Tiết 85: Tập làm thơ tám chữ (tiếp tiết 54) NV9

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/nguvanquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Nhiệt liệt chào mừng thầy cô Tham dự tiết dạy Môn ngữ văn - Lớp 9A tiết 87 Tập làm thơ tám chữ GV: Bùi Thị Hồng Lâm

PowerPoint Presentation:

I. Đặc điểm thể thơ tám chữ: Là thể thơ mỗi dòng tám chữ, có cách ngắt nhịp rất đa dạng. Bài thơ tám chữ có thể gồm nhiều đoạn dài (số câu không hạn định), có thể được chia thành các khổ (thường mỗi khổ có bốn dòng) và phổ biến nhất là vần chân (được gieo liên tiếp hoặc gián cách). TIẾT 87: TẬP LÀM THƠ TÁM CHỮ

PowerPoint Presentation:

Đoạn a: Quê hương tôi có con sông xanh biếc Nước gương trong soi tóc những hàng tre Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè Toả nắng xuống dòng sông lấp loáng (Nhớ con sông quê hương-Tế Hanh) Đoạn b Làng tôi ở vốn làm nghề chài lưới Nước bao vây cách biển nửa ngày sông Khi trời trong gió nhẹ sớm mai hồng Dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá. (Quê hương - Tế Hanh- Ngữ Văn 8.) TIẾT 87: TẬP LÀM THƠ TÁM CHỮ Đoạn c: Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn Ta lặng ngắm giang sơn ta đổi mới ( Nhớ rừng- Thế Lữ- Ngữ văn 8) Đoạn d: Mẹ cùng cha công tác bận không về Cháu ở cùng bà bà bảo cháu nghe Bà dạy cháu làm bà chăm cháu học Nhóm bếp lửa nghĩ thương bà khó nhọc. ( Bếp lửa- Bằng Việt- Ngữ văn 9.) Tìm hiểu một số đoạn thơ tám chữ

PowerPoint Presentation:

TIẾT 87: TẬP LÀM THƠ TÁM CHỮ Đoạn a: Quê hương tôi có con sông xanh biếc Nước gương trong soi tóc những hàng tre Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè Toả nắng xuống dòng sông lấp loáng (Nhớ con sông quê hương-Tế Hanh)

PowerPoint Presentation:

TIẾT 87: TẬP LÀM THƠ TÁM CHỮ Đoạn a: Quê hương tôi /có con sông /xanh biếc Nước gương trong /soi tóc /những hàng tre Tâm hồn tôi /là một buổi trưa hè Toả nắng xuống /dòng sông lấp loáng (Nhớ con sông quê hương-Tế Hanh)

PowerPoint Presentation:

TIẾT 87: TẬP LÀM THƠ TÁM CHỮ Đoạn a: Quê hương tôi /có con sông /xanh biếc Nước gương trong /soi tóc /những hàng tre Tâm hồn tôi /là một buổi trưa hè Toả nắng xuống /dòng sông lấp loáng (Nhớ con sông quê hương-Tế Hanh)

PowerPoint Presentation:

TIẾT 87: TẬP LÀM THƠ TÁM CHỮ Đoạn b Làng tôi ở vốn làm nghề chài lưới Nước bao vây cách biển nửa ngày sông Khi trời trong gió nhẹ sớm mai hồng Dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá. (Quê hương - Tế Hanh- Ngữ Văn 8.)

PowerPoint Presentation:

TIẾT 87: TẬP LÀM THƠ TÁM CHỮ Đoạn b Làng tôi ở /vốn làm nghề /chài lưới Nước bao vây /cách biển /nửa ngày sông Khi trời trong /gió nhẹ /sớm mai hồng Dân trai tráng /bơi thuyền /đi đánh cá. (Quê hương - Tế Hanh- Ngữ Văn 8.)

PowerPoint Presentation:

TIẾT 87: TẬP LÀM THƠ TÁM CHỮ Đoạn b Làng tôi ở /vốn làm nghề /chài lưới Nước bao vây /cách biển /nửa ngày sông Khi trời trong /gió nhẹ /sớm mai hồng Dân trai tráng /bơi thuyền /đi đánh cá. (Quê hương - Tế Hanh- Ngữ Văn 8.)

