Tiết 46: Tổng kết về từ vựng (Sự phát triển của từ vựng,... Trau dồi v

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Tiết 46: Tổng kết về từ vựng (Sự phát triển của từ vựng,... Trau dồi vốn từ) https://sites.google.com/site/nguvanquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Chào mừng các thầy cô đến tiết học Ngữ văn 9 Giáo viên: Hoàng Thị Kim Oanh

PowerPoint Presentation:

Trong hai tiết vừa qua, các em đã được hướng dẫn tổng kết những đơn vị kiến thức nào về từ vựng? Kiểm tra bài cũ 6. Từ đồng nghĩa 7. Từ trái nghĩa 8. Cấp độ khái quát nghĩa của từ ngữ 9. Trường từ vựng. 1. Từ đơn, từ phức 2. Thành ngữ, tục ngữ. 3. Nghĩa của từ. 4. Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ. 5. Từ đồng âm *Đáp án

NGỮ VĂN:

NGỮ VĂN TIẾT 49: TIẾNG VIỆT TỔNG KẾT TỪ VỰNG ( TIẾP)

PowerPoint Presentation:

I. Sự phát triển của từ vựng Ngữ văn: Bài 10 -Tiết 49 - Tiếng Việt Tổng kết về từ vựng Bài tập 1

PowerPoint Presentation:

I. Sự phát triển của từ vựng cách phát triển từ vựng ? Phát triển số lượng từ ngữ ? ? ? ? ? Ngữ văn: Bài 10 -Tiết 49 - Tiếng Việt Tổng kết về từ vựng ? Phát triển nghĩa của từ Biến đổi nghĩa Phát triển nghĩa Tạo từ mới Vay mượn PT ẩn dụ PT Hoán dụ "Bủa tay ôm chặt bồ kinh tế Mở miệng cười tan cuộc oán thù” “Ngày xuân em hãy còn dài Xót tình máu mủ thay lời nước non” “Xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước Chỉ cần trong xe có một trái tim” Biến đổi nghĩa PT ẩn dụ PT Hoán dụ Tạo từ mới rừng phòng hộ, kinh tế tri thức, điện thoại di động… Phát triển nghĩa Độc lập, tự do, phụ nữ, thiếu niên tiền phong... Vay mượn ma-ket-tinh, in-tơ-nét, xà phòng, ghi đông, xích, gác ba ga, mít tinh... Bài tập 1

PowerPoint Presentation:

I. Sự phát triển của từ vựng Ngữ văn: Bài 10 -Tiết 49 - Tiếng Việt Tổng kết về từ vựng Bài tập 1 Bài tập 2 Cho các từ sau: chân, đầu. Em hãy phát triển nghĩa các từ đó bằng phương thức ẩn dụ và hoán dụ. - Phương thức ẩn dụ: chân ghế, đầu tường... - Phương thức hoán dụ: Cậu ấy có chân trong đội tuyển bóng đá. Trong nền kinh tế tri thức người ta hơn nhau ở cái đầu.

PowerPoint Presentation:

I. Sự phát triển của từ vựng Ngữ văn: Bài 10 -Tiết 49 - Tiếng Việt Tổng kết về từ vựng Bài tập 1 Bài tập 2 Bài tập 3 Với các tiếng cho trước, em hãy thêm các yếu tố mới để tạo từ mới: xe đạp, cà phê, điện thoại. Các tiếng mới tạo: xe đạp điện, cà phê sữa, điện thoại di động.

PowerPoint Presentation:

I. Sự phát triển của từ vựng Ngữ văn: Bài 10 -Tiết 49 - Tiếng Việt Tổng kết về từ vựng Bài tập 1 Bài tập 2 Bài tập 3 Bài tập 4 Thảo luận Có ngôn ngữ nào mà từ vựng chỉ phát triển theo cách phát triển số lượng từ ngữ được không? Vì sao? => Không có từ vựng của ngôn ngữ nào chỉ phát triển theo cách phát triển số lượng từ ngữ. Vì nếu không phát triển về nghĩa mỗi từ chỉ có một nghĩa không đáp ứng nhu cầu giao tiếp.

PowerPoint Presentation:

I. Sự phát triển của từ vựng Ngữ văn: Bài 10 -Tiết 49 - Tiếng Việt Tổng kết về từ vựng II. Từ mượn Bài tập 1: Cho nhóm từ sau: phụ nữ, đàn bà, hi sinh, chết, săm, lốp, xăng, phanh, a-xít, đ vi-ta-min. Em hãy điền các từ đó vào bảng sau: Từ thuần việt Vay mượn tiếng Hán Vay mượn ngôn ngữ khác

PowerPoint Presentation:

Ngữ văn. Bài 10. Tiết 49. Tiếng Việt Tổng kết về từ vựng I. Sự phát triển của từ vựng II. Từ mượn Bài tập 1 Tõ thuÇn ViÖt Vay m­în tiÕng H¸n Vay m­în ng«n ng÷ kh¸c ®µn bµ, chÕt hi sinh, phô n÷ s¨m , lèp , x¨ng , phanh , a- xÝt , ra -®i-«, vi-ta-min * Khái niệm: Từ mượn là những từ vay mượn các tiếng nước ngoài để biểu thị sự vật, hiện tượng…mà tiếng Việt chưa có từ thích hợp biểu thị. * Nguồn vay mượn: + Tiếng Hán. + Ngôn ngữ khác (Anh, Pháp, Nga… ) Từ mượn

PowerPoint Presentation:

Ngữ văn. Bài 10. Tiết 49. Tiếng Việt Tổng kết về từ vựng I. Sự phát triển của từ vựng II. Từ mượn Bài tập 1 Bài tập 2 * Mục đích vay mượn: - Làm cho vốn từ tiếng Việt thêm phong phú. - Đáp ứng nhu cầu giao tiếp cuả người Việt. * Nguyên tắc vay mượn: + Chỉ dùng khi tiếng Việt không có hoặc biểu đạt không đủ ý. + Dùng đúng lúc, đúng chỗ, đúng đối tượng giao tiếp.

PowerPoint Presentation:

I. Sự phát triển của từ vựng II. Từ mượn III. Từ Hán Việt Ngữ văn: Bài 10 -Tiết 49 - Tiếng Việt: Tổng kết về từ vựng 1. Khái niệm: - Là từ có nguồn gốc từ tiếng Hán, được người Việt Nam vay mượn và sử dụng. Bài tập 1 - Là một bộ phận quan trọng của lớp từ mượn gốc Hán.

PowerPoint Presentation:

III. Từ Hán Việt Ngữ văn: Bài 10 -Tiết 49 - Tiếng Việt: Tổng kết về từ vựng Bài tập 2 a. Có thể thay thế từ “phụ nữ” trong câu văn sau bằng từ đ bà" được không? Phụ nữ Việt Nam anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang b. Việc dùng từ Hán Việt trong câu sau có phù hợp không? Anh ấy đi ra Hà Nội bằng phi cơ. 1. Khái niệm: - Là từ có nguồn gốc từ tiếng Hán, được người Việt Nam vay mượn và sử dụng. 2. Vai trò: - Là một bộ phận quan trọng của lớp từ mượn gốc Hán. - Việc dùng từ Hán Việt phù hợp trong giao tiếp sẽ tăng tính biểu cảm. * Không được lạm dụng từ Hán Việt.

PowerPoint Presentation:

Ngữ văn: Bài 10 -Tiết 49 - Tiếng Việt: Tổng kết về từ vựng I. Sự phát triển của từ vựng II. Từ mượn III. Từ Hán Việt IV. Thuật ngữ và biệt ngữ xã hội Thuật ngữ Biệt ngữ xã hội Bài tập 1 Xác định thuật ngữ và biệt ngữ xã hội trong các câu văn sau: a. Muối là một hợp chất có thể hoà tan trong nước. b. Không! Cháu không muốn vào. Cuối năm thế nào mợ cháu cũng về. - Là những từ ngữ biểu thị khái niệm khoa học, công nghệ, thường được dùng trong các văn bản khoa học công nghệ. - Là những từ chỉ dùng trong một tầng lớp xã hội nhất định. mợ Muối

PowerPoint Presentation:

Ngữ văn: Bài 10 -Tiết 49 - Tiếng Việt: Tổng kết về từ vựng Thuật ngữ Biệt ngữ xã hội Bài tập 2 - Là những từ ngữ biểu thị khái niệm khoa học, công nghệ,thường được dùng trong các văn bản khoa học công nghệ - Là những từ chỉ dùng trong một tầng lớp xã hội nhất định I. Sự phát triển của từ vựng II. Từ mượn III. Từ Hán Việt IV. Thuật ngữ và biệt ngữ xã hội Bài tập 1

PowerPoint Presentation:

Ngữ văn: Bài 10 -Tiết 49 - Tiếng Việt: Tổng kết về từ vựng Bài tập 2 I. Sự phát triển của từ vựng II. Từ mượn III. Từ Hán Việt IV. Thuật ngữ và biệt ngữ xã hội Bài tập 3: Thi tìm thuật ngữ. Bài tập 1 Yêu cầu: Các em tìm các thuật ngữ trong các môn đã học. Thể lệ cuộc thi: Chia lớp làm hai đội. Mỗi đội cử một em đại diện tham gia. Trong thời gian một phút đội nào tìm được nhiều thuật ngữ (chính xác) sẽ giành chiến thắng. 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 o8 07 06 05 04 03 02 01 Hết giờ Bắt đầu

PowerPoint Presentation:

I. Sự phát triển của từ vựng II. Từ mượn III. Từ Hán Việt IV. Thuật ngữ và biệt ngữ xã hội V. Trau dồi vốn từ a. Lĩnh vực kinh doanh này đã thu hút sự đầu tư của nhiều công ty lớn trên thế giới.…………………………………… b. Ngày xưa Dương Lễ đối xử với Lưu Bình là để cho Lưu Bình thấy xấu hổ mà quyết chí học hành,lập thân. c. Báo chí đã đưa tin về sự kiện SEA Games 22 được tổ chức tại Việt Nam. Ngữ văn: Bài 10 -Tiết 49 - Tiếng Việt: Tổng kết về từ vựng béo bở béo bổ đạm bạc tệ bạc tấp nập tới tấp Bài tập 1: Sửa lỗi dùng từ trong những câu sau:

PowerPoint Presentation:

I. Sự phát triển của từ vựng II. Từ mượn III. Từ Hán Việt IV. Thuật ngữ và biệt ngữ xã hội V. Trau dồi vốn từ Ngữ văn: Bài 10 -Tiết 49 - Tiếng Việt: Tổng kết về từ vựng Bài tập 2 Bài tập 1

PowerPoint Presentation:

I. Sự phát triển của từ vựng II. Từ mượn III. Từ Hán Việt IV. Thuật ngữ và biệt ngữ xã hội V. Trau dồi vốn từ Ghi nhớ: Ngữ văn: Bài 10 -Tiết 49 - Tiếng Việt: Tổng kết về từ vựng Rèn luyện để nắm được đầy đủ và chính xác nghĩa của từ và cách dùng từ là việc rất quan trọng để trau dồi vốn từ. Rèn luyện để biết thêm những từ chưa biết,làm tăng thêm vốn từ là việc thường xuyên phải làm để tăng thêm vốn từ.

PowerPoint Presentation:

Ngữ văn: Bài 10 -Tiết 49 - Tiếng Việt: Tổng kết về từ vựng Bài tập củng cố: I. Sự phát triển của từ vựng II. Từ mượn III. Từ Hán Việt IV. Thuật ngữ và biệt ngữ xã hội V. Trau dồi vốn từ Thi giải các ô chữ sau:

Hướng dẫn về nhà:

Hướng dẫn về nhà - Vận dụng kiến thức về từ vựng vào giao tiếp và tạo lập văn bản (lưu ý phải thường xuyên trau dồi vốn từ) - Nắm chắc phần từ vựng đã ôn tập - Chuẩn bị tiết sau học bài: Nghị luận trong văn bản tự sự + Đọc ngữ liệu + Trả lời câu hỏi sách giáo khoa.

PowerPoint Presentation:

Trân trọng cảm ơn các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh

authorStream Live Help