời sống là bàn về một sự việc, hiện tượng có ý nghĩa đối với xã hội đáng khen, đáng chê hay có vấn đề đáng suy nghĩ.

Slide 11: 

Biểu hiện Nguyên nhân Tác hại Hướng khắc phục Giới thiệu sự việc, hiện tượng có vấn đề. Mở bài: Thân bài: Liên hệ thực tế, phân tích các mặt, đánh giá, nhận định. Kết luận, khẳng định, phủ định, lời khuyên. Kết bài: Dàn bài chung: Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống

Slide 12: 

Về nhà: - Tự học: tìm hiểu một sự việc, hiện tượng đời sống ở địa phương và trình bày ngắn gọn ý kiến của mình về sự việc, hiện tượng ấy. - Chuẩn bị bài : “Chöông trình ñòa phöông” + Ñoïc kó yeâu caàu vaø caùch laøm + Tìm hieåu kó moät hieän töôïng ñaùng tuyeân döông hoaëc pheâ phaùn ôû ñòa phöông ñeå vieát baøi.  Tuaàn sau laøm baøi vieát soá 5: Nghò luaän veà söï vieäc, hieän töôïng trong ñôøi soáng ( tham khaûo caùc ñeà trong SGK)

Slide 13: 

Chào tạm biệt ! Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô giáo và các em học sinh

authorStream Live Help