PowerPoint Presentation:

TIẾT 87: TẬP LÀM THƠ TÁM CHỮ Đoạn c: Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn Ta lặng ngắm giang sơn ta đổi mới ( Nhớ rừng- Thế Lữ- Ngữ văn 8)

PowerPoint Presentation:

TIẾT 87: TẬP LÀM THƠ TÁM CHỮ Đoạn c: Nào đâu /những đêm vàng /bên bờ suối Ta say mồi /đứng uống ánh trăng tan Đâu những ngày /mưa chuyển bốn phương ngàn Ta lặng ngắm /giang sơn ta đổi mới ( Nhớ rừng-Thế Lữ- Ngữ văn 8)

PowerPoint Presentation:

TIẾT 87: TẬP LÀM THƠ TÁM CHỮ Đoạn c: Nào đâu /những đêm vàng /bên bờ suối Ta say mồi /đứng uống ánh trăng tan Đâu những ngày /mưa chuyển bốn phương ngàn Ta lặng ngắm /giang sơn ta đổi mới ( Nhớ rừng-Thế Lữ- Ngữ văn 8)

PowerPoint Presentation:

TIẾT 87: TẬP LÀM THƠ TÁM CHỮ Đoạn d: Mẹ cùng cha công tác bận không về Cháu ở cùng bà bà bảo cháu nghe Bà dạy cháu làm bà chăm cháu học Nhóm bếp lửa nghĩ thương bà khó nhọc. ( Bếp lửa- Bằng Việt- Ngữ văn 9.)

PowerPoint Presentation:

TIẾT 87: TẬP LÀM THƠ TÁM CHỮ Đoạn d: Mẹ cùng cha /công tác bận /không về Cháu ở cùng bà /bà bảo cháu nghe Bà dạy cháu làm /bà chăm cháu học Nhóm bếp lửa /nghĩ thương bà khó nhọc. ( Bếp lửa- Bằng Việt- Ngữ văn 9.)

PowerPoint Presentation:

TIẾT 87: TẬP LÀM THƠ TÁM CHỮ Đoạn d: Mẹ cùng cha /công tác bận /không về Cháu ở cùng bà /bà bảo cháu nghe Bà dạy cháu làm /bà chăm cháu học Nhóm bếp lửa /nghĩ thương bà khó nhọc . ( Bếp lửa- Bằng Việt- Ngữ văn 9.)

PowerPoint Presentation:

Bài tập 1: Cây bên đường trụi lá đứng tần ngần Khắp xương nhánh chuyển một luồng . . . Và giữa vườn im hoa run sợ hãi. Bao nỗi phôi pha, khô héo rụng rời (Gió- Xuân Diệu) Chọn đáp án em cho là đúng nhất để điền vào chỗ còn thiếu. A, Gió mát C, Hớt hải B, Mê mải D, Tê tái TIẾT 87: TẬP LÀM THƠ TÁM CHỮ II. Thực hành tập làm thơ 8 chữ tê tái

Bài tập 2:Tìm và điền từ thích hợp vào các đoạn thơ sau cho hoàn chỉnh: a, Nét mong manh thấp thoáng cánh . . . Cảnh cơ hàn nơi nước đọng . . . Thú sán lạn mơ hồ trong . . . Chí hăng hái ganh đua đời . . . Tôi đều yêu, đều kiếm, đều say mê b. Cứ để ta ngất ngư trên . . . Trải niềm đau trên mảnh giấy mong manh Đừng nắm lại, nguồn thơ ta . . . Cả lòng ta trong mớ chữ lung linh:

Bài tập 2: Tìm và điền từ thích hợp vào các đoạn thơ sau cho hoàn chỉnh: a, Nét mong manh thấp thoáng cánh . . . Cảnh cơ hàn nơi nước đọng . . . Thú sán lạn mơ hồ trong . . . Chí hăng hái ganh đua đời . . . Tôi đều yêu, đều kiếm, đều say mê b. Cứ để ta ngất ngư trên . . . Trải niềm đau trên mảnh giấy mong manh Đừng nắm lại, nguồn thơ ta . . . Cả lòng ta trong mớ chữ lung linh TIẾT 87: TẬP LÀM THƠ TÁM CHỮ

