Tiet 27 Chi em Thuy Kieu

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/nguvanquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Chị em Thúy Kiều

PowerPoint Presentation:

Câu 1: Nhận định nào nói đầy đủ nhất về giá trị nội dung của TRUYỆN KIỀU? Truyện Kiều có giá trị hiện thực. Truyện Kiều có giá trị nhân đạo. Truyện Kiều thể hiện lòng yêu nước. Kết hợp cả A và B Câu 2: Dòng nào sau đây nói không đúng về nghệ thuật của TRUYỆN KIỀU? Sử dụng ngôn ngữ dân tộc và thể thơ lục bát điêu luyện. Trình bày diễn biến sự việc theo lối chương hồi. Nghệ thuật miêu tả thiên nhiên tài tình. Nghệ thuật khắc hoạ tính cách, miêu tả tâm lí nhân vật sâu sắc. Kiểm tra bài cũ

PowerPoint Presentation:

Chị em Thuý Kiều

Thứ bảy ngày 27 tháng 9 năm 2008 Tiết 27: Văn bản Chị em ThuýKiều ( Trích Truyện Kiều – Nguyễn Du):

Thứ bảy ngày 27 tháng 9 năm 2008 Tiết 27: Văn bản Chị em ThuýKiều ( Trích Truyện Kiều – Nguyễn Du) I. Giới thiệu chung 1) Vị trí đoạn trích: - Nằm trong phần 1: Gặp gỡ và đính ước , từ câu 15 đến câu 38. - Tên đoạn trích là do người biên soạn đặt.

PowerPoint Presentation:

Chị em Thúy Kiều ( Trích "Truyện Kiều" - Nguyễn Du ) Thứ bảy ngày 27 tháng 9 năm 2008 Tiết 27 : I. Giới thiệu chung II. Đọc - hiểu văn bản 1) Đọc và tìm hiểu chú thích 2) Bố cục: 3) Phân tích Chú thích: 1,2 , 9, 10 - Chia 4 đoạn: + 4 dòng đầu: Giới thiệu chung về hai chị em + 4 dòng tiếp : Chân dung Thuý Vân. + 12 dòng tiếp : Chân dung Thuý Kiều. + 4 dòng cuối: Cuộc sống của hai chị em

Thứ bảy ngày 27 tháng 9 năm 2008 Tiết 27: Văn bản Chị em ThuýKiều ( Trích Truyện Kiều – Nguyễn Du):

Thứ bảy ngày 27 tháng 9 năm 2008 Tiết 27: Văn bản Chị em ThuýKiều ( Trích Truyện Kiều – Nguyễn Du) I. Giới thiệu chung II. Đọc - hiểu văn bản 1) Đọc, tìm hiểu chú thích 2) Bố cục 3) Phân tích a. Giới thiệu hai chị em Thuý Kiều …hai ả tố nga ….mai cốt cách, tuyết tinh thần …mỗi người một vẻ… nghệ thuật ẩn dụ tượng trưng  Chị em Thuý Kiều có vóc dáng thanh tao, tâm hồn trong trắng

PowerPoint Presentation:

3 ) Phân tích b. Chân dung Thuý Vân … trang trọng khác vời …khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang …hoa cười ngọc thốt ….mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da… Dùng ước lệ so sánh, ẩn dụ để đặc tả hình dáng bên ngoài  Thuý V ©n xinh ®Ñp, ®oan trang, phóc hËu. Thứ bảy ngày 27 tháng 9 năm 2008 Tiết 27 : Chị em Thúy Kiều ( Trích "Truyện Kiều" - Nguyễn Du )

Thứ bảy ngày 27 tháng 9 năm 2008 Tiết 27: Văn bản Chị em ThuýKiều ( Trích Truyện Kiều – Nguyễn Du):

Thứ bảy ngày 27 tháng 9 năm 2008 Tiết 27: Văn bản Chị em ThuýKiều ( Trích Truyện Kiều – Nguyễn Du) Thảo luận tự do ?Từ thua và nhường được dùng có dụng ý gì? Điều đó dự báo trước điều gì về tương lai của Thuý Vân?

Thứ bảy ngày 27 tháng 9 năm 2008 Tiết 27: Văn bản Chị em ThuýKiều ( Trích Truyện Kiều – Nguyễn Du):

Thứ bảy ngày 27 tháng 9 năm 2008 Tiết 27: Văn bản Chị em ThuýKiều ( Trích Truyện Kiều – Nguyễn Du) Thiên nhiên khâm phục và nhường bước trước vẻ đẹp của Thuý Vân. Điều đó dự báo một tương lai êm ả, hạnh phúc cho nàng.

Thø b¶y ngµy 27 th¸ng 9 n¨m 2008 TiÕt 27: V¨n b¶n ChÞ em ThuýKiÒu ( TrÝch TruyÖn KiÒu – NguyÔn Du):

Thø b¶y ngµy 27 th¸ng 9 n¨m 2008 TiÕt 27: V¨n b¶n ChÞ em ThuýKiÒu ( TrÝch TruyÖn KiÒu – NguyÔn Du) 3) Phân tích. b. Chân dung Thuý Kiều - Nhan sắc: …làn thu thuỷ nét xuân sơn ….hoa ghen….liễu hờn …nghiêng nước nghiêng thành…  chỉ tả khái quát, tả điểm bằng ước lệ và tượng trưng  Kiều đẹp lộng lẫy, sắc sảo, có sức cuốn hút mạnh mẽ: một trang giai nhân tuyệt sắc.

Thứ bảy ngày 27 tháng 9 năm 2008 Tiết 27: Văn bản Chị em ThuýKiều ( Trích Truyện Kiều – Nguyễn Du):

Thứ bảy ngày 27 tháng 9 năm 2008 Tiết 27: Văn bản Chị em ThuýKiều ( Trích Truyện Kiều – Nguyễn Du) b. Chân dung Thuý Kiều - Tài năng …pha nghề thi hoạ đủ mùi ca ngâm …làu bậc ngũ âm …nghề riêng ăn đứt hồ cầm một chương  Làm thơ, vẽ, ca hát, chơi đàn, soạn nhạc.  Kiều rất đa tài, tài nào cũng hoàn hảo.

Thứ bảy ngày 27 tháng 9 năm 2008 Tiết 27: Văn bản Chị em ThuýKiều ( Trích Truyện Kiều – Nguyễn Du):

Thứ bảy ngày 27 tháng 9 năm 2008 Tiết 27: Văn bản Chị em ThuýKiều ( Trích Truyện Kiều – Nguyễn Du) Thảo luận nhóm ?Tại sao khi tả Thuý Kiều, tác giả lại dùng từ hờn và ghen ? Điều đó dự báo gì cho cuộc đời nàng?

Thứ bảy ngày 27 tháng 9 năm 2008 Tiết 27: Văn bản Chị em ThuýKiều ( Trích Truyện Kiều – Nguyễn Du):

Thứ bảy ngày 27 tháng 9 năm 2008 Tiết 27: Văn bản Chị em ThuýKiều ( Trích Truyện Kiều – Nguyễn Du) Thiên nhiên ghen ghÐt ®è kÞ trước vẻ đẹp và tài năng hoàn hảo của Kiều. Điều đó dự báo một cuộc đời chắc hẳn phải chịu nhiều bất hạnh của nàng.

Thứ bảy ngày 27 tháng 9 năm 2008 Tiết 27: Văn bản Chị em ThuýKiều ( Trích Truyện Kiều – Nguyễn Du):

Thứ bảy ngày 27 tháng 9 năm 2008 Tiết 27: Văn bản Chị em ThuýKiều ( Trích Truyện Kiều – Nguyễn Du) Tại sao Nguyễn Du lại tả Thuý Vân trước, Thuý Kiều sau? Mục đích của việc miêu tả như vậy là gì?Cách tả Thuý Kiều có gì khác với cách tả Thuý Vân?

Thứ bảy ngày 27 tháng 9 năm 2008 Tiết 27: Văn bản Chị em ThuýKiều ( Trích Truyện Kiều – Nguyễn Du):

Thứ bảy ngày 27 tháng 9 năm 2008 Tiết 27: Văn bản Chị em ThuýKiều ( Trích Truyện Kiều – Nguyễn Du) Tác giả đã sử dụng phép đòn bẩy: Chân dung Thuý Vân được miêu tả trước để làm nổi bật chân dung Thuý Kiều - Vẻ đẹp của Thuý Vân chỉ được tả ở nhan sắc. Vẻ đẹp của Thuý Kiều được miêu tả cả về nhan sắc và tài năng, tâm hồn.

PowerPoint Presentation:

?Trong hai bức chân dung Thuý Vân & Thuý Kiều, em thấy bức chân dung nào nổi bật hơn? Vì sao?

Thứ bảy ngày 27 tháng 9 năm 2008 Tiết 27: Văn bản Chị em ThuýKiều ( Trích Truyện Kiều – Nguyễn Du):

Thứ bảy ngày 27 tháng 9 năm 2008 Tiết 27: Văn bản Chị em ThuýKiều ( Trích Truyện Kiều – Nguyễn Du) I. Giới thiệu chung II. Đọc – hiểu văn bản 3) Phân tích d. Cuộc sống của hai chị em …phong lưu rất mực hồng quần.. …êm đềm trướng rủ màn che ….tường đông ong bướm đi về mặc ai  Cuộc sống phong lưu, rất mực khuôn phép

:

Bài tập trắc nghiệm 1) Khoanh tròn vào những câu ttrả lời đúng nhất cho câu hỏi sau: Thành công đặc sắc trong nghệ thuật tả người của Nguyễn Du ở đoạn trích Chị em Thuý Kiều là gì? A. Dùng bút pháp ước lệ tượng trưng cổ điển B. Nghệ thuật đòn bẩy, bố cục cân đối hài hoà. C. Tả cảnh ngụ tình. D. Miêu tả ngầm dự báo số phận của nhân vật.

:

Bài tập trắc nghiệm 2) Cảm hứng nhân văn của tác giả thể hiện trong đoạn trích là: A. Đề cao, ca ngợi vẻ đẹp về nhan sắc, tài năng và tâm hồn con người. B. Dự cảm về kiếp người tài hoa nhưng bạc mệnh. C. Lên án chế độ phong kiến. D. Bao gồm A và B

Thứ bảy ngày 27 tháng 9 năm 2008 Tiết 27: Văn bản Chị em ThuýKiều ( Trích Truyện Kiều – Nguyễn Du):

Thứ bảy ngày 27 tháng 9 năm 2008 Tiết 27: Văn bản Chị em ThuýKiều ( Trích Truyện Kiều – Nguyễn Du) Ghi nhớ ( sgk – 83) ẹoaùn thụ Chũ em Thuyự Kieàu sửỷ duùng buựt phaựp ngheọ thuaọt ửụực leọ, laỏy veỷ ủeùp cuỷa thieõn nhieõn ủeồ gụùi taỷ veỷ ủeùp cuỷa con ngửụứi, khaộc hoaù roừ neựt chaõn dung chũ em Thuyự Kieàu. Ca ngụùi veỷ ủeùp, taứi naờng cuỷa con ngửụứi vaứ dửù caỷm veà kieỏp ngửụứi taứi hoa baùc meọnh laứ bieồu hieọn cuỷa caỷm hửựng nhaõn vaờn ụỷ Nguyeón Du.

Hướng dẫn về nhà:

Hướng dẫn về nhà - Học thuộc lòng đoạn trích “ Chị em Thúy Kiều” . Phân tích vẻ đẹp hai nhân vật Thúy Kiều, Thuý Vân . - Sưu tầm những câu thơ miêu tả đặc sắc các nhân vật chính diện : Kim Trọng , Từ Hải - Soạn bài “ Cảnh ngày xuân “ ( Trích trong “Truyện Kiều” của Nguyễn Du )

Thứ bảy ngày 27 tháng 9 năm 2008 Tiết 27: Văn bản Chị em ThuýKiều ( Trích Truyện Kiều – Nguyễn Du):

Thứ bảy ngày 27 tháng 9 năm 2008 Tiết 27: Văn bản Chị em ThuýKiều ( Trích Truyện Kiều – Nguyễn Du) I. Giới thiệu chung II. Đọc – hiểu văn bản 1) Đọc và tìm hiểu chú thích. 2) Bố cục 3) Phân tích a. Giới thiệu chung về hai chi em. b. Chân dung Thuý Vân. c. Chân dung Thuý Kiều. d. Cuộc sống của hai chị em. * Ghi nhớ: sgk - 83

authorStream Live Help