Bài tập 2:Tìm và điền từ thích hợp vào các đoạn thơ sau cho hoàn chỉnh: a, Nét mong manh thấp thoáng cánh . . . Cảnh cơ hàn nơi nước đọng . . . Thú sán lạn mơ hồ trong . . . Chí hăng hái ganh đua đời . . . Tôi đều yêu, đều kiếm, đều say mê b. Cứ để ta ngất ngư trên . . . Trải niềm đau trên mảnh giấy mong manh Đừng nắm lại, nguồn thơ ta . . . Cả lòng ta trong mớ chữ lung linh:

Bài tập 2: Tìm và điền từ thích hợp vào các đoạn thơ sau cho hoàn chỉnh: a, Nét mong manh thấp thoáng cánh . . . Cảnh cơ hàn nơi nước đọng . . . Thú sán lạn mơ hồ trong . . . Chí hăng hái ganh đua đời . . . Tôi đều yêu, đều kiếm, đều say mê b. Cứ để ta ngất ngư trên . . . Trải niềm đau trên mảnh giấy mong manh Đừng nắm lại, nguồn thơ ta . . . Cả lòng ta trong mớ chữ lung linh TIẾT 87: TẬP LÀM THƠ TÁM CHỮ hoa bay bùn lầy ảo mộng náo động vũng huyết đang siết

PowerPoint Presentation:

Bài tập 3: Viết thêm một câu thơ để hoàn thiện khổ thơ tám chữ ? a. Cành mùa thu đã mùa xuân nảy lộc Hoa gạo nở rồi, nở đỏ bến sông Tôi cũng khác tôi sau lần gặp trước ……………………………………...? b. Biết làm thơ chưa hẳn là thi sĩ Như người yêu khác hẳn với tình nhân Biển dù nhỏ không phải là ao rộng …………………………….? TIẾT 87: TẬP LÀM THƠ TÁM CHỮ

PowerPoint Presentation:

Bài tập 3: Viết thêm một câu thơ để hoàn thiện khổ thơ tám chữ ? a. Cành mùa thu đã mùa xuân nảy lộc Hoa gạo nở rồi, nở đỏ bến sông Tôi cũng khác tôi sau lần gặp trước Mà sông bình yên nước chảy theo dòng (Trước dòng sông- Đỗ Bạch Mai) b. Biết làm thơ chưa hẳn là thi sĩ Như người yêu khác hẳn với tình nhân Biển dù nhỏ không phải là ao rộng Một cành đào chưa thể gọi mùa xuân (Vô đề- Phạm Công Trứ) TIẾT 87: TẬP LÀM THƠ TÁM CHỮ

PowerPoint Presentation:

III. Luyện tập Làm thơ theo đề tài Đề tài 1. Nhớ trường Đề tài 2. Nhớ bạn Đề tài 3. Con sông quê hương TIẾT 87: TẬP LÀM THƠ TÁM CHỮ

PowerPoint Presentation:

Nhớ trường Nơi ta đến hàng ngày quen thuộc thế Sân trường mênh mông, nắng cũng mênh mông Khăn quàng tung bay rực rỡ sắc hồng Xa bạn bè, sao bỗng thấy bâng khuâng Nhớ bạn Ta chia tay nhau, phượng đỏ đầy trời. Nhớ những ngày rộn rã tiếng cười vui Và nhớ những đêm lửa trại tuyệt vời Quây quần bên nhau long lanh lệ rơi Con sông quê hương Con sông quê ru tuổi thơ trong mơ Giữa những hoàng hôn ngời lên ánh mắt Gặp nhau hồn nhiên, nụ cười chân thật Để ngày mai thao thức viết thành thơ TIẾT 87: TẬP LÀM THƠ TÁM CHỮ

PowerPoint Presentation:

Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ và đóng góp ý kiến của thầy cô giáo. Cảm ơn sự nhiệt tình học tập của các em học sinh Tôi xin trân trọng cảm ơn ./.

authorStream Live